<a href="http://service01.3bb.ru"><img src="http://ifolder.com.ua/pg0jlfn3smzr.html "width="120" height="118" border=0></a> <a href=" http://service01.3bb.ru"><img src="http://img108.mytextgraphics.com/flamewordmaker/2009/07/21/e3f3a951c1d7e3d129cfd82ffd819597.gif" border="0" alt="http://www.flamewordmaker.com - flame text"></a>

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОРУМ СЛУЖБЫ 101. ВСЕГДА ВАМ РАДЫ !!! * *

--= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =--

Объявление


ПОЛИТИКИ НА ФОРУМЕ НЕТ !!!


Електронні петиції Президенту України

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » --= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =-- » Служебная литература » Законодательство Украины


Законодательство Украины

Сообщений 391 страница 420 из 502

391

Из очередного обновления Будстандарта:
http://www.fayloobmennik.net/5777014
2345346.rar
4.41 MB

|---ГСТУ 36.1-009-99 Ліфти пасажирські та вантажні. Нормативи оснащенності на виконання робіт з монтажу, ремонту та технічного обслуговування ліфтів.PDF
|---ДСТУ EN 169-2001 Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри під час виконання зварювання та споріднених процесів. Вимоги до пропускання та рекомендації щодо використання (EN 169 1992, IDT.PDF
|---ДСТУ EN 170-2001 Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для захисту від ультрафіолетового випромінювання. Вимоги до пропускання та рекомендації щодо використання (EN 170 1992, IDT.PDF
|---ДСТУ EN 171-2001 Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для захисту від інфрачервоного випромінювання. Вимоги до пропускання та рекомендації щодо використання (EN 171 1992, IDT.PDF
|---ДСТУ EN 172 2005 Засоби індивідуального захисту очей. Противідблискові фільтри промислового призначення (EN 172 1994, IDT).PDF
|---ДСТУ EN 175-2001 Засоби індивідуального захисту очей та обличчя під час зварювальних та споріднених процесів (EN 175 1997, IDT).PDF
|---ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96) Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості.PDF
|---Класифікатор 016 2010.html
|---Наказ 175.html
|---Постанова 761.html
|---Постанова 80.html
`---ПУЕ Правила улаштування електроустановок. Зміни та доповнення (станом на 31.07.2015).PDF

+1

392

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l … 60118.html
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 1 лютого 2016 року N 136
Про затвердження Положення про функціональну підсистему державного матеріального резерву єдиної державної системи цивільного захисту

Відповідно до статті 9 Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 N 11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту" та від 11.03.2015 N 101 "Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту", а також з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, забезпечення готовності підпорядкованих Державному агентству резерву України сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, наказую:
1. Затвердити Положення про функціональну підсистему державного матеріального резерву єдиної державної системи цивільного захисту, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр А. Абромавичус
http://www.fayloobmennik.net/5777991

+2

393

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l … 60117.html

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 1 лютого 2016 року N 135
Про утворення функціональної підсистеми запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків в організаціях і на об'єктах галузей промисловості єдиної державної системи цивільного захисту

Відповідно до статті 9 Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 N 11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту" та від 11.03.2015 N 101 "Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту", а також з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, забезпечення готовності підпорядкованих Міністерству економічного розвитку і торгівлі України сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, наказую:
1. Утворити функціональну підсистему запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків в організаціях і на об'єктах галузей промисловості єдиної державної системи цивільного захисту.
2. Затвердити Положення про функціональну підсистему запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків в організаціях і на об'єктах галузей промисловості єдиної державної системи цивільного захисту, що додається.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України                                                                А. Абромавичус
ПОГОДЖЕНО:
Голова
Державної служби України
з надзвичайних ситуацій                                                                 М. Чечоткін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
01 лютого 2016 року N 135
ПОЛОЖЕННЯ
про функціональну підсистему запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків в організаціях і на об'єктах галузей промисловості єдиної державної системи цивільного захисту

1. Це Положення визначає основи створення функціональної підсистеми запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків в організаціях і на об'єктах галузей промисловості єдиної державної системи цивільного захисту (далі - функціональна підсистема), її склад, завдання та рівні.
2. У цьому Положенні термін "функціональна підсистема" вживається у значенні складової частини єдиної державної системи цивільного захисту, до якої входять органи управління та підпорядковані їм сили цивільного захисту, суб'єкти господарювання, що виконують завдання цивільного захисту.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі цивільного захисту України та Положенні про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 N 11.
3. Метою створення функціональної підсистеми є захист населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, зменшення матеріальних витрат у разі їх виникнення на підприємствах, в установах, організаціях та суб'єктах господарювання, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку (далі - підприємства).
http://www.fayloobmennik.net/5802068

+1

394

Опять из обновлений законодательства...:

http://www.fayloobmennik.net/5865925
3452.rar
4.15 MB

Состав:
|---ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання. Зміна № 2.PDF
|---ДСТУ 3649 2010 Колісні транспортні засоби. Вимоги щодо безпечності технічного стану та методи контролювання.PDF
|---ДСТУ ISO 10012 2005 Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання (ІSO 10012 2003, ІDT).PDF
|---ДСТУ ISO 3098-0 2006 Документація технічна на вироби. Шрифти. Частина 0. Загальні вимоги (ІSO 3098-0 1997, ІDT).PDF
|---ДСТУ ІЕС 60173 2004 Кольори ізольованих жил гнучких кабелів і шнурів (IEC 60173 1964, IDТ).PDF
|---ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1 2010 Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд. Зміна № 1 (EN 1994-1-1 2004, IDТ.PDF
|---ДСТУ-Н Б В.2.6-205 2015 Настанова з проектування монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій будівель та споруд.PDF
|---Наказ 112.html
|---Наказ 238.html
|---Наказ 242.html
|---Наказ 364.html
|---Наказ 480.html
|---Наказ 65_80.html
|---НАПБ Б.05.026-2015 Інструкція про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачанн.pdf
|---НПАОП, ДНАОП (Державні Нормативні Акти з Охорони Праці) 0.00-5.12-01.html
|---Постанова 1545-ХII.html
|---Постанова 609.html
|---СТУ ISO 14971 2009 Вироби медичні. Настанови щодо управління ризиком (ISO 14971 2007, IDT).PDF

0

395

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.01.2016 м. Київ N 37/45

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 лютого 2016 р. за N 252/28382
Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня 2013 року N 65/80
Відповідно до статей 45, 46 Закону України "Про дорожній рух", з метою удосконалення медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху
НАКАЗУЄМО:
1. Внести до наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня 2013 року N 65/80 "Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2013 року за N 308/22840, такі зміни:
підпункт 2.1 пункту 2 виключити.
У зв'язку з цим підпункт 2.2 вважати підпунктом 2.1.
2. Затвердити Зміну до Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня 2013 року N 65/80, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2013 року за N 308/22840, що додаються.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
31.01.2013 м. Київ N 65/80
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 лютого 2013 р. за N 308/22840

Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів

http://www.fayloobmennik.net/5882242

0

396

Кабмин установил 2 вида обязательного госстрахования
Новости Украины ›
Общество
23.02.2016 - 16:37
Фото: Кабинет министров Украины
Об этом свидетельствует соответствующее постановление

Кабинет министров Украины установил два вида обязательного государственного страхования. Об этом свидетельствует постановление №87 от 18 февраля 2016 года, опубликованное на правительственном портале.

Таким образом, Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг будет выдавать лицензии:

1) на обязательное госстрахование должностных лиц архитектурно-строительного контроля, спортсменов высших категорий;

2) на обязательное личное страхование медработников, работников пожарной охраны, членов добровольных пожарных общин.
Читайте
Эро: выборы на востоке Украины должны пройти до конца июля 2016 года

Отмечается, что Нацкомиссия будет выдавать такие лицензии до принятия закона, который заменит обязательное госстрахование на осуществление компенсационных выплат непосредственно из государственного бюджета.

Подчеркнем, что ранее Нацфинуслуг выдавала лицензии на обязательное госстрахование работников прокуратуры, судей, народных депутатов, работников лесной охраны, должностных лиц финансовой инспекции, должностных лиц госорганов по делам охраны труда потребителей, спортсменов.

Напомним, в 2017 году государство планирует привлечь 5 млрд гривен на счета накопительной системы социального страхования, сообщил министр социальной политики Украины Павел Розенко.
Читайте также: Кабмин отменяет с 2017 действие принятых в СССР актов санитарного законодательства; Кабмин установил максимальный уровень господдержки фильмов до 50% стоимости производства

https://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-ustanovil-2-vida-obyazatelnogo-gosstrahovaniya-1456238293.html

0

397

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 25 березня 2016 р. № 229
Київ

Про затвердження Порядку
обчислення стажу державної служби

Відповідно до частини третьої статті 46 Закону України “Про державну службу” Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок обчислення стажу державної служби, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
3. Скасувати постанову Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 559 “Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 47, ст. 1844) та пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 559 і від 20 липня 2012 р. № 680, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013  р. № 561 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 64, ст. 2322).
4. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII “Про державну службу”.
Прем’єр-міністр України                                                           А. ЯЦЕНЮК

Сам текст

0

398

Немного свежего законодательства:
http://www.fayloobmennik.net/6004556
47476.rar
10.85 MB

Состав:
|---ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартів безпеки праці. Організація навчання з безпеки праці. Загальні положення.PDF
|---Графік імплементації європейських директив у сфері забезпечення здоров'я і безпеки праці.PDF
|---ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Зі зміною № 1.PDF
|---Директива 2014 47 ЄС від 03.04.2014 Про технічну придорожню перевірку придатності до експлуатації комерційних транспортних засобів, що пересуваються в Союзі.PDF
|---ДСТУ 7688 2015 Паливо дизельне Євро. Технічні умови.PDF
|---ДСТУ CWA 14355 2009 Настанови щодо реалізації безпечних засобів створення підписів (CWA 14355 2004, ІDT).PDF
|---ДСТУ EN 13430 2008 Паковання. Вимоги до паковання, відновлюваного вторинним переробленням матеріалу (EN 13430 2004, IDT).PDF
|---ДСТУ EN 24869-3 2005 Акустика. Засоби індивідуального захисту органів слуху. Частина 3. Спрощений метод вимірювання акустичних втрат протишумових навушників для перевіряння якості (EN 24869-3 1993, IDT).PDF
|---ДСТУ ISO IEC 14598-3 2005 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 3. Процес для розробників (ISO IEC 14598-3 2000, IDT).PDF
|---ДСТУ ГОСТ 30333 2009 Паспорт безпечності хімічної продукції. Загальні вимоги (ГОСТ 30333-2007, IDT).PDF
|---РД 34.12.302-86 Вказівки з побудови комплексу навчальних і тренажерних систем для підготовки експлуатаційного персоналу енергоблоків ТЕС, АЕС, підприємств електромереж, енергосистем і об'єднань.PDF
`---СОУ 10.1.05400632.1 2004 Проект ліквідації вугільних шахт України. Склад і зміст проекту. Зі змінами.PDF

0

399

Димитрий написал(а):

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 25 березня 2016 р. № 229
Київ

Про затвердження Порядку
обчислення стажу державної служби

Відповідно до частини третьої статті 46 Закону України “Про державну службу” Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок обчислення стажу державної служби, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
3. Скасувати постанову Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 559 “Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 47, ст. 1844) та пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 559 і від 20 липня 2012 р. № 680, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013  р. № 561 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 64, ст. 2322).
4. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII “Про державну службу”.
Прем’єр-міністр України                                                           А. ЯЦЕНЮК

Сам текст

Кадровики, растолкуйте пожалуйста - чем это чревато для нас, служивых? :question:

0

400

Атос написал(а):

Кадровики, растолкуйте пожалуйста - чем это чревато для нас, служивых?

Не чем. Там речь о гос. служащих, коими мы не являемся.

0

401

час перебування на посадах, на яких присвоюються військові та спеціальні звання;

Вот это непонятно!

0

402

Димитрий написал(а):

час перебування на посадах, на яких присвоюються військові та спеціальні звання;

Вот это непонятно!

Так полностью читайте

4. Стаж державної служби обчислюється відповідно до частини другої статті 46 Закону України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII “Про державну службу” (далі — Закон).
До стажу державної служби зараховуються:
час перебування на посаді державної служби відповідно до Закону;
час перебування на посаді народного депутата України;
час перебування на посадах працівників дипломатичної служби;
час перебування на посадах в органах місцевого самоврядування, передбачених Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування”;
час перебування на посадах суддів;
час перебування на посадах прокурорів;
час перебування на посадах, на яких присвоюються військові та спеціальні звання;

Мы тут с какого боку? Т.е. если кто-то пойдет апосля работать гос. служащим то стаж ДСНС ему зачтется в гос.службу, а вот на оборот  - сильно сомневаюсь!

0

403

Димитрий написал(а):

час перебування на посадах, на яких присвоюються військові та спеціальні звання;

Вот это непонятно!

Я это и имел ввиду! СПЕЦІАЛЬНІ ЗВАННЯ-так может и нас туда...

0

404

Атос написал(а):

СПЕЦІАЛЬНІ ЗВАННЯ-так может и нас туда...

Ага!! Щас!!! Рылом мы не вышли пенсии гос. служащих получать.

0

405

Sergey_758 написал(а):

Ага!! Щас!!! Рылом мы не вышли пенсии гос. служащих получать.

Ну, блин, и помечтать нельзя! :dontknow:

0

406

Атос написал(а):

Ну, блин, и помечтать нельзя!

Почему помечтать? Уйдете на пенсию, баллотируйтесь в органы местного самоуправления. Если пройдете то будет Вам ЩАСТЯ!!!!
Пересчитаете пенсию как гос. служащего. Правда там расценки уже совсем другие...

Отредактировано Sergey_758 (30-03-2016 21:33:26)

0

407

Sergey_758 написал(а):

Почему помечтать? Уйдете на пенсию, баллотируйтесь в органы местного самоуправления. Если пройдете то будет Вам ЩАСТЯ!!!!
Пересчитаете пенсию как гос. служащего. Правда там расценки уже совсем другие...

Отредактировано Sergey_758 (Сегодня 21:33:26)

А это идея, спасибо!

0

408

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 6 квітня 2016 р. № 269-р

Київ

Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2016 рік

на сайті КМ України

Уряд затвердив план основних заходів цивільного захисту на 2016 рік. 
Розпорядження забезпечить підвищення готовності функціональних та територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту, зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та підвищення рівня захисту населення і територій шляхом визначення центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям конкретних завдань і заходів у сфері цивільного захисту на 2016 рік.  Необхідно зазначити, що фінансування заходів, передбачених проектом розпорядження, здійснюватиметься в межах бюджетних коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах на 2016 рік, та не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

Отредактировано AirWolf (16-04-2016 21:25:24)

0

409

AirWolf написал(а):

забезпечить підвищення готовності функціональних та територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту

Это напоминает  "объять необъятное и впихнуть не впихуемое", без каких-либо затрат! :cool:  То есть - все было плохо, сейчас издадим новый указ и все станет хорошо и все будут защищены...Лихо придумали, впрочем как всегда. :dontknow:

0

410

...Из обновлений законодательства...
http://www.fayloobmennik.net/6077915
34563463.rar
36.99 MB
Состав:
|---Директива та конвенція 2002_96_ЕС.html
|---Директива та конвенція 2004_12_ЕС.html
|---ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення.PDF
|---ДСТУ 3308-96 Знаки маршрутні для міського електротранспорту. Технічні умови та правила застосування.PDF
|---ДСТУ EN ISO IEC 17043 2014 Оцінка відповідності. Загальні вимоги до перевірки кваліфікації лабораторій (EN ISO IEC 17043 2010, IDT).PDF
|---ДСТУ ISO IEC 17050-2 2006 Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 2. Підтверджувальна документація (ІSO ІEC 17050-2 2004, ІD.PDF
|---ДСТУ ISO TS 22559-1 2005 Вимоги безпеки для ліфтів (елеваторів). Частина 1. Загальні суттєві вимоги безпеки (ISO TS 22559-1 2004, IDT).PDF
|---ДСТУ ГОСТ 9.101 2004 Єдина система захисту від корозії та старіння. Основні положення.PDF
|---ДСТУ-Н Б В.2.6-196 2014 Настанова з проектування залізобетонних балок. Розрахунок на вогнестійкість.PDF
|---ДСТУ-Н Б В.2.6-197 2014 Настанова з проектування залізобетонних колон. Розрахунок на вогнестійкість.PDF
|---КНД 45-112-99 Правила технічної експлуатації первинної мережі ЄНСЗ. Частина третя. Правила технічної експлуатації лінійних споруд первинної мережі ЄНС.PDF
|---Наказ 187.html
|---Наказ 209.html
|---Національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2016 року.pdf
|---Перелік документації системи управління охороною праці на підприємстві.PDF
|---Посібник з розрахунку опор та проводів повітряних ліній електропередавання згідно з вимогами глав 2.4 і 2.5 ПУЕ 2006.PDF
|---РД 50-612-86 Положення по організації роботи Державної прийомки.PDF
|---СОУ-Н MEB 40.1-00100227-68 2012 Стійкість енергосистем. Керівні вказівки.PDF
|---СОУ-Н ЕЕ 11.315 2008 (МВУ 031 08-2007) Метрологія. Кількість електричної енергії та електрична потужність. Типова методика виконання вимірювань.PDF
|---СОУ-Н ЕЕ 20.571 2007 Оцінка технічного стану повітряних ліній електропередавання напругою від 35 кВ до 750 кВ. Частина 1. Металеві та залізобетонні опори. Паспортизація ліній.PDF
|---СОУ-Н ЕЕ 20.571 2007 Оцінка технічного стану повітряних ліній електропередавання напругою від 35 кВ до 750 кВ. Частина 2. Конструктивні елементи ліні.PDF
|---СОУ-Н ЕЕ 40.1-37471933-54 2011 Визначення технологічних витрат електричної енергії в трансформаторах і лініях електропередавання. Методика.PDF
|---СОУ-Н ЕЕ 43.101 2009 Приймання, застосування та експлуатація трансформаторних масел. Норми оцінювання якості.PDF
|---СОУ-Н ЕЕ ЯЕК 04.160 2009 Методики і рекомендації щодо перевірки готовності ТЕС, ГЕС і АЕС до участі у регулюванні частоти та потужності в ОЕС України. Настанова.PDF
|---СОУ-Н МПЕ 40.1.20.509 2005 Експлуатація силових кабельних ліній напругою до 35 кВ. Інструкція.PDF
|---СОУ-Н ЯЕК 04.156 2009 Основні вимоги щодо регулювання частоти та потужності в ОЕС України. Настанова.PDF

+2

411

Г-К написал(а):

Ми вже первинну інформацію не збираємо, тільки акт про пожежу та висновок по пожежі, так як зняті функції органу дізнання. Вся первинна і інша інформація на поліції.

А "повідомлення про виникнення та хід ліквідації пожежі", які складають телефоністи (за інформацією  нк і інспектора) всі складають????

0

412

А о справке о пожаре все забыли, согласно 575 приказа, додаток 1.....следаки иногда эту справку просят...приказ юстирован---тоесть есть закон..

0

413

ПОЖАРНЫЙ 09 написал(а):

А о справке о пожаре все забыли

Ні. Довідку вимагаємо, але в більшості результатів пишемо рапорт про відмову написання довідки власниками.

мукалтин написал(а):

А "повідомлення про виникнення та хід ліквідації пожежі", які складають телефоністи

Їх на пожежі не збирають.

0

414

вот попалось такое..
некогда было вчитываться...
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-2016-%D0%BF

Отредактировано serega_m (13-05-2016 10:09:30)

0

415

Обновление законодательства:
http://www.fayloobmennik.net/6226669
34.rar
14.74 MB

Состав:
|---ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.10.2015).PDF
|---ГІД 34.01.103-2004 Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об’єктах електроенергетичної галузі (ВСН). Перелік (за станом на 01.01.2016).PDF
|---ГКД 34.10.601-96 Засоби захисту під час експлуатації енергоустановок. Норми річної потреби.PDF
|---ГОСТ 28259-89 Виконання робіт під напругою в електроустановках. Основні вимоги (CT СЭВ 6462-88).PDF
|---ГОСТ 30390-95 Громадське харчування. Кулінарна продукція, що реалізується населенню. Загальні технічні умови.PDF
|---ДСТУ 1.2 2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації.PDF
|---ДСТУ 2391 2010 Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять.PDF
|---ДСТУ 2800-94 (ГОСТ 14279-95) Водозбирач рукавний. Технічні умови.PDF
|---ДСТУ 2801-94 (ГОСТ 7499-95) Колонка пожежна. Технічні умови.PDF
|---ДСТУ 2802-94 (ГОСТ 9029-95) Стволи пожежні лафетні комбіновані. Технічні умови.PDF
|---ДСТУ 2861-94 Надійність техніки. Аналіз надійності. Основні положення.PDF
|---ДСТУ 33.002 2007 Страховий фонд документації. Терміни та визначення понять.PDF
|---ДСТУ 4216 2003 Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1. Випробовування на поширення полум'я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю (ІЕС 60332-1 1993, MOD.PDF
|---ДСТУ EN 12101-8 2014 Системи протидимного захисту. Частина 8. Димові клапани (EN 12101-8 2011, IDT).PDF
|---ДСТУ EN 15004-4 2015 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 4. Вогнегасна речовина HFC 125 (EN 15004-4 2008, IDT.PDF
|---ДСТУ EN 15725 2015 Настанова щодо складання протоколу розширеного застосування результатів випробування на пожежну небезпеку будівельних виробів і будівельних конструкцій (EN 15725 2010, IDT.PDF
|---ДСТУ EN 2 2014 Класифікація пожеж (EN 2 1992; EN 2 1992 A1 2004, IDT).PDF
|---ДСТУ EN 54-13 2014 Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 13. Оцінювання сумісності компонентів системи (EN 54-13 2005, IDT).PDF
|---ДСТУ EN ISO 20344 2009. Засоби індивідуального захисту. Взуття професійної призначеності. Методи випробування (EN ISO 20344 2004 АС 2005 А1 2007, IDT.pdf
|---ДСТУ EN ISO 20345 2009 Засоби індивідуального захисту. Взуття професійної призначеності. Технічні умови (EN ISO 20345 2004 АС 2007 А1 2007, IDT).PDF
|---Кодекс 5403-VI.html
|---МУ 4425-87 Методичні вказівки. Санітарно-гігієнічний контроль систем вентиляції виробничих приміщень.PDF
|---Рекомендації Охоронпраці.html

+2

416

Настанова по службі зв'язку і АСУ пожежної охорони МВС України
Затверджено: МВС України, 09.06.92 наказ №755 діє з: 09.06.1992

допожіть знайти

0

417

Обновление законодательства:
http://www.fayloobmennik.net/6322293
3463.rar
25.67 MB

Состав:
|---Інформація № 1 2016 Інформаційний довідник про затверджені, нові нормативні, технічні та технологічні документи і зміни до них (станом на 05.02.2016).PDF
|---ВСН 7-82 Інструкція з проектування лісогосподарських автомобільних доріг.PDF
|---ГКД 34.03.106-2003 Безпека гідротехнічних споруд і гідротехнічного обладнання електростанцій України. Положення про галузеву систему нагляду.PDF
|---ГКД 34.21.342-2003 Типова технічна програма обстеження гідротехнічних споруд і гідромеханічного обладнання електростанцій.PDF
|---ГКД 34.48.151-2003 Проектування, будівництво та експлуатація волоконно-оптичних ліній зв’язку по повітряних лініях електропередавання. Інструкція.PDF
|---ГКД 341.004.001-94 Норми технологічного проектування підстанцій змінного струму з вищою напругою 6-750 кВ.PDF
|---ГОСТ 3.1120-83 Єдина система технологічної документації. Загальні правила відображення та оформлення вимог безпеки праці в технологічній документаці.PDF
|---ДСТУ 4500-1 2008 Вантажі небезпечні. Терміни та визначення понять.PDF
|---ДСТУ ГОСТ 31340 2009 Попереджувальне марковання хімічної продукції. Загальні вимоги (ГОСТ 31340-2007, ІDT).PDF
|---ДСТУ-Н Б А.3.1-27 2014 Настанова щодо виготовлення, монтажу та випробування технологічних трубопроводів, що працюють під тиском до 10 МПа.PDF
|---Кодекс 2341-III.html
|---Кодекс 435-IV.html
|---Кодекс 436-IV.html
|---Кодекс 4651-VI.html
|---НАПБ Б.01.012-2007.html
|---НПАОП, ДНАОП (Державні Нормативні Акти з Охорони Праці) 0.00-1.15-07.html
|---НПАОП, ДНАОП (Державні Нормативні Акти з Охорони Праці) 85.13-1.12-64.html
|---Правила подачі газу магістральним газопроводам і споживачам.PDF
|---РД 38.13.004-86 Експлуатація та ремонт технологічних трубопроводів під тиском до 10,0 МПа.PDF
|---СОУ 49.5-30019801-115 2014 Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів.PDF
|---СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-96 2014 Методичні рекомендації з аналізу технологічних витрат електричної енергії та вибору заходів щодо їх зниження.PDF
|---ЦВ-0143 Інструкція з експлуатації та ремонту буксових вузлів колісних пар вантажних вагонів. ВНД УЗ 32.2.03.042-2014.PDF

+2

418

НАПБ В.01.060- 2009/520 Правила щодо забезпечення пожежної безпеки об'єктів рухомого (мобільного) зв'язку та безпроводового доступу

R.I.P.

 

gerb.gif

    МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

    НАКАЗ

    21.12.2015  № 1598

     

    Зареєстровано в Міністерстві
    юстиції України
    13 січня 2016 р.
    за № 39/28169

    Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МНС України від 05 травня 2009 року № 303

    Відповідно до абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» та з метою приведення нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки та техногенної безпеки у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

    1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 05 травня 2009 року № 303 «Про затвердження Правил щодо забезпечення пожежної безпеки об’єктів рухомого (мобільного) зв’язку та безпроводового доступу», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 червня 2009 року за № 482/16498.

    2. Департаменту юридичного забезпечення МВС України (Губарева О.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

    3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

    4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

    Міністр

    А.Б. Аваков

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0039-16

0

419

Обновление...:

http://www.fayloobmennik.net/6428056

345243534.rar
33.94 MB

Состав:
|---ВСН 34.2-88 Інженерно-геологічні вишукування для гідроенергетичних споруд.PDF
|---ГКД (Галузевий керівний документ) 34.35.511-2002.html
|---ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартів безпеки праці. Системи управління охороною праці. Загальні вимоги.PDF
|---ГОСТ 12.4.045-87 Система стандартів безпеки праці. Костюми чоловічі для захисту від підвищених температур. Технічні умови.PDF
|---ГСТУ 78.11.001-98 Укріпленість об'єктів, що охороняються за допомогою пультів централізованого спостереження Державної служби охорони. Загальні технічні вимоги.PDF
|---ДБН В.2.6-31 2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель.PDF
|---ДСП 8.8.1.2.001-98.html
|---ДСП 8.8.1.2.002-98.html
|---ДСТУ  (Державний Стандарт України) В.2.5-38 2008.html
|---ДСТУ 2984-95 Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визначення.PDF
|---ДСТУ 3008 2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання.PDF
|---ДСТУ 33.601 2005 Страховий фонд документації. Матеріали для виготовлення, зберігання та відтворення документів страхового фонду документації. Загальні вимоги.PDF
|---ДСТУ 4237-1-2 2014 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-2. Випробування на вертикальне поширювання полум’я одиничного ізольованого проводу або кабелю. Метод випро (ІЕС 60332-1-2 2004, MOD.PDF
|---ДСТУ 8302 2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання.PDF
|---ДСТУ CEN TR 12101-4 2016 Системи протидимного захисту. Частина 4. Побудова систем димо- та тепловидалення (CEN TR 12101-4 2009, IDT). Проект, перша редакція.PDF
|---ДСТУ CEN TR 12101-5 2016 Системи протидимного захисту. Частина 5. Настанови на базі функціональних рекомендацій та методи розрахунків систем димо- та тепловидалення (CEN TR 12101-5 2005, IDT). Проект, перша редакці.PDF
|---ДСТУ CEN TR 15276-1 2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи аерозольного пожежогасіння. Частина 1. Вимоги до компонентів та методи їх випробувань (CEN TR 15276-1 2009, IDT.PDF
|---ДСТУ CLC TS 50131-9 2014 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 9. Перевірка тривожного сповіщення. Методи та принципи (CLC TS 50131-9 2014, IDT.PDF
|---ДСТУ EN 1143-1 2014 Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробування на тривкість щодо зламування. Частина 1. Сховища, двері сховищ, сейфи та АТМ сейфи (EN 1143-1 2012, IDT.PDF
|---ДСТУ EN 12094-1 2015 Протипожежна техніка. Стаціонарні системи газового пожежогасіння. Компоненти систем газового пожежогасіння. Частина 1. Вимоги до електричних пристроїв автоматичного управління і зат.PDF
|---ДСТУ EN 12101-6 2016 Системи протидимного захисту. Частина 6. Технічні вимоги до систем зі створення різниці тисків (EN 12101-6 2005, IDT EN 12101-6 2005 AC 2006, IDT). Проект, перша редакція.PDF
|---ДСТУ EN 15004-1 2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 1. Проектування, монтування та технічне обслуговування (EN 15004-1 2008, IDT.PDF
|---ДСТУ EN 15004-10 2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 10. Вогнегасна речовина IG-541 (EN 15004-10 2008, IDT.PDF
|---ДСТУ EN 1672-2-2001 Обладнання для харчової промисловості. Вимоги щодо безпеки і гігієни. Основні положення. Частина 2. Вимоги щодо гігієни (EN 1672-2 1997, IDT.PDF
|---ДСТУ EN 50133-2-1 2012 Системи тривожної сигналізації. Системи контролювання доступу охоронного призначення. Частина 2-1. Загальні вимоги до складників систем (EN 50133-2-1 2000, IDT.PDF
|---ДСТУ EN 54-1 2014 Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 1. Вступ (EN 54-1 2011, IDT).PDF
|---ДСТУ ISO 10209-1 2009 Документація технічна на вироби. Словник термінів. Частина 1. Технічні кресленики. Загальні терміни та види креслеників (ISO 10209-1 1992, IDT.PDF
|---ДСТУ ISO 13600-2001 Системи енергетичні технічні. Основні положення (ISO 13600 1997, IDТ).PDF
|---ДСТУ ISO 9000 2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000 2015, IDT).PDF
|---ДСТУ Б CEN TR 14788 2015 Вентиляція будівель. Проектування та визначення характеристик систем вентиляції житлових будинків (CEN TR 14788 2006, IDT). Проект, остаточна редакція.PDF
|---ДСТУ Б EN 15241 2015 Вентиляція будівель. Методи розрахунку енерговтрат при вентиляції та інфільтрації повітря у будівлях (EN 15241 2007, ID EN 15241 2007 AC 2011, IDT). Проект, остаточна редакці.PDF
|---ДСТУ Б EN 15242 2015 Вентиляція будівель. Розрахункові методи визначення витрат повітря на вентиляцію будівель з урахуванням інфільтрації (EN 15242 2007, IDT). Проект, остаточна редакція.PDF
|---ДСТУ Б Д.2.3-10 2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування зв'язку (Збірник 10) (ДБН Д.2.3-10-99, MOD). Зміна № 1.PDF
|---ДСТУ-Н Б В.2.1-31 2014 Настанова з проектування підпірних стін.PDF
|---ДСТУ-Н Б В.2.1-32 2014 Настанова з проектування котлованів для улаштування фундаментів і заглиблених споруд.PDF
|---ДСТУ-Н Б В.2.2-37 2013 Настанова з проектування, монтажу та експлуатації повітроопорних пневматичних споруд.PDF
|---ДСТУ-Н Б В.2.5-80 2015 Настанова з проектування систем електропостачання промислових підприємств.PDF
|---Закон 1024-VIII.html
|---Закон 1315-VII.html
|---Закон 1644-III.html
|---Закон 1678-VII.html
|---Закон 2918-III.html
|---Закон 692-VIII.html
|---Закон 771_97-ВР.html
|---Закон 848-VIII.html
|---Кодекс 1618-IV.html
|---Кодекс 1658 проект.html
|---Кодекс 2747-IV.html
|---Кодекс 322-VIII.html
|---Лист 02_02-1-1_657.html
|---Лист 2531_2_4.4-ДП-16.html
|---Лист 5820_0_4.4-06_6_ДП-15.html
|---Лист 6374_0_4.4-06_6_ДП-15.html
|---М 218-03450778-695 2011 Методика визначення соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортних пригод.PDF
|---Наказ 27.html
|---Наказ 783.html
|---СОУ-Н ЕЕ 20.666 2007 Інструкція з виконання робіт під напругою на ПЛ 110-750 кВ.PDF
|---СОУ-Н ЕЕ 34.03-21677681-26 2010 Комплекти індивідуальні екранувальні для роботи в електроустановках напругою 110-750 кВ промислової частоти. Інструкція з експлуатації.PDF
|---СОУ-Н ЕЕ 40.1-21677681-84 2013 Експлуатація повітряних ліній електропередавання напругою від 6 кВ до 35 кВ з проводами із захисним покриттям. Інструкція.PDF
|---СОУ-Н ЕЕ 40.304 2007 Посудини, що працюють під тиском. Положення про технічне діагностування.PDF

+2

420

47654olegg написал(а):

Обновление...:

http://www.fayloobmennik.net/6428056

345243534.rar
33.94 MB

Состав:

Спасибо!
Беда в принятии стандартов "методом обложки"....

+1


Вы здесь » --= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =-- » Служебная литература » Законодательство Украины