<a href="http://service01.3bb.ru"><img src="http://ifolder.com.ua/pg0jlfn3smzr.html "width="120" height="118" border=0></a> <a href=" http://service01.3bb.ru"><img src="http://img108.mytextgraphics.com/flamewordmaker/2009/07/21/e3f3a951c1d7e3d129cfd82ffd819597.gif" border="0" alt="http://www.flamewordmaker.com - flame text"></a>

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОРУМ СЛУЖБЫ 101. ВСЕГДА ВАМ РАДЫ !!! * *

--= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =--

Объявление


ПОЛИТИКИ НА ФОРУМЕ НЕТ !!!


Електронні петиції Президенту України

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » --= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =-- » Строевой смотр » Государственные и ведомственные награды службы. СССР-Украина-МВД-МЧС


Государственные и ведомственные награды службы. СССР-Украина-МВД-МЧС

Сообщений 31 страница 54 из 54

31

Почесна відзнака МНС України та нагородна  відзнака  "За  відвагу в надзвичайній ситуації" I і II ступеня

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
           ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
                    ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

                            Н А К А З

N 294 від 28.09.98                   Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      15 жовтня 1998 р.
vd980928 vn294                       за N 659/3099

        Про встановлення Почесної відзнаки МНС України та
        нагородної  відзнаки  "За  відвагу в надзвичайній
                     ситуації" I і II ступеня

    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінчорнобиля
      N 141 ( z0343-99) від 17.05.99 )

     З метою відзначення військовослужбовців сил Цивільної оборони
України,  працівників  системи  Міністерства  та  інших  осіб   за
особисті  заслуги в справі цивільної оборони,  захисту населення й
територій від надзвичайних ситуацій,  запобігання цим ситуаціям та
реагування   на   них,   ліквідації   їх  наслідків  та  наслідків
Чорнобильської  катастрофи  і  відповідно  до  указів   Президента
України   від   18.11.96  N  1094/96  "Про  відомчі  заохочувальні
відзнаки" та від 13.02.97 N 134/97  "Про  Примірне  положення  про
відомчі заохочувальні відзнаки" Н А К А З У Ю:

     1. Встановити  Почесну відзнаку Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи  (далі - Почесна відзнака МНС України) і
нагородну  відзнаку  МНС  України  "За  відвагу   в   надзвичайній
ситуації" (далі - відзнака "За відвагу в надзвичайній ситуації") I
та II ступеня.
     2. Затвердити положення,  описи Почесної відзнаки МНС України
( z0660-98 ) і відзнаки "За відвагу в надзвичайній ситуації" I  та
II ступеня, що додаються.
     3. Заступникам  Міністра,  начальникам:  Головних  управлінь,
Головного   центру   координації   авіаційних  робіт  з  пошуку  і
рятування,     Головного     штабу     Державної      воєнізованої
гірничорятувальної  (аварійно-рятувальної)  служби,  Адміністрації
зони відчуження та зони  безумовного  (обов'язкового)  відселення,
начальникам  управлінь,  окремих  відділів  МНС,  штабів цивільної
оборони та  з  надзвичайних  ситуацій  Ради  міністрів  Автономної
Республіки Крим,  обласних,  Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій,  командирам з'єднань і військових частин,
керівникам   державних   підприємств,   установ   і   організацій,
підпорядкованих МНС,  подання про нагородження Почесною  відзнакою
МНС  України  й відзнакою "За відвагу в надзвичайній ситуації" I і
II ступеня робити згідно із  затвердженими  положеннями.  Провести
роботу  з  роз'яснення  серед  військовослужбовців  сил  Цивільної
оборони України й працівників Міністерства  положень  про  Почесну
відзнаку  МНС  України  та про відзнаку "За відвагу в надзвичайній
ситуації" I та II ступеня.
     4. Начальнику   управління  тилового  забезпечення  Головного
управління сил  Цивільної  оборони  України  забезпечити  подальше
виготовлення  Почесної відзнаки МНС України й відзнаки "За відвагу
в надзвичайній ситуації" I та II  ступеня  та  посвідчень  до  них
згідно  з  розрахунком,  поданим управлінням підготовки і роботи з
кадрами Міністерства.
     5. Начальнику  управління  економіки  і  фінансів передбачити
фінансування   виготовлення   Почесної   відзнаки    МНС   України
( z0660-98 )  й відзнаки "За відвагу в надзвичайній ситуації" I та
II ступеня та посвідчень до них на  подальші  роки  відповідно  до
кошторису МНС України.
     6. Наказ  довести  до  відома  начальників  штабів  цивільної
оборони та  з  надзвичайних  ситуацій  Ради  міністрів  Автономної
Республіки Крим,  обласних,  Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій,  командирів з'єднань і військових частин,
керівників   державних   підприємств,   установ   і   організацій,
підпорядкованих МНС.
     7. Накази  Міністра  від  15.05.97  N  118  "Про встановлення
відзнаки МНС України "За відвагу  в  надзвичайній  ситуації";  від
10.06.97  N  136  "Про  внесення  доповнень до наказу Міністра від
15 травня  1997  року N 118 "Про встановлення відзнаки МНС України
"За відвагу в надзвичайній ситуації";  від  04.09.97  N  214  "Про
встановлення Почесної відзнаки Міністерства" скасувати.
     8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о.Міністра                                          В.В.Логінов

                                                    Затверджено
                                                 Наказ МНС України
                                                 28.09.98 N 294

                            Положення
          про нагородну відзнаку МНС України "За відвагу
             в надзвичайній ситуації" I і II ступеня

     Це положення  розроблено  відповідно  до Примірного положення
про   відомчі   заохочувальні   відзнаки,   затвердженого   Указом
Президента  України  від  13.02.97  N  134/97,  і визначає порядок
представлення до нагородження і нагородження відзнакою "За відвагу
в надзвичайній ситуації" I і II ступеня.
     1. Відзнакою МНС України "За відвагу в надзвичайній ситуації"
нагороджуються    військовослужбовці    сил   Цивільної   оборони,
працівники Міністерства, інші особи, іноземні громадяни, які мають
особисті  заслуги  у  справі  запобігання  надзвичайним ситуаціям,
захисту  населення  і  територій  від  надзвичайних  ситуацій   та
ліквідації їх наслідків.
     2. Відзнака "За відвагу  в  надзвичайній  ситуації"  має  два
ступеня:
     відзнака "За відвагу в надзвичайній ситуації" I ступеня,
     відзнака "За відвагу в надзвичайній ситуації" II ступеня.
     Вищим ступенем відзнаки є I ступінь, нагородження проводиться
послідовно,  починаючи  з  другого  ступеня.  В  окремих  випадках
нагородження може здійснюватися відразу відзнакою першого ступеня.
     3. Нагородження   відзнакою   "За   відвагу   в  надзвичайній
ситуації" здійснюється за мужність і  відвагу,  виявлені  під  час
рятування  людей і матеріальних цінностей у надзвичайній ситуації;
знешкодження   вибухонебезпечних   предметів   і   їх    знищення;
самовіддані  дії  під час ліквідації пожеж,  аварій техногенного й
природного характеру та їх наслідків.
     Нагородження може  здійснюватися  відразу  відзнакою  першого
ступеня за мужність і відвагу, виявлені під час рятування людей, в
умовах, пов'язаних з ризиком для життя.
     4. Порушення  клопотання  про  нагородження   відзнакою   "За
відвагу   в   надзвичайній   ситуації"  здійснюється  заступниками
Міністра,  начальниками:  Головних  управлінь,  Головного   центру
координації авіаційних робіт з пошуку і рятування, Головного штабу
Державної воєнізованої  гірничорятувальної  (аварійно-рятувальної)
служби,    Адміністрації    зони    відчуження    та   безумовного
(обов'язкового)  відселення,  управлінь,  окремих   відділів   МНС
України,  штабів цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій Ради
міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласних,  Київської  та
Севастопольської   міських  державних  адміністрацій,  командирами
з'єднань і військових частин,  керівниками державних  підприємств,
установ і організацій, підпорядкованих МНС України.
     5. На особу,  яка представляється до  нагородження  відзнакою
"За  відвагу  в надзвичайній ситуації" складається нагородний лист
(два примірники),  у якому дається  характеристика  з  викладенням
конкретних заслуг.
     Нагородні документи  на   особу,   яка   представляється   до
нагородження,   заслуховуються  на  загальних  зборах  працівників
підприємств,  установ і організацій,  розглядаються  атестаційними
комісіями штабів цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій Ради
міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласних,  Київської  та
Севастопольської   міських  державних  адміністрацій,  з'єднань  і
військових частин.  Начальниками (командирами,  керівниками),  які
порушили  клопотання про нагородження відзнакою,  перший примірник
нагородного листа  направляється  через  управління  підготовки  і
роботи з кадрами на розгляд колегії МНС України.
     Другий примірник нагородного листа залишається на  зберіганні
в  кадровому  органі,  начальником (командиром,  керівником) якого
порушено клопотання про нагородження відзнакою відповідних осіб.
     Рішення  про    нагородження    відзнакою   "За   відвагу   в
надзвичайній ситуації"  приймається  колегією  МНС  України,   або
Міністром  України  з  питань  надзвичайних  ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. ( Абзац
четвертий   пункту   5   в  редакції  Наказу  Мінчорнобиля  N  141
( z0343-99) від 17.05.99 )
     6. Нагородження   відзнакою   "За   відвагу   в  надзвичайній
ситуації"  проводиться   наказом   Міністра   України   з   питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи.
     7. Відзнака  "За  відвагу в надзвичайній ситуації" вручається
Міністром України з питань  надзвичайних  ситуацій  та  у  справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи або,  за
його  дорученням,   членом   колегії   Міністерства,   начальником
управління   апарату  Міністерства,  начальником  штабу  цивільної
оборони та  з  надзвичайних  ситуацій  Ради  міністрів  Автономної
Республіки Крим,  обласних,  Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій, командиром з'єднання, військової частини,
керівником   підприємства,   установи,   організації  в  урочистій
обстановці перед строєм військовослужбовців,  на загальних  зборах
працівників підприємства, установи, організації.
     8. Нагородження  відзнакою   "За   відвагу   в   надзвичайній
ситуації"  може бути проведено особисто Міністром безпосередньо на
місці рятування людей або матеріальних цінностей,  знешкодження  й
знищення  вибухонебезпечних  предметів,  ліквідації пожеж,  аварій
техногенного й природного характеру та їх наслідків,  з  наступним
оформленням  нагородного  матеріалу  в  порядку,  визначеному  цим
Положенням.
     9. Разом  з  відзнакою  "За  відвагу в надзвичайній ситуації"
нагородженому вручається посвідчення до неї.
     10. Відзнака "За відвагу в надзвичайній ситуації" носиться на
правому боці грудей і за  наявності  відзнак  Президента  України,
нагрудних знаків до почесних звань України розміщується нижче них.
     11. Військовослужбовцям, нагородженим відзнакою "За відвагу в
надзвичайній  ситуації",  надається право вступу поза конкурсом до
військово-навчальних   закладів,   де   здійснюється    підготовка
офіцерських кадрів для МНС України.
     12. У  випадку  втрати  (псування)  відзнаки  "За  відвагу  в
надзвичайній   ситуації"  або  посвідчення  до  неї  дублікати  не
видаються.
     13. Відзнака  "За  відвагу  в  надзвичайній  ситуації"  після
смерті нагородженого залишається в його родині для зберігання.

                                                    Затверджено
                                                 Наказ МНС України
                                                 28.09.98 N 294

                               Опис
                 нагородної відзнаки МНС України
               "За відвагу в надзвичайній ситуації"

     Нагородна відзнака МНС України  "За  відвагу  в  надзвичайній
ситуації"   має   форму   хреста   на  тлі  чотирикутної  зірки  й
виготовляється  залежно  від  ступеня  відзнаки:  I  ступеня  -  з
томпаку,  хрест  і зірка золотистого кольору (гальванічне покриття
золотом);  II ступеня - хрест з томпаку  або  мельхіору,  зірка  з
нейзильберу або мельхіору.
     Хрест покритий оранжевою емаллю, на кінцях хреста розташовані
покриті  блакитною  емаллю  трикутники.  Блакитний  рівносторонній
трикутник на оранжевому полі - міжнародний знак цивільної оборони,
який символізує стійкість до небезпеки.
     У центрі відзнаки -  круглий  медальйон,  покритий  блакитною
емаллю,  на  тлі якого зображено малий Державний Герб України.  По
колу на білому фоні напис: "За відвагу в надзвичайній ситуації".
     Всі зображення та надписи рельєфні.
     Розмір знака між протилежними кінцями хреста - 48 мм.
     На звороті   відзнаки   розташований   штифт   з  гайкою  для
прикріплення відзнаки до одягу та номер відзнаки.
     Планка нагородної   відзнаки   МНС   України  "За  відвагу  в
надзвичайній ситуації" I ступеня являє собою  прямокутну  металеву
пластинку, обтягнуту шовковою муаровою стрічкою оранжевого кольору
з  вертикальними  синіми  смужками  з   боків   і   рівностороннім
трикутником синього кольору посередині і II ступеня - двома синіми
смужками з боків  і  рівностороннім  трикутником  синього  кольору
посередині. Розмір планки: висота - 12 мм, ширина - 24 мм.

увеличить

увеличить

увеличить

увеличить

0

32

Goblin069 написал(а):

Только-что было торжественное награждение К 18-й годовщине. как Вам коллеги награда Департамента Госпожбезопасности "За доблесть і звитягу"

Может Вы эту имели ввиду? Другой пока не находил?

ЗА ЗАСЛУГИ ДЕРЖПОЖБЕЗПЕКИ 2 СТ

увеличить

0

33

Вот более качественное фото !

увеличить

0

34

Кто такую встречал ?  :flag:

Памятный знак ко дню пожарной охраны Украины
начало 90-х годов
на гайке надпиль "Ленинградский монетный двор"
Коробка родная на крышке бронзовая табличка с углубленной надписью "29 січня День працівників пожежної охорони", буквы залиты лаком
Сам знак состоит из трех частей : эмблема медная, звезда белый металл с красной эмалью, и венок бронзовый.

увеличить

увеличить

0

35

Нагрудний знак МНС України "Кращий працівник пожежної охорони"

увеличить

0

36

Goblin069 написал(а):

Как Вам коллеги награда Департамента Госпожбезопасности "За доблесть і звитягу"

МЕДАЛЬ "ЗА ДОБЛЕСТЬ І ЗВИТЯГУ" ДЕРЖПОЖБЕЗПЕКА

увеличить

увеличить

0

37

patriot написал(а):

МЕДАЛЬ "ЗА ДОБЛЕСТЬ І ЗВИТЯГУ" ДЕРЖПОЖБЕЗПЕКА

На аверсе медали изображен инспектор с лично спасенным ребенком на руках, под мышкой он держит папку, в зубах протокол осмотра места проишествия, ручка за ухом.

Отредактировано Shylc (11-03-2011 00:42:10)

0

38

Немного не в тему. Вот как пацаны служат! :D

увеличить

0

39

PAUK4 написал(а):

Вот как пацаны служат!

Служи сынок как дед служил...

0

40

Как правильное название нардады, неизвестно. Возможно региональная или местная, но надпись "МНС" тянет на ведомственную. Кто знает о ней что-то, напишите.

"Запобігти. Врятувати. Допомогти." МНС

увеличить

увеличить

0

41

PAUK4 написал(а):

Вот как пацаны служат!

У нас в гарнизоне парочка таких же "нумизматов" наберется. И не только пацанов.

0

42

Правильное название награды, тоже неизвестно. Тоже может быть региональной или даже местной, но опять, таки надпись "Запобігти. Врятувати. Допомогти.", и больше ничего.  :dontknow: Кто, что знает?
По дизайну очень похожа на Днепропетровскую региональную.

увеличить

увеличить

0

43

Нагрудний знак "Ветеран служби цивільного захисту"

ОПИС
нагрудного знака "Ветеран служби цивільного захисту"
( 542а-2009-п )

Нагрудний знак "Ветеран служби цивільного захисту" (далі -
знак) виготовляється з мідно-нікелевого сплаву світло-сірого
кольору і має форму правильного кола діаметром 33 міліметри,
завтовшки 2,4 міліметра.

На лицьовому боці за периметром виконано напис: "ВЕТЕРАН
СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ" (розмір літер - 2 міліметри).

Симетрично вертикальній осі на відстані 6 міліметрів від
верхньої точки кола - рельєфне зображення малого Державного Герба
України розміром 12 х 17 міліметрів (на щиті синього кольору з
жовтими кантами - жовтий тризуб), над яким виконано напис
"УКРАЇНА" (розмір літер - 3 міліметри).

З обох боків малого Державного Герба України розміщено дві
горизонтальні смуги прямокутної форми завширшки 7 міліметрів та
завдовжки 23 міліметри кожна, верхня - синього, а нижня - жовтого
кольору. Верхня лінія верхньої смуги розташована нижче на
3 міліметри від краю знака.

На зворотному боці знака виконано напис: "Міністерство
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" (розмір літер -
2 міліметри).

Знак з лицьового та зворотного боку обрамлений бортиками. Усі
написи на знакові опуклі.

Знак за допомогою вушка і кільця з'єднується з прямокутною
колодкою завширшки 15 міліметрів та завдовжки 33 міліметри,
виготовленою з мідно-нікелевого сплаву, яка покривається емаллю
оранжевого кольору.

Знак прикріплюється за допомогою шпильки, що закріплена
горизонтально на зворотному боці колодки.

http://zakon.rada.gov.ua/signal/u542a_09.doc

увеличить

увеличить

0

44

patriot написал(а):

Нагрудний знак МНС України "Кращий працівник пожежної охорони"

года.
Небольшое уточнение: "Кращому працівникові пожежної охорони". Немного истории, знак был утвержден приказом МВД № 243 1995 года. На сегодня этот знак вообще-то вне закона, т.к. МВД давно поотменяло старые приказы, а согласно новых - такого знака нет. МЧС хоть и оказалось преемником, и даже изменило внизу надпись на МНС, но так до сих пор и не узаконило своим приказом этот знак. В Министерстве в отделе награждения по данному поводу мне так и не смогли дать однозначный ответ по поводу данного конфуза. Зато сказали, что неправильно называется этот знак, т.к. пожарной охраны уже нет, по этому, скоро такой знак отменят (хотя он и не введен) и придумают новый, типа "Кращому працівникові цивільного захисту". Вот только когда, вопрос остается открытым.

0

45

patriot написал(а):

Нагрудний знак "Ветеран служби цивільного захисту"

Какое уродство! Такое впечатление, что в Украине перевелись мастера геральдики.

0

46

aces hight написал(а):

Какое уродство! Такое впечатление, что в Украине перевелись мастера геральдики.

Стандартный ветеранский знак, во всех силовых такие, отличаются только цветом планки и надписями.

0

47

Я немного в курсе....

0

48

Нагрудный знак МЧС Украины "За розмінування" 1-й и 2-й степени.

увеличить

увеличить

0

49

http://s1.uploads.ru/t/YJ51S.jpg
Знак МНС

0

50

К дню Рятівника дали мне знак" Кращий працівник пожежноі охорони".Что мне с ним делать. как носить.Парадной формы никогда не давали, а на синей форме его наверное не носят.Посада-К.В. стаж-20 лет

0

51

Поздравляю! Хороший знак! Но формы повседневной нет, а значит и носить его не начем. Скажи спасибо покойному министерству и ещё можеш знак себе на каска пришпандьорить вместо кокарды :-). Красотищаааа!

0

52

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ УКРАИНЫ
ПРИКАЗ
11.03.2013        м. Киев        N 165

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
25 марта 2013 г. за N 484/23016
О ведомственных наградах Министерства обороны Украины
Согласно Указа Президента Украины от 30 мая 2012 года N 365 "О ведомственных наградах отличия" (с изменениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ведомственные поощрительные знаки отличия Министерства обороны Украины:
Благодарность Министерства обороны Украины;
Грамота Министерства обороны Украины;
Почетная грамота Министерства обороны Украины;
медаль "10 лет добросовестной службы";
медаль "15 лет добросовестной службы";
медаль "20 лет добросовестной службы";
медаль "Ветеран службы";
нагрудный знак "За образцовую службу";
нагрудный знак "Знак почета";
нагрудный знак "За воинскую доблесть".
2. Утвердить прилагаемые:
Положения о ведомственных наградах Министерства обороны Украины;
Описание Благодарности Министерства обороны Украины;
Эскиз Благодарности Министерства обороны Украины;
Описание Грамоты Министерства обороны Украины;
Эскиз Грамоты Министерства обороны Украины;
Описание Почетной грамоты Министерства обороны Украины;
Эскиз Почетной грамоты Министерства обороны Украины;
Описание медали "10 лет добросовестной службы";
Эскиз медали "10 лет добросовестной службы";
Описание медали "15 лет добросовестной службы";
Эскиз медали "15 лет добросовестной службы";
Описание медали "20 лет добросовестной службы";
Эскиз медали "20 лет добросовестной службы";
Описание медали "Ветеран службы";
Эскиз медали "Ветеран службы";
Описание нагрудного знака "За образцовую службу";
Эскиз нагрудного знака "За образцовую службу";
Описание нагрудного знака "Знак почета";
Эскиз нагрудного знака "Знак почета ";
Описание нагрудного знака "За воинскую доблесть";
Эскиз нагрудного знака "За воинскую доблесть".
3. Директору Департамента кадровой политики Министерства обороны Украины совместно с директором Департамента правового обеспечения Министерства обороны Украины подать этот приказ в установленном законодательством порядке на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.
4. Планирование и финансирование изготовления знаков отличия, удостоверений и футляров к ним на следующий год осуществляется структурными подразделениями Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины), на которые возложены функции закупки (поставки) материальных ресурсов для потребностей Вооруженных Сил Украины по заказу Департамента кадровой политики Министерства обороны Украины, не позднее 30 ноября текущего года.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр обороны Украины П. В. Лебедев
СОГЛАСОВАНО:
Председатель Комиссии
государственных наград и геральдики С. Левочкин
Председатель ЦК Всеукраинского
профсоюза работников ВСУ Д. Т. Мирошниченко
УТВЕРЖДЕН
Приказ Министерства обороны Украины
11.03.2013 N 165
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Украины
25 марта 2013 г. за N 484/23016
ПОЛОЖЕНИЕ
о ведомственных наградах Министерства обороны Украины
I. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок награждения военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины поощрительными отличиями Министерства обороны Украины (далее - отличия).
1.2. Награждение знаками отличия проводится по случаю юбилеев, государственных праздников и военных профессиональных праздников.
и т.д...........
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l … 23016.html

Кому интересно, есть весь приказ, он большой - 35 страниц, могу закачать.
Может это и нас вскоре будет касаться?

0

53

Награждена  "Почесною відзнакою  МНС  УКРАЇНИ",  нагрудним знаком " Кращий працівник  пожежної охорони УКРАЇНИ "

0

54

Неплохо было бы подкрепить фотографией, ну или зарисовкой.

0


Вы здесь » --= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =-- » Строевой смотр » Государственные и ведомственные награды службы. СССР-Украина-МВД-МЧС