<a href="http://service01.3bb.ru"><img src="http://ifolder.com.ua/pg0jlfn3smzr.html "width="120" height="118" border=0></a> <a href=" http://service01.3bb.ru"><img src="http://img108.mytextgraphics.com/flamewordmaker/2009/07/21/e3f3a951c1d7e3d129cfd82ffd819597.gif" border="0" alt="http://www.flamewordmaker.com - flame text"></a>

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОРУМ СЛУЖБЫ 101. ВСЕГДА ВАМ РАДЫ !!! * *

--= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =--

Объявление


ПОЛИТИКИ НА ФОРУМЕ НЕТ !!!


Електронні петиції Президенту України

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » --= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =-- » Учебные заведения МЧС » Правила приема в учебные заведения


Правила приема в учебные заведения

Сообщений 1 страница 12 из 12

1

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості за замовленням МНС України

Ухвалено на засіданні
Вченої Ради Університету
Протокол № 32 від 29 жовтня 2008 р.

1. Загальні положення.
1.1. Правила прийому до Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості за замовленням МНС України (далі - Правила) визначають напрям підготовки, за яким Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості (далі - Університет) оголошує прийом документів, організацію конкурсу та порядок зарахування кандидатів на навчання.
1.2. Прийом до Університету здійснюється для підготовки фахівців за денною формою навчання у напрямі "Хімічна інженерія" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", відібраних на конкурсній основі і за цільовим призначенням направлених для вступу кадровими органами МНС України. Термін навчання - 4 роки.

2. Умови прийому на навчання.

2.1. Категорії осіб, які приймаються до Університету на місця державного замовлення:
особи рядового та молодшого начальницького складу органів управління та підрозділів
МНС України віком до 25 років;
цивільні особи, які мають повну загальну середню освіту та відповідають вимогам чинного законодавства щодо умов прийняття на службу в органи управління та підрозділи цивільного захисту, віком від 17 до 25 років.
2.2. Вік кандидатів на навчання обчислюється станом на 31 грудня року вступу до
Університету.

3. Порядок відбору кандидатів на навчання.

3.1. Порядок відбору кандидатів на навчання за державним замовленням, оформлення особових справ, а також проходження ними огляду медичної комісії, психофізіологічного обстеження, визначено наказом МНС України від 09.03.2006 № 126 "Про затвердження Умов прийому та порядку відбору на навчання до вищих навчальних закладів МНС України" (зі змінами та доповненнями).
3.2. Документи кандидатів на навчання направляються до Університету до 29 червня року вступу.
3.3. Паспорт, оригінал документа про освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень) та
додаток до нього, оригінали сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
кандидата на навчання, інші документи, які дають право на отримання пільг, установлених
чинним законодавством України, кандидат пред'являє особисто до приймальної

4. Організація конкурсу та проведення вступних випробувань.

4.1. Приймальна комісія Університету розглядає матеріали оформлених справ кандидатів на навчання та приймає рішення про їх участь у конкурсі сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, про що сповіщає кандидатів на навчання та підрозділи роботи з персоналом ГУ МНС України не пізніше, ніж за 2 тижні до початку конкурсу. Сертифікати нижче 124-х балів за 100-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів на конкурс не приймаються.
4.2. Категорія вступників з числа військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та державної спеціальної служби транспорту, звільнених  з військової служби в рік вступу до Університету, беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір – з кількістю балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або кількістю балів вступних випробувань з предметів українська мова і література та хімія (математика).
4.3. Відібрані кандидати на навчання прибувають до Університету на кафедру підготовки спеціалістів з питань цивільної оборони 28 липня, конкурс для вступу проводиться  з 30 липня року вступу.
4.4. Випробування рівня фізичної підготовки за нормативами, встановленими МНС України (біг на 100 м, 1000 м і підтягування на перекладині), а також психофізіологічне дослідження є обов’язковим для всіх категорій вступників, які поступають на навчання до Університету.
4.4.1. До випробування рівня фізичної підготовки кандидати допускаються тільки після остаточного висновку тимчасово діючої військово-лікарської комісії Університету щодо придатності до навчання. За рішенням приймальної комісії загальний результат за підсумками випробування з оцінки рівня фізичної підготовки може бути визначений як “рівень підготовки недостатній” (загальна кількість балів за виконання нормативів складає менше 124 за 100-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів) або “рівень підготовки достатній” (загальна кількість балів за виконання нормативів 124 та більше за 100-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів).
4.4.2. Звільняються від випробування рівня фізичної підготовки з виставленням в екзаменаційному листі та відомості “200 балів”:
особи, які мають спортивні звання майстра спорту, майстра спорту міжнародного класу та заслуженого майстра спорту з усіх видів єдиноборств, багатоборств, важкої і легкої атлетики, військово-прикладних та службово-прикладних видів спорту;
учасники міжнародних олімпіад з профільних предметів (хімія або математика), які зазначені у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти;
призери (особи, нагороджені дипломами I-III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін (хімія або математика) та III етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України за умови, якщо вони вступають на напрям підготовки, для якого профільним є вступне випробування з предмету (хімія або математика), з якого вони є призерами олімпіад.

5. Конкурсний відбір та зарахування на навчання.

5.1. Особи, які успішно пройшли випробування рівня фізичної підготовки (не нижче 124-х балів за 100-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів), психофізіологічне дослідження і мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів українська мова та література, хімія або математика (не нижче 124-х балів за 100-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів) зараховуються до Університету за результатами загального конкурсу відповідно до їх рейтингу.
5.1.2. Рейтинг кандидата формується як сума балів сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти кандидата з предмету хімія (математика) і результатів випробування рівня фізичної підготовки.
5.1.3. Відповідно до суми набраних балів  за  окремим  конкурсом зараховуються  на  цільові місця (до 15 відсотків місць) у межах  обсягу підготовки за державним замовленням особи,  які мають цільове направлення згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян,  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та постановою Кабінету Міністрів від 29 червня 1999 року № 1159  “Про підготовку фахівців для роботи в  сільській  місцевості”.
5.1.4. Особи, які проживають у сільській місцевості та закінчили районну школу, разом з атестатом про повну загальну середню освіту подають до приймальної комісії атестат про базову загальну середню освіту.
5.1.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.
бали та вище або “рівень підготовки достатній”) до ВНЗ МНС зараховуються:
особи,  яким  Законом  України “Про статус і соціальний   захист   громадян,    які    постраждали    внаслідок Чорнобильської катастрофи” надано таке право;
діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, із сімей працівників органів і підрозділів МНС.
Особи, які  за  наслідками  співбесіди  не  рекомендовані  до зарахування  на  навчання,  мають право брати участь у загальному конкурсі за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання  якості освіти з кількістю балів не нижче встановленого цими Умовами рівня.
Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.
5.3. Зараховуються поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні відповідної кількості балів на вступних випробуваннях) не нижче 124 балів за 100-бальною шкалою оцінювання та в разі позитивної оцінки рівня фізичної підготовки (124 бали та вище або “рівень підготовки достатній”):
особи, яким Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (зі змінами та доповненнями) надано таке право;
діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, а також особи з числа осіб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком  від 18 до 23 років;
особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надано таке право;
особи, яким Законом України “Про підвищення престижності шахтарської праці” надано таке право;
члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві “Шахта імені О.Ф. Засядька”, згідно з додатком 6 до постанови КМУ від 9 січня 2008 року № 6 “Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників”;
діти працівників органів управління та підрозділів МНС України, державної пожежної охорони, які загинули, померли чи стали інвалідами при виконанні службових обов’язків, у тому числі пов’язаних з участю в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
особи рядового і молодшого начальницького складу органів і підрозділів МНС України, які мають стаж служби у підрозділах Міністерства не менше 1 року у разі їх вступу на денну форму навчання.
5.4. За інших рівних умов переважне право на зарахування до Університету мають:
особи, яким  надано таке право відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 “Про  додаткові  заходи щодо  посилення  турботи  про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”;
особи, яким надано таке право відповідно до Указу  Президента України від 12 вересня 2007 року № 849 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від  4  вересня  2007  року “Про   основні   напрями  фінансового  забезпечення  заходів  щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році”;
випускники старшої  школи  (повна  загальна  середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю;
особи, які проживають на території населеного пункту, якому в установленому порядку надано статус гірського;
випускники вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи з відзнакою;
переможці Всеукраїнського збору-змагання “Школа безпеки”, завершального етапу Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників імені Василя Давиденка, які під час проведення змагань (фестивалів) навчалися у поточному навчальному році в 11 (12)-х класах загальноосвітньої школи або на випускних курсах професійно-технічних навчальних закладів і здобули повну загальну середню освіту;
особи, нагороджені Почесною відзнакою МНС України;
випускники ліцеїв і профільних класів загальноосвітніх шкіл, що входять до навчальних комплексів на базі ВНЗ МНС України або мають з ними відповідні угоди;
особи, які отримали вищий бал з профільної дисципліни;
особи, які мають вищий середній бал у документі про освіту;
діти працівників органів управління і підрозділів МНС України.
5.5. Зараховуються до Університету без вступних випробувань за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче встановленого цими Правилами рівня:
учасники міжнародних олімпіад з профільних предметів (хімія або математика), які зазначені у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти;
призери (особи, нагороджені дипломами I-III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін (хімія або математика) та III етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України за умови, якщо вони вступають на напрям підготовки, для якого профільним є вступне випробування з предмету (хімія або математика), з якого вони є призерами олімпіад.
5.5.1. Дія вище зазначеного положення поширюється тільки на учасників, призерів та переможців олімпіад, що проводилися Міністерством освіти і науки, які під час проведення олімпіад (конкурсів) навчалися у поточному навчальному році в 11 (12)-х класах загальноосвітньої школи або на випускних курсах професійно-технічних навчальних закладів при вступі до Університету на базі повної загальної середньої освіти.
5.6. Якщо число поданих заяв від осіб, зазначених у пунктах 5.2, 5.3, 5.5 перевищує 40% від обсягу державного замовлення, зарахування за рішенням приймальної комісії проводиться за сумою балів сертифікатів Українського центру оцінювання  якості освіти та випробування з оцінки рівня фізичної підготовки.
5.7. Перескладання вступних випробувань не дозволяється.
5.8. Кандидати на навчання, знання яких було оцінено балами нижче встановленого рівня (124 бали за 100-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів) або не з’явились без поважних причин на вступні випробування у визначений розкладом час, до подальших вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються. У разі наявності поважних причин, які підтверджені документально, кандидати на навчання за рішенням приймальної комісії можуть бути допущені до складання пропущених вступних випробувань та участі в конкурсі лише в межах установлених строків їх проведення для кожного предмету.
5.9. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія Університету, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора.
Порядок подання і розгляду апеляцій доводиться до відома кандидатів на навчання перед початком конкурсу щодо зарахування на навчання та вступних випробувань.
5.10. Рішення про зарахування на навчання приймається приймальною комісією Університету та оформлюється відповідним протоколом засідання приймальної комісії.
На підставі рішення приймальної комісії ректор видає наказ про зарахування кандидатів на навчання в Університеті, які доводяться до їх відома.
Витяги з наказу надсилаються до органів управління підрозділів МНС України, які надсилали матеріали про вступника.
5.11. Зарахування  на  денну  форму  навчання  до Університету проводиться не пізніше 10 серпня року вступу. Зараховані на навчання повинні прибути на кафедру підготовки спеціалістів з питань цивільної оборони для участі у табірному зборі 25 серпня року вступу.
5.12. Особам, які не рекомендовані приймальною комісією для зарахування на навчання до Університету за конкурсом, за їх бажанням видається відповідна довідка, на підставі якої вони можуть брати участь у конкурсному відборі на навчання в інших вищих навчальних закладах.
5.13. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, включаючи табірний збір, відраховуються з Університету, про що до районних військкоматів за місцем проживання цих осіб надсилається відповідна інформація (для осіб з числа цивільної молоді). На звільнені місця може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подавали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти та проходили вступні випробування в цьому чи іншому вищому навчальному закладі відповідного рівня акредитації.

Начальник кафедри підготовки спеціалістів з питань цивільної оборони у СНУЯЕтаП
полковник служби цивільного захисту Лавренов Олег Миколайович

Адреса: 99033 м.Севастополь – 33, пос. Голландія, вул. Курчатова буд.7

0

2

А если можно по народному объяснить назначение и профиль деятельности выпускников. Раньше сдесь готовили специалистов по эксплуатации энергетических установок АПЛ.

0

3

Имеется ввиду - перечень специальностей? Т.е. на кого учат?

0

4

Well написал(а):

Имеется ввиду - перечень специальностей? Т.е. на кого учат?

Yes

0

5

Я же не кадровый работник.... Уточню....

0

6

До уваги абітурієнта 2009!

http://edu-mns.org.ua/rus/for_entrants/

+1

7

Роскажите пожалусто о Криворожском лицеи.

0

8

Вадим Нещадим написал(а):

Роскажите пожалусто о Криворожском лицеи.

Все, что пока известно ЗДЕСЬ

0

9

До уваги абітурієнта 2010
Правила прийому до Національного університету цивільного захисту України в 2010 році
http://apbu.edu.ua/ukr/for_entrants/pp/

0

10

Среди работников милиции провели психологический тест. Суть теста: в металлической пластине вырезаны отверстия различной формы (квадрат, круг, треугольник и т. д.), в них нужно вставить соответствующие металлические тела. По результатам теста работники милиции разделились на две группы:
1. Тупые.
2. Очень сильные.

+2

11

Shylc написал(а):

Среди работников милиции провели психологический тест. Суть теста: в металлической пластине вырезаны отверстия различной формы (квадрат, круг, треугольник и т. д.), в них нужно вставить соответствующие металлические тела. По результатам теста работники милиции разделились на две группы:1. Тупые.2. Очень сильные.

:cool:  :D  :rofl:  :D

0

12

а в МНС рекомендуют, "просют" чтобы с собою приносили наглядные пособия да "тренажеры"...

0


Вы здесь » --= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =-- » Учебные заведения МЧС » Правила приема в учебные заведения