<a href="http://service01.3bb.ru"><img src="http://ifolder.com.ua/pg0jlfn3smzr.html "width="120" height="118" border=0></a> <a href=" http://service01.3bb.ru"><img src="http://img108.mytextgraphics.com/flamewordmaker/2009/07/21/e3f3a951c1d7e3d129cfd82ffd819597.gif" border="0" alt="http://www.flamewordmaker.com - flame text"></a>

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОРУМ СЛУЖБЫ 101. ВСЕГДА ВАМ РАДЫ !!! * *

--= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =--

Объявление


ПОЛИТИКИ НА ФОРУМЕ НЕТ !!!


Електронні петиції Президенту України

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » --= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =-- » Служебная литература » Законодательство Украины


Законодательство Украины

Сообщений 181 страница 210 из 527

181

Кодекс цивільного захисту України (Розділи VII-XII)

0

182

Кодекс цивільного захисту України

+3

183

ПРАВИЛА пожежної безпеки для спортивних будинків та споруд Наказ МНС України 08.10.2012  № 1243

+1

184

КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 224-VII від 14.05.2013
№ 353-VII від 20.06.2013}
формат Word с форматированием
Скачать формат Word

0

185

постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. №  443 "Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту"

Порядок організації та проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) визначається Міноборони.


постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. №  444 "Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях"

17. Спеціальні об’єктові навчання і тренування з питань цивільного захисту проводяться у порядку, затвердженому Міноборони.
Графіки проведення таких навчань і тренувань затверджуються щороку керівниками підприємств, установ та організацій і узгоджуються з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та територіальними органами ДСНС.

ПКМУ смотрим на сайте kmu.gov.ua

Отредактировано AirWolf (04-07-2013 08:18:03)

0

186

Новий бланк декларації
ПОСТАНОВА КМУ від 5 червня 2013 р. № 440
"Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Ссылка

0

187

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Статтю 56 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 1996 р., № 17, ст. 73; 2006 р., № 37, ст. 318) викласти в такій редакції:

"Стаття 56. Виплата пенсій особам, які перебувають на повному державному утриманні

Під час перебування пенсіонера з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, та членів їх сімей на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) йому виплачується 25 відсотків призначеної пенсії. У випадках, якщо розмір його пенсії перевищує вартість утримання, виплачується різниця між пенсією і вартістю утримання, але не менш як 25 відсотків призначеної пенсії.

Якщо у пенсіонера, який перебуває у відповідній установі (закладі) на повному державному утриманні, є непрацездатні члени сім’ї, зазначені у частині четвертій статті 30 цього Закону, які перебувають на його утриманні, пенсія виплачується в такому порядку: 25 відсотків пенсії - самому пенсіонерові, а інша частина пенсії, але не більш як 50 відсотків призначеного розміру пенсії - зазначеним членам сім’ї.

Частина пенсії, що залишилася після виплати суми пенсії пенсіонеру та членам його сім’ї відповідно до частин першої і другої цієї статті, перераховується до установи (закладу), де пенсіонер перебуває на повному державному утриманні, за його особистою заявою. Зазначені кошти зараховуються на банківські рахунки цих установ (закладів) і спрямовуються виключно на поліпшення умов проживання в них пенсіонерів у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Дітям-сиротам за період перебування на повному державному утриманні пенсія у зв’язку з втратою годувальника виплачується в повному розмірі та перераховується на їх особисті рахунки у банку.

Іншим дітям, які перебувають на повному державному утриманні, виплачується 50 відсотків призначеної пенсії у зв’язку з втратою годувальника та перераховується на їх особисті рахунки у банку. При цьому частина пенсії, що залишилася після виплати суми пенсії у зв’язку з втратою годувальника, перераховується на банківський рахунок установи, де ця дитина перебуває на повному державному утриманні, і спрямовується виключно на поліпшення умов проживання дітей у цих установах у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Виплата пенсії з урахуванням положень цієї статті здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому пенсіонер зарахований на повне державне утримання".

2. У Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376 із наступними змінами):

1) пункт 15 статті 11 доповнити словами "а також особи, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами";

2) у частині другій статті 25 слова "абзацом другим частини четвертої" замінити словами "абзацом десятим частини третьої";

3) абзац другий пункту 2 частини другої статті 36 після слів "вищих навчальних закладах" доповнити словами "(у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців)";

4) у статті 40:

в абзаці третьому частини першої слова "згідно з частиною третьою" замінити словами "згідно з абзацом третім частини першої";

у частині другій:

у першому реченні абзацу четвертого слова "середня заробітна плата (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому в Україні" замінити словами "середня заробітна плата (дохід) в Україні";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"К - страховий стаж за місяці, які враховано для визначення коефіцієнта заробітної плати (доходу) застрахованої особи";

в абзаці сьомому слова "заробітну плату (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні", "заробітна плата (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні" та "заробітну плату (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні" замінити словами "середня заробітна плата (дохід) в Україні" у відповідному відмінку;

в абзаці дванадцятому слова "заробітна плата (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні" замінити словами "середня заробітна плата (дохід) в Україні";

в абзацах двадцять першому і двадцять другому слова "середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України" в усіх відмінках замінити словами "середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески" у відповідному відмінку;

5) у статті 42:

у назві слова "середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України" замінити словами "середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески";

абзац перший частини другої викласти в такій редакції:

"2. Крім індексації пенсії, передбаченої частиною першою цієї статті, щороку починаючи з 1 березня поточного року у разі, якщо середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за минулий рік зросла, здійснюється перерахунок раніше призначених пенсій із застосуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію, підвищеної на коефіцієнт, який відповідає не менш як 20 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, порівняно з попереднім роком, але не менше зростання рівня інфляції (індексу споживчих цін) за минулий рік";

6) пункт 13 розділу XV "Прикінцеві положення" доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі якщо особа має право на отримання пенсії відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" та цього Закону, призначається одна пенсія за її вибором. При цьому різниця між розміром пенсії, на який має право особа відповідно до зазначеного Закону, та розміром пенсії із солідарної системи відповідно до цього Закону фінансується відповідно до умов, передбачених Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність";

7) у тексті Закону слова "фізична особа - суб’єкт підприємницької діяльності" в усіх відмінках і числах замінити словами "фізична особа - підприємець" у відповідному відмінку і числі.

3. У Законі України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 33-34, ст. 404):

1) у пунктах 1 і 3 частини першої статті 7 слова "Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" замінити словами "Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

2) статтю 10 доповнити частинами четвертою та п’ятою такого змісту:

"Різниця між розміром призначеної державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, які перебувають на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі), і розміром державної соціальної допомоги, яка виплачується зазначеним особам відповідно до частини третьої цієї статті, перераховується установі (закладу), де перебуває особа, за її особистою письмовою заявою або заявою її законного представника. Зазначені кошти зараховуються на банківські рахунки цих установ (закладів) і спрямовуються виключно на поліпшення умов проживання в них зазначених осіб у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Виплата державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам з урахуванням положень частин третьої та четвертої цієї статті здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому особа зарахована на повне державне утримання".

4. У Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11, № 41, ст. 413; із змінами, внесеними законами України від 6 вересня 2012 року № 5209-VI та від 2 жовтня 2012 року № 5406-VI і № 5410-VI):

1) у частині першій статті 4:

абзац сьомий пункту 1 після слів "допомогу по тимчасовій непрацездатності" доповнити словами "допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами";

пункт 11 доповнити словами "перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами";

2) абзац другий пункту 1, абзац перший пункту 4 частини першої статті 7 та частину дванадцяту статті 8 після слів "допомоги по тимчасовій непрацездатності" доповнити словами "допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами".

II. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
14 травня 2013 року
№ 231-VII

0

188

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 року №440 «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки» та відповідні роз’яснення Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які стосуються дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

Додатки: постанова КМУ від 05.12.2013 №440 на 7 арк. в 1 прим.;
               лист ДСНС від 03.07.2013 №02-6103/261 на 2 арк. в 1 прим.

0

189

Про затвердження Порядку призначення та виплати підйомної допомоги особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту

ПОСТАНОВА КМУ від 21 серпня 2013 р. № 615

Знову покращення лише на папері...?

0

190

Кабінет Міністрів України
Постанова  від 23.10.2013  № 819
Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту
временная ссылка
Постанова  від 13.11.2013  № 828
Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників
временная ссылка

0

191

нормативи з ПСП "книжкою" http://us.ua/1291160/

0

192

Статут дій НС зі змістом:  http://us.ua/1291164/
Статут служби зі змістом: http://us.ua/1291165/

Отредактировано slavik05011980 (01-12-2013 19:19:29)

0

193

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.12.2013  № 850
Про затвердження Правил носіння форменого одягу особового складу органів і підрозділів цивільного захисту
Ссылка

0

194

Набрёл на интересную ссылку по охране труда:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України
10.04.2013 N 59

ЗМІНИ
щодо включення нормативно-правових актів до інформаційного Покажчика нормативно-правових актів з питань охорони праці
станом на 01 квітня 2013 року

http://www.hrliga.com/docs/Nakaz_59.htm

+1

195

ПОЛОЖЕННЯ про Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту 2014

0

196

Наказ МВС 523 2014 Типове положення про курси ЦО...
(именно в том виде, как оно "миньюстировано", скан в пдф-формате)
http://www.ex.ua/746617612558
http://ifolder.com.ua/dp3u4pa2kmbw.html

0

197

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МВС України 10.09.2014  № 929
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 жовтня 2014 р. за № 1192/25969
ПОРЯДОК проведення атестування осіб рядового і начальницького складу в органах і підрозділах цивільного захисту

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МВС України 10.09.2014  № 928
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 вересня 2014 р. за № 1160/25937
ПЕРЕЛІК посад службовців у підрозділах професійної (невоєнізованої) пожежної охорони, які надалі були переведені в категорію посад, що заміщуються рядовим і начальницьким складом служби цивільного захисту, час перебування на яких зараховується до вислуги років для призначення пенсії

0

198

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ
НАКАЗ
09.02.2015 м. Київ № 2
(з основної діяльності)
Про визнання такими, що втратили чинність, наказів МНС України

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України та з метою приведення власних актів у відповідність з чинним законодавством НАКАЗУЮ:
1. Визнати такими, що втратили чинність, накази МНС України від 31.10.2008 № 794 «Про затвердження Тимчасового порядку організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб МНС України», від 29.01.2009 № 61 «Про внесення змін до наказу МНС від 31.19.2008 № 794».
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра, голова комісії з проведенняреорганізації В. Квашук

+2

199

Постанова КМУ від 08.07.2015 р. № 469 "Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту"
Ссылка

0

200

Наказ МВС 838 2015 Зарплата авиации ДСНС (название чуть другое, но смысл тот-же) в том виде, как он из Миньюста пришел:
http://www.fayloobmennik.net/5396909
http://ifolder.su/44101245

Название: Наказ МВС 838 2015 Зарплата авиации ДСНС.pdf
Размер: 614.70 кб

0

201

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 19 серпня 2015 р. N 606
Київ
Про внесення зміни до пункту 3 Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), травми або поранення, захворювання чи інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту
Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести зміну до пункту 3 Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), травми або поранення, захворювання чи інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. N 908 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 52, ст. 2110; 2013 р., N 41, ст. 1477, N 68, ст. 2477), доповнивши його абзацом такого змісту:
"Для визначення розміру грошової допомоги, що виплачується сім'ї (у разі її відсутності - батькам та утриманцям) особи рядового або начальницького складу, яка загинула під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, або померла внаслідок поранень, отриманих під час такої участі, до грошового забезпечення, виходячи з якого здійснюється розрахунок грошової допомоги, включаються посадовий оклад, оклад за спеціальним званням, відсоткова надбавка за вислугу років та інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, премії), але не більш як 5075 гривень у розрахунку на місяць.".
2. Державній службі з надзвичайних ситуацій провести перерахунок одноразової грошової допомоги, виплаченої сім'ям (у разі їх відсутності - батькам та утриманцям) осіб рядового або начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, або померли внаслідок поранень, отриманих під час такої участі, у період з 14 квітня 2014 р. до дня набрання чинності цією постановою.

Прем'єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
Інд. 75

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l … 50606.html

0

202

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l … 27365.html
Об утверждении Правил по пожарному наблюдению

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.03.2015 м. Київ N 349
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 липня 2015 р. за N 920/27365
Про затвердження Правил з пожежного спостерігання

Відповідно до пункту 33 частини другої статті 17 Кодексу цивільного захисту України, з метою реалізації державної політики та вдосконалення нормативно-правового забезпечення у сферах цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Правила з пожежного спостерігання, що додаються.
2. Департаменту юридичного забезпечення МВС (Горбась Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

                 Міністр                                       А.Б. Аваков


http://www.fayloobmennik.net/5406148

0

203

Новые Прввила пожежного спостерігання в том виде, как они из Миньюста пришли:
http://www.fayloobmennik.net/5410050
http://ifolder.su/44134761
Наказ МВС 349 2015 Правила пожежного спостерігання.pdf
1.19 MB

+1

204

47654olegg написал(а):

Новые Прввила пожежного спостерігання в том виде, как они из Миньюста пришли:
http://www.fayloobmennik.net/5410050
http://ifolder.su/44134761
Наказ МВС 349 2015 Правила пожежного спостерігання.pdf
1.19 MB

Подпись автора

    Готовиться надобно к худшему, тогда лучшее окажется приятной неожиданностью:)

респект афтАру!!!  :cool:

0

205

кстати! а что слышно по лицензионным условиям?

0

206

Из обновлений законодательства:
http://ifolder.su/44165086

Название: 34534.rar
Размер: 43.31 Мб

Состав:
|---ГКД 34.20.504-94 Теплові мережі. Інструкція з експлуатації.PDF
|---ГКД 34.20.661-2003 Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання будівель і споруд електростанцій та мереж.PDF
|---ГНД 34.12.102-2004 Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об’єктів електроенергетики.PDF
|---Директива та конвенція 115.html
|---Директива та конвенція 161.html
|---Директива та конвенція 173.html
|---Директива та конвенція.html
|---ДСТУ 6100 2009 Лічильники активної електричної енергії змінного струму статичні. Методика повірки (ГОСТ 8.584-2004, MOD).PDF
|---ДСТУ 7457 2013 Розчини водно-спиртові. Методи визначання вмісту етилового спирту.PDF
|---ДСТУ 7525 2014 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості.PDF
|---ДСТУ EN 12259-2 2012 Стаціонарні системи пожежогасіння. Елементи спринклерних і водорозпилювальних систем. Частина 2. Водозаповнені вузли керування.PDF
|---ДСТУ EN 54-24 2012 Системи пожежної сигналізації. Частина 24. Компоненти систем мовленнєвого оповіщування. Гучномовці (EN 54-24 2008, IDT).PDF
|---ДСТУ IEC 60598-2-1 2002 Світильники. Частина 2. Окремі вимоги. Розділ 1. Світильники стаціонарні загального призначення (IEC 60598-2-1 1979, IDT).PDF
|---ДСТУ ІЕС 60598-2-5 2002 Світильники. Частина 2. Окремі вимоги. Розділ 5. Прожектори заливального світла (ІЕС 60598-2-5 1998, IDT).PDF
|---ДСТУ-Н РМГ 63 2013 Метрологія. Забезпечення ефективності вимірювання під час керування технологічними процесами. Метрологічна експертиза технічної документації (РМГ 63-2003, IDT).PDF
|---Методика розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж.PDF
|---Методичні рекомендації з прибирання території об'єктів благоустрою населених пунктів.html
|---Методичні рекомендації. Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту в установах Держсанепідслужби України.html
|---Охорона праці на підприємстві. Практичний посібник з розслідування та оформлення нещасних випадків і профзахворювань.PDF
|---Посібник для працівників, які організовують або виконують роботи в електроустановках.PDF
|---Посібник з експлуатації електрозахисних засобів.PDF
|---Посібник з проектування конвеєрного транспорту. Стрічкові конвеєри (до СНиП 2.05.07-85).PDF
|---Постанова 761.html
|---Правила застосування системної протиаварійної автоматики запобігання та ліквідації небезпечного зниження або підвищення частоти в енергосистемах.PDF
|---Правила приєднання електроустановок до електричних мереж.PDF
|---Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж. Зі змінами.PDF
|---Реалізація в установах Держсанепідслужби України заходів з евакуації бактеріологічних.html
|---СОУ-Н ЕЕ 04.155 2008 Організація пуско-налагоджувальних робіт на теплових електростанціях. Правила.PDF
|---СОУ-Н ЕЕ 04.404 2006 Організація експлуатації релейного захисту та автоматики в енергокомпаніях і їх структурних одиницях. Правила.PDF
|---СОУ-Н МЕВ 40.1-00013741-76 2012 Норми аварійного запасу електроустаткування, будівельних конструкцій та матеріалів для електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 150 кВ.PDF
|---СОУ-Н МПЕ 40.1.03.107-2004 Система управління охороною праці на підприємствах електроенергетики Мінпаливенерго України. Положення.PDF

+1

207

какие-то проблемы с этим файлообменником...
нельзя ли на другой залить?

0

208

Продублировал:
http://depositfiles.com.ua/xdqftlcfajjy.html
http://www.ex.ua/796841294249

+1

209

47654olegg написал(а):

Продублировал:
http://depositfiles.com.ua/xdqftlcfajjy.html
http://www.ex.ua/796841294249

Подпись автора

    Готовиться надобно к худшему, тогда лучшее окажется приятной неожиданностью:)

спасибо милчеловек!
:cool:

0

210

Уважаемый 47654olegg отзовитесь пожалуйста!
Здесь или в личке - очень жду!

0


Вы здесь » --= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =-- » Служебная литература » Законодательство Украины