<a href="http://service01.3bb.ru"><img src="http://ifolder.com.ua/pg0jlfn3smzr.html "width="120" height="118" border=0></a> <a href=" http://service01.3bb.ru"><img src="http://img108.mytextgraphics.com/flamewordmaker/2009/07/21/e3f3a951c1d7e3d129cfd82ffd819597.gif" border="0" alt="http://www.flamewordmaker.com - flame text"></a>

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОРУМ СЛУЖБЫ 101. ВСЕГДА ВАМ РАДЫ !!! * *

--= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =--

Объявление


ПОЛИТИКИ НА ФОРУМЕ НЕТ !!!


Електронні петиції Президенту України

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » --= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =-- » Финансовая сторона службы » Пенсия, пенсионное обеспечение, ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА !


Пенсия, пенсионное обеспечение, ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА !

Сообщений 511 страница 540 из 1000

511

Может кто то сталкивался подскажите пожалуйста если можно со ссылкой на документ. Входит ли перерыв (10 месяцев) между предыдущим и теперешним местом службы в выслугу лет для назначения пенсии

0

512

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Статтю 56 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 1996 р., № 17, ст. 73; 2006 р., № 37, ст. 318) викласти в такій редакції:

"Стаття 56. Виплата пенсій особам, які перебувають на повному державному утриманні

Під час перебування пенсіонера з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, та членів їх сімей на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) йому виплачується 25 відсотків призначеної пенсії. У випадках, якщо розмір його пенсії перевищує вартість утримання, виплачується різниця між пенсією і вартістю утримання, але не менш як 25 відсотків призначеної пенсії.

Якщо у пенсіонера, який перебуває у відповідній установі (закладі) на повному державному утриманні, є непрацездатні члени сім’ї, зазначені у частині четвертій статті 30 цього Закону, які перебувають на його утриманні, пенсія виплачується в такому порядку: 25 відсотків пенсії - самому пенсіонерові, а інша частина пенсії, але не більш як 50 відсотків призначеного розміру пенсії - зазначеним членам сім’ї.

Частина пенсії, що залишилася після виплати суми пенсії пенсіонеру та членам його сім’ї відповідно до частин першої і другої цієї статті, перераховується до установи (закладу), де пенсіонер перебуває на повному державному утриманні, за його особистою заявою. Зазначені кошти зараховуються на банківські рахунки цих установ (закладів) і спрямовуються виключно на поліпшення умов проживання в них пенсіонерів у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Дітям-сиротам за період перебування на повному державному утриманні пенсія у зв’язку з втратою годувальника виплачується в повному розмірі та перераховується на їх особисті рахунки у банку.

Іншим дітям, які перебувають на повному державному утриманні, виплачується 50 відсотків призначеної пенсії у зв’язку з втратою годувальника та перераховується на їх особисті рахунки у банку. При цьому частина пенсії, що залишилася після виплати суми пенсії у зв’язку з втратою годувальника, перераховується на банківський рахунок установи, де ця дитина перебуває на повному державному утриманні, і спрямовується виключно на поліпшення умов проживання дітей у цих установах у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Виплата пенсії з урахуванням положень цієї статті здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому пенсіонер зарахований на повне державне утримання".

2. У Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376 із наступними змінами):

1) пункт 15 статті 11 доповнити словами "а також особи, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами";

2) у частині другій статті 25 слова "абзацом другим частини четвертої" замінити словами "абзацом десятим частини третьої";

3) абзац другий пункту 2 частини другої статті 36 після слів "вищих навчальних закладах" доповнити словами "(у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців)";

4) у статті 40:

в абзаці третьому частини першої слова "згідно з частиною третьою" замінити словами "згідно з абзацом третім частини першої";

у частині другій:

у першому реченні абзацу четвертого слова "середня заробітна плата (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому в Україні" замінити словами "середня заробітна плата (дохід) в Україні";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"К - страховий стаж за місяці, які враховано для визначення коефіцієнта заробітної плати (доходу) застрахованої особи";

в абзаці сьомому слова "заробітну плату (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні", "заробітна плата (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні" та "заробітну плату (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні" замінити словами "середня заробітна плата (дохід) в Україні" у відповідному відмінку;

в абзаці дванадцятому слова "заробітна плата (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні" замінити словами "середня заробітна плата (дохід) в Україні";

в абзацах двадцять першому і двадцять другому слова "середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України" в усіх відмінках замінити словами "середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески" у відповідному відмінку;

5) у статті 42:

у назві слова "середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України" замінити словами "середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески";

абзац перший частини другої викласти в такій редакції:

"2. Крім індексації пенсії, передбаченої частиною першою цієї статті, щороку починаючи з 1 березня поточного року у разі, якщо середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за минулий рік зросла, здійснюється перерахунок раніше призначених пенсій із застосуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію, підвищеної на коефіцієнт, який відповідає не менш як 20 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, порівняно з попереднім роком, але не менше зростання рівня інфляції (індексу споживчих цін) за минулий рік";

6) пункт 13 розділу XV "Прикінцеві положення" доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі якщо особа має право на отримання пенсії відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" та цього Закону, призначається одна пенсія за її вибором. При цьому різниця між розміром пенсії, на який має право особа відповідно до зазначеного Закону, та розміром пенсії із солідарної системи відповідно до цього Закону фінансується відповідно до умов, передбачених Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність";

7) у тексті Закону слова "фізична особа - суб’єкт підприємницької діяльності" в усіх відмінках і числах замінити словами "фізична особа - підприємець" у відповідному відмінку і числі.

3. У Законі України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 33-34, ст. 404):

1) у пунктах 1 і 3 частини першої статті 7 слова "Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" замінити словами "Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

2) статтю 10 доповнити частинами четвертою та п’ятою такого змісту:

"Різниця між розміром призначеної державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, які перебувають на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі), і розміром державної соціальної допомоги, яка виплачується зазначеним особам відповідно до частини третьої цієї статті, перераховується установі (закладу), де перебуває особа, за її особистою письмовою заявою або заявою її законного представника. Зазначені кошти зараховуються на банківські рахунки цих установ (закладів) і спрямовуються виключно на поліпшення умов проживання в них зазначених осіб у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Виплата державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам з урахуванням положень частин третьої та четвертої цієї статті здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому особа зарахована на повне державне утримання".

4. У Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11, № 41, ст. 413; із змінами, внесеними законами України від 6 вересня 2012 року № 5209-VI та від 2 жовтня 2012 року № 5406-VI і № 5410-VI):

1) у частині першій статті 4:

абзац сьомий пункту 1 після слів "допомогу по тимчасовій непрацездатності" доповнити словами "допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами";

пункт 11 доповнити словами "перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами";

2) абзац другий пункту 1, абзац перший пункту 4 частини першої статті 7 та частину дванадцяту статті 8 після слів "допомоги по тимчасовій непрацездатності" доповнити словами "допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами".

II. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
14 травня 2013 року
№ 231-VII

0

513

Александр 45 написал(а):

Лучше каждый месяц писать в бухгалтерию рапорт об начислении за комунальные услуги и предоставлять им копии платежек, а эти все документы регистрировать в вх. креспонденции (это будет эфект разорвавшейся бомби),потому что это законный путь получить пложенную 50% скидку на ком услуги.

Только есть одно "НО": канцелярия не будет принимать и регистрировать!
Остаётся отправлять рекомендованным письмом с описью вложения!

Кстати: в админсуде когда мне предложили подтвердить факты обращения к МЧС или ГИТБ по поводу предоставления льгот, я заявил что согласно Контракта п. 2 предоставление льгот это обязанность МЧС и ГИТБ +  не предусмотрено обращение работника к работодателю за выполнением обязанностей работодателя - БЫЛ ЭФФЕКТ РАЗОРВАВШЕЙСЯ БОМБЫ!

поэтому если хотите получать льготы или компенсации - идите в административный суд!

0

514

Госслужащие будут получать пенсии по-новому

Об этом сообщил директор департамента пенсионного обеспечения и социальной защиты инвалидов Николай Шамбир. По его словам, с 1 января 2014 года при назначении пенсии должностной оклад, надбавка за ранг или квалификационные классы, классный чин или специальные звания и выслугу лет будут учитываться в размерах, установленных на день назначения пенсии по последней занимаемой должности. Размеры других выплат, которые включаются в заработок для назначения пенсии, в зависимости от даты обращения за пенсией, будут определяться по желанию пенсионера за последние 24 или любые 60 календарных месяцев работы на должностях, дающих право на данный вид пенсии.

Перерасчет ранее назначенных пенсий будет осуществляться в случае повышения размера зарплаты работающего государственного служащего по решению правительства или в связи с изменением минимальной зарплаты. Стоит напомнить, новый порядок вступит в силу с 1 января 2014 года, вместе с вступлением в силу нового закона "О государственной службе", который был принят Верховной Радой 17 ноября 2011 года.

РБК Украина

0

515

alex519 написал(а):

Перерасчет ранее назначенных пенсий будет осуществляться в случае повышения размера зарплаты работающего государственного служащего по решению правительства или в связи с изменением минимальной зарплаты. Стоит напомнить, новый порядок вступит в силу с 1 января 2014 года, вместе с вступлением в силу нового закона "О государственной службе", который был принят Верховной Радой 17 ноября 2011 года.

короче господа пенсионеры "покращення" не ждите,отслужили матушке родине и нафиг не кому не нужны.

0

516

Георгий написал(а):

короче господа пенсионеры "покращення" не ждите,отслужили матушке родине и нафиг не кому не нужны.

А кто-то еще надеялся разве? У нас ветеранов ВОВ показушно чевствуют, и то на День Победы. А наши пенсионеры так, отработанный материал.

0

517

С 1 июля 2014 года обещают повысить заработную плату служащим в армии по контракту. Заместитель военного комиссара Сумской области Игорь Закревский отмечает, что контрактная служба сегодня очень выгодна. Она не только высокооплачиваемая, но и приравнивается к государственной службе со всеми соответственными госльготами.

В последние десятилетия армейская служба в стране утратила былой авторитет. Заместитель военного комиссара Сумской области Игорь Закревский развеивает малопривлекательный миф об армии, ведь сегодня контрактная служба очень выгодна. В числе ее главных преимуществ возможность выбирать место для службы в любом уголке Украины, обеспечение жильем и высокая заработная плата.

Зарплата контрактника сегодня варьируется от 3 100 до 5 500 грн. Наивысшая у тех, кто служит в Военно-морских силах и частях специального назначения. По словам заместителя комиссара, сейчас наблюдается положительная тенденция выравнивания зарплаты. В следующем году служащий первого года будет получать 5 600 грн.

По данным статистики, 40 % жителей Сумской области выбирают военную службу по контракту после того, как получили диплом о высшем образовании. Закревский убеждает, что служить могут все — выпускники школ, ПТУ и вузов. Последние, кстати, имеют право претендовать на более высокие должности. Например, можно стать заместителем командира взвода и получать 4,5 тыс грн.

В целом контрактнику выплачиваются 15 зарплат в год. Кроме того, служащий получает «подъемные», когда только приходит в армию, выпускные, средства на оздоровление, а также имеет право на официальный отпуск по семейным обстоятельствам.

0

518

Все ребята я вышел на пенсию.Правда 1 мая подписал новый контракт на 3 года,но я разорвал по состоянию здоровья(обмежано придатний до військової служби) и выслуга на 23 июля-21год и 1 день.Сейчас оформляю пенсию насчитывают проценты,вроде выходит 58% 50-за 20лет+5% военкоматовских ухожу в отставку (40 лет и ст.солдат) и 3% за 1 год. Удачи вам всем. До здравствует свобода.Бывший К.В.прапорщик ц.з.

0

519

Мы Вас поздравляем и желаем отдохнуть (отдыхать) на заслуженной пенсии! (хотя, мне очень слабо вериться что нам на пенсии светит отдых...)

0

520

Да тут интересная тема на пенсии.Мне если не буду работать официально доплачивают на ребенка до 18 лет 50% прожиточного минимума,приблизительно 480 грн.Так вот устроился на работу  с зарплатой 1500грн  забрали 500грн  с пенсии на ребенка и в итоге работаешь на 1000грн.

0

521

Доброго времени суток. Давно не заходил на форум, 17.05.13 был уволен (в запас, 43 года от рождения) на пенсию по сокращению штатов - ибо наступило покращення  - ликвидация райотдела  ГИТБ в ноль, а далее у них мутирование в миськрайонный виддил ГСЧС. (население района 42 тыс.чел. а города 220 тыс.чел.) Должность - начальник. Звание - подполковник. 23 полных  календарей выслуги. выходного - 56000. пенсия - почти 2000, больничку не делал. (спасибо начальнику, сейчас таких нормальных  людей не много осталось в наших структурах). Никаких рапортов не писал начиная с момента ознакомления о сокращении.  Размер пенсии сам подсчитал с точностью до 0.52 копеек. Работать на гражданке начал через 10 дней после дембеля. Не верьте номенклатурным уродам, что мы никому не нужны без погон. Кому интересны нюансы пенсионного марафона - в личку. Сухих носовых платков!

+4

522

Добрый  день!  Как   с  Вами можно   связаться..... ?  Я  из  Черкасс...    Очень интересно  услышать  о пенсионном марафоне...

0

523

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення дискримінації у пенсійному забезпеченні громадян України

Номер, дата реєстрації:
    3223 від 09.09.2013
Сесія реєстрації:
    3 сесія VII скликання
Суб'єкт права законодавчої ініціативи:
    Народний депутат України
Ініціатор(и) законопроекту:
    Мирний О.Б. VII скликання 
    Мірошниченко І.М. VII скликання 
    Кайда О.П. VII скликання 
    Вітів А.М. VII скликання 
    Сиротюк О.М. VII скликання 
    Бенюк Б.М. VII скликання 
    Янків І.Т. VII скликання 
    Леонов Е.В. VII скликання 
    Черняков В.В. VII скликання 
    Сабій І.М. VII скликання 
    Авторський колектив
Головний комітет:
    Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів
Інші комітети:
    Комітет з питань соціальної політики та праці
    Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
    Комітет з питань національної безпеки і оборони
    Комітет з питань науки і освіти
    Комітет з питань верховенства права та правосуддя
    Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування
    Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
    Комітет з питань бюджету
    Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України
    Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією
    Комітет з питань європейської інтеграції
Текст законопроекту та супровідні документи:
    Проект Закону 09.09.2013
    Подання 09.09.2013
    Пояснювальна записка 09.09.2013
    Порівняльна таблиця 09.09.2013
    Авторський колектив 09.09.2013
Документи, пов'язані із роботою:
    Висновок Головного науково-експертного управління 21.10.2013
    Висновок комітету 13.11.2013

0

524

Проконсультируйте пожалуйста мужики, на 1.10 2013 имею 20 лет выслуги, сколько мне переслуживать (когда срок выслуги лет), а то все по разному считают

0

525

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

            Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених
            з військової служби, та деяких інших осіб

Стаття 12. Умови призначення пенсій за вислугу років

     Пенсія за вислугу років призначається:

     а)   особам  офіцерського  складу,  прапорщикам  і  мічманам,
військовослужбовцям надстрокової служби та  військової  служби  за
контрактом, іншим особам,  зазначеним у пунктах "б"-"д" статті 1-2
цього  Закону  (крім  осіб,  зазначених  у частині третій статті 5
цього Закону), незалежно від віку, якщо вони звільнені зі служби:

     по 30  вересня  2011  року і на день звільнення мають вислугу
20 років і більше;

     з 1 жовтня 2011 року по  30  вересня  2012  року  і  на  день
звільнення  мають  вислугу  20  календарних  років  та 6 місяців і
більше;

     з 1 жовтня 2012 року по  30  вересня  2013  року  і  на  день
звільнення мають вислугу 21 календарний рік і більше;

     з 1  жовтня  2013  року  по  30  вересня  2014 року і на день
звільнення мають вислугу 21 календарний рік та 6 місяців і більше;

     з 1 жовтня 2014 року по  30  вересня  2015  року  і  на  день
звільнення мають вислугу 22 календарних роки і більше;

     з 1  жовтня  2015  року  по  30  вересня  2016 року і на день
звільнення мають вислугу  22  календарних  роки  та  6  місяців  і
більше;

     з 1  жовтня  2016  року  по  30  вересня  2017 року і на день
звільнення мають вислугу 23 календарних роки і більше;

     з 1 жовтня 2017 року по  30  вересня  2018  року  і  на  день
звільнення  мають  вислугу  23  календарних  роки  та  6 місяців і
більше;

     з 1 жовтня 2018 року по  30  вересня  2019  року  і  на  день
звільнення мають вислугу 24 календарних роки і більше;

     з 1  жовтня  2019  року  по  30  вересня  2020 року і на день
звільнення мають вислугу  24  календарних  роки  та  6  місяців  і
більше;

     з 1 жовтня 2020 року або після цієї дати і на день звільнення
мають вислугу 25 календарних років і більше.

Т.е. получается после 01.04.2016 возникает право на пенсию (после достижения выслуги - 22 года 6 месяцев и больше).

0

526

Я рад за всех тех кто дослужился до пенсии несмотря на Тигиповскую реформу и жду с нетерпением своей даты.........

Отредактировано fire0176 (07-01-2014 23:01:37)

0

527

Спасибо, за оперативность Oliegg. Че-то так жаба душит за эти годы

0

528

Отвечаю на два поста сразу :
Не года, в Вашем случае - не меньше двух.
С другой стороны в принципе за переслуженые годы будет добавка к пенсии 6 %, хотя бы этого не лишила Тигипкина реформа.

Отредактировано Oliegg (07-01-2014 21:44:30)

0

529

fire0176 написал(а):

по разному считают

Аналогично как уменя -   з 1  жовтня  2016  року  по  30  вересня  2017 року і на день
звільнення мають вислугу 23 календарних роки і більше :flag:

0

530

а у меня 20 августа 2014 года 20 лет , то сколько мне до пенсии

0

531

анрей написал(а):

Аналогично как уменя -   з 1  жовтня  2016  року  по  30  вересня  2017 року і на день
звільнення мають вислугу 23 календарних роки і більше

A выслуга у тебя случайно не с 1ю10.1993?

0

532

еndru,Вам вроде еще 3 года,тоесть до 20 августа 2017 года

0

533

кто знает пенсия насчитывается за последние два или за любые 5 лет

0

534

tornado написал(а):

кто знает пенсия насчитывается за последние два или за любые 5 лет

За последние два.

0

535

fire0176 написал(а):

анрей написал(а):Аналогично как уменя -   з 1  жовтня  2016  року  по  30  вересня  2017 року і на день звільнення мають вислугу 23 календарних роки і більшеA выслуга у тебя случайно не с 1ю10.1993?

так точно.....

0

536

Шановні колеги, котрі вже перебувають нещодавно на заслуженому відпочинку, роз'ясніть яким чином нараховується пенсія. Розумію так, 50 %-середня за останні 2 роки, 3% за кожний ''перепрацьований'' рік. Чи нараховується компенсація, якщо звільнення за станом здоров'я? Роз'ясніть будь ласка.

0

537

Romik201175 написал(а):

Шановні колеги, котрі вже перебувають нещодавно на заслуженому відпочинку, роз'ясніть яким чином нараховується пенсія. Розумію так, 50 %-середня за останні 2 роки, 3% за кожний ''перепрацьований'' рік. Чи нараховується компенсація, якщо звільнення за станом здоров'я? Роз'ясніть будь ласка.
Подпись автора

Ссылка

0

538

Romik201175 написал(а):

Шановні колеги, котрі вже перебувають нещодавно на заслуженому відпочинку, роз'ясніть яким чином нараховується пенсія. Розумію так, 50 %-середня за останні 2 роки, 3% за кожний ''перепрацьований'' рік. Чи нараховується компенсація, якщо звільнення за станом здоров'я? Роз'ясніть будь ласка.


берётся средняя зарплата за последние два года (разовые премии,ночные,работа в аппаратах не учитывается),50% за выслугу 20 лет+3%за каждый год свыше 20 лет,при выходе по состоянию здоровья со снятием с воинского учета +5%(это может быть заключение ВВК о непригодности к дальнейшей службе со снятием с воинского учета, либо тоже заключение ВВК об ограниченной пригодности,но при условии,что вы достигли предельного возраста пребывания на воинском учете,рядовые-40 лет,сержанты-45 ну и т.д) дополнительная денежная компенсация по состоянию здоровья не начисляется,кроме случаев когда уходишь по инвалидности.Выходное пособие расчитывается по последней зарплате за полный месяц помноженное на количество лет выслуги разделённое на 2.

Отредактировано Георгий (11-01-2014 23:49:18)

0

539

Георгий написал(а):

берётся средняя зарплата за последние два года

Средняя зарплата которая на руки или которая начисляется?

0

540

Толян написал(а):

Средняя зарплата которая на руки или которая начисляется?

Да, это не понятно, разьясните пожалуйста..

0


Вы здесь » --= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =-- » Финансовая сторона службы » Пенсия, пенсионное обеспечение, ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА !