<a href="http://service01.3bb.ru"><img src="http://ifolder.com.ua/pg0jlfn3smzr.html "width="120" height="118" border=0></a> <a href=" http://service01.3bb.ru"><img src="http://img108.mytextgraphics.com/flamewordmaker/2009/07/21/e3f3a951c1d7e3d129cfd82ffd819597.gif" border="0" alt="http://www.flamewordmaker.com - flame text"></a>

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОРУМ СЛУЖБЫ 101. ВСЕГДА ВАМ РАДЫ !!! * *

--= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =--

Объявление


ПОЛИТИКИ НА ФОРУМЕ НЕТ !!!


Електронні петиції Президенту України

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.Надурочні

Сообщений 31 страница 60 из 149

31

Well написал(а):

Если ответ сохранился - можешь выложить ?

ответ на жаль не сохранился не помню куда его засунул

0

32

Я не говорил что вообще не восстановлены на службе. Из 13 человек не восстановлены пока 6. А 6 восстановлены и 1 отказался и пошёл на пенсию. Так что борьба продолжается. Если они сами не опустят руки, профсоюз идёт до конца.

0

33

Где вообще находится профсоюз МЧС Украины на каком етаже его искать? какие есть положительные результаты роботы етой уникальной организации? в какой книге можно увидеть реально существующий результат? хоть один пример в нашем беззаконии кому он реально помог . Кто подскажет?
Мы здесь обсуждаем профсоюз кто его видел в етой организации?

0

34

VMaxov написал(а):

Мы здесь обсуждаем профсоюз кто его видел в етой организации?

Это не тот профсоюз который ты имееш в виду. Это наш пожарный а не с управы профсоюз. Почитай всю ветку про провсоюз, станет понятней.
Возглавляет профсоюз Майороші Ласло. Они в г. Ужгороде уже более 20-и лет борются за свои и наши права. А то что мы об этом не знаем так это не удивительно нашему руководству нужны не Люди а стадо которым легко управлять.

Отредактировано Skif-911 (18-08-2010 23:40:02)

+1

35

Вот интересный документ.

CTAТУТ Первинної професійної спілки працівників державної пожежної охорони управління МНС в м. Маріуполі ГУ МНС України в Донецькій області 2006р. Маріуполь

І. Загальні положення

1. Первинна професійна спілка працівників державної пожежної охорони управління МНС в м. Маріуполі ГУ МНС України в Донецькій області, (скорочено - Профспілка пожежників, абревіатура- ПП) - (далі по тексту - Профспілка ) - самоврядна незалежна позапартійна неприбуткова громадська організація, яка діє у відповідності з Конституцією України, цим Статутом, Законом України «Про об’єднання громадян», Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.

2. Профспілка є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банку, бланки зі своїми реквізитами, емблему, круглу печатку та штампи встановленого зразка, що затверджуються Загальними Зборами Профспілки і реєструються у встановленому законом порядку.

3. Юридична адреса визначається місцем перебування керівного органу: Україна, м. Маріуполь, вул. Громовой, 69.; поштова адреса: 87525, а/с 25022, м. Маріуполь.

4. Профспілка має статус первинної і об'єднує працівників державної пожежної охорони управління МНС в м. Маріуполі ГУ МНС України в Донецькій області за фаховим принципом.

5. Профспілка є юридичною особою з моменту затвердження Установчими зборами Статуту Профспілки. Після реєстрації Профспілки в Маріупольському міському управлінні юстиції на неї розповсюджуються всі права та обов’язки, передбачені законодавством України для профспілок.

ІІ. Мета і завдання

6. Основною метою Профспілки є представництво, захист соціально-економічних прав та фахових інтересів її членів перед державними та господарськими органами в межах чинного законодавства, загальноприйнятих принципів Міжнародного права, Загальної Декларації прав людини та інших ратифікованих Україною міжнародних пактів та угод і цього Статуту.

З метою виконання своїх статутних завдань Профспілка має право на добровільних засадах створювати об’єднання (асоціації, ради, федерації, конфедерації тощо) за фаховими, територіальними або іншими ознаками, а також входити до складу об’єднань та вільно виходити з них згідно з ухвалою Загальних Зборів Профспілки.

7. Завдання Профспілки:

1) Захист права членів Профспілки на працю у відповідності з одержаною спеціальністю та кваліфікацією, набутим творчим фахом, ремеслом;

2) Піклування про професійну підготовку кадрів, підвищення їх кваліфікації, економічних та правових знань;

3) Укладення та здійснення контролю за виконанням колективних договорів, правил і норм виробничої санітарії, гігієни і охорони праці та техніки безпеки;

4) Піклування про створення для кожного працівника здорових та безпечних умов праці на робочих місцях і в допоміжних та обслуговуючих інфраструктурах;

5) Управління державним соціальним страхуванням;

6) Організація відповідних фондів та кредитних спілок, створення друкованих органів, інших засобів масової інформації, інтернет-видань, видавництв, поліграфічних підприємств, установ, організацій зі статусом юридичної особи, господарських товариств.

ІІІ. Профспілкове членство, права, обов’язки, гарантії

8. Індивідуальним членом Профспілки може бути особа, яка працює або проходить службу в лалвах управління МНС в м. Маріуполі ГУ МНС України в Донецькій області та члени їх сімей які досягли 18-річного віку, а також особа, яка звільнилася з роботи чи служби у зв’язку виходом на пенсію або яка тимчасово не працює, що визнає Статут Профспілки, приймає участь в ïï роботі, виконує рішення Профспілки та сплачує членські внески.

9. Прийом в члени Профспілки проводиться загальними зборами первинної організації Профспілки або її виконавчим комітетом простою більшістю голосів при відкритому голосуванні. Прийом проводиться в індивідуальному порядку на підставі особистої письмової заяви.

10. Облік членів Профспілки ведеться первинною профспілковою організацією за місцем основної роботи.

11. Профспілкове членство зберігається за:

1) жінками, які тимчасово припинили роботу в зв’язку з вихованням дітей до досягнення ними шкільного віку;

2) робітниками та службовцями, що тимчасово втратили роботу в зв’язку з скороченням штатів, ліквідацією та реорганізацією установ та з інших причин до вирішення питання про працевлаштування;

3) членами Профспілки - пенсіонерами та інвалідами.

12. Виключення з членів Профспілки проводиться за порушення Статутних норм, а також за вчинки, що підривають авторитет Профспілки або на підставі особистої письмової заяви.

Питання про виключення з членів Профспілки вирішується на Загальних зборах в присутності члена Профспілки.

У випадку відмови члена Профспілки без поважних причин бути присутнім на профспілкових зборах це питання може вирішуватися за його відсутності. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх на зборах.

13. Член Профспілки має право:

1) на захист і допомогу з боку Профспілки в державних, судових і господарських органах з питань трудових відносин;

2) на захист законних прав та інтересів;

3) на одержання інформації про роботу профспілкових органів та прийняті ними рішення, участь в роботі відповідних профспілкових органів з питань, що стосуються його безпосередньо;

4) обирати і бути обраними, висувати свою кандидатуру для обрання в керівні органи Профспілки

5) вийти з Профспілки на підставі особистої письмової заяви

14. Члени Профспілки зобов’язані:

1) визнавати і виконувати Статут Профспілки;

2) кожного місяця сплачувати членські внески в установленому порядку;

3) виконувати рішення профспілкових органів, покладені на них профспілкові обов’язки та доручення;

4) не допускати дій, що наносять збитки профспілковій організації, перешкоджають досягненню мети і завдань Профспілки, порушують єдність Профспілки, вносять розкол в її ряди;

15. Члени Профспілки, обрані до складу виборних профспілкових органів, мають додаткові гарантії, передбачені чинним законодавством та цим Статутом.

16. Звільнення члена Профспілки з роботи з ініціативи адміністрації може мати місце тільки у випадках, передбачених законодавством України при наявності письмової згоди з боку профспілки.

ІV. Форми діяльності Профспілки

17. Профспілка здійснює представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об’єднаннями громадян.

18. Профспілка є невід’ємною складовою частиною міжнародного руху профспілок, встановлює, підтримує і зміцнює зв’язки і контакти з зарубіжними професійними спілками, розвиває і вдосконалює співробітництво між їх об’єднаннями різної орієнтації, бере участь у роботі органів міжнародних профспілкових об’єднань, яка не суперечить законодавству України.

19. Профспілка здійснює організацію масових акцій, мітингів, маніфестацій, демонстрацій (виступів у засобах масової інформації).

20. Профспілка захищає право громадян на працю, бере участь у розробленні та здійсненні державної політики у галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту.

21. Профспілка управляє державним соціальним страхуванням.

22. Профспілка організовує і здійснює громадський контроль за реалізацією прав членів профспілки в сфері охорони здоров’я, медико-соціальної допомоги; бере участь у діяльності експертних, консультативних та наглядових радах при органах та закладах охорони здоров’я. Вона бере участь у розвитку масової фізичної культури, спорту, туризму, створенні спортивних товариств і туристичних організацій; приймає участь в охоронні довкілля, захисті населення від негативного екологічного впливу, сприяє діяльності громадських природоохоронних організацій; може проводити громадські екологічні експертизи.

23. Профспілка бере участь у розробленні державної та територіальних програм зайнятості населення; представляє інтереси працівників, що є членами Профспілки в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори; може одержувати інформацію від роботодавців або їх об’єднань, органів державної влади та місцевого самоврядування з питань, що стосуються трудових і соціально-економічних прав та законних інтересів своїх членів, а також інформацію про результати господарської діяльності підприємств, установ або організацій.

24. Профспілка може за рахунок власних коштів створювати навчальні, культурно-освітні заклади, дослідні, соціально-аналітичні установи, а також правові, статистичні, соціологічні навчальні центри та центри незалежних експертиз.

25. Профспілка бере участь у розробленні державної житлової політики, здійсненні заходів, спрямованих на розвиток житлового будівництва, поліпшення використання та забезпечення збереження житлового фонду, у захисті економічних і соціальних прав громадян, пов’язаних з одержанням, утриманням і збереженням житла.

26. Профспілка організовує науково-практичні заходи (семінари, наради, конференції з питань обміну досвідом, підвищення кваліфікації, навчання профактиву тощо).

V. Основні принципи організаційної побудови

і діяльності профспілкової організації

27. Профспілка самостійно вирішує питання, визначає приоритетні напрямки та форми діяльності, структури, порядок формування власних виборних органів, періодичність проведення зборів, засідань виконавчих комітетів Профспілки.

28. Свої повноваження Профспілка здійснює через утворені нею Виборні Органи профспілкової організації, яка діє у межах прав, наданих їй Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та Статутом Профспілки.

VI. Вищі органи Профспілки

29. Вищим керівним органом Первинної професійної спілки працівників державної пожежної охорони управління МНС в м. Маріуполі ГУ МНС України в Донецькій області є Загальні збори Профспілки, що скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на 2 роки

30. Порядок денний зборів визначає виборний орган Профспілки, який повідомляє про це не пізніше, ніж за три місяці до початку зборів. Позачергові збори можуть бути скликані виборним органом Профспілки на вимогу не менше однієї третини членів Профспілки, Контрольної Комісії.

31. Загальні збори Профспілки:

1) заслуховує звіт про роботу виборного органу і Контрольної Комісії Профспілки;

2) визначає чергові завдання, стратегію і тактику дій Профспілки по захисту економічних, соціальних прав та інтересів членів Профспілки в наступному періоді;

3) затверджує Статут Профспілки, вносить необхідні зміни і доповнення до нього;

4) обирає та відкликає членів виборного органу (ВО) Профспілки;

5) обирає та відкликає членів контрольної комісії (КК) Профспілки;

6)визначає стратегію і тактику Профспілки у її стосунках з іншими профспілками, фаховими і міжнародними профспілковими об'єднаннями, державою, федераціями партіями, рухами і асоціаціями;

7)реалізує право власності на майно та кошти;

8)здійснює розпорядження майном та коштами;

9)приймає рішення про припинення діяльності Профспілки.

10)обирають Виборні Органи- Голову Профспілки при кількості членів Профспілки до п’яти осіб; Голову та заступника при кількості членів Профспілки від 5 до 15 осіб; Профспілковий Комітет та Контрольну Комісію при кількості членів Профспілки понад 15 осіб; 32. Загальні збори Профспілки вважаються правомочними за умови присутності на них не менше двох третин від загальної кількості дійсних членів Профспілки.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на зборах, крім випадків, передбачених цим Статутом. 33. Обраними до складу ВО чи КК вважаються ті з кандидатів, що набрали найбільшу кількість голосів присутніх на зборах, але не менше половини голосів плюс один голос. Одна і та ж особа не може бути висунута кандидатом у члени ВО та КК одночасно.

34. У період між Загальними зборами Профспілки Вищим керівним органом Профспілки є ВО Профспілки, що обирається з числа членів Профспілки. Свої засідання Виборний орган Профспілки проводить в міру необхідності, але не рідше двох разів на рік.

35. Виборний орган Профспілки в період між Загальними зборами:

1) на вимогу не менш, ніж однієї третини членів ВО розглядає питання та приймає рішення про відкликання з посад Голови Профспілки, Першого заступника Голови та заступника (заступників) Голови Профспілки та членів Правління Виборного органу до завершення терміну їх повноважень;

2) заслуховує двічі на рік звіти про роботу членів Правління ВО, Голови Профспілки, Першого заступника Голови, заступника (заступників) Голови Профспілки та по результатах приймає відповідні рішення;

3) визначає позицію Профспілки з актуальних питань суспільно-політичного життя, стратегію і тактику діяльності організацій Профспілки щодо захисту прав та інтересів членів Профспілки;

4) вирішує питання про входження Профспілки до міжспілкових об'єднань України, міжнародних профспілкових об'єднань, організацій, укладає з ними договори;

5) розглядає та вирішує питання, пов’язані з порушенням Статуту членами Профспілки чи їх діями, які дискредитують Профспілку.

6) координує діяльність Виборних органів, організовує виконання ними рішень Загальних зборів Профспілки, програмних документів;

7) приймає рішення та організує масові акції на захист прав та інтересів членів Профспілки;

8) контролює дотримання законодавства про працю, нормативних актів про оплату праці та надання соціальних пільг і гарантій;

9) надає членам профспілки методичну, юридичну, організаційну допомогу;

10) здійснює видавницьку діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ, підприємств та організацій зі статусом юридичної особи, формує штати працівників свого апарату, визначає структуру та бюджет на його утримання;

11) створює фонд солідарності та управляє ним;

12) бере участь у розв'язанні трудових конфліктів;

13) скликає Загальні збори Профспілки та визначає норми представництва на них;

14) дає роз’яснення та тлумачення норм Статуту.

15) приймає постанови, положення інструкції та інші акти з питань діяльності Профспілки;

16) здійснює інші функції, що визначаються Загальними зборами Профспілки, Конституцією України та іншими Законами України.

36. Кількісний склад Виборного органу Профспілки визначають Загальні збори. Строк повноважень Виконавчого Органу Профспілки - 2 роки. Засідання Виборного органу Профспілки вважається правомочним при наявності на ньому більше половини членів ВО від обраного складу ВО Профспілки. Всі рішення Виборний орган Профспілки приймає простою більшістю голосів від свого складу.

37. У складі ВО Профспілки можуть утворюватися секції, комісії за основними напрямками роботи, кількість і склад яких визначає пленум ВО Профспілки.

38. В період між засіданнями ВО Профспілки оперативну роботу по виконанню рішень Загальних зборів Профспілки та засідань Виборного органу здійснює Правління ВО Профспілки, що обирається терміном на два роки.

Правління:

1) вирішує організаційні питання в період між засіданнями ВО;

2) координує діяльність ВО;

3) створює штатний апарат;

4) здійснює підготовку засідань ВО;

5) організовує обліково-інформаційну роботу;

6) здійснює розробку проектів кошторисів Профспілки;

7) здійснює інші функції відповідно до Статуту Профспілки, доручень та рішень Загальних зборів та ВО Профспілки.

У складі апарату виконавчої роботи Профспілки Правлінням ВО можуть утворюватися відділи, служби, управління, інспекції, департаменти тощо. Порядок їх роботи встановляється відповідними рішеннями Правління ВО.

39. Виборний орган первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації:

1. укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору;

2. разом з роботодавцем або уповноваженим ним органом вирішує питання запровадження, перегляду та змін норм праці;

3. разом з роботодавцем або уповноваженим ним органом вирішує питання оплати праці працівників, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат;

4. разом з роботодавцем або уповноваженим ним органом вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо;

5. разом з роботодавцем або уповноваженим ним органом вирішує питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників;

6. бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг;

7. бере участь у розробленні правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи або організації;

8. представляє інтереси працівників за їх дорученням під час розгляду індивідуальних трудових спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню;

9. приймає рішення про вимогу до роботодавця або уповноваженого ним органу розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ), законодавство про працю, ухиляється від участі в переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не виконує зобов'язань за колективним договором, допускає інші порушення законодавства про колективні договори;

10. надає згоду або відмовляє в наданні згоди на розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з працівником, який є членом професійної спілки, що діє на підприємстві, в установі та організації, у випадках, передбачених законом;

11. бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, у роботі комісії з питань охорони праці;

12. здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем або уповноваженим ним органом законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням на підприємстві, в установі, організації безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків;

13. здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавцем або уповноваженим ним органом документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей;

14. здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, в установі, організації, права користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно із статутом підприємства, установи, організації та колективним договором;

15. представляє інтереси застрахованих осіб у комісії із соціального страхування, направляє працівників до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристичних комплексів, баз та оздоровчих закладів на умовах, передбачених колективним договором або угодою, перевіряє стан організації медичного обслуговування працівників та членів їхніх сімей;

16. визначає разом з роботодавцем або уповноваженим ним органом відповідно до колективного договору розмір коштів, що будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію, утримання житла, веде облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, розподіляє в установленому законодавством порядку жилу площу в будинках, споруджених за кошти або за участю підприємства, установи, організації, а також жилу площу, що надається роботодавцю у розпорядження в інших будинках, здійснює контроль за житлово-побутовим обслуговуванням працівників;

17. представляє інтереси працівників підприємства-боржника в ході процедури банкрутства. Виборні органи профспілкової організації, що діють на підприємстві, в установі, організації, мають також інші права, передбачені законодавством України.

40. Роботою ВО та Правлінням ВО Профспілки керує Голова Профспілки, що обирається Виборним органом Профспілки терміном на два роки. Голова Профспілки може бути відкликаний достроково в порядку, встановленому цим Статутом.

Голова профспілки:

1) організує роботу керівних органів Профспілки;

2) відкриває рахунки в установах банку, в тому числі валютні;

3) представляє Профспілку у відносинах з адміністрацією роботодавця, з іншими профспілками, громадськими організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування;

4) від імені Профспілки має право підпису угод, фінансових документів, заяв та судових позивів і звернень; має право давати довіреності та доручення працівникам та членам Профспілки.

5) від імені Профспілки проводить здійснення контролю за виконанням колективних договорів, правил і норм виробничої санітарії, гігієни і охорони праці та техніки безпеки

6) видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження.

41. Голова Профспілки, а також повноважні представники Правління ВО мають право:

1) безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи на підприємстві, в установі, організації, де працюють члени Профспілки;

2) вимагати і одержувати від власника або уповноваженого ним органу, іншої посадової особи відповідні документи, відомості та пояснення щодо умов праці, виконання колективних договорів, додержання законодавства про працю та соціально-економічних прав працівників;

3) безпосередньо звертатися в усній або письмовій формі до власника або уповноваженого ним органу, посадових осіб з профспілкових питань;

4) перевіряти роботу закладів торгівлі, громадського харчування, охорони здоров'я, дитячих закладів, гуртожитків, транспортних підприємств і підприємств побутового обслуговування, що належать або надають послуги підприємству, установі, організації, в яких працюють члени профспілок;

5) розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території підприємства, установи, організації в доступних для працівників місцях;

6) перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального страхування, використання коштів на соціальні і культурні заходи та житлове будівництво.

42. Контрольна комісія (КК) Профспілки обирається Загальними зборами терміном на два роки.

КК зі свого складу обирає Голову КК та секретаря КК таємним голосуванням більшістю голосів від свого складу.

КК в своїй діяльності самостійна, підзвітна виключно Загальним зборам Профспілки.

КК здійснює контроль за додержанням членами та керівними органами Профспілки норм Статуту та рішень Профспілки, дотриманням керівними органами фінансової дисципліни. В своїй практичній діяльності КК керується окремим Положенням, що затверджують Загальні збори Профспілки.

VІI. Кошти та майно Профспілки

43. Діяльність Профспілки забезпечується за рахунок:

1) профспілкових внесків її членів (щомісячні членські внески встановлюються в розмірі 1% від місячного обсягу заробітної плати, стипендій, доходу тощо. Члени профспілки - пенсіонери, які не працюють, особи, які тимчасово припинили роботу у зв'язку з вихованням дітей до досягнення ними шкільного віку, ті, що тимчасово не працюють з інших причин, сплачують внески в розмірі 0,5 % неоподаткованого мінімуму, мінімальної пенсії, стипендії);

2) коштів від благодійних внесків;

3) коштів, що надходять від власників або уповноважених ними органів за колективними договорами;

4) добровільних пожертвувань фізичних та юридичних осіб;

5) коштів, що надходять з Державного бюджету;

6) коштів, що є преміями та грантами від Українських та іноземних організацій, установ, фундацій та фондів;

7) коштів, матеріальних цінностей та активів що надходять з Державного Фонду Соціального Страхування з тимчасової втрати прецездатності

44. Всі грошові надходження, кошти і придбані на них матеріальні цінності є власністю Профспілки.

45. Майно Профспілки, необхідне для здійснення статутних завдань, є власністю Профспілки.

46. Члени Профспілки не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов'язання профспілки та її виборних органів, як і Профспілка та її виборні органи не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов'язання членів профспілки.

47. Профспілка, її керівні виборні органи мають право вміщувати вільні кошти у банки, створені ними кредитні спілки, підприємства .

48. Майно Профспілки є її колективною власністю. Воно не підлягає розподілу між членами профспілки і використовується для виконання статутних завдань в інтересах членів профспілки. Право розпоряджатись коштами й майном Профспілки належить Виборним профспілковим органам, які регулярно звітують перед членами профспілки за їх раціональне використання. Передача у володіння та користування юридичним та фізичним особам, відчуження об'єктів власності профспілки, її організаційних ланок може мати місце лише на умовах і в порядку, визначених рішеннями відповідних керівних Виборних профспілкових органів. Майно профспілки без її згоди може бути відчуженим лише на підставі судового рішення. Кошти від реалізації майна Профспілки не є прибутком і спрямовуються на відновлення та розвиток об'єктів власності Профспілки, на придбання нових об'єктів власності та виконання статутних завдань. Порядок передачі, реалізації, списання, обміну основних фондів, умови укладання майнових договорів установлюються відповідними керівними виборними профспілковими органами. Недоторканість і захист прав власності та незалежність фінансової діяльності Профспілки гарантується законодавством України.

49. У випадках виходу із Профспілки її окремих членів кошти й майно не повертається. У випадку ліквідації профспілкової організації рішення про використання майна й коштів приймає виший за підпорядкуванням профспілковий орган та ліквідаційна комісія.

50. З метою реалізації статутних завдань Профспілка може здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ або організацій із статусом юридичної особи, формувати відповідні фонди, кредитні спілки.

51. Кошти Профспілки витрачаються на фінансування статутної діяльності, утримання штатного апарату, матеріальну допомогу членам Профспілки, утворення резервного, страхового та інших фондів, на заходи з охорони праці, лікування та оздоровлення своїх членів та їх сімей та на інші цілі. Податки та платежі до державного бюджету від господарської діяльності Профспілки сплачуються у відповідності з чинним законодавством.

52. Порядок реалізації права власності та розпорядження майном та коштами Профспілки визначають виключно Загальні збори Профспілки.

VIII. Про права Профспілки як юридичної особи

53. Профспілка є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банку, бланки зі своїми реквізитами, емблему, круглу печатку та штампи встановленого зразка, що затверджуються Виборним органом і реєструються у встановленому законом порядку.

54. Профспілка у своїй діяльності незалежна від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій та об’єднань, політичних партій, їм не підзвітна і не підконтрольна.

IX. Припинення діяльності Профспілки

55. Діяльність Профспілки може бути припинена шляхом реорганізації або ліквідації. Рішення про ліквідацію приймається Загальними зборами Профспілки та вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх на зборах при наявності кворуму або за рішенням суду в порядку, встановленому чинним законодавством України.

56. Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, яку призначає орган, що ініціював ліквідацію. Майно та кошти Профспілки у разі її ліквідації використовуються на реалізацію мети та завдань Профспілки, або за рішенням суду, у випадках передбачених чинним законодавством, спрямовуються в доход держави і не можуть перерозподілятися між її членами.

57. Реорганізація Профспілки відбувається за рішенням Загальних зборів Профспілки. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше двох третин присутніх членів Профспілки. У випадку реорганізації вся сукупність прав та обов’язків Профспілки переходить до правонаступників.

X. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту Профспілки

58. Виборний орган Профспілки веде постійний аналіз чинного Статуту Профспілки, у разі необхідності розробляє та розглядає на своєму засіданні проект змін та доповнень до діючого Статуту. Опрацьований проект змін та доповнень до Статуту виноситься на розгляд Загальних зборів Профспілки. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту приймається, якщо воно стверджене 2/3 членів Профспілки і набирає чинності з часу ухвали рішення.

59. У випадку, якщо внесення змін та доповнень до Статуту, обумовлено змінами в законодавстві України, то такі зміни вносяться з часу набуття чинності відповідного Закону України, Постанови Кабінету Міністрів, іншого нормативного акту і затверджуються Загальними зборами

60. Виборний орган Профспілки зобов'язаний проінформувати організаційні ланки Профспілки про зміни та доповнення до діючого Статуту в десятиденний термін.

61. Про зміни, що сталися у статутних документах, Профспілка повідомляє легалізуючому органу в 5-денний термін.

0

36

Документ интересный, но и всё. Почему? Если внимательно почитать то всё сводится к защите права на роботу. А остальные права? Сравните его с уставом работников госучреждений на стр. Организация профсоюза или нормативная база (сейчас не помню). Хотя бы ст. 38 Права Профкома. Ведь там столько прав, что администрация извините пукнуть не может без профсоюза. Именно это нам надо. С одной стороны им по закону запрещено входить в руководящие органы профсоюза, а с другой без согласования с ними ( читайте личным составом) не могут руководить и принимать серьёзные решения которые касаются  коллектива.
Ещё одно замечание. Мариупольская организация признаёт себя одновременно и профсоюзом и первичной организацией. Это по закону абсурд. Профсоюз объединяет  2 и более первичный организаций. Если только 1 то это профсоюз в статусе городском, районном, областном или всеукраинском. он может иметь несколько первичок с самостоятельным юр. статусом но себе подчинённом.
Ещё одно. А что то слышно про достижения этого профсоюза. Как он настроен против нарушения  например таких прав как введение контрактов, невыплата сверхурочных, незаконных увольнениях, невыплате отпускных и др. доплат и т.д. ? Есть судебные иски против администрации? Иначе можно подумать что профсоюз "карманный". (Без обид)
Если нет. Давайте объединятся. Не обязательно в один профсоюз с потерей независимости. Для начала в ассоциацию или что то подобное. И выступать вместе. Тогда будет толк.
И этот вопрос скорее в "Нормативную базу" чем сюда в "Сверхурочные"

0

37

DRIVER написал(а):

В 2008м я пытался добиться от своего руководства выплаты переработки (как обычно меня никто не поддержал) и чего я только не слышал-мол мы не работаем по КЗоТу и т.д ит.п. Когда мне надоело это слушать я обратился с письменным обращением в КРУ и я получил официальный ответ-что согласно таких-то и таких законов у меня есть переработка (получилось больше 100 часов) и мне должны ее оплатить.Случился небольшой кипиш-приехали из управы люди и сказали что нехорошо стучать на своих - типа позвонил бы нам мы бы разобрались и пообещали рассмотреть этот вопрос. Итог- нас тупо кинули да еще начали писать в табеле 22часа, мол вы обедаете и ужинаете а за это мы не платим.Вот и решился вопрос переработки. Я жалею что тогда в суд не обратился.Хотя, честно говоря, опыта обращений в суд у меня нет. Так вот и служу- начальству неугоден, а половина л/с не понимает нафига мне все это надо.

Вот так оно брат и есть.

0

38

Кстати, нам так и пишут по 22 часа и праздничные не платят. На мои вопросы отвечают : что мы служим не по часам а по сменам(бред...) и вообще, мол не задалбывай все равно больше не получишь...Повбивав би гадiв :crazyfun:

0

39

Случайно нашел ответ на свое старое обращение в КРУ по поводу переработки, может кому будет интересно...Правда сократил немного..

                                                           ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
                                                       КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
                                                     КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНИЙ ВІДДІЛ В АМВРОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ

19.02.2008 №35-22/192                                                                                            НА №  від21.01.2008
         
                                                                                                                                DRIVERу
                                                                                                                                м.Амвросіївка

    У виконання Вашого звернення від 21.01.2008  контрольно-ревізійним відділом в Амвросіївському районі у ході документальної перевірки (проведеної шляхом запиту) питання правильності нарахування заробітної плати водію Амвросіївського РВ ГУ МНС України в Донецькій області DRIVERу за роботу в надурочний час у 2007 році встановлено:
   
     Згідно Кодексу про працю (ст.50), Закону України " Про пожежну безпеку "(ст.22) та Тимчасового положення про пожежну охорону МНС України (п.3.4) для працівників ППО встановлюється 40-годинний робочий тиждень. У підрозділах ППО чергові караули несуть службу цілодобово та мають після цього три доби відпочинку. Згідно листа Мінпраці від 09.10.2006 6540/0/14-06/13 встановлена норма робочого часу на 2007 рік при 40-годинному робочому тижні у кількості 2002 робочі години.
     Адміністрацією надано графік використання робочого часу водієм DRIVERом. Згідно данного графіку DRIVER повинен відпрацювати протягом 2007 року 2184 години (91 зміна),що перевищує встановлену законодавством норму на 182 години.
     Згідно наданих копій наказів, лікарняних листів, табелів обліку робочого часу за 2007 рік DRIVER знаходився у щорічній відпустці (38 календарних днів) та на лікарняному (11 днів). Крім того, була надана додаткова оплачувана відпустка (2 дні).
     Виходячи з викладеного запланована сума годин праці фактично зменшена на 312 годин (відпустки,лікарняні). Тобто, DRIVER фактично відпрацював 1872 години (78 змін), що більше встановленої норми( з урахуванням часу на відпустки та лікарняні з розрахунку 8 годин на добу) на 166 годин. Згідно Закону України " Про оплату праці " власник або уповноважений ним орган повинен виплатити працівникові заробітну плату за фактично виконану роботу.

Начальник КРВ в
Амвросіївському районі                                                                                                              Мельниченко Є.Я

0

40

DRIVER написал(а):

может кому будет интересно...

Заплатили?

0

41

написал(а):

DRIVER написал(а):
может кому будет интересно...

Ну и? Какая развязка?

Отредактировано stari4ok64 (27-09-2010 15:05:58)

0

42

Майороші Ласло, как попасть в твой профсоюз? На каких условиях?... Хотелось бы иметь юридическую защиту. Нынче юристам за одну консультацию надо платить больше, чем месячное денежное содержание пожарного... Поэтому такая малая наша активность.

0

43

stari4ok64 написал(а):

Ну и? Какая развязка?

О развязке писал раньше, читайте выше. Напомню только, что после этого нам стали ставить в табеле 22 часа, чтобы не платить переработку и полностью отморозились.

0

44

После переизбрания на новый (5-и летний) срок возвращаюсь к Вам и сразу начну с совета по поводу 22 часов в табеле.
мы  в своё время подняли идентичный вопрос и заявили, что если нам не будут засчитывать время на обед и ужин, то согласно законодательства мы имеем права покинуть рабочее время. если в табеле не отражается это время им полностью распоряжается работник и служащий. Заявите об этом официально.
Легче обращаться от вашего имени общественной организации чем одному или нескольким работникам. И тут мы возвращаемся к вопросу о создании такой организации! Именно по этому нашим пожарным нужно только обратиться в наш профком, и мы не называя кого либо, обращаемся официально в любые инстанции на которые они обязаны отвечать официально. (на подобии письма из КРУ, что сверху)
Конкретнее как нужно реагировать на данный безпредел отвечу чуть позже. В связи с избранием на новый срок председателем профсоюза есть организационные вопросы, которые обязан исполнить по закону, чтобы потом у МНС не было претензий к законности нашего дальнейшего существования.

0

45

Майороші Ласло написал(а):

Именно по этому нашим пожарным нужно только обратиться в наш профком

Если не трудно, напомните порядок обращения в ваш профком

0

46

интересный вопрос: если в финансовой отчетности есть пункт 11 ( о компенсации переработки), то почему нам ее не начисляют?

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МНС УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
83050   м. Донецьк, вул. Щорса, 60, тел. (062) 340-62-28,  тел./факс: (062) 335-03-02
donetsk.mns.gov.ua            Е-mail: mnsdon@ukrpost.ua

___06.10.2010_№_12/7/6821

Начальникам підпорядкованих підрозділів
ГУ МНС України в Донецькій області та НМЦ ЦЗ БЖД

На №___________ від_______________

Про фінансову звітність

4.  Звіт про фактичні видатки за КЕКВ1111(заробітна плата), КЕКВ1112 (грошове забезпечення) та чисельність особового складу  на паперових носіях згідно
з додатком №6

                "Додаток 6
до листа МНС України
від 03.07.2008 № 03-8948/23"   
Звіт про чисельність і фактичні видатки на заробітну плату по__________________________________________________________________________                                                           
                                                                                                                                                                                                            (назва підрозділу)                   
за ____________ 2010 р.                   
                    (грн.)
№ з/п Виплати Керівні працівники,  фахівці, службовці    Робітники (водії, сторожа, прибиральники, слюсаря, ел. зварники, будівельники і т.д.)     ВСЬОГО   
    Чисельність (осіб)    Фактичні видатки Чисельність (осіб)    Фактичні видатки   
    Штат Факт    Штат Факт    Штат Факт фактичні видатки
1 2 6 7 8 9 10 11 18 19 20
1 Чисельність               
2 Посадовий оклад            0 0 0
5 Надбавка за вислугу років            0 0 0
6 Надбавка за таємність            0 0 0
7 Доплата за роботу в нічний час             0 0 0
8 Класність водіям            0 0 0
9 50 % надбавка            0 0 0
10 Премія            0 0 0
11 Компенсація за роботу в понадурочний час, вихідні та святкові дні            0 0 0
12 Інші додаткові виплати, в т. ч.    0    0    0
Робота в КІП            0 0 0
За використання в роботі дезінфекційних засобів            0 0 0
Відпустка            0 0 0
Учбова відпустка            0 0 0
Компенсація за невикористану відпустку            0 0 0
Лікарняні            0 0 0
Разова премія до святкових дат, ювилеїв тощо ( відповідно до дозволів міністра) № і дата наказу Головного управління, його назва:    0    0 0 0 0
                0 0 0
                0 0 0
                0 0 0
                0 0 0
                0 0 0
Індексація            0 0 0
Ненормований робочий день водіям            0 0 0
Шкідливі умови праці            0 0 0
Диф. розряд            0 0 0
                0 0 0
                0 0 0
Всього     0    0 0 0 0
13 Матеріальна допомога            0 0 0
14 Вихідна допомога            0 0 0
Разом    0    0 0 0 0

0

47

javascript:to('DRIVER')у.  Пишите и задавайте вопросы по темам которые есть на форуме  "Вопросы профсоюза » в Деятельность профсоюза. Вопросы и ответы.Если есть другие вопросы можно задать на @ или почтой.
( profspilka01@i.ua  или 88000, Закарпатская обл., г. Ужгород, пл. Корятовича 7 / 1а, Майороши Л.Ю., тел/факс (0312)616483 моб. 0506001687.

0

48

Вопрос такого плана. Что предпринимать, если в случае поднятия вопроса о выплате сверхурочных, компенсации за комуслуги и др., руководство начинает снимать надбавки за "особливы умови", риск, премии? Как с этим бороться? Ведь в нормативной базе о денежном содержании эти надбавки имеют только максимальную величину, а минимальной нет - значит может быть и 0%

0

49

Дмитрий Кундо написал(а):

руководство начинает снимать надбавки за "особливы умови", риск, премии?

Это лишний раз доказывает какие моральные уроды иногда попадаются на руководящих должностях. Вместо того, чтобы с человеком обсудить текущие вопросы они сразу начинают руки выкручивать. Поступать с такими начальниками нужно соответственно- обращаться в контролирующие нашу деятельность органы- начиная с наших отделов по протидії корупції до прокуратуры, если конечно оч..о не жмет.

0

50

Да очко не жмет, уже так достали, что мысли об увольнении не покидают. Вот только уйти после 17 лет службы, просто так не хочется, уж больно зол на них. Работал на всех должностях от начальника караула до начальника райотдела, а в итоге кроме нервного тика на глазу толком ничего не заработал. Так что подпишу контракт в мае и буду начинать воевать, а там пусть сами попробуют меня уйти, может и получится - но мозги им покомпосирую.

Отредактировано Дмитрий Кундо (23-12-2010 22:33:04)

0

51

Дмитрий Кундо написал(а):

Так что подпишу контракт в мае и буду начинать воевать, а там пусть сами попробуют меня уйти, может и получится - но мозги им покомпосирую.

С государством воевать бесполезно, им просто мозги зас...е, а себе здровье подорвёте и безрезультатно. Жаль, что как в песне "Выхода нет".

Отредактировано Димитрий (23-12-2010 22:45:43)

0

52

Димитрий написал(а):

С государством воевать бесполезно

Я бы добавил - в одиночку...

0

53

Майороші Ласло
А за який період часу можна повернути невиплачені наднормові?
В КЗПУ сказано що спори повязані з невиплатою грошових коштів розглядаються без обмежень в строках.
Але я десь читав що вимагати повернення невиплачених коштів можна за 3 чи 4 роки.

0

54

В загалі все що входить в оплату праці можна відвойовувати за будь який строк. Хоча адміністративні позови подаються в
річний строк. Але завжди можна посилатись на те коли ви узнали про ваше порушене право і строк тоді поновлюється. І завжди можна просити суд продовжити позовні строки.
Надурочні нам положені з 1991 року. Прочитайте всю ветку і знайдете там посилання на нормативні документи. Я вже отримав через суд за 2004,05,06 роки тепер сужуся за 2007-08 р.
А стороки в 3 річне повернення містяться в наказах МНС але вони не можуть суперечити Конституції та законам України.
А Дмитрий не правий! З Державою можна і треба боротись. І наслідки перемог над державними органами у нас десятки, а ми лише маленька профспілкова організація.!!!!

0

55

Да, сообщите мне гарнизоны в которых администрация не учитывает время на обед и ужин в рабочее. Я официально смогу обратиться в МНС и ГЕНпрокуратуру! Пусть их немножко потрепают.
Можете оставлять такие обращения а разделе "Правозахист" или сдесь. И так хочу исползывать ту страничку для сбора подобных обращений и жалоб для перенаправления уже от имени Организации  в  соответствующие органы для реагирования.

+1

56

надеюсь знаете кого в Крым назначили..
так вот генерал с первых дней сказал хватит отдыхать и установил для всех офицеров службы и гпн субботу рабочим днем.
ессно про оплату и речи не идет..
обидно как-то.. в субботу работаешь в это воскресенье заступаю ответственным инспектором, так же хрен что платят за такие дежурства непонятные. опять выходные в ж-пу.
а работы дома, по весне особенно, куча.. жене не знаю что и говорить.
а народ быдло точно. все выходят и хрен кто что против скажет.
грустно.

Отредактировано firemen01 (24-03-2011 20:59:23)

0

57

Кого назначили не знаю.
А что вам стоит направить на наш @ жалобу на то, что где, кто и когда ввёл те или иные порядки, которые вы считаете незаконными. Не обещаю что сразу поможем(наша организация не девушка по первому вызову), но сразу как освобожусь от обязательных дел, официально от профсоюза или Правозахиста обращусь к МНС, Депутатам, которые в ВР помогают нам бороться за наши общие права, и за которые вы не хотите бороться с нами, и поверьте у вашего руководства возникнут много много проблем.
Чего стоит лишь дача многочисленных объяснений разным и многим инстанциям. Опишите всё здесь или на стр. "Правозахист". Боятся не надо. Вычислить кто вы никто не может да и не будет этим заниматься. Но информация должна быть достоверной и точной, с указанием Ф.И.О. и должности всех фигурантов.
Попробуйте, а вдруг выйдет. В библии сказано что открывают лишь стучащему. А у нас у венгров есть поговорка "проба-серенче" что означает "попробуй и повезёт".

0

58

Майороші Ласло написал(а):

и поверьте у вашего руководства возникнут много много проблем.

если не ошибаюсь 105 НАКАЗ МНС декабрь 2010г о усилении караулов нач составом. Приказ сварганили ходим по суткам и ни каких те вопросов не возникает по поводу переработок над урочных и тд, а о проблемах и речь не идёт и хр.. что кому скажи .
Скажите у кого то "это" уже отменили.

0

59

Майороші Ласло,
можете посмотреть кто сейчас управляет крымом
насчет жалобы спасибо, как будет невмоготу вспомню про Ваше предложение.

ZIGFRID001
этот приказ у нас в силе. но я не про него писал. по данному приказу караул, где нет офицера, усиливают.
вроде бы как пошли на уступку и караулы ППЧ усиливают офицерами только в праздничные дни.
ну а у нас есть ещё другие непонятные дежурства инспекторского состава. всех инспекторов закреплеяют за караулами и они весь световой рабочий день в выходные дни сидят в части, занимаются текущей работой, ночью дежурят дома на телефоне. если пожар, то выезжают проводить предварительную проверку.
платили бы хоть эти несчастные копейки, не так обидно было бы прос-ть субботы и воскресенья.

0

60

firemen01 написал(а):

всех инспекторов закреплеяют за караулами и они весь световой рабочий день в выходные дни сидят в части, занимаются текущей работой, ночью дежурят дома на телефоне. если пожар, то выезжают проводить предварительную проверку.

Может я не правильно понимаю о чем речь, но у нас это всегда было так.

0