<a href="http://service01.3bb.ru"><img src="http://ifolder.com.ua/pg0jlfn3smzr.html "width="120" height="118" border=0></a> <a href=" http://service01.3bb.ru"><img src="http://img108.mytextgraphics.com/flamewordmaker/2009/07/21/e3f3a951c1d7e3d129cfd82ffd819597.gif" border="0" alt="http://www.flamewordmaker.com - flame text"></a>

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОРУМ СЛУЖБЫ 101. ВСЕГДА ВАМ РАДЫ !!! * *

--= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =--

Объявление


ПОЛИТИКИ НА ФОРУМЕ НЕТ !!!


Електронні петиції Президенту України

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » --= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =-- » Юридические вопросы службы » Вопросы контрактной службы.


Вопросы контрактной службы.

Сообщений 1 страница 30 из 209

1

Я дуже радий, що до нашої профспілки ( на @) звертаються наші "бойові" товариші за допомогою та запитаннями. Переконаний, що ці питання цікавлять не лише їх одних. Тому з відповідями на їх запитання будемо знайомити і інших.

Так, нашого товариша цікавили питання
1 ПИТАННЯ. Який текст Котракту узгоджувала наша профорганізація з МНС? нижчевикладений текст був спочатку погоджений з МНС, а після того, як їх представники (Департамент кадрів МНС) повернулися в Київ, від нього відмовилися.

[align=center]МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
КОНТРАКТ ________
про проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в особі
                               ( посада, найменування органу чи підрозділу цивільного захисту,
__________________________________________________________________ 
                                                                     спеціальне звання, прізвище, ім’я, по батькові)

та громадянина України _____________________________________________
                                                 ( прізвище, ім’я, по-батькові,  число, місяць, рік народження,
__________________________________________________________________
                                  а також спеціальне звання, посада, яку займає, якщо вони є)
__________________________________________________________________

що проживає_______________________________________________________
( місце проживання)
__________________________________________________________________

паспорт ___________________________________________________________
( серія, №, коли і ким видано)
__________________________________________________________________
З іншого боку, відповідно до пунктів 19-30 Положення про порядок проходження служби особами рядового та начальницького складу в органах та підрозділах цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 629, уклали  цей Контракт про таке:
1.  Громадянин  України________________________________________
                                                          (прізвище, ім’я, по-батькові)
продовжує проходити  службу в(на) ___________________________________
                                                                                   (Самостійній державній пожежній частині №1 м. Ужгорода,
__________________________________________________________________
Підпорядкованій державній  пожежній частині №2 м. Ужгорода, Окремому постові Державної Пожежної Охороні)Ужгородського районного управління Головного управління МНС України в Закарпатській області ,

на посаді  _______________________________________________________,

ознайомився , із законами та іншими нормативно-правовими актами України, які регламентують порядок проходження служби в органах та підрозділах цивільного захисту, і добровільно бере на себе забов`язання  дотримуватись Конституції та законів України, сумлінно виконувати вимоги Присяги, статутів, накази начальників, які мають відповідати чинному законодавству ,  свої службові  обов’язки, підвищувати свою професійну майстерність, мати задовільні результати з фізичної підготовки .
2. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи зобов’язується забезпечувати Громадянинові___________________________________________________________________________________________________________ 
створення необхідних умов для несення служби;
додержання його особистих прав та свобод та прав членів його сім’ї , включаючи одержання пільг, гарантій та компенсацій, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами України, які визначають, порядок проходження служби в органах та підрозділах цивільного захисту;
призначення його на посаду відповідно до професійної освіти, присвоєння спеціальних звань, просування по службі з урахуванням ділових і моральних якостей;
фінансове і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства України.
3.  Контракт укладено на ________________ роки (ів).
(числом та прописом)
4. Не пізніш як за два місяці до закінчення строку дії Контракту сторони зобов’язуються повідомити одна одну про намір укласти Контракт на новий строк.
  5. Контракт може бути припинено (розірвано) достроково з ініциативи Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, а особа рядового чи начальницького складу, які проходять службу за контрактом, звільняються зі служби:
за станом здоров’я — на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до служби у разі неможливості використання на службі на іншій посаді;
  у зв’язку із скороченням штатів — у разі неможливості використання на службі у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;
  у зв’язку із систематичним невиконанням умов Контракту особою рядового і начальницького складу;
  у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду.
6. Контракт може бути припинено (розірвано) достроково з ініциативи особи рядового і начальницького складу, яка проходить службу за контрактом:
за вислугою років відповідно до  статті 63-1 ЗУ Про правові засади цивільного захисту
за віком  - у разі досягнення гранічного віку перебування на службі;
за станом здоров’я — на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до служби;
у зв’язку із скороченням штатів — у разі неможливості використання на службі у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;
через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України від 04.03.94.№150 Про затвердження Переліку сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення з військової служби військовослужбовців, які проходять службу за контрактом;
у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту керівництвом відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту;
за згодою сторін.
7. Контракт також може бути припинено (розірвано) достроково з ініціативи будь-якої сторони у судовому порядку.
8. Контракт укладено у двох примірниках, один з яких виданий  громадянину, а другий залучений до матеріалів його особистої справи і мають однакову юридичну силу.
    9. Інші умови контракту:
9.1. [b]Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, в разі виконання  Громадянином умов контракту , не вправі безпідставно відмовити йому в продовженні служби до пенсійного віку чи граничного віку перебування на службі .[/b]
9.2  Відповідно до Конституції України Громадянин має право не виконувати явно злочинні та незаконні накази та розпорядження.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Умови контракту можуть бути змінені або доповнені тільки за згодою сторін, складеною у письмовій формі.

11. Реквізити сторін:                                                     
_____________________________                _____________________________
(особистий  підпис прізвище, ім’я, по – батькові,                        (посада, найменування органу чи підрозділу
______________________________             _____________________________
               місце проживання громадянина)                                     цивільного захисту, спеціальне звання,
______________________________              _____________________________
                                                                                                          особистий підпис, прізвище,  ім’я, по батькові,       
______________________________               _____________________________
начальника)
“_____ “ ______________2008 р.     М.П.         “_____ “ ______________2008 р.

12.  Контракт набирає чинності з “_____” _______________ 2008 року.
13. Чинність  Контракту припинено “______” ____________________ року.
у зв’язку з :
__________ ________________________________________________________
( підстави припинення Контракту, дата виключення особи рядового або начальницького
складу зі списків особового складу, номер наказу )

_______________________________
(посада, найменування органу чи підрозділу                             

_____________________________                   
цивільного захисту, спец. звання,  прізвище,

_____________________________                             
ім’я, по – батькові начальника, підпис)                       _____________________________

М. П.

Ця форма була розроблена на основі  Типової форми МНС але містить в собі:
1. Ідентифікацію вашого місця роботи та посади ( в іншому випадку ви підписали контракт з МНС без визначення ким і де ви працюєте. В цьому випадку МНС має право перевести вас туди куди захоче)
2. зобов'язання  виконувати лише ті накази та розпорядження керівництва, які мають відповідати чинному законодавству
3. право розірвання контракту за вислугою років та згодою сторін.
4. право не виконувати явно злочинні накази та розпорядження (ст. 60 Конституції)
5. заборона МНСу безпідставно не продовжувати контракт

Отредактировано Майороші Ласло (17-12-2009 15:01:57)

0

2

2ПИТАННЯ. Про форму рапорту в разі спроби розірвати контракт без судової тяганини.

Начальнику   ГУ МНС України
в Закарпатській області
генерал-майору сл. цив. захисту
  Бодаку В.Ю.
Р А П О Р Т.

Прошу звільнити мене зі служби у відповідність до Положення про проходження служби особами рядового та начальницького складу органів та підрозділів  цивільного захисту за п.99 підпунктом 7( у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту керівництвом Головного управління та МНС України).
Вважаю, що головне управління МНС України в Закарпатській області      грубо  і систематично порушує мої права та свободи встановлені Конституцією, законами та іншими нормативно правовими актами України, фінансове і матеріальне забезпечення на яке, у відповідність з чинним законодавством, я маю право. (п. 2 Контракту).
А саме,
1. Керівництво не забезпечує мені необхідні умови для несення служби.  Умови несення служби, охорони та безпеки праці не відповідають Наказу МНС від 07.05.2007 № 312 ( Правила безпеки праці в органах і підрозділах МНС   )   
(Виписати ті пункти, які не відповідають дійсному становищу справ в підрозділах. Це і умови несення служби і вимоги щодо приміщень, отриманні засобів індивідуального захисту, опалення, тощо. Треба просто читати і співставляти з реаліями, а потім вказати їх в рапорті з визначенням пунктів наказу, які на ваш погляд не дотримуються чи відсутні в вашому підрозділі.)
2. керівництво порушує мої права і свободи у питанні одержання пільг, гарантій та компенсацій. Так, чинним законодавством(ст. 22 ЗУ Про Пожбезпеку, ст. 59 ЗУ Про правові засади ЦЗ) передбачені пільги по сплаті комунальних послуг, безкоштовному проїзду у транспорті, тощо. Компенсацію за 100% оплату послуг мені має компенсуватись за рахунок адміністрації. Тобіш 50% мені має повертати наша бухгалтерія у відповідність з Порядком, який передбачений Постановою КМУ №426 від 2003 р.
( не вірте, що ці виплати обмежені якимись актами. Є рішення Конституційного суду України(Рішеннями Конституційного Суду України від 6 липня 1999 року N 8-рп/99 у справі щодо права на пільги; від 20 березня 2002 року N 5-рп/2002 у справі щодо пільг, компенсацій і гарантій; від 1 грудня 2004 року № 20-рп / 2004 у справі про зупинення дії або обмеження пільг, компенсацій і гарантій, від 17 березня 2004 року N 7-рп/2004 у справі про соціальний захист військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, 9 липня 2007 року N 6-рп/2007 ), що всі обмеження щодо надання нам пільг та гарантій є не чинними!  )
3. керівництво порушує моє фінансове і матеріальне забезпечення.
  Незважаючи на те, що законодавством  (п. 11 ст. 22 ЗУ Про пожежну безпеку, ст. 54 ЗУ Про правові засади цивільного захисту, Наказом МНС України №139 від 27.04.2005р.) передбачений 40 годинний робочий тиждень і при підсумковому обліку робочого часу за рік у кожного працівника, який несе добове чергування, складається значний надурочний час, який він відпрацював і  оплата якого має провадитись у розмірах та порядку відповідно трудового законодавства. Мені вона не оплачується з самого початку служби.
Враховуючи вищевикладене заявляю про бажання розірвання контракту за  ч. 5 п.6 умов Контракту та прошу задовольнити мій рапорт.

Число місяць рік
Посада, підрозділ
Спец. звання                                   підпис                     ( Ф І. по Б.)

В разі незадоволення цього рапорту ви вимушені звертатися до суду і можете вказувати ті ж самі підстави. До речі Типова форма контракту, який ви всі підписали порушує ваші конституційні права, а саме, ст. 48. Про право на достатній рівень для себе та своєї сім"ї. Не можна обмежувати контрактом право громадянина на звільнення якщо його не влаштовує рівень заробітної плати.

Отредактировано Майороші Ласло (17-12-2009 15:02:35)

0

3

Майороші Ласло написал(а):

після того, як їх представники (Департамент кадрів МНС) повернулися в Київ, від нього відмовилися.

Що їм там так не сподобалося?

0

4

Їм не сподобалося ті доповнення, які ми туди внесли. Якщо взяти наказ про запровадження контрактної служби з Типовою формою контракту то в кінці записано, що до п. 9.1 можна вносити будь які зміни, які не суперечать чинному законодавству. Так, в нього внесена:
1. ідентифікація  посади та місця служби. (для того щоб МНС не мала право безпідставно змінювати місце чи регіон служби;
2. працівник забов"язувався виконувати лише ті накази, які відповідають чинному законодавству і не виконувати злочинні накази та розпорядження (це між іншим 60  стаття Конституції);
3. МНС позбавлялось безпідставно не продовжити вам контракт якщо перед набуттям права на пенсію чи до граничного віку у вас закінчувався контракт;
4. підстави розірвання контракту були доповненні : нормою, яка передбачена законодавством про право на пенсію за вислугою років (20р.) і  правом розірвання контракту за згодою сторін.
Саме із-за цього тепер деякі наші товариші не можуть звільнитись зі служби. А це вже ознака примусової праці яка заборонена 43 ст. Конституції.
Наша організація планує підготувати звернення до всіх керівників держави та кандидатів в Президенти з викладенням підстав незаконності та антиконституційності контрактної форми несення служби в МНСі хоча б для тих хто має і мав право залишатись на кадровій службі і з вимогою про скасування контрактів для тих хто вже був на службі до запровадження контрактів. Це звернення я виставлю на цьому форумі і буду просити всіх підтримати його та підписати в своїх гарнізонах ідентичні звернення.
Під лежачий камінь вода не тече.

Отредактировано Майороші Ласло (20-12-2009 14:36:58)

+3

5

Наконец дошла очередь и до вопроса про контракты. Киевский Админсуд принял на рассмотрение наш иск " ( про визнання протиправними та не чинними вимоги Наказу МНС України від 17.03.2008 року № 203 та умов контрактів, які укладені з особовим складом органів та підрозділів цивільного захисту МНС України).

Открывая новую тему надеюсь дать разъяснения по поводу кабальности условий контрактов. Также информировать общественность про то как протекает наша борьба за отмену  крепостничества в МНС.

0

6

Текст приказа не в электронном виде. Передать могу только по факсу.
Коротко про суть приказа. Приказ обязует всех начальников ГУ заключить контракты  про прохождение службы со всем личным составом МНС на основе Типовой формы, которая утверждена приказом №118 от 14.02.2008 г. и приложена в Дополнениях к этому приказу.
Дело в том, что  сама Типовая форма контракта может существовать(имеет права на жизнь). Но заключать контракт с уже работающим(служащим) личным составом без внесения в него дополнений, которые сохраняют его(л\с) права и свободы существующие до введения контрактной службы - грубое нарушение действующего законодательства и Конституции Украины. Так, согласно 22 ст. Конституции запрещается сужать или вообще отменять уже существующие права и социальные гарантии.
До подписания контракта весь л\с фактически работал(служил) на условиях бессрочных трудовых договоров хотя таких не подписывал. Но согласно законодательства если вы подписали простое заявление(рапорт) на взятие вас (к примеру)на службу в Госпожслужбу  вы согласились на те условия несения службы, быта, оплаты труда и т.д., которые на то время регулировалось тогдашним законодательством. Это называется бессрочный тр. договор. Контракт обязательно заключается в письменном виде. В то время мы кроме присяги и обязательства не увольнятся на протяжении первых трёх лет не подписывали ничего. Поэтому каждый имел право работать до граничного сроку службы(раньше 45 теперь 50 лет) с правом его продления  на 5 лет.
Заключивши контракт срок своей службы все контрактники ограничили сроком контракта(3-8 лет) Это 1 грубейшее нарушение ваших прав Никто не гарантирует, что при окончании контракта вам его продолжат. А представте себе что контракт закончился, а до пенсии вам не хватило полгода, год и т.д. Ведь согласно Закона Про Пр. З. Ц.З. контракт заключается не меньше чем на три года. Это фактически нарушает ваше конституционное право на труд (ст.43) Это 2 грубейшее нарушение.
3. грубейшее нарушение. До контракта вы имели право на увольнение в любое время. Согласно нормативных документов было только одно ограничение: вы должны были предупредить про своё решение за два месяца до увольнения. Теперь вы  имеете право разорвать контракт только за теми пунктами которые записаны в контракте. А там нет таких условий например за согласием сторон, за выслугой лет, даже семейные обстоятельства ограничены Постановлением Кабмина. К примеру не хотите дальше рисковать своей жизнью или не можете прокормить семью с этой нищенской зарплаты, а согласно контракта не имеете право его разорвать с таких семейных обст. Это называется принудительным трудом, который запрещён Конституцией(ст.43)
4 грубейшее нарушение. Представте себе что у вас есть выслуга лет и вы по закону имеете право идти на пенсию. Контракт запрещает вам воспользоваться таким правом. Нет такого условия его расторжения. Это нарушает ваше конституционное право на пенсию.
Все эти и другие права должны были быть внесены в контракты того л/с, который уже был зачислен на службу, но от этого отказались в МНСе. Вновь прибывший работник или служащий обязан был его подписывать или отказываться от работы.
Поэтому мы решили оспорить не саму форму Контракта, а сам приказ, который не разделил уже служащих с вновь устраивающимся на службу л/с. Ограничивать нас в тех правах которые мы имели незаконно. Хотя в самом Контракте есть п. 9.1 в который мы предложили внести наши бывшие права. Сначала комиссия Департамента кадровой работы согласилась с нами, а когда вернулась в Киев от всего отказались.

Отредактировано Майороші Ласло (06-07-2010 13:53:30)

0

7

Їм не сподобалося ті доповнення, які ми туди внесли. Якщо взяти наказ про запровадження контрактної служби з Типовою формою контракту то в кінці записано, що до п. 9.1 можна вносити будь які зміни, які не суперечать чинному законодавству. Так, в нього внесена:
1. ідентифікація  посади та місця служби. (для того щоб МНС не мала право безпідставно змінювати місце чи регіон служби;
2. працівник забов"язувався виконувати лише ті накази, які відповідають чинному законодавству і не виконувати злочинні накази та розпорядження (це між іншим 60  стаття Конституції);
3. МНС позбавлялось безпідставно не продовжити вам контракт якщо перед набуттям права на пенсію чи до граничного віку у вас закінчувався контракт;
4. підстави розірвання контракту були доповненні : нормою, яка передбачена законодавством про право на пенсію за вислугою років (20р.) і  правом розірвання контракту за згодою сторін.
Саме із-за цього тепер деякі наші товариші не можуть звільнитись зі служби. А це вже ознака примусової праці яка заборонена 43 ст. Конституції.
Наша організація планує підготувати звернення до всіх керівників держави та кандидатів в Президенти з викладенням підстав незаконності та антиконституційності контрактної форми несення служби в МНСі хоча б для тих хто має і мав право залишатись на кадровій службі і з вимогою про скасування контрактів для тих хто вже був на службі до запровадження контрактів. Це звернення я виставлю на цьому форумі і буду просити всіх підтримати його та підписати в своїх гарнізонах ідентичні звернення.
Під лежачий камінь вода не тече.

0

8

2ПИТАННЯ. Про форму рапорту в разі спроби розірвати контракт без судової тяганини.

Начальнику   ГУ МНС України
в Закарпатській області
генерал-майору сл. цив. захисту
  Бодаку В.Ю.
Р А П О Р Т.

Прошу звільнити мене зі служби у відповідність до Положення про проходження служби особами рядового та начальницького складу органів та підрозділів  цивільного захисту за п.99 підпунктом 7( у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту керівництвом Головного управління та МНС України).
Вважаю, що головне управління МНС України в Закарпатській області      грубо  і систематично порушує мої права та свободи встановлені Конституцією, законами та іншими нормативно правовими актами України, фінансове і матеріальне забезпечення на яке, у відповідність з чинним законодавством, я маю право. (п. 2 Контракту).
А саме,
1. Керівництво не забезпечує мені необхідні умови для несення служби.  Умови несення служби, охорони та безпеки праці не відповідають Наказу МНС від 07.05.2007 № 312 ( Правила безпеки праці в органах і підрозділах МНС   )   
(Виписати ті пункти, які не відповідають дійсному становищу справ в підрозділах. Це і умови несення служби і вимоги щодо приміщень, отриманні засобів індивідуального захисту, опалення, тощо. Треба просто читати і співставляти з реаліями, а потім вказати їх в рапорті з визначенням пунктів наказу, які на ваш погляд не дотримуються чи відсутні в вашому підрозділі.)
2. керівництво порушує мої права і свободи у питанні одержання пільг, гарантій та компенсацій. Так, чинним законодавством(ст. 22 ЗУ Про Пожбезпеку, ст. 59 ЗУ Про правові засади ЦЗ) передбачені пільги по сплаті комунальних послуг, безкоштовному проїзду у транспорті, тощо. Компенсацію за 100% оплату послуг мені має компенсуватись за рахунок адміністрації. Тобіш 50% мені має повертати наша бухгалтерія у відповідність з Порядком, який передбачений Постановою КМУ №426 від 2003 р.
( не вірте, що ці виплати обмежені якимись актами. Є рішення Конституційного суду України(Рішеннями Конституційного Суду України від 6 липня 1999 року N 8-рп/99 у справі щодо права на пільги; від 20 березня 2002 року N 5-рп/2002 у справі щодо пільг, компенсацій і гарантій; від 1 грудня 2004 року № 20-рп / 2004 у справі про зупинення дії або обмеження пільг, компенсацій і гарантій, від 17 березня 2004 року N 7-рп/2004 у справі про соціальний захист військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, 9 липня 2007 року N 6-рп/2007 ), що всі обмеження щодо надання нам пільг та гарантій є не чинними!  )
3. керівництво порушує моє фінансове і матеріальне забезпечення.
  Незважаючи на те, що законодавством  (п. 11 ст. 22 ЗУ Про пожежну безпеку, ст. 54 ЗУ Про правові засади цивільного захисту, Наказом МНС України №139 від 27.04.2005р.) передбачений 40 годинний робочий тиждень і при підсумковому обліку робочого часу за рік у кожного працівника, який несе добове чергування, складається значний надурочний час, який він відпрацював і  оплата якого має провадитись у розмірах та порядку відповідно трудового законодавства. Мені вона не оплачується з самого початку служби.
Враховуючи вищевикладене заявляю про бажання розірвання контракту за  ч. 5 п.6 умов Контракту та прошу задовольнити мій рапорт.

Число місяць рік
Посада, підрозділ
Спец. звання                                   підпис                     ( Ф І. по Б.)

В разі незадоволення цього рапорту ви вимушені звертатися до суду і можете вказувати ті ж самі підстави. До речі Типова форма контракту, який ви всі підписали порушує ваші конституційні права, а саме, ст. 48. Про право на достатній рівень для себе та своєї сім"ї. Не можна обмежувати контрактом право громадянина на звільнення якщо його не влаштовує рівень заробітної плати.

0

9

Я дуже радий, що до нашої профспілки ( на @) звертаються наші "бойові" товариші за допомогою та запитаннями. Переконаний, що ці питання цікавлять не лише їх одних. Тому з відповідями на їх запитання будемо знайомити і інших.

Так, нашого товариша цікавили питання
1 ПИТАННЯ. Який текст Котракту узгоджувала наша профорганізація з МНС? нижчевикладений текст був спочатку погоджений з МНС, а після того, як їх представники (Департамент кадрів МНС) повернулися в Київ, від нього відмовилися.

[align=center]МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
КОНТРАКТ ________
про проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в особі
                               ( посада, найменування органу чи підрозділу цивільного захисту,
__________________________________________________________________
                                                                     спеціальне звання, прізвище, ім’я, по батькові)

та громадянина України _____________________________________________
                                                 ( прізвище, ім’я, по-батькові,  число, місяць, рік народження,
__________________________________________________________________
                                  а також спеціальне звання, посада, яку займає, якщо вони є)
__________________________________________________________________

що проживає_______________________________________________________
( місце проживання)
__________________________________________________________________

паспорт ___________________________________________________________
( серія, №, коли і ким видано)
__________________________________________________________________
З іншого боку, відповідно до пунктів 19-30 Положення про порядок проходження служби особами рядового та начальницького складу в органах та підрозділах цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 629, уклали  цей Контракт про таке:
1.  Громадянин  України________________________________________
                                                          (прізвище, ім’я, по-батькові)
продовжує проходити  службу в(на) ___________________________________
                                                                                   (Самостійній державній пожежній частині №1 м. Ужгорода,
__________________________________________________________________
Підпорядкованій державній  пожежній частині №2 м. Ужгорода, Окремому постові Державної Пожежної Охороні)Ужгородського районного управління Головного управління МНС України в Закарпатській області ,

на посаді  _______________________________________________________,

ознайомився , із законами та іншими нормативно-правовими актами України, які регламентують порядок проходження служби в органах та підрозділах цивільного захисту, і добровільно бере на себе забов`язання  дотримуватись Конституції та законів України, сумлінно виконувати вимоги Присяги, статутів, накази начальників, які мають відповідати чинному законодавству ,  свої службові  обов’язки, підвищувати свою професійну майстерність, мати задовільні результати з фізичної підготовки .
2. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи зобов’язується забезпечувати Громадянинові___________________________________________________________________________________________________________
створення необхідних умов для несення служби;
додержання його особистих прав та свобод та прав членів його сім’ї , включаючи одержання пільг, гарантій та компенсацій, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами України, які визначають, порядок проходження служби в органах та підрозділах цивільного захисту;
призначення його на посаду відповідно до професійної освіти, присвоєння спеціальних звань, просування по службі з урахуванням ділових і моральних якостей;
фінансове і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства України.
3.  Контракт укладено на ________________ роки (ів).
(числом та прописом)
4. Не пізніш як за два місяці до закінчення строку дії Контракту сторони зобов’язуються повідомити одна одну про намір укласти Контракт на новий строк.
  5. Контракт може бути припинено (розірвано) достроково з ініциативи Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, а особа рядового чи начальницького складу, які проходять службу за контрактом, звільняються зі служби:
за станом здоров’я — на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до служби у разі неможливості використання на службі на іншій посаді;
  у зв’язку із скороченням штатів — у разі неможливості використання на службі у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;
  у зв’язку із систематичним невиконанням умов Контракту особою рядового і начальницького складу;
  у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду.
6. Контракт може бути припинено (розірвано) достроково з ініциативи особи рядового і начальницького складу, яка проходить службу за контрактом:
за вислугою років відповідно до  статті 63-1 ЗУ Про правові засади цивільного захисту
за віком  - у разі досягнення гранічного віку перебування на службі;
за станом здоров’я — на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до служби;
у зв’язку із скороченням штатів — у разі неможливості використання на службі у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;
через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України від 04.03.94.№150 Про затвердження Переліку сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення з військової служби військовослужбовців, які проходять службу за контрактом;
у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту керівництвом відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту;
за згодою сторін.
7. Контракт також може бути припинено (розірвано) достроково з ініціативи будь-якої сторони у судовому порядку.
8. Контракт укладено у двох примірниках, один з яких виданий  громадянину, а другий залучений до матеріалів його особистої справи і мають однакову юридичну силу.
    9. Інші умови контракту:
9.1. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, в разі виконання  Громадянином умов контракту , не вправі безпідставно відмовити йому в продовженні служби до пенсійного віку чи граничного віку перебування на службі .
9.2  Відповідно до Конституції України Громадянин має право не виконувати явно злочинні та незаконні накази та розпорядження.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Умови контракту можуть бути змінені або доповнені тільки за згодою сторін, складеною у письмовій формі.

11. Реквізити сторін:                                                     
_____________________________                _____________________________
(особистий  підпис прізвище, ім’я, по – батькові,                        (посада, найменування органу чи підрозділу
______________________________             _____________________________
               місце проживання громадянина)                                     цивільного захисту, спеціальне звання,
______________________________              _____________________________
                                                                                                          особистий підпис, прізвище,  ім’я, по батькові,       
______________________________               _____________________________
начальника)
“_____ “ ______________2008 р.     М.П.         “_____ “ ______________2008 р.

12.  Контракт набирає чинності з “_____” _______________ 2008 року.
13. Чинність  Контракту припинено “______” ____________________ року.
у зв’язку з :
__________ ________________________________________________________
( підстави припинення Контракту, дата виключення особи рядового або начальницького
складу зі списків особового складу, номер наказу )

_______________________________
(посада, найменування органу чи підрозділу                             

_____________________________                   
цивільного захисту, спец. звання,  прізвище,

_____________________________                             
ім’я, по – батькові начальника, підпис)                       _____________________________

М. П.

Ця форма була розроблена на основі  Типової форми МНС але містить в собі:
1. Ідентифікацію вашого місця роботи та посади ( в іншому випадку ви підписали контракт з МНС без визначення ким і де ви працюєте. В цьому випадку МНС має право перевести вас туди куди захоче)
2. зобов'язання  виконувати лише ті накази та розпорядження керівництва, які мають відповідати чинному законодавству
3. право розірвання контракту за вислугою років та згодою сторін.
4. право не виконувати явно злочинні накази та розпорядження (ст. 60 Конституції)
5. заборона МНСу безпідставно не продовжувати контракт

0

10

увольняться надо по законам, а не за положениями. Я фактически недавно зарегистрирован поэтому немножко поздновата моя информация, но может она поможет.
наш профсоюз подал иск о признании контрактов недействительными.
во-первых : Положением предусмотрена и кадровая служба для лиц, которые "проходили службу до запровадження контрактої служби". Поэтому принудительный перевод с кадровой на контрактную - незаконен!
во вторых: вы не заметили, что текст Типовой формы идентичен военным контрактам? Сравните типовую форму военную утверждённую Указом ПУ №1053 от 07.11.2001 г.  А мы не  имеем статуса военных и не должны их иметь потому что это кабала и бесправие.
в третьих: те условия на которых мы несли службу до этого фактически отвечает формам трудового договора ( при приёме на роботу мы писали только заявление и обязательство, а не контракт, не увольняться первые три года) Юридически, контракт это особая форма трудового договора(это не касается военных) А согласно украинского законодательства те условия договоров какие ухудшают условия роботы или службы - недействительны.
А что действительно ухудшает : 1. До контрактов мы могли служить до граничного срока(50 лет) и увольняться когда захотим. после подписания контракта только 3-5 лет и не никакой гарантии на его продление без взятки. 2. Или просто человек по любым обстоятельствам может передумать продолжать рисковать своей жизнью и гробить своё здоровье, а контракт запрещает ему это делать. Поэтому это уже называется принудительным трудом что запрещено законодательством и Конституцией.3. По закону мы имеем право идти на пенсию по выслуге - 20 лет. В контракте этого нету. Департамент кадровой политики на наше требование отказался внести эту норму в котракт чем нарушил Закон, который гласит и этм ограничил наши права, что тоже есть основанием для признания условий котракта недействительными. Это только часть фактов от которых суд не сможет отказать нам в признании условий контрактов недействительными. Особо акцентирую внимание что если вы не хотите увольняться, а просто вернуться на кадровую службу, в исковом заявлении нужно требовать не разрыва контракта (это будет означать ваше увольнение) а признания его условий( а значит его самого) такими, что  серьёзно нарушают ваши права и те условия на которых вы несли службу раньше, а значит недействительными. В этом случае вы возвращаетесь на кадровую службу. А захотите уволиться почитайте 106 статью Положения ( по собственному желанию) В крайнем случаэ подписываете контракт на 2 месяца и вас увольняют по "окончанию контракта;
про ход судебного дела  позже поставлю всех в известность. Просто я ещё новичок в интернете и не знаю как проверить что мои информации до вас доходят. По этому сообщаю адрес Профкома 88000, Закарпатская обл., м. Ужгород, пл. Корятовича, 7 / 1а, Майороші Л.Ю. тел/факс 8 (0312)616483 , profspilka01@i.ua

0

11

От Максима из Запорожья  и некоторых других товарищей с других гарнизонов поступают похожие вопросы про возможность быстрого  разрыва контрактов. В который раз вынужден вас огорчить. Если руководство ГУ - дебилы и нелюди, быстро уволиться, без дачи взятки кадрам, не удастся. Даже в лучшем случае, до перехода на контракты Вы обязаны были за 2 месяца до увольнения подавать соответствующий рапорт.
Если админ. предлагает увольняться по состоянию здоровья, нужно решать вопрос с ВЛК. банальный гастрит или радикулит и вы будете признаны "обмежено придатним для подальшоъ служби", а это причина разорвать контракт за ч.3 п.6 Контракта.
Другая возможность это выставленный выше проект рапорта за нарушение контракта администрацией. Это если более менее безболезненные пути. А вот если вам всё равно по какому пункту вас уволят подавайте тот же рапорт(оставляя у себя копию) и уходите с роботы. На новом месте в наше время никто не интересуется  по каким причинам вы уволены. А в крайнем случае вы всегда сможете объяснить действительную причину, то есть - безпредел и беззаконие администрации. Но даже в этом случае они могут записать в трудовую книжку только - " за систематичне невиконання контракту особою рядового чи нач. складу". Такая формулировка не бросит тень на вашу репутацию. Потому что всегда можно объяснить, что администрация не компенсировала вам льготы и не доплачивала зарплату.
Иного выхода к сожалению я не вижу.
Семейные обстоятельства ограничены постановлением Кабмина.
Именно по этому всем тем кто против контрактов и желает продолжать кадровую службу нужно будет распечатать, в ближайшем будущем, выставленное нами на форуме "Обращение к высшим должностным лицам государства", подписаться под ним и направить его на наш адрес профсоюза. После обобщения всех писем мы начнём борьбу за отмену контрактов в интересах всех работников МНС Украины. Пока мы судимся за отмену контрактов только в интересах одного гарнизона потому, что юрисдикция нашей организации - городского и районного масштаба Ужгорода. Наша Федерация или Центральный комитет имеют право (не обязанность) выступить в интересах всего государства, но для этого нам нужны обращения хотя б из половины областей Украины.
22.02.10 г. будет проходить уже третье заседание Закарпатского окружного административного суда где рассматривается вопрос про определение условий контрактов такими, которые нарушают права л/с , который служил до ввода контрактной службы, такими которые есть антиконституционными, противоправными, а значит недействительными.

0

12

від    24 . 03 . 2010 р.  № 16 / 312-10                                         
на №                     від                               
Окружний адміністративний суд м. Києва
01025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Позивач :  Профком первинної профспілкової організації
атестованих пожежних  Ужгорода
88000 , м. Ужгород,
вул. Кармелюка, 12.                                                                         
тел. 37080
тел. / факс: (0312) 616483

Відповідач :       Міністерство України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
01030, м. Київ, вул.. Гончара, 55 а.
тел.: (044) 247-30-54
тел. / факс: (044) 247-30-50
факс: (044) 247-31-44

  Позовна заява
( про визнання протиправними та не чинними вимоги Наказу МНС України від 17.03.2008 року № 203 та умов контрактів, які укладені з особовим складом органів та підрозділів цивільного захисту МНС України)

  В 2008 року до особового складу пожежних підрозділів Ужгородського районного управління ГУ МНС України в Закарпатській області був доведений Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах  захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи № 203 від 17.03.2008 р. „Про укладання контрактів з особовим складом органів і підрозділів цивільного захисту” (додаток №2).
Незважаючи на те, що цей наказ не пройшов державну реєстрацію в Мінюсті України і у відповідність з  Постановою КМУ від 28.12.1992р. № 731 (Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади) не набрав чинності і не може бути застосований, відповідно до його вимог керівникам відповідних обласних управлінь наказувалось укласти контракти про проходження служби (навчання)  без виключення з всіма особами рядового та начальницького складу до 1 травня та 1 липня відповідно.
Фактично до запровадження контрактного виду служби весь особовий склад органів та підрозділів Державної пожежної охорони МНС України  перебував на кадровій службі і фактично працював на умовах, які відповідають безстроковим  договорам. 
Згідно п. 5 Постанови КМУ  від 21 липня 2005 р. N 629 (Положення  про порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу органів  і підрозділів цивільного захисту(додаток №6.) в цих органах для рядового і начальницького складу установлений не лише такий  вид  служби як « за контрактом» але і  «кадрова служба   осіб   рядового   і  начальницького  складу, зарахованих на службу до запровадження служби за контрактом».  Тому введення виключно одного виду служби для тих осіб, які вже проходили службу і були зараховані на неї до запровадження контрактів суттєво  обмежувало права працівників та службовців і істотно погіршувало їх становище .
Особовому складу в примусовому порядку, під загрозою звільнення, пропонувалося підписати просту Типову форму контракту без будь яких застережень чи внесення до нього відповідних змін навіть  як би вони б не суперечили чинному законодавству.               
Відповідною комісією по соціально-юридичним питанням профкому був проведений аналіз умов Типової форми контракту та запропоновані пропозиції щодо внесення змін до неї, які не суперечили  чинному законодавству України і які б зберегали б для осіб рядового та начальницького складу, які вже працювали до запровадження контрактів, тих права та свобод, які вони вже мали до того.
Право на внесення таких змін чи зобов’язань до контракту, які не суперечать чинному законодавству передбачено Приміткою до п.9 Типової форми контракту та Додатками, затвердженими вищевказаним наказом МНС України  (додаток №3).. Але відповідна комісія Департаменту кадрової політики МНС України після попереднього узгодження на переговорах з профспілковим комітетом внесених змін до Типової форми контракту відмовилася від його узгодженого проекту(додаток №4 )..
На протязі багатьох місяців профком оскаржував в різних інстанціях протиправність умов Типової форми контракту та засоби, з якими вони укладаються з особовим складом . Але відповідні посадові особи органів державної влади не бажають втручатися в ситуацію, приводити свої нормативні акти і накази у відповідність з чинним законодавство та Конституцією України, тому профспілковий комітет у відповідність зі ст.19 ЗУ про профспілки, їх права та гарантії діяльності прийняв рішення., яке було затверджене загальними профспілковими зборами(додато №5), оскаржити відповідний наказ МНС України та скасувати підписані в примусовому порядку контракти, як такі що істотно погіршують становище працівників, звужують та обмежують вже існуючи права та свободи осіб рядового та начальницького складу органів та підрозділів МНС України передбачені чинним законодавством та нормативно-правовими актами України, що забороняється ст. 22 Конституцією України.
Підписані особовим складом Ужгородського РУ ГУ МНС України в Закарпатській області контракти є простою Типовою формою контракту затвердженою вищевказаним наказом МНС і грубо порушують становище працівників та службовців органів та підрозділів Цивільного захисту МНС України їх конституційні, соціально-економічні, трудові та професійні права з наступних підстав:
1. Згідно п. 5 Постанови КМУ  від 21 липня 2005 р. N 629 (Положення  про порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу органів  і підрозділів цивільного захисту(додаток №6.) в цих органах для рядового і начальницького складу установлений не лише такий  вид  служби як « за контрактом» але і  «кадрова служба   осіб   рядового   і  начальницького  складу, зарахованих на службу до запровадження служби за контрактом». Фактично до запровадження контрактного виду служби весь особовий склад органів та підрозділів  перебував на кадровій службі і фактично працював на умовах безстрокових трудових договорів. Тому обмеження їх строками істотно погіршило становище працівників та службовців.
2. Примусове переведення працівника з кадрової на контрактну службу, що є особливою формою строкового договору, позбавляє працівника його права працювати до граничного віку перебування на службі , яке передбачено ст. 50 ЗУ Про правові засади Цивільного захисту. Контрактом ж цей термін обмежується  укладенним строком   і не передбачає жодної гарантії його продовження; (додаток № 7).
3. Умови контракту позбавляють працівника  права відбуття на пенсію за вислугою років, яке передбачене ст. 63-1 ЗУ Про правові засади цивільного захисту (у відповідності з Законом України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб”.) (додаток № 7). Типовою формою не передбачено такої підстави його розірвання.
4. Умови контракту мають ознаки примусової праці, яка заборонена ст. 43 Конституції України тому, що не предбачають розірвання контракту за згодою сторін чи особистим бажанням працівника, робота якого пов”язана з ризиком для життя, який має право в любий час відмовитись ризикувати своїм життям чи здоров”ям. (пожежні, рятувальники, тощо) та звільнитись зі служби.
5. Умови контракту обмежують право громадянина на звільнення зі служби за сімейними обставинами, підстави яких обмежені  ПостановоюКМУ від 04.03.1994 р. № 150. (додаток № 8 ).. 
6. Типова форма контракту з особовим складом органів та підрозділів цивільного захисту хоча і погоджена з відповідними міністерствами та відомствами, але не може застосовуватись для осіб рядового та начальницького складу, які не є військовослужбовцями. Ця Типова форма контракту ідентична Типовій формі контракту  про проходження військової служби  у Збройних Силах України Міністерства Оборони України  (додаток № 9 ).. Фактично це означає, що особовий склад МНС України перейшов на умови контрактів, які відповідають умовам проходження військової служби всупереч чинному законодавству, яке передбачає, що з метою демілітарізації  Війська ЦО та Органи та підрозділи Державної пожежної охорони (ДПО) реформовані в невійськову службу - Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту. (Укази Президента України № 1040 від 15.09.2003р. та № 1467 від 19.12.2003 р.. ),  особовий склад якої виконує свої обов’язки на професійній основі. (додаток № 10).
7. У зв’язку з тим, що особи рядового та начальницького складу ДПО відповідно до ст. 18 ЗУ Про пожежну безпеку мають статус працівників(додаток № 11)., на яких заведені Трудові книжки, Типова форма контракту має  відповідати вимогам Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті на роботу працівників (Постанова КМУ від 19.03.1994 р. №170) по аналогії Порядку комплектування та професійної підготовки основного особового складу аварійно-рятувальних служб та затвердженого ним Типової форми контракту, що укладається з рятувальниками (Постанова КМУ від 12.10.2001р.№ 1334(додаток № 12).) або до Типової форми контракту затвердженої Наказом МНС №203 мають бути внесені зміни, які унеможливлюють порушення вже існуючих права та свобод осіб рядового та начальницького складу органів та підрозділів МНС України.

Натомість в підписаних типових контрактах МНС відсутні і не визначені наступні обов”язкові умови :
- місце роботи ( орган чи підрозділ в якому працює працівник)
- службові функції ( коло функціональних обов”язків, посада, спеціальність, кваліфікація, професія)
- умови оплати, організації праці та матеріального забезпечення, встановлення доплат і надбавок,премій, винагород тощо
- забезпечення охорони праці та гарантії обов”язкового державного страхування для осіб робота, яких пов”язана з ризиком для життя
- не визначені умови, гарантії та компенсації в разі переїзду працівника в іншу місцевість, забезпечення житловою площею, витрати за найом житла чи користування готелем 
- не визначений режим робочого часу і часу відпочинку працівника, тривалість відпустки
- не передбачене забов”язання щодо компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові у разі дострокового розірвання контракту
- умови розірвання контракту за згодою сторін та вищевказаних норм чинного законодавства

Додатковими підставами визнання неправомірними умов Типової форми контрактів для осіб, які вуже були зараховані на службу до їх запровадження і їх скасування  на наше переконання є наступне :
1. Зміна безстрокових  договорів та запровадження строкових контрактів фактично є істотною зміною умов праці; 
2. Згідно чинному законодавству контракт з працівниками та службовцями  укладається при прийнятті на роботу(службу), а не через декілька років після того, хоча за згодою сторін не виключає такої можливості;
3. При укладанні контракту, як особливої форми трудового договору(якщо він не військовий), повинно додержуватись правило ст .9 КЗпПУ про недопустимість погіршення становища працівника контрактом порівняно з умовами, встановленими законодавством. Такі умови контракту вважаються недійсними.
4. Строковий контракт укладається у випадках, коли трудові відносини - не можуть бути встановленими на невизначений термін з урахуванням характеру наступної роботи, умов її виконання або інтересів працівника тощо;
5. Відповідно до ЗУ Про профспілки, їх прав та гарантії діяльності  роботодавець не вправі одноосібно, без погодження з профспілкою, вирішувати питання істотних змін умов праці тощо
6. Крім того, вищевказаний наказ МНС № 203 від 17.03.2008 р. „Про укладання контрактів з особовим складом органів і підрозділів цивільного захисту” (додаток №2) прийнято з порушенням норм Генеральної Угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2008-2009 роки. Згідно з Додатком 5 до Угоди розробник проекту акта із соціально-економічних і трудових питань та питань соціального захисту повинен забезпечити представникам Сторони профспілок, які є суб’єктами Угоди: ознайомлення з проектом, розгляд пропозицій та зауважень до нього, включення до складу робочої групи з розроблення проекту акта( у разі її утворення). Зазначений порядок проведення соціального діалогу не було забезпечено Стороні профспілок. ” (додаток №13)   
7. Типова форма контракту може використовуватись лише як методичний матеріал і є лише основою, до якої за угодою сторін можуть вноситися будь-які зміни та доповнення, які не суперечать чинному законодавству, але це не було запропоновано і доведено до працівників;
8. Укладання контракту з усіма працівниками є неправомочним, оскільки знижує рівень їхньої соціальної захищеності та суперечить вимогам Конвенції Міжнародної Організації Праці № 158 (1982), яка була ратифікована Україною 4 лютого 1994 року. Порушення цих вимог відповідно до статті 9 КЗпПУ може бути підставою для визнання, недійними умов праці за контрактом, як таких, що погіршують становище працівника.

Таким чином, умови типових контрактів, які були укладені ГУ МНС України в Закарпатській області, з особами рядового та начальницького складу органів та підрозділів Цивільного захисту, які не є військовослужбовцями, суттєво погіршують їх становище після підписання контрактів, звужують зміст та обсяг вже існуючих конституційних прав і свобод (ст.22 Конституції України), порушують рівність конституційних прав і свобод громадян (ст.24),  їх конституційні права на працю(ст43.) та на достатній життєвий рівень (ст.48), є ознакою примусової праці, яка заборонена ст. 43  Конституції України. Обмежуючи права та свободи працівників підрозділів ЦЗ, умови котракту порушують ст. 64 Коституції України і тому мають бути визнані недійсними, а запропонована Типова форма контракту такою, яку не можна використовувати для підписання із службовцями, які не мають статусу військовослужбовців і які до запровадження контрактного виду служби перебували на кадровій службі.

Тому згідно з принципом верховенства права, відповідно до якого, зокрема, людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави,
того, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод,
у відповідність з  ст. 19 ЗУ Про профспілки, їх права і гарантії діяльності згідно якої – „У питаннях колективних інтересів працівників профспілки, їх об'єднання здійснюють представництво та захист інтересів працівників незалежно від їх членства у профспілках. У питаннях індивідуальних прав та інтересів своїх членів профспілки здійснюють представництво та захист у порядку, передбаченому законодавством та їх статутами,
керуючись ст. ст. 3,8,19,22,24,43,48,55 Конституції України;   ст. 50 ЗУ „Про правові засади цивільного захисту”;ст. 18 ЗУ „Про пожежну безпеку”;  ст. 19  ЗУ Про профспілки, їх права і гарантії діяльності ,  ст.ст. 104-106 та 162  КАС України, просимо:
 
1. Визнати такими, що суперечать чинному законодавству, істотно погіршують становище працівників та службовців і є  не чинними умови Контрактів, які були укладені між Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах  захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи  та особами рядового та начальницького складу органів та підрозділів МНС України, які проходили кадрову службу до запровадження контрактного виду служби на основі Типового контракту, затвердженого наказом МНС України  від 14.02.2008 р. № 118 та № 203 від17.03.2008 року.
2. Визнати неправомірним та скасувати  наказ МНС України № 203 від 17.03.2008 р. „Про укладання контрактів з особовим складом органів і підрозділів цивільного захисту”
3. Визнати недійсною дію  контрактів з дня їх підписання та                                      зобов’язати відповідача  видати наказ про  залишення осіб рядового та начальницького складу, членів профспілки та інший особовий склад, які їх підписали, на кадровій службі у відповідності з п.5 Постанови КМУ №629 від 21.07.2005 р. Положення про порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу органів та підрозділів Цивільного захисту
4. Винести окрему Ухвалу щодо недопущення в подальшому порушення конституційних прав осіб рядового та начальницького складу, працівників та службовців органів та підрозділів цивільного захисту та Державної пожежної охорони Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах  захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи .

В зв’язку з тим , що профспілковий комітет обмежений у використанні профспілкових коштів і не може направити свого представника для участі у судовому засіданні клопочу пр розгляд справи за нашої відсутності.
  Згідно п.1 ст.4 Декрету України «Про Державне мито» профком звільнений від сплати державного мита  .
Додаток: (2 прим.)
1. Копія позовної заяви
2. Наказ МНС України №203   МНС  України від 17.03.2008 року.
3. Копія типової форми контракту, яка укладалася адміністрацією з працівниками
4. Копія Узгодженого контракту з представниками Департаменту кадрової політики МНС України
5. Витяги з протоколів засідання Профкому №32 від 23.11.08р. та профспілковій конференції №13 від 29.01.2009 р.
6. Витяг з Постанови КМУ від 21 липня 2005 року № 629
7. Витяг з ЗУ Про Правові засади цивільного захисту
8. Постанова КМУ від 4 березня 1994 р. N 150. "Про затвердження переліку сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення з військової служби військовослужбовців, які проходять службу за контрактом".
9. Типова форма контракту, яка застосовується в Збройних Силах України
10. Укази Президента України № 1040 від 15.09.03 та №1467 від 19.12.03р.
11. Витяг з ЗУ  Про пожежну безпеку
12. Постанова КМУ від 12.10.2001 року № 1334
13. Витяг з Генеральної Угоди між Кабміном України та ФПУ, 
14. Документи, які підтверджують  повноваження   голови профкому: Копія повідомлення управління юстиції про реєстрацію профорганізації, як юридичної особи; Копія протоколу підтверджуючих статус, голови профкому ППО ат. пожежних Ужгорода; Витяг з Статуту Профспілки працівників держустанов України ст. 52, яка надає право голові профкому представляти інтереси членів профспілки в судових органах без довіреності.

Голова    профкому                                                            Майороші Л.Ю.

0

13

від    04. 06 . 2010 р.  № 37 / 333-10                                         
на №                     від                               
Окружний адміністративний суд м. Києва
01025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.
Справа 2а -5050/10/2670

Позивач :  Профком первинної профспілкової організації
атестованих пожежних  Ужгорода
88000 ,Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Кармелюка, 12.                                                                         
тел. 37080
тел. / факс: (0312) 616483

Відповідач :       Міністерство України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
01030, м. Київ, вул.. Гончара, 55 а.
тел.: (044) 247-30-54

  Письмові пояснення
По справі № 2а-5050\10 про визнання протиправними та не чинними вимоги Наказу МНС України від 17.03.2008 року № 203 та умов контрактів, які укладені з особовим складом органів та підрозділів цивільного захисту МНС України

На протязі 2008-09 років з особовим складом органів та підрозділів цивільного захисту МНС України, в примусовому порядку, під загрозою звільнення зі служби, були укладені контракти незважаючи на те, що абсолютна більшість пожежних і рятувальників вже працювала та проходила службу у відповідних органах та підрозділах до того часу як був запроваджений новий вид служби – контрактний.
Наказом МНС України від 17.03.2008 року № 203, додатками 1 та 2, затверджувалася  типова форма контракту, яка ідентична типовій формі контракту, які укладаються з військовослужбовцями Збройних Сил Міністерства Оборони України. Фактично це означає, що особовий склад МНС України перейшов на умови контрактів, які відповідають умовам проходження військової служби всупереч чинному законодавству, яке передбачає, що з метою демілітарізації  Війська ЦО та Органи та підрозділи Державної пожежної охорони (ДПО), які були передані з МВС в МНС України, реформовані в невійськову службу - Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту. (Укази Президента України № 1040 від 15.09.2003р. та № 1467 від 19.12.2003 р.. ),  особовий склад якої виконує свої обов’язки на професійній основі.  Особовий склад ДПО і до цього часу ніколи не мав статусу військовослужбовців у зв’язку з тим, що особи рядового та начальницького складу ДПО відповідно до ст. 18 ЗУ Про пожежну безпеку мають статус працівників., на яких заведені Трудові книжки, які не заводяться на військовослужбовців.

До запровадження служби за контрактом особовий склад ДПО фактично працював на умовах безстрокових трудових договорів тому що при прийнятті на службу вимагали лише написаня  відповідної заяви про прийняття на роботу і ніякого контракту ніхто з нас не підписував.
Контракт є  особливою формою трудового договору і згідно чинного законодавства   застосовується при прийнятті на роботу працівників і лише в письмовій формі. Саме тому, Кабінетом Міністрів України, для осіб, які вже були зараховані на службу до запровадження контрактної служби, Постановою №629 від 21 липня 2005 р  (Положення  про порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу органів  і підрозділів цивільного захисту) була залишений такий вид служби, як кадрова служба. 
Згідно ст.58 Конституції України Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі і тому, якщо до прийняття нормативно-правового акта, яким передбачено можливість укладення контракту, працівник уже обіймав певну посаду, власник може лише запропонувати працівникові переукласти звичайний трудовий договір у формі контракту, але якщо працівник відмовиться, трудові відносини мають тривати у звичайному правовому режимі.
Примусове укладання контрактів з особовим складом ДПО, які ідентичні військовим, ми вважаємо незаконним і таким, що грубо порушують їх конституційні, професійні та трудові права та свободи. Тому введення виключно одного виду служби для тих осіб, які вже проходили службу і були зараховані на неї до запровадження контрактів суттєво  обмежує права працівників та службовців і істотно погіршувало їх становище .
Так, у відповідність з ст. 22 Конституції України, при прийнятті нових законів або внесення змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав та свобод але примусове переведення з кадрової на контрактну службу, яка до того ж має ознаки мілітаризованої, суттєво погіршило становище осіб рядового та начальницького складу ДПО МНС України, їх конституційні, соціально-економічні, трудові та професійні права з наступних підстав:
1. Згідно п. 5 Постанови КМУ  від 21 липня 2005 р. N 629    в цих органах для рядового і начальницького складу установлений не лише такий  вид  служби як « за контрактом» але і  «кадрова служба   осіб   рядового   і  начальницького  складу, зарахованих на службу до запровадження служби за контрактом». Фактично до запровадження контрактного виду служби весь особовий склад органів та підрозділів  перебував на кадровій службі і фактично працював на умовах безстрокових трудових договорів і мав право працювати не обмежену кількість років.
Тому обмеження їх строками істотно погіршило становище працівників та службовців щодо права продовжувати службу, що є порушенням ст 43 Коституції України.
2. Примусове переведення працівника з кадрової на контрактну службу, що є особливою формою строкового договору, позбавило працівника його права працювати до граничного віку перебування на службі , яке передбачено ст. 50 ЗУ Про правові засади Цивільного захисту. Контрактом ж цей термін обмежується  укладенним строком   і не передбачає жодної гарантії його продовження
3. Умови контракту позбавляють працівника  права відбуття на пенсію за вислугою років, яке передбачене ст. 63-1 ЗУ Про правові засади цивільного захисту (у відповідності з Законом України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб”.)   Типовою формою не передбачено такої підстави його розірвання в тому разі якщо працівник набув такого права, а строк контракту ще не закінчився .
4. Умови контракту мають ознаки примусової праці, яка заборонена ст. 43 Конституції України тому, що не предбачають розірвання контракту за згодою сторін чи особистим бажанням працівника, робота якого пов”язана з ризиком для життя, який має право в любий час відмовитись ризикувати своїм життям чи здоров”ям. (пожежні, рятувальники, тощо) та звільнитись зі служби.                                                                                                       
5. Умови контракту обмежують право громадянина на звільнення зі служби за сімейними обставинами, підстави яких обмежені  Постановою КМУ від 04.03.1994 р. № 150.   Працівник уклавши контракт позбавлений  також права його розірвання та звільнення за такою сімейною обствиною як неспроможність утримувати свою родину в зв”язку  з малим і недостатнім грошовим забезпеченням, що порушує його конституційне право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім”ї , як передбачене ст. 48 Конституції України .
6. Цей наказ не пройшов державну реєстрацію в Мінюсті України і у відповідність з  Постановою КМУ від 28.12.1992р. № 731 (Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади) не набрав чинності і не може бути застосований.  Типова форма контракту з особовим складом органів та підрозділів цивільного захисту хоча і погоджена з відповідними міністерствами та відомствами, але не може застосовуватись для осіб рядового та начальницького складу, які не є військовослужбовцями
7. У зв’язку з тим, що особи рядового та начальницького складу ДПО відповідно до ст. 18 ЗУ Про пожежну безпеку мають статус працівників на яких заведені Трудові книжки, Типова форма контракту має  відповідати вимогам Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті на роботу працівників (Постанова КМУ від 19.03.1994 р. №170) по аналогії Порядку комплектування та професійної підготовки основного особового складу аварійно-рятувальних служб та затвердженого ним Типової форми контракту, що укладається з рятувальниками (Постанова КМУ від 12.10.2001р.№ 1334 .) або до Типової форми контракту затвердженої Наказом МНС №203 мають бути внесені зміни, які унеможливлюють порушення вже існуючих права та свобод осіб рядового та начальницького складу органів та підрозділів МНС України.
8. Типова форма контракту, яка затверджена наказом №203 і укладена з особовим складом підрозділів не містить  обов'язкових   умов за відсутності яких контракт не може вважатися укладеним і не можуть виникнути реальні трудові або службові правовідносини. А саме: не вказане і не конкретизоване                                                             
місце роботи ( орган чи підрозділ в якому працює працівник); службові функції ( коло функціональних обов”язків, посада, спеціальність, кваліфікація, професія); умови оплати, організації праці та матеріального забезпечення, встановлення доплат і надбавок, премій, винагород тощо; забезпечення охорони праці та гарантії обов”язкового державного страхування для осіб робота, яких пов”язана з ризиком для життя; не визначені умови, гарантії та компенсації в разі переїзду працівника в іншу місцевість, забезпечення житловою площею, витрати за найом житла чи користування готелем  ; не визначений режим робочого часу і часу відпочинку працівника, тривалість відпустки ; не передбачене забов”язання щодо компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові у разі дострокового розірвання контракту; умови розірвання контракту за згодою сторін та вищевказаних норм чинного законодавства
Відповідно до правових норм Контракт, який не містить обов'язкових (істотних) умов, вважається неукладеним або може бути визнаний таким у судовому порядку.
Таким чином, умови типових контрактів, які були укладені ГУ МНС України в Закарпатській області, з особами рядового та начальницького складу органів та підрозділів Цивільного захисту, які не є військовослужбовцями, суттєво погіршують їх становище після підписання контрактів, звужують зміст та обсяг вже існуючих конституційних прав і свобод (ст.22 Конституції України), порушують рівність конституційних прав і свобод громадян (ст.24),  їх конституційні права на працю(ст43.) та на достатній життєвий рівень (ст.48), є ознакою примусової праці, яка заборонена ст. 43  Конституції України. Обмежуючи права та свободи працівників підрозділів ЦЗ, умови котракту порушують ст. 64 Коституції України і тому мають бути визнані недійсними, а запропонована Типова форма контракту такою, яку не можна використовувати для підписання із службовцями, які не мають статусу військовослужбовців і які до запровадження контрактного виду служби перебували на кадровій службі.

Тому згідно з принципом верховенства права, відповідно до якого, зокрема, людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави,
того, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод,
у відповідність з  ст. 19 ЗУ Про профспілки, їх права і гарантії діяльності згідно якої – „У питаннях колективних інтересів працівників профспілки, їх об'єднання здійснюють представництво та захист інтересів працівників незалежно від їх членства у профспілках. У питаннях індивідуальних прав та інтересів своїх членів профспілки здійснюють представництво та захист у порядку, передбаченому законодавством та їх статутами,
керуючись ст. ст. 3,8,19,22,24,43,48,55 Конституції України;   ст. 50 ЗУ „Про правові засади цивільного захисту”;ст. 18 ЗУ „Про пожежну безпеку”;  ст. 19  ЗУ Про профспілки, їх права і гарантії діяльності ,  ст.ст. 104-106 та 162  КАС України, просимо:
1. Визнати такими, що суперечать чинному законодавству, істотно погіршують становище працівників та службовців і є  не чинними умови Контрактів, які були укладені між Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах  захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи  та особами рядового та начальницького складу органів та підрозділів Ужгородського РУ ГУ МНС України в Закарпатській області, які проходили кадрову службу до запровадження контрактного виду служби на основі Типового контракту, затвердженого наказом МНС України  від 14.02.2008 р. № 118 та № 203 від17.03.2008 року.
2. Визнати неправомірним та скасувати  наказ МНС України № 203 від 17.03.2008 р. „Про укладання контрактів з особовим складом органів і підрозділів цивільного захисту”
3. Визнати недійсною дію  контрактів з дня їх підписання та                                      зобов’язати відповідача  видати наказ про  залишення осіб рядового та начальницького складу, членів профспілки та інший особовий склад, які їх підписали, на кадровій службі у відповідності з п.5 Постанови КМУ №629 від 21.07.2005 р. Положення про порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу органів та підрозділів Цивільного захисту
4. Винести окрему Ухвалу щодо недопущення в подальшому порушення конституційних прав осіб рядового та начальницького складу, працівників та службовців органів та підрозділів цивільного захисту та Державної пожежної охорони Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах  захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи .
В зв’язку з відсутністю коштів для направлення нашого представника в м. Київ для участі в судовому засіданні, у відповідність з вимогами ч.3 ст. 122  КАС України прошу розглянути нашу позовну заяву без нашої участі  в порядку письмового впровадження.
Додаток.
1. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію Первинної профорганізації.

Голова профкому                                                     Майороші Л.Ю.

Отредактировано Майороші Ласло (06-07-2010 14:34:18)

0

14

Уважаемый Майороши Ласло, из выше написанного довольно таки понятно, уволится из МЧС особого труда не составит, нарушений в службе хватает. Если можно, подробно описать какие документы надо собирать, как документировать. Как доказать что льготы и выплаты не проводились. Бесплатное медицинское обслуживание (лечение) не выполнялось. Как так уволиться, чтобы ещё и пособие 50% за каждый отработанный год получить(если эту норму отменят до окончания контракта). За ранее благодарен.

0

15

Должен Вас огорчить. Не так легко уволиться как кажется на первый взгляд. Да нарушений много. Но судиться с ГУ в админсудах можно год и два. Это если администрация не захочет с Вами судиться , махнёт рукой и отпустит. А если наоборот? Чтобы уволиться и получить пособие в 50% нужно увольняться или по здоровью, или в 50 лет, или по сокращению или разрывать контракт за его не выполнение администрацией. Во всех других случаях вы получите только 25%.
Если Вы окончательно решили увольняться и Вы контрактник, есть два выхода.
1. Разрывать контракт в судебном порядке. Просить суд признать его условия такими, которые нарушают ваши права и свободы. А он действительно такой если Вы подписали простую Типовую форму как это делали все. ( в моём иске указаны все нарушения)
2. Требовать его разрыва за его нарушения администрацией, как Вы и говорите. Но тут есть два варианта. Они могут пойти вам на встречу дабы не тягаться по судам если Вы их убедите в том, что это легко доказать.(я уже писал про это выше)
Но представте себе, что они пойдут в суд. Тогда отвечаю Вам на Ваши вопросы.
Согласно  п.2 ст. 71 КАСУ „обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача”. То есть, если они не признают иск (свои нарушения контракта) доказывать что они вам платили помощи, компенсировали льготы и т. д. обязаны они , а не вы. Это одна из особенностей Административного кодекса перед Гражданским. А наши дела, если иск предъявлен к ГУ, рассматривает Админсуд.
Но это может длиться год и два.
Вот несколько месяцев назад я консультировал нашего товарища который пошёл по этому пути и ему удалось разорвать контракт без суда. Значит или повезло или у него нормальное руководство.
Но настраиваться нужно на худшее. Вот моих товарищей (7 чел) мы восстановили на службе недавно которые были уволены за неподписание контракта только через год. Осталось ещё шесть человек но они ждут уже второй год.
Я абсолютно не отговариваю вас от действий. Наоборот, вам "откроют только тогда если вы постучитесь", но готовы вы должны быть на всё.

0

16

Ведь их надо собирать за ранее(какие то рапорта надо писать, на кого-кому), как правильно задокументировать. Словам ведь не поверят, а свидетели.......................

Повторюсь: Согласно  п.2 ст. 71 КАСУ „обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача”. То есть, если они не признают иск (свои нарушения контракта) доказывать что они вам платили помощи, компенсировали льготы и т. д. обязаны они , а не вы. Это одна из особенностей Административного кодекса перед Гражданским.
Ця стаття встановлює презумпцію вини суб"єкта владних повноважень( ГУ, МНС, Ру, РВ і т.і.), рішення, дії чи бездіяльність якого оскаржуються. Все те, що ви повідомляєте в суді чи виклали в позовній заяві (обставини справи про рішення , дії, бездіяльність керівництва - суб"єкта владних повноважень) відповідають дійсності, доки відповідач(ГУ, МНС) не спростує їх. Русским языком - не Вы должны доказывать их нарушения, а они должны доказать, что выплачивали вам каждый код сверхурочные, мат. помощь, компенсировали льготы и так далее. В админсудах - это не ваша обязанность. Вы просто заявили, например, что вам не платили сверхурочные. Они должны принести в суд доказательства того, что платили. Вы заявляете, что вам не компенсировали коммунальные услуги (зайдите на тему льготы там много интересного, и есть ответы на ваши вопросы), они обязаны принести ведомости, чтобы доказать что вам к зарплате доплачивалась компенсация 50% вами уже выплаченных денег за ком.  услуги. Как это они сделают если у них нету информации про размер ваших выплат за квартиру и т.д.?

И ещё какие документы нужны для того чтобы Управа начала оплачивать 50% за коммунальные услуги, что им нужно показать(номер приказа, постановления или ещё что). Извините если где то было сказано, а я недосмотрел.

Если недосмотрел, не беда. Поможем. Хуже когда вообще не хотят видеть. Зайдите пожалуйста на тему " Всё о льготах и как за них бороться". Там ответы на ваши вопросы по этой теме. Здесь давайте подымать вопросы контрактной службы.

Отредактировано Майороші Ласло (11-07-2010 18:25:49)

0

17

Прошу поддержать Обращение или высказать своё "ФУ".         
ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА
ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ
Профспілковий комітет
первинної профспілкової організації   атестованих пожежних   міста Ужгорода
        88000, Закарпатська  обл., м. Ужгород  вул. Кармелюка, 12., Ідент. код 36541810
______________________тел. (03122)36318;  тел. / факс (0312) 616483, e-mail : profspilka01@i.ua________________
від  13 .07.  2010 р.  № 43/ 339-10                                         
на №                     від                               

     Президенту України
В.Ф. Януковичу

ЗВЕРНЕННЯ.
Про порушення конституційних прав та свобод десятки тисяч вогнеборців та рятувальників України.

Шановний Вікторе Федоровичу   !

Наша громадська організація неодноразово звертала увагу минулого керівництва країни та міністерства на порушення трудових, соціально-економічних та професійних прав особового складу пожежних підрозділів, інтереси яких, згідно чинного законодавства України, зобов’язана захищати.
Нажаль, минулі керівники виявили небажання або свою неспроможність виконувати свої службові та державницькі обов’язки діяти в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Замість того щоб оперативно реагувати на наші повідомлення про порушення, а в деяких випадках про злочини в системі МНС, керівництво міністерства відмовлялося реагувати на наші звернення, а „кришуючи” порушникам та злочинцям доручало переслідувати наших активістів аж до звільнення зі служби.
Весь народ України з засобів масової інформації, а велика її частина, на своїм особистім досвіді, бачить та переживає дійсно відважну та напружену роботу пожежно-рятувальних підрозділів, особисто його рядового, молодшого та середнього начальницького складу під час щорічних повеней та щоденних пожеж і інших надзвичайних ситуацій. Пожежники та рятувальники, не зважають на ризик своєму життю та здоров’ю, сумлінно виконують свої обов’язки. Але жодна державна структура МНС України не займається соціальним захистом осіб робота яких пов’язана з ризиком для життя, тому цю роботу вимушені проводити подібні нам громадські організації.
Сором, коли держава замість захисту прав и свобод громадян, які  ризикуючи своїм життям та здоров’ям, чесно і сумлінно виконують свій обов’язок по захисту і допомозі народу держави від надзвичайних ситуацій і за особливістю служби не можуть чи не мають часу займатись своїм захистом, навпаки, створює їм нестерпні умови служби і перетворює їх фактично в КРІПАКІВ системи!!!!
Девіз про те  ,що” Влада існує не для себе а для народу”, який взяло на озброєння нове керівництво держави, спонукало наш особовий склад вкотре повірити в торжество справедливості і надіятися, що керівники міністерства змінять своє байдуже ставлення до тих осіб, які ризикуючи своїм життям, з найнижчою зарплатою в системі МНС, декларованими пільгами та соціальними гарантіями, принизливого ставлення до себе з боку керівництва, заробляють шану всім працівника Цивільного захисту.
Нажаль звернення до нового керівництва МНС України приводить нас до висновку, що керівники Міністерства міняються, а їх ставлення до особового складу, його проблем і особливо правопорушень минулого керівництва, не цікавить і залишається таким самим байдужим
Так, на лист в якому ми  привели випадки порушень чинного законодавства минулим керівництвом Головного управління та факти переслідувань та незаконних звільнень оперативних працівників  вже новий перший заступник міністра, В. Бут, заявив, що немов в ході перевірки, про яку ми, заявники, і не знали коли вона проводилася, немов  не підтвердилася. Як могла проводитися перевірка фактів викладених в звернення профкому та правозахисної організації без залучення наших представників та повідомлення нас про перевірку фактів. Саме ми могли надати підтвердження  всім фактам правопорушень але нас не повідомили про проведення такої перевірки. . (додаток № 1 )
Обурює також той факт на наше повідомлення про правопорушення минулого керівництва новий заступник від імені міністра відповідає, що вони (минулі керівники, бездіяльність яких ми оскаржували) вже давали нам немов всебічні й обґрунтовані відповіді. Це фактично означає, що нові керівники МНС підтримують протиправну, направлену проти особового складу, діяльність попередників. Це абсолютно суперечить як Вашим твердженням так і твердженням Миколи Яновича Азарова про службу Влади Народу!
Я, як керівник громадських організацій можу надати керівництву держави, Кабміну та новому керівництву МНС України докладний аналіз соціально-економічного стану працівників робота яких пов’язана з ризиком для життя для запровадження заходів поліпшуючи їх службовий стан.
Але першим з основних тягарів та порушень їх конституційних прав та гарантій, не зважаючи на низку інших і не менш важливих, є запровадження в 2008 році примусової контрактної служби, яка порушила конституційні права десятки тисяч (!) працівників цивільного захисту.
За рішенням загальних зборів колективів(профгруп ) пожежно-рятувальних підрозділів Ужгородщини, за підтримкою особового складу зі всієї України, яки підтримують наше звернення на сайті Форум 101, звертаюсь до Вас, як Гаранта наших конституційних прав і свобод людини і громадянина за допомогою! Нагадую та акцентую Вашу увагу, що це стосується десяток тисяч відважних вогнеборців та рятувальників! 
Указами Президента України (№1040 від 15.09.2003р. та № 1467 від 19.12.2003 р.), з метою демілітарізації та позбавлення невластивих функцій, Війська ЦО та Органи та підрозділи Державної пожежної охорони (ДПО) реформовані в невійськову службу - Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту (Службу цивільного захисту) особовий склад яких виконує свої обов’язки на професійній основі і не є військовослужбовцями.
Натомість, наказом МНС України № 203 від 17.03.2008 р. „Про укладання контрактів з особовим складом органів і підрозділів цивільного захисту”, в суперечь чинному законодавству, пожежні були переведені на контрактну службу. Переведення провадилося  в примусовому порядку, під загрозою звільнення зі служби незважаючи на те, що Положенням про проходження служби особами рядового та начальницького складу органів та підозділів цивільного захисту( Постанова КМУ №629  передбачена і    «кадрова служба   осіб   рядового   і  начальницького  складу, зарахованих на службу до запровадження служби за контрактом».
Типова форма контракту з особовим складом органів та підрозділів цивільного захисту хоча і погоджена з відповідними міністерствами та відомствами але не може застосовуватись для осіб рядового та начальницького складу які не є військовослужбовцями. Ця Типова форма контракту ідентична Типовій формі контракту  про проходження військової служби  у Збройних Силах України Міністерства Оборони України(додаток № 2 )  але навіть Збройні Сили України одночасно не можуть перейти на контрактну службу і їх нормативними документами, для осіб які в же служать, передбачено перехід з кадрової на контрактну службу „за особистим бажанням”. Фактично це означає, що Міністр В. Шандра, своїм наказом  перевів особовий склад МНС України  на умови контрактів, які відповідають умовам проходження військової служби в суперечь чинному законодавству, яке забороняє створення не передбачених законодавством воєнізованих формувань і фактично мілітарізував міністерство.
Підписані особовим складом   контракти є простою Типовою формою контракту   і грубо порушують становище осіб рядового та начальницького складу органів та підрозділів  Цивільного захисту МНС України їх конституційні, соціально-економічні, трудові та професійні права з наступних підстав:
1. Згідно п. 5 Постанови КМУ  від 21 липня 2005 р. N 629   в цих органах для рядового і начальницького складу установлений не лише такий  вид  служби як « за контрактом» але і  «кадрова служба   осіб   рядового   і  начальницького  складу, зарахованих на службу до запровадження служби за контрактом». Фактично до запровадження контрактного виду служби весь особовий склад органів та підрозділів  перебував на кадровій службі і за аналогією фактично працював на умовах безстрокових трудових договорів. Тому обмеження їх строками істотно погіршило становище працівників.
2. Примусове переведення працівника з кадрової на контракту службу, що є особливою формою строкового договору, позбавило працівника його права працювати до граничного віку (50 років)   перебування на службі , яке передбачено ст. 50 ЗУ Про правові засади Цивільного захисту. Контрактом, ж цей термін, обмежується  укладенним строком ,  і не передбачає жодної гарантії його продовження;
3. Умови контракту позбавляють працівника  права відбуття на пенсію за вислугою років яке передбачене ст. 63-1 ЗУ Про правові засади цивільного захисту ( після 20 років служби)   
4. Умови контракту мають ознаки примусової праці, яка заборонена ст. 43 Конституції України тому, що не предбачають розірвання контракту за згодою сторін чи особистим бажанням працівника, робота якого пов”язана з ризиком для життя, який має право в любий час відмовитись ризикувати своїм життям чи здоров”ям. (пожежні, рятувальники, тощо) та звільнитись зі служби . Навіть в разі, коли людина вирішує більш не ризикувати своїм життям і звільнитись зі служби або його не влаштовує фінансоувий стан і він позбавлений права на достатній рівень життя для себе і своєї родини він позбавлений звільнитись з роботи і перейти на іншу тому, що Контракт обмежує перелік сімейних обставин, за якими працівник може його розірвати постановою КМУ. Це порушує 48 статтю Конституції України.(додаток №3)
5. Типова форма контракту з особовим складом органів та підрозділів цивільного захисту хоча і погоджена з відповідними міністерствами та відомствами але не може застосовуватись для осіб рядового та начальницького складу які не є військовослужбовцями. Ця Типова форма контракту ідентична Типовій формі контракту  про проходження військової служби  у Збройних Силах України Міністерства Оборони .   
6. В зв’язку з тим, що особи рядового та начальницького складу ДПО відповідно до ст. 18 ЗУ Про пожежну безпеку мають статус працівників на яких заведені Трудові книжки  Типова форма контракту має  відповідати вимогам Положення про порядок укладання контрактів при прийняття на роботу працівників (Постанова КМУ від 19.03.1994 р. №170) по аналогії Порядку комплектування та професійної підготовки основного особового складу аварійно-рятувальних служб та затвердженого ним Типової форми контракту, що укладається з рятувальниками (Постанова КМУ від 12.10.2001р.№ 1334) 
Натомість в підписаних типових контрактах МНС відсутні і не визначені наступні обов”язкові умови :  місце роботи ( орган чи підрозділ в якому працює працівник);службові функції ( коло функціональних обов”язків, посада, спеціальність, кваліфікація, професія); умови оплати, організації праці та матеріального забезпечення, встановлення доплат і надбавок,премій, винагород тощо ; забезпечення охорони праці та гарантії обов”язкового державного страхування для осіб робота яких пов”язана з ризиком для життя; не визначені умови, гарантії та компенсації в разі переїзду працівника в іншу місцевість, забезпечення житловою площею, витрати за найом житла чи користування готелем ; не визначений режим робочого часу і часу відпочинку працівника, тривалість відпустки; не передбачене забов”язання щодо компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові у разі дострокового розірвання контракту; умови розірвання контракту за згодою сторін та вищевказаних норм чинного законодавства.
Додатковими підставами скасування контрактів на наше переконання є наступне -
1. зміна безстрокових трудових договорів та запровадження строкових контрактів фактично є істотною зміною умов праці і без гарантій їх продовження створюють умови корупції при  вирішенні питань їх продовження чи дострокового розірвання
2. згідно чинного законодавства контракт з працівниками та службовцями  укладається при прийнятті на роботу(службу), а не через декілька років після того, хоча за згодою сторін не виключає такої можливості
3. При укладанні контракту, як особливої форми трудового договору(якщо він не військовий) повинне додержуватись правило   про недопустимість погіршення становища працівника контрактом порівняно з умовами, встановленими законодавством. Такі умови контракту вважаються недійсними.
4. Строковий контракт укладається у випадках, коли трудові відносини - не можуть бути встановленими на невизначений термін з урахуванням характеру наступної роботи, умов її виконання або інтересів працівника тощо
5. відповідно до ЗУ Про профспілки, їх прав та гарантії діяльності  роботодавець не вправі одноосібно, без погодження з профспілкою, вирішувати питання істотних змін умов праці тощо, а МНС порушило  Генеральну Угоду між Кабміном та Федерацією профспілок в цьому питанні
6. Згідно правової позиції Мінюсту та Мінпраці типова форма контракту може використовуватись лише як методичний матеріал і є лише основою до якої за угодою сторін можуть вноситися будь які зміни та доповнення, які не суперечать чинному законодавству але це не було запропоновано і доведено до працівників. Натомість Департамент кадрової політики МНС відмовився вносити будь які зміни до контрактів
7. Укладання контракту з усіма працівниками є неправомочним, оскільки знижує рівень їхньої соціальної захищеності та суперечить вимогам Конвенції Міжнародної Організації Праці № 158 (1982), яка була ратифікована Україною 4 лютого 1994 року. Порушення цих вимог, за аналогією закону та права, відповідно до статті 9 КЗпПУ може бути підставою для визнання, недійними умов праці за контрактом, як таких, що погіршують становище працівника.
Весь особовий склад розуміє, що відповідним Законом Про правові засади цивільного захисту та Положенням про порядок проходження служби, в цих органах передбачена контрактна служба але цим же Положенням передбачено залишення на кадровій службі осіб   рядового   і  начальницького  складу, зарахованих на службу до запровадження служби за контрактом  .  Тому нам не цілком зрозуміла мета запровадження строкових договорів з вже працюючими працівниками, які фактично працюють на умовах безстрокових трудових договорів,  крім обмеження наших трудових прав, погіршення нашого становища та можливості нашого дієвого соціального захисту.   
  Зміст запропонованого контракту, яким не передбачається ніщо інше крім виконання Конституції та законів України, Присяги, наказів начальників тощо, є ні чим іншим, як строковий контракт для військовослужбовців і він істотно погіршує наше становище . Ми погоджуємося, що в аварійний період, під час ліквідації надзвичайних ситуацій, в інтересах справи, більш чіткого керування ліквідацією тощо, має застосуватись принцип єдиноначальності та беззаперечного виконання не лише наказів але і вказівок начальників, які керують ліквідацією надзвичайної ситуації чи аварії. Але ми також переконані, що в безаварійний період, під час несення служби, застосування цього чисто військового принципу – безпідставне і шкідливе бо воно породжує зловживання та перевищення службового становища державними посадовцями та використання особового складу , сил та засобів не за призначенням  . Ми можемо привести безліч випадків коли заради продовження чи просування по служби, отримання наступних звань, підвищення зарплати, премій, доплат та надбавок, з переляку бути звільненим зі служби тощо, деякі наші товариші були вимушені виконувати роботи, які  не пов’язані з їх службовими обов’язками ( працювати у керівників на дачах, будувати їм житло, безоплатно працювати надурочно виконуючи роботи, які не входять в їх обов’язки  і таке інше і це продовжується по теперішній час). При переукладанні таких контрактів це приведе до корупційних дій відповідних посадовців, які будуть мати переважне право вирішувати хто має право продовжувати службу, а кого за принциповість та небажання виконувати явно злочинні та протиправні накази та розпорядження, звільнити з роботи.
Таким чином, Умови типових контрактів, які були заключені  з особами рядового та начальницького складу органів та підрозділів Цивільного захисту, які не є військовослужбовцями, суттєво погіршують їх становище після підписання контрактів, звужують зміст та обсяг вже існуючих конституційних прав і свобод (ст.22 Конституції України), порушують рівність конституційних прав і свобод громадян (ст.24),  їх конституційні права на працю(ст43.) та на достатній життєвий рівень (ст.48), є ознакою примусової праці, яка заборонена ст. 43  Конституції України,. Обмежуючи права та свободи працівників підрозділів ЦЗ умови котракту порушують ст. 64 Коституції України і тому мають бути визнані недійсними, а запропонована Типова форма контракту таковою, яку не можна використовувати для підписання з службовцями, які не мають статусу військовослужбовців.
    Спілкуючись з представниками різних гарнізонів пожбезпеки держави особисто,  в учбових закладах, на сайті Форуму 101, через листування та від імені нашого особового складу прошу Вас, не доручаючи вирішення цієї справи тим „недалеким” посадовцям МНС, які створили даний прецедент, захистити та повернути десяткам тисяч вогнеборців та рятувальників їх конституційні права та соціальні гарантії, яких вони були позбавлені попереднім, не професіональним, а на моє особисте переконання злочинним керівництвом МНС України та повернути на кадрову службу весь особовий склад МНС України, робота якого пов’язана з ризиком для життя і який працював ще до запровадження контрактної служби наказом МНС № 203 від 17.03.2008 р. 

Додаток.
1. Відповідь Першого заступника Міністра В. Бута на лист Міністру № 29-325-10
2. Копії типових форм контрактів МНС та ЗСУ.
3. Копія Постанови КМУ №150 від 04.03.1994р.

З повагою,

Голова профкому та
міського осередку
ЗОО ВГО « Правозахист»                        Майороші Ласло Юліусович.

Отредактировано Майороші Ласло (12-07-2010 19:04:30)

+4

18

Дело в том что мы и так уже затянули этот процесс. По этому от нашего профсоюза и организации ЗОО ВГО "Правозахист"(мнс), председателем ужгородской ячейки которой я являюсь, мы Обращение отослали. Пока будут рассматривать его и принимать меры, а это не меньше месяца, нужно доказательства вашей поддержки этого заявления. Даже если с чем - то не согласны - не беда. Главное - это то, что не данном этапе и в такой форме как теперь существует контракт - это нарушает наши права и свободы. Мне для доказательства того, что это волнует не только Ужгородских и Закарпатских пожарных, а большинство л/с во всей стране, нужны подписные листы. Можно произвольно. Я предлагаю следующие шаги:
1. Скопировать и распечатать Заявление.
2. Прикрепить к нему подписные листы с следующим текстом: Підтриммуємо ЗВЕРНЕННЯ Про порушення конституційних прав та свобод десятки тисяч вогнеборців та рятувальників України, ППО атестованих пожежних Ужгорода від 13 .07.  2010 р.  № 43/ 339-10    та вимоги викладені в ньому.
Особовий склад (назва підрозділу)
таблиця:
П.І.П. / посада / особистий підпис/
Рекомендую: підписуватися особисто !!!!! Щоб при перевірці підписів (а такоє може статися) не компрометувати саму Ідею. А такоє будуть намагатись робити "шлюхи" з керівництва. Хто не хоче підписати краще най не підписує. Це я вам кажу з досвіду.
Є підписи. направити їх рекомендованим листом (від 2.50 до 6.50 грн.)  за адресою 88000,Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Корятовича 7 кв. 1а, Майороші Л.Ю. або по факсу (0312) 616483.
На все про все у нас 3-4 тижні.
Чекаю на активістів і тих кому не байдужа його доля і хто сам хоче вирішувати де, ким , скільки і кому він хоче служити!
З повагою Ласло Майороші.

0

19

Насколько я понимаю, официально разослать через управления на гарнизон по всем частям области никто не возьмет на себя ответственности ( та это и дураку понятно). Но не воспользоваться электронкой которую имеют, наверное, все части областей - это явно не в ногу со временем. Из 874 человек зарегистрировавшихся на форуме с учетом многих нюансов, наверное,  наберется хоть бы 10-15 которые сделают такое письмо и отправят на Ужгород от своей части (дай Бог если бы это было не так). Наверное это не будет ВСЕУКРАИНСКОЙ поддержкой... Поэтому наверное нужно как-то ( электронкой )  проинформировать общественность ( другие части ) что существует такое обращение к президенту всея Украины. Например, отправить вордовский документ по адресам всех частей гарнизона - одним письмом, которые есть в каждой части в почтовой программе ( как вариант с левого ящика ).

Наверное такой  ( нашел в интернете  :) ) - Обращение пожарных к Президенту Украины   

А там пусть сами решают что делать с этим письмом - в утиль по быстрому, что бы никто не видел или в массы.

Еще, цитата одного хорошего автора с одного хорошего сайта - " …А власть кивает головой, принимает к сведению и делает ровно то, что считает нужным. А какой смысл реагировать на брюзжание людей, которые все равно не способны к солидарному действию (или даже мнению) ни по одному самому элементарному вопросу?"

Отредактировано Писарский Максим (13-07-2010 16:19:54)

+1

20

К сожалению согласен, что автор цитаты в большинстве случаев прав. Но если это было бы на 100% и касалось бы всех без исключения это было б катастрофой и украинский народ(не имею ввиду только украинцев) не имел бы права даже на 1% уважения в мире. Но ведь есть мы! И хоть тяжело, только через интернет, не видя друг друга в лицо и не заглянув в глаза мы ж нашли общий язык. Получается что и проблемы у нас одинаковые. И всё таки не переродились настоящие "тушилы" как бы этим подлецам не хотелось бы.
Не такой уж и плохой девиз "Из искры возгорится пламя". То что его взяли на вооружение большевики не теряет его правильного смысла. Мы уже год выпускаем листовку "Искра службы 101". Фактически самиздат, но доводя любую информацию к л/с огромное дело. Ведь проинформирован - вооружён. Когда ты знаешь свои права, нормативную базу своих прав тебе легче аргументировано требовать их выполнения.
Ведь факт, что необразованными и не проинформированными хотят нас видеть потому, что такими "баранами" легче управлять. Ведь ягнята молчат когда режут их собратьев, думая что очередь до них не дойдёт.
Независимо от того окажут ли другие гарнизоны поддержку этому обращению или нет. Я занимаюсь правозащитой пожарных уже второе десятилетие. И предавали меня не раз даже самые близкие товарищи. Я научился помогать людям и делать добро даже после таких ударов. Так что нас не сбить с этого пути, Это мы прогресс общества, а не они. Вообще-то "Є два основних способи знайти своє місце в житті: або зайняти активну позицію, або прийняти незручну позу."
К слову. Кроме божьих заповедей существуют Заповеди Матери Терезы. С ними мало кто знаком. Так вот в своей правозащитной деятельности я часто руковожусь ими.
ЗАПОВІДІ МАТЕРІ ТЕРЕЗИ

• Так, люди не розумні, непослідовні й егоїстичні. І все ж люби їх !
• Якщо ти робиш добро, люди звинуватять тебе в потаємній корисливості й себелюбності. І все ж твори добро !
• Якщо тебе супроводжує успіх, ти наживаєш уявних і справжніх ворогів. І все ж будь успішним !
• Добро зроблене тобою, завтра ж забудуть. І все ж твори його !
• Щирість і відкритість зроблять тебе уразливим.   І все ж будь щирим і відкритим !
• Те, що ти будував роками, може зруйнуватись в одну мить. І все ж будуй !
• Люди потребують допомоги, але вони ж стануть дорікати тобі за неї. І все ж допомагай людям !
• Віддай світу найкраще, що маєш, і натомість одержиш жорстокий удар. І все ж віддавай світу найкраще, що в тебе є!

Тяжёлые и пророческие слова. Но именно они, как не странно, не дают опускать мне руки.

А вообще-то у меня есть выход на центральные газеты. И попрошу это заявление напечатать в Киеве.

0

21

Да никак. Кажется все "устраивает" нынешнее положение дел. Вот когда это заденет каждого, и контракты начнут заканчиваться, и за их продление будут требовать "бабло" или услышав про продолжение службы и "возможную" отмену пенсии при выслуге 20 лет , а служить будут требовать до окончания контракта, вот тогда посыпятся "ходоки". А что мне делать и как мне быть.  26 лет прослужил в "пожарке", был в разных сложных ситуациях, но такого "переляку" как у ментов и пожарных, такого чинопочитания и лизоблюдства  перед своим начальником как в этих системах не видел нигде, хотя работал и в народном хозяйстве.
Но меня это не останавливало никогда. Меня предовали не раз. И если останется хотя бы один порядочный "тушила" я буду продолжать свою борьбу за наши и ваши прав хотя бы ради удовольствия что приношу хоть какую-то пользу если уже не могу участвовать в тушении пожаров и спасении людей. А ведь это так было обоаденно!!!

0

22

Майороші Ласло написал(а):

Да никак.

Ну с народом понятно, кто не в курсе делов - им нужно показать , рассказать, ну а с теми кто читает и ноль на массу я не могу понять - неужели не про нас???
Ребята ну давайте хоть немного пошевелим чем-то, организуем хоть минимум! Не проходите мимо -

Поэтому наверное нужно как-то ( электронкой )  проинформировать общественность ( другие части ) что существует такое обращение к президенту всея Украины. Например, отправить вордовский документ по адресам всех частей гарнизона - одним письмом, которые есть в каждой части в почтовой программе ( как вариант с левого ящика ).

0

23

Я 26 лет прослужил ПО и хорошо знаю и даю себе отчёт о том контингенте своих товарищей, который меня окружал. Поэтому я прекрасно понимаю тот "мандраж", который присутствует у многих. И это не только их вина. Их такими делали и продолжают сохранять в таком состоянии многие годы, власти.
Поэтому необязательно составлять ту форму подписей, которая указана выше. Нашей организации хватит простое обращение-поддержка от имени л/с подразделений подписанная и одним "тушилой".
Не верю, что хотя бы одного человека не найдётся в каждой части, который бы не побоялся бы подписаться от имени всех товарищей, в том случае если они действительно против контрактной службы.
Если же нет то подделывать общественное мнение категорически запрещено! Этим вы только подставите нас. Но если вас меньшинство то это не означает, что вы не имеете права поддерживать Обращение.
Начните выдавливать из себя рабов! Уже давно пора.

0

24

Спасибо Запорожским тушилам! Есть первый коллектив в поддержку Обращения.

0

25

Жаль что будет поздно, но активнее были бы все к окончанию контрактов.

0

26

Майороші Ласло написал(а):

Вот когда это заденет каждого, и контракты начнут заканчиваться, и за их продление будут требовать "бабло"

Прочитал еще раз свой контракт и возник один вопрос: Все ждут окончания контракта как последнего суда, боятся, что его не продлят. Однако, есть ли какие-то причины у руководства его не продлевать? Я кроме как соблюдать законы, выполнять обязанности, иметь позитивные результаты по физподготовке других требований не нашел. При соблюдении этого пункта, на мой  взгляд, контракт должен быть продлен без проблем. И все-таки ваши мнения ...

0

27

DRIVER написал(а):

облюдать законы, выполнять обязанности, иметь позитивные результаты по физподготовке других требований не нашел.

Нужно читать между строк - еще одно требование - опустив голову вниз от начала работы и до пенсии - НЕ МЫЧАТЬ, соглашаясь молчаливо со всем что есть и чего нет.

DRIVER написал(а):

контракт должен быть продлен

Я думаю что с учетом того что МНС работодатель а не мы, и что есть контракт -то к сожалению, нам никто ничего не должен.
О, придумал реальный вариант руководству МНС сэкономить денег на пожарных - продлевать контракт до срока при котором можно нормально (получив мини выходное пособие, какие-то льготы) уйти на пенсию, а за год за три то этого, по окончанию очередного срока контракта просто его не продлить, они ж не обязаны это делать -это ж контрактная служба! Как вам?

0

28

Писарский Максим написал(а):

Нужно читать между строк - еще одно требование - опустив голову вниз от начала работы и до пенсии - НЕ МЫЧАТЬ, соглашаясь молчаливо со всем что есть и чего нет.

Да это понятно, но все-таки какие реальные причины не продлевать контракт? Я осознаю, что в руководстве сидит большое количество дебилов ,но как-то не верится во  всемирный заговор. Кроме того, у нас нет еще опыта продления контрактов мы их недавно только заключили. Если у кого-то есть такой опыт - хотелось бы услышать его мнение.

0

29

Шановний DRIVER. Саме тому ця форма контракту є незаконною і саме тому  не конкретизовані її положення щоб ви не бачили підводних каменів. Контракт - це особлива форма трудового договору, яка обов'язково є строковою. Після закінчення строку контракту він автоматично припиняє свою дію і вас звільняють зі служби. Вони не забов'язані пояснювати вам причини не продовження контракту. В ньому є лише норма, яка каже що " не пізніше як за 2 місяці до закінчення строку Контракту сторони зобов'язуються повідомити одна одну про намір укласти Контракт на новий строк". Намір не є обов'язком. Можу мати наміри, а можу не мати. Що тоді? Ви маєте намір продовжити службу, а наприклад я ваш керівник не маю такого наміру тому що на ваше місце вже є людина, яка вже проплатила за вашу посаду.Що тоді? Ця форма контракту, яку ви підписали дійсна лише на той строк, який указаний в ньому. Все.
Такі контракти розриваються після закінчення їх строку і ніхто не зобов'язаний їх продовжувати. Це їх право, а не обов'язок!
Саме тому ми пропонували МНСу внести зміни в Типову форму і згідно законодавства це так і робиться. Типова форма використовується лише як методичний матеріал або примірник заповнення. Зверніть увагу на примітку в кінці Форми і на п. 9. Там треба було записати норму, яка існує в інших формах контрактів " В разі закінчення строку контракту і відсутності законних підстав для звільнення за порушення дисципліни службові відносини тривають далі і контракт переходить в безстроковий".
До вас довели, що в п. 9 ви маєте право вносити будь-які доповнення , які не суперечать чинному законодавству? Ні. Вже порушили ваші права.
Вони навіть відмовилися від внесення норм Конституції(ст.60) про ваше право невиконання злочинних наказів та розпоряджень.
Це не означає, що зловживання з цим будуть всюди але переконаний, що як засіб тримати вас , вибачте, в стаді як мовчазних ягнят, будуть використовувати .

0

30

Вавилон Не понятно в своём вопросе что вы имеете ввиду. Распишите конкретно пожалуйста.

0


Вы здесь » --= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =-- » Юридические вопросы службы » Вопросы контрактной службы.