<a href="http://service01.3bb.ru"><img src="http://ifolder.com.ua/pg0jlfn3smzr.html "width="120" height="118" border=0></a> <a href=" http://service01.3bb.ru"><img src="http://img108.mytextgraphics.com/flamewordmaker/2009/07/21/e3f3a951c1d7e3d129cfd82ffd819597.gif" border="0" alt="http://www.flamewordmaker.com - flame text"></a>

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОРУМ СЛУЖБЫ 101. ВСЕГДА ВАМ РАДЫ !!! * *

--= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =--

Объявление


ПОЛИТИКИ НА ФОРУМЕ НЕТ !!!


Електронні петиції Президенту України

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » --= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =-- » Финансовая сторона службы » Пенсия, пенсионное обеспечение, ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА !


Пенсия, пенсионное обеспечение, ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА !

Сообщений 181 страница 210 из 1000

181

1. У Законі України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 2002 р., № 35, ст. 262; 2006 р., № 37, ст. 318; 2008 р., № 5—8, ст. 78; 2009 р., № 24, ст. 296): 1) у частині першій статті 9 слова і цифри «в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення» замінити словами і цифрами «в розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення»; 2) статтю 7 доповнити реченнями такого змісту: «Установити, що у разі, коли особа має право на отримання пенсії відповідно до цього Закону та Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», призначається одна пенсія за її вибором. При цьому різниця між розміром пенсії, на який особа має право відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», і розміром пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», що визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України.»; 3) у статті 12: у пункті «а» цифри і слово «20 років» замінити цифрами і словами «20 календарних років»;

у пункті «в» цифри і слово «15 років» замінити цифрами і словами «15 календарних років і більше»; 4) у пункті «а» статті 13 слова і цифри «які мають вислугу 20 років і більше» виключити; 5) у частині першій статті 26 слова і цифри «? чоловікам старше 60 років і жінкам старше 55 років» замінити словами і цифрами «, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,»; 6) у частині четвертій статті 30: у пункті «б» слова і цифри «(чоловіки ? 60 років, жінки ? 55 років)» замінити словами і цифрами «, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,»; у пункті «в»: слова і цифри «після досягнення чоловіками 55 років, жінками ? 50 років або якщо вони є інвалідами» замінити словами і цифрами «не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, встановленого абзацом першим статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», або якщо вони є інвалідами»; доповнити пункт новим абзацом такого змісту: «До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію в разі втрати годувальника мають жінки 1965 року народження і старші після досягнення ними віку, встановленого абзацом четвертим пункту «б» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення»;»;

7) у частині першій статті 40 слова і цифри «: чоловіки ? 60 років, жінки ? 55 років» замінити словами і цифрами «пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»; 8) частину п’яту статті 43 викласти в такій редакції: «Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) встановлюється у розмірі дванадцяти прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.».

Вот и все, что я нашел в законопроекте на сайте законпроект.орг.юа по интересующей нас теме. Вводится в действие с 01.01.2011.

+1

182

http://ord-ua.net/2010/01/31/otmena-pen … age=2#last

ZIGFRID001 написал(а):

Вот и все, что я нашел в законопроекте на сайте законпроект.орг.юа по интересующей нас теме. Вводится в действие с 01.01.2011.

0

183

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених
з військової служби, та деяких інших осіб

ЗАКОН

Стаття 7. Право вибору пенсії

     Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом  та  членам  їх  сімей, які одночасно мають право на різні державні пенсії, призначається одна пенсія за їх вибором.
      Установити, що у разі, коли особа має право на отримання пенсії відповідно до цього Закону та Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», призначається одна пенсія за її вибором. При цьому різниця між розміром пенсії, на який особа має право відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», і розміром пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», що визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України

Стаття 9. Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби

     Особам рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу  та  деяким  іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом  та  звільняються зі служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку  із  скороченням  штатів  або  проведенням  організаційних заходів,  закінченням строку контракту, систематичним невиконанням умов  контракту  командуванням,  виплачується  одноразова  грошова допомога  в  розмірі (было 50) 25 відсотків місячного грошового забезпечення за  кожний повний календарний рік служби.

Стаття 12. Умови призначення пенсій за вислугу років

     Пенсія за вислугу років призначається:

     а) особам  офіцерського  складу,  прапорщикам   і   мічманам, військовослужбовцям  надстрокової  служби  та військової служби за контрактом, іншим особам,  зазначеним у пунктах "б"-"д" статті 1-2 цього Закону,  незалежно від віку в разі,  якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу (было 20 років) 20 календарних років і більше,  за винятком осіб, зазначених у частині третій статті 5 цього Закону;

     в) особам  офіцерського  складу,  прапорщикам   і   мічманам, військовослужбовцям  надстрокової  служби  та військової служби за контрактом при досягненні 45-річного віку і  за  наявності  в  них вислуги (было 15 років) 15 календарних років і більше,  які звільняються з військової служби відповідно до Закону  України  "Про  державні  гарантії  соціального  захисту військовослужбовців,  які  звільняються  зі  служби  у  зв'язку  з реформуванням Збройних  Сил  України,  та  членів   їхніх   сімей"

Стаття 13. Розміри пенсій за вислугу років

     Пенсії за вислугу років призначаються в таких розмірах:
     а)  особам  офіцерського  складу,  прапорщикам  і   мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та  військової  служби  за контрактом,  особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які мають  вислугу 20 років і більше (пункт "а" статті 12): за вислугу 20  років - 50 процентів, а звільненим у відставку за віком або за станом   здоров'я   -   55  процентів  відповідних  сум  грошового забезпечення (стаття 43); за кожний рік вислуги понад 20 років - 3 проценти  відповідних  сум  грошового  забезпечення

Стаття 26. Строки призначення і виплати пенсій по інвалідності

     Пенсії по інвалідності військовослужбовцям, особам, які мають право   на  пенсію  за  цим  Законом  призначаються  на  весь  час інвалідності,  встановленої медико-соціальною експертною комісією, а інвалідам - (было чоловікам старше 60 років і жінкам старше 55 років) які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування - довічно.  Повторний  огляд  цих  інвалідів  провадиться лише за їх заявою.

Стаття 30. Члени сім'ї, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника

Непрацездатними членами сім'ї вважаються:
     
     б) батьки та дружина (чоловік), якщо вони досягли пенсійного віку (было чоловіки - 60 років, жінки - 55 років), встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування або є інвалідами;

     в)  батьки  та  дружини  (якщо  вони не взяли повторний шлюб) військовослужбовців,  осіб,  які  мають  право  на  пенсію  за цим Законом,  які  загинули,  померли  чи  пропали  безвісти  в період проходження  служби  або  померли  після звільнення зі служби, але внаслідок  поранення,  контузії, каліцтва, одержаних при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), захворювання, пов'язаного   з  перебуванням  на  фронті,  ліквідацією  наслідків Чорнобильської   катастрофи   чи   виконанням   інтернаціонального обов'язку,  мають  право  на пенсію (было після досягнення чоловіками 55 років,  жінками - 50 років або якщо вони є інвалідами) не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, встановленого абзацом першим статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», або якщо вони є інвалідами;

    До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію в разі втрати годувальника мають жінки 1965 року народження і старші після досягнення ними віку, встановленого абзацом четвертим пункту «б» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення

Стаття  40. Період, на який призначається пенсія в разі втрати годувальника. Зміна розміру пенсії

     Пенсія в разі  втрати  годувальника  встановлюється  на  весь період,  протягом  якого  член    сім'ї    померлого    вважається непрацездатним (стаття 30), а членам сім'ї, які досягли:  (было чоловіки - 60 років, жінки - 55 років) пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, - довічно.

        Стаття 43. Заробіток (грошове забезпечення) для обчислення пенсій

(было Максимальний розмір пенсій,  призначених відповідно до  цього Закону  (з  урахуванням  надбавок,  підвищень,  додаткових пенсій, цільової грошової  допомоги,  пенсії  за  особливі  заслуги  перед Україною  та інших доплат до пенсій,  встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцять  мінімальних  розмірів  пенсії  за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове  державне  пенсійне  страхування")

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) встановлюється у розмірі дванадцяти прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

0

184

Что из этого выходит: выходное пособие будет в размере 25 процентов, а не 50, не будет льготной выслуги, остальное фигня касаемая выплат при утрате кормильца, инвалидности и т.д.

0

185

Получается, для большинства из нас изменений не будет в вопросе возраста выхода на пенсию. Только выходное порезали....
А те, кого интересует максимальный размер пенсии, на этом форуме, наверное, не сидят.

Отредактировано Виктоp (16-12-2010 22:08:24)

+1

186

patriot написал(а):

З А К О Н  У К Р А Ї Н И
             Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених  з військової служби, та деяких інших осіб
            ЗАКОН
            Стаття 7. Право вибору пенсії
                 Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом  та  членам  їх  сімей, які одночасно мають право на різні державні пенсії, призначається одна пенсія за їх вибором.       Установити, що у разі, коли особа має право на отримання пенсії відповідно до цього Закону та Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», призначається одна пенсія за її вибором. При цьому різниця між розміром пенсії, на який особа має право відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», і розміром пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», що визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України
            Стаття 9. Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби
                 Особам рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу  та  деяким  іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом  та  звільняються зі служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку  із  скороченням  штатів  або  проведенням  організаційних заходів,  закінченням строку контракту, систематичним невиконанням умов  контракту  командуванням,  виплачується  одноразова  грошова допомога  в  розмірі (было 50) 25 відсотків місячного грошового забезпечення за  кожний повний календарний рік служби.
            Стаття 12. Умови призначення пенсій за вислугу років
                 Пенсія за вислугу років призначається:
                 а) особам  офіцерського  складу,  прапорщикам   і   мічманам, військовослужбовцям  надстрокової  служби  та військової служби за контрактом, іншим особам,  зазначеним у пунктах "б"-"д" статті 1-2 цього Закону,  незалежно від віку в разі,  якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу (было 20 років) 20 календарних років і більше,  за винятком осіб, зазначених у частині третій статті 5 цього Закону;
                 в) особам  офіцерського  складу,  прапорщикам   і   мічманам, військовослужбовцям  надстрокової  служби  та військової служби за контрактом при досягненні 45-річного віку і  за  наявності  в  них вислуги (было 15 років) 15 календарних років і більше,  які звільняються з військової служби відповідно до Закону  України  "Про  державні  гарантії  соціального  захисту військовослужбовців,  які  звільняються  зі  служби  у  зв'язку  з реформуванням Збройних  Сил  України,  та  членів   їхніх   сімей"
            Стаття 13. Розміри пенсій за вислугу років
                 Пенсії за вислугу років призначаються в таких розмірах:     а)  особам  офіцерського  складу,  прапорщикам  і   мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та  військової  служби  за контрактом,  особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які мають  вислугу 20 років і більше (пункт "а" статті 12): за вислугу 20  років - 50 процентів, а звільненим у відставку за віком або за станом   здоров'я   -   55  процентів  відповідних  сум  грошового забезпечення (стаття 43); за кожний рік вислуги понад 20 років - 3 проценти  відповідних  сум  грошового  забезпечення
             Стаття 26. Строки призначення і виплати пенсій по інвалідності
                 Пенсії по інвалідності військовослужбовцям, особам, які мають право   на  пенсію  за  цим  Законом  призначаються  на  весь  час інвалідності,  встановленої медико-соціальною експертною комісією, а інвалідам - (было чоловікам старше 60 років і жінкам старше 55 років) які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування - довічно.  Повторний  огляд  цих  інвалідів  провадиться лише за їх заявою.
            Стаття 30. Члени сім'ї, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника
             Непрацездатними членами сім'ї вважаються:          б) батьки та дружина (чоловік), якщо вони досягли пенсійного віку (было чоловіки - 60 років, жінки - 55 років), встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування або є інвалідами;
                 в)  батьки  та  дружини  (якщо  вони не взяли повторний шлюб) військовослужбовців,  осіб,  які  мають  право  на  пенсію  за цим Законом,  які  загинули,  померли  чи  пропали  безвісти  в період проходження  служби  або  померли  після звільнення зі служби, але внаслідок  поранення,  контузії, каліцтва, одержаних при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), захворювання, пов'язаного   з  перебуванням  на  фронті,  ліквідацією  наслідків Чорнобильської   катастрофи   чи   виконанням   інтернаціонального обов'язку,  мають  право  на пенсію (было після досягнення чоловіками 55 років,  жінками - 50 років або якщо вони є інвалідами) не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, встановленого абзацом першим статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», або якщо вони є інвалідами;
                 До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію в разі втрати годувальника мають жінки 1965 року народження і старші після досягнення ними віку, встановленого абзацом четвертим пункту «б» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення
             Стаття  40. Період, на який призначається пенсія в разі втрати годувальника. Зміна розміру пенсії
                 Пенсія в разі  втрати  годувальника  встановлюється  на  весь період,  протягом  якого  член    сім'ї    померлого    вважається непрацездатним (стаття 30), а членам сім'ї, які досягли:  (было чоловіки - 60 років, жінки - 55 років) пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, - довічно.
                    Стаття 43. Заробіток (грошове забезпечення) для обчислення пенсій
            (было Максимальний розмір пенсій,  призначених відповідно до  цього Закону  (з  урахуванням  надбавок,  підвищень,  додаткових пенсій, цільової грошової  допомоги,  пенсії  за  особливі  заслуги  перед Україною  та інших доплат до пенсій,  встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцять  мінімальних  розмірів  пенсії  за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове  державне  пенсійне  страхування")
            Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) встановлюється у розмірі дванадцяти прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.
            Подпись автораПожарные и спасатели всех стран объединяйтесь !!!

Прочитал, нихрена не понял
Стукнуло 20 календарей, уходишь на пенсию и получаешь пенсию, или когда исполниться конкретный возраст?

0

187

dolar написал(а):

Прочитал, нихрена не понялСтукнуло 20 календарей, уходишь на пенсию и получаешь пенсию, или когда исполниться конкретный возраст?

dolar написал(а):

Пенсія за вислугу років призначається:                  
незалежно від віку в разі,  якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу (было 20 років) 20 календарних років і більше;

судя по всему возраст здесь не причем,если я правильно понял.

+1

188

Годом (за исключением календарного года) признается любой период времени, состоящий из 12 месяцев, следующих подряд.

Календарным годом является период времени с 01.01.___ по 31.12.___.

то есть украдут у нас неполные года. а как быть с армией???? из двух лет вообще один остаётся. Будет правило подсчёта. по любе

0

189

villi написал(а):

Годом (за исключением календарного года) признается любой период времени, состоящий из 12 месяцев, следующих подряд.
Календарным годом является период времени с 01.01.___ по 31.12.___.

Как это понять? Одно утверждение почти противоречит другому.

0

190

Державний комітет України з питань регуляторної політики і підприємництва розглянув лист щодо роз'яснення поняття "календарний рік" і повідомляє.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 року №507 "Про роз'яснення Указу Президента України від 3 липня 1998 року №727" визначено: "Роз'яснити, що в Указі Президента України від 3 липня 1998 року №727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва" (в редакції Указу Президента України від 28 червня 1999 року №746/99) у статті 1 під словом "рік" розуміється "календарний рік".

Календарний рік - з 1 січня до 31 грудня.

Також слід зазначити, що суб'єкт підприємницької діяльності у свідоцтві про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності відображає обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний податковий період.

Отже, для того щоб підприємство мало можливість перейти на сплату єдиного податку, обчислюється виручка за минулий календарний рік.

Заступник голови В. ЗАГОРОДНІЙ

0

191

Даже в Википедии так написано::::

Календарний рік - з 1 січня до 31 грудня.

0

192

С 1-го по 31-е - это эталон(принцип, как идёт отсчёт). В армии счёт на календари идёт со дня присяги, в МЧС со дня назначения (первого). Если например приказ был 25.05.2000, то 1-й год засчитывается(закрывается) с 25.05.2001-го.
Понятие "календарный год" ввели, чтобы убрать льготы по выслуге: год-за полтора, год за два и.т.д

Отредактировано Димитрий (20-12-2010 18:55:06)

+1

193

- Хто знає, чи у 20 календарних років буде рахуватись служба в армії?
- Чи можна довіряти змінам щодо пенсії надрукованих на сайті Zakonoproekt.org.ua?

0

194

Ollko написал(а):

Чи можна довіряти

Сейчас такое времечко, что не верь, не бойся, не проси. А змiни тогда станут законными, когда их примут.

__________________________________________________________________________________________________________
Никогда не бывает так плохо, чтобы не могло быть еще хуже.

0

195

20 грудня , 11:34 ІМК
У п’ятницю ВР слухатиме С.Тігіпка на тему пенсійної реформи – В.Литвин

У п’ятницю під час години запитань до уряду у Верховній Раді доповідатиме віце-прем’єр-міністр – міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко. Про це під час засідання Погоджувальної ради сказав Голова парламенту Володимир Литвин, передає кореспондент ІМК.
"У п’ятницю – година запитань до уряду. Ми з вами домовилися, що ця година буде відведена для обговорення перспектив здійснення так званої пенсійної реформи і що віце-прем'єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій Тігіпко надасть відповідну інформацію ВРУ", - зауважив В.Литвин.

Ссылка

Надо будет обязательно посмотреть

0

196

В календарный год не входит льготный стаж (год за полтора, два, три)

0

197

hanter написал(а):

В календарный год не входит льготный стаж (год за полтора, два, три)

Коротко и ясно. А у нас все спорят, что и как.

0

198

На сайте Верховной Рады выложили "Проект Закону про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" !!!
Проект Закону 13.12.2010
Подання 13.12.2010
Пояснювальна записка 13.12.2010
Порівняльна таблиця 13.12.2010

Ссылка

Отредактировано Skif-911 (20-12-2010 21:04:13)

0

199

Skif-911 написал(а):

На сайте Верховной Рады выложили "Проект Закону про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" !!!

Чего пишут? Если честно - страшно начинать читать.......

0

200

Well написал(а):

Чего пишут? Если честно - страшно начинать читать.......

пункт “а” викласти у такій редакції:
“а) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах “б”—“д” статті 1² цього Закону (за винятком осіб, зазначених у частині третій статті 5 цього Закону), незалежно від віку, якщо вони звільнені зі служби:
до 31 січня 2011 року і на день звільнення мають вислугу 20  років і більше;
з 1 лютого 2011 року по 31 січня 2012 року і на день звільнення мають вислугу 21 календарний рік і більше;
з 1 лютого 2012 року по 31 січня 2013 року і на день звільнення мають вислугу 22 календарних роки і більше;
з 1 лютого 2013 року по 31 січня 2014 року і на день звільнення мають вислугу 23 календарних роки і більше;
з 1 лютого 2014 року по 31 січня 2015 року і на день звільнення мають вислугу 24 календарних роки і більше;
з 1 лютого 2015 року і на день звільнення мають вислугу 25 календарних років і більше;”;
у пункті “в” цифри і слово “15 років” замінити цифрами і словами
“20 календарних років і більше”;

у статті 13:
у частині першій:
пункт “а” викласти у такій редакції:
“а) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах “б”—“д” статті 12 цього Закону (пункт “а” статті 12), звільненим зі служби:
до 1 лютого 2011 року ― за вислугу 20 років ― 50 процентів (звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я ― 55 процентів);
з 1 лютого 2011 року по 31 січня 2012 року ― за вислугу
21 рік ― 53 проценти (звільненим у відставку за віком або за станом
здоров’я ― 58 процентів);
з 1 лютого 2012 року по 31 січня 2013 року ― за вислугу
22 роки ― 56 процентів (звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я ― 61 процент);
з 1 лютого 2013 року по 31 січня 2014 року – за вислугу
23 роки ― 59 процентів (звільненим у відставку за віком або за станом
здоров’я – 64 проценти);
з 1 лютого 2014 року по 31 січня 2015 року – за вислугу
24 роки – 62 проценти (звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я – 67 процентів);
з 1 лютого 2015 року – за вислугу 25 років – 65 процентів (звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я – 70 процентів).
За кожний рік вислуги понад вислугу років, зазначену у цьому пункті залежно від року звільнення, – додатково 3 проценти відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43 цього Закону);”;

у пункті “в” слова і цифри “: за вислугу 15 років — 40 процентів відповідних сум грошового забезпечення із збільшенням цього розміру
на 2 проценти за кожний повний рік вислуги понад 15 років, але не більше ніж” замінити словами “у розмірі”;

Отредактировано Skif-911 (20-12-2010 21:21:41)

0

201

Спасибо!
Понял....

"Тащить" службу мне еще не меньше 7,5 лет.... Уже 17,5 позади....

0

202

Кабмин внес законопроект о повышении пенсионного возраста

http://i1.focus.ua/img/a/5/7/161875.jpg?1292872396

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы

Документ зарегистрирован в Верховной Раде еще 13 декабря.

Законопроектом предлагается «постепенно повысить пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет, ежегодно увеличивая его на 6 месяцев каждого года, начиная с 1 февраля 2011, для мужчин, работающих на государственной службе, - до 62 лет с 2013 года».

«Постепенно повысить возраст для женщин, для получения государственной социальной помощи с 58 до 63 лет», - отмечается в документе.

Кроме того, планируется повысить нормативную продолжительность страхового стажа для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере с 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, до, соответственно, 30 и 35 лет для вновь назначенных пенсий.

Предлагается также повысить минимально необходимый страховой стаж для получения пенсии по возрасту с 5 до 15 лет.

Кабмин предлагает установить максимальный размер пенсии на уровне 12 размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Кроме того, законопроектом предусмотрено повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, «предусмотрев выплату им единовременной денежной помощи при выходе на пенсию в размере 10 назначенных месячных пенсий».

Это интересно

0

203

А вот ещё из "ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України “Про заходи щодо законодавчого
забезпечення  реформування пенсійної системи”

- здійснювати виплату спеціальних пенсій в період роботи в розмірах, визначених за нормами Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;
- здійснювати виплату спеціальних пенсій особам, які мають право дострокового виходу на пенсію, лише при досягненні загальновстановленого пенсійного віку;
- проводити перерахунки пенсій працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, тільки після досягнення пенсійного віку;
- поступово збільшити необхідну вислугу для призначення пенсії за вислугу років військовослужбовцям та деяким іншим особам, запровадивши при цьому її календарне обчислення;

0

204

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених
з військової служби, та деяких інших осіб

ЗАКОН

Стаття 7. Право вибору пенсії

     Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом  та  членам  їх  сімей, які одночасно мають право на різні державні пенсії, призначається одна пенсія за їх вибором.
  У разі коли особа має право на отримання пенсії відповідно до цього Закону та Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, призначається одна пенсія за її вибором. При цьому різниця між розміром пенсії, на який особа має право відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, і розміром пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, яка визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, фінансується за рахунок коштів державного бюджету.

Стаття 9. Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби

     Особам рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу  та  деяким  іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом  та  звільняються зі служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку  із  скороченням  штатів  або  проведенням  організаційних заходів,  закінченням строку контракту, систематичним невиконанням умов  контракту  командуванням,  виплачується  одноразова  грошова допомога  в  розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за  кожний повний календарний рік служби.

Стаття 12. Умови призначення пенсій за вислугу років

     Пенсія за вислугу років призначається:

     а) было (особам  офіцерського  складу,  прапорщикам   і   мічманам, військовослужбовцям  надстрокової  служби  та військової служби за контрактом, іншим особам,  зазначеним у пунктах "б"-"д" статті 1-2 цього Закону,  незалежно від віку в разі,  якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу 20 років і більше,  за винятком осіб, зазначених у частині третій статті 5 цього Закону;)

      стало  особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах “б”—“д” статті 1І цього Закону (за винятком осіб, зазначених у частині третій статті 5 цього Закону), незалежно від віку, якщо вони звільнені зі служби:
до 31 січня 2011 року і на день звільнення мають вислугу 20  років і більше;
з 1 лютого 2011 року по 31 січня 2012 року і на день звільнення мають вислугу 21 календарний рік і більше;
з 1 лютого 2012 року по 31 січня 2013 року і на день звільнення мають вислугу 22 календарних роки і більше;
з 1 лютого 2013 року по 31 січня 2014 року і на день звільнення мають вислугу 23 календарних роки і більше;
з 1 лютого 2014 року по 31 січня 2015 року і на день звільнення мають вислугу 24 календарних роки і більше;
з 1 лютого 2015 року і на день звільнення мають вислугу 25 календарних років і більше;

     в) особам  офіцерського  складу,  прапорщикам   і   мічманам, військовослужбовцям  надстрокової  служби  та військової служби за контрактом при досягненні 45-річного віку і  за  наявності  в  них вислуги (было 15 років) 20 календарних років і більше,  які звільняються з військової служби відповідно до Закону  України  "Про  державні  гарантії  соціального  захисту військовослужбовців,  які  звільняються  зі  служби  у  зв'язку  з реформуванням Збройних  Сил  України,  та  членів   їхніх   сімей"

Стаття 13. Розміри пенсій за вислугу років

     Пенсії за вислугу років призначаються в таких розмірах:

     а) было  (особам  офіцерського  складу,  прапорщикам  і   мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та  військової  служби  за контрактом,  особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які мають  вислугу 20 років і більше (пункт "а" статті 12): за вислугу 20  років - 50 процентів, а звільненим у відставку за віком або за станом   здоров'я   -   55  процентів  відповідних  сум  грошового забезпечення (стаття 43); за кожний рік вислуги понад 20 років - 3 проценти  відповідних  сум  грошового  забезпечення)

       стало особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах “б”—“д” статті 12 цього Закону (пункт “а” статті 12), звільненим зі служби:
до 1 лютого 2011 року ― за вислугу 20 років ― 50 процентів (звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я ― 55 процентів);
з 1 лютого 2011 року по 31 січня 2012 року ― за вислугу 21 рік ― 53 проценти (звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я ― 58 процентів);
з 1 лютого 2012 року по 31 січня 2013 року ― за вислугу 22 роки ― 56 процентів (звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я ― 61 процент);
з 1 лютого 2013 року по 31 січня 2014 року – за вислугу 23 роки ― 59 процентів (звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я – 64 проценти);
з 1 лютого 2014 року по 31 січня 2015 року – за вислугу 24 роки – 62 проценти (звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я – 67 процентів);
з 1 лютого 2015 року – за вислугу 25 років – 65 процентів (звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я – 70 процентів).

За кожний рік вислуги понад вислугу років, зазначену у цьому пункті залежно від року звільнення, – додатково 3 проценти відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43 цього Закону);

в) особам  офіцерського  складу,  прапорщикам   і   мічманам, військовослужбовцям  надстрокової  служби  та військової служби за контрактом,  які звільняються з військової служби на умовах Закону України     "Про    державні    гарантії    соціального    захисту військовослужбовців,   які звільняються  зі  служби  у  зв'язку  з реформуванням Збройних   Сил   України,  та  членів  їхніх  сімей" ( 1763-15 )   (пункт  "в"  статті  12):  (было за  вислугу  15  років  - 40 процентів відповідних сум грошового забезпечення із збільшенням цього розміру на 2 проценти за кожний  повний  рік  вислуги  понад 15 років, але не більше ніж ) у розмірі 50 процентів відповідних сум грошового забезпечення  (стаття 43).
      Максимальний  розмір  пенсії,  обчислений  відповідно до цієї статті,  не  повинен  перевищувати  было 90 80 процентів  відповідних сум грошового   забезпечення  (стаття  43),  а  особам,  які  під  час проходження  служби  брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській  АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії  1,  -  100  процентів,  до категорії 2, - 95 процентів.

Стаття 26. Строки призначення і виплати пенсій по інвалідності

     Пенсії по інвалідності військовослужбовцям, особам, які мають право   на  пенсію  за  цим  Законом  призначаються  на  весь  час інвалідності,  встановленої медико-соціальною експертною комісією, а інвалідам - (было чоловікам старше 60 років і жінкам старше 55 років) які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” - довічно.  Повторний  огляд  цих  інвалідів  провадиться лише за їх заявою.

Стаття 30. Члени сім'ї, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника

Непрацездатними членами сім'ї вважаються:
     
     б) батьки та дружина (чоловік), якщо вони досягли пенсійного віку (было чоловіки - 60 років, жінки - 55 років), встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” або є інвалідами;

     в)  батьки  та  дружини  (якщо  вони не взяли повторний шлюб) військовослужбовців,  осіб,  які  мають  право  на  пенсію  за цим Законом,  які  загинули,  померли  чи  пропали  безвісти  в період проходження  служби  або  померли  після звільнення зі служби, але внаслідок  поранення,  контузії, каліцтва, одержаних при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), захворювання, пов'язаного   з  перебуванням  на  фронті,  ліквідацією  наслідків Чорнобильської   катастрофи   чи   виконанням   інтернаціонального обов'язку,  мають  право  на пенсію (было після досягнення чоловіками 55 років,  жінками - 50 років або якщо вони є інвалідами) не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, або якщо вони є інвалідами”;

    Відповідне зниження пенсійного віку жінкам, встановлене абзацом першим цього пункту, застосовується також до завершення періоду збільшення віку виходу на пенсію до 31 грудня 2020 року

Стаття  40. Період, на який призначається пенсія в разі втрати годувальника. Зміна розміру пенсії

     Пенсія в разі  втрати  годувальника  встановлюється  на  весь період,  протягом  якого  член    сім'ї    померлого    вважається непрацездатним (стаття 30), а членам сім'ї, які досягли:  (было чоловіки - 60 років, жінки - 55 років) пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, - довічно.

        Стаття 43. Заробіток (грошове забезпечення) для обчислення пенсій

       было ( Максимальний розмір пенсій,  призначених відповідно до  цього Закону  (з  урахуванням  надбавок,  підвищень,  додаткових пенсій, цільової грошової  допомоги,  пенсії  за  особливі  заслуги  перед Україною  та інших доплат до пенсій,  встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцять  мінімальних  розмірів  пенсії  за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове  державне  пенсійне  страхування")

       стало Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати дванадцяти прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність

0

205

Про пенсию по смешаному стажу ничего не пишут - неужели оставят 25 из них 12,5 военного?

0

206

теперь включаем логику, если в этом году ушло большинство у кого есть 20 лет выслуги, остались в основном те кто на хороших должностях (палкой не выгнать) то в ближайшие 5 лет, человек уходящий на пенсию из МЧС (я говорю про более приземленных сотрудников) это будет нонсенс, разве что, те у кого сейчас между 21-24 года, и собирались работать до 25. Так что в ближайшие 5 лет это сокращение выплат выходного пособия (какая экономия для финансирования нашего еще пока министерства!). плюс сокращение аппарата ГУ, У, В МНС, еще экономия. Короче будем жить лучше, будем жить веселее! Жаль что в реалии все не такое радужное, и деньги уйдут не в наш карман.

0

207

до 1 лютого 2011 року ― за вислугу 20 років

Интересно, почему до 01.02.11., а не до 01.01 11.?

Одно ясно, что есть возможность до февраля уйти еще тем, у кого 20 рисуется.

0

208

patriot написал(а):

стало    особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах “б”—“д” статті 1І цього Закону (за винятком осіб, зазначених у частині третій статті 5 цього Закону), незалежно від віку, якщо вони звільнені зі служби:до 31 січня 2011 року і на день звільнення мають вислугу 20  років і більше;з 1 лютого 2011 року по 31 січня 2012 року і на день звільнення мають вислугу 21 календарний рік і більше; з 1 лютого 2012 року по 31 січня 2013 року і на день звільнення мають вислугу 22 календарних роки і більше; з 1 лютого 2013 року по 31 січня 2014 року і на день звільнення мають вислугу 23 календарних роки і більше; з 1 лютого 2014 року по 31 січня 2015 року і на день звільнення мають вислугу 24 календарних роки і більше; з 1 лютого 2015 року і на день звільнення мають вислугу 25 календарних років і більше;

Короче говоря "молодым" придется служить до 25 лет выслуги календарей?

0

209

- проводити перерахунки пенсій працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, тільки після досягнення пенсійного віку;
Я правильно понимаю, тем кто ушёл на пенсию перерасчёта пенсий не будет до "досягнення пенсійного віку" ?

0

210

dolar написал(а):

"молодым" придется служить до 25 лет

Ха! Молодым,мне до 20 осталось 3 месяца,короче как не крути,а я не смогу догнать ту выслугу,что нам предлагается,хорошо,что хоть по процентам не кинули.Плыл,плыл,а на берегу всрався :D,"ну почему на мне всегда колбаса заканчивается?"А в почем таких как я .......
Ну а если серьёзно,женщинам подымают на 6 месяцев в год,ну так и к нам надо  применять туже схему,другое дело,что экономия не такая,а если честно то обидно,где гарантии того,что через 5 лет ещё чего нибудь не накинут.Вот и получается,что все те контракты,что мы писали до одного места, ты нарушить не имеешь права накажут,а по отношению к тебе поступают как хотят.Надо что то с этим делать.

Skif-911 написал(а):

Я правильно понимаю, тем кто ушёл на пенсию перерасчёта пенсий не будет до "досягнення пенсійного віку" ?

ну для наших пенсионеров так и было.

Отредактировано Георгий (21-12-2010 00:51:13)

+1


Вы здесь » --= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =-- » Финансовая сторона службы » Пенсия, пенсионное обеспечение, ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА !