СЛУЖБА 101 - наша служба !!! <a href="http://service01.3bb.ru"><img src="http://ifolder.com.ua/pg0jlfn3smzr.html "width="120" height="118" border=0></a> <a href=" http://service01.3bb.ru"><img src="http://img108.mytextgraphics.com/flamewordmaker/2009/07/21/e3f3a951c1d7e3d129cfd82ffd819597.gif" border="0" alt="http://www.flamewordmaker.com - flame text"></a>

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОРУМ СЛУЖБЫ 101. ВСЕГДА ВАМ РАДЫ !!! *

*

--= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =--

Объявление


ПОЛИТИКИ НА ФОРУМЕ НЕТ !!!


Електронні петиції Президенту України

*

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » --= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =-- » Юридические вопросы службы » Положення про школу підвищення оперативної майстерності


Положення про школу підвищення оперативної майстерності

Сообщений 1 страница 19 из 19

1

Добрий день підкажіть в кого в області є така штука як школа оперативної майстерності .. в івано-франківській області придумали таке положення і згідно нього збирають начальників частин 1 раз на місяць начальників караулів один раз в місяць а заступників нач. частин один раз в квартал... і треба їхати за 90 км. вчитися за свої кошти ПИТАННЯ ЧИ ЗАКОННО ЦЕ І ЯКИМ НОРМАТИВНИМ ДОКУМЕНТОМ ЦЕ ПЕРЕДБАЧЕНО ЩОМІСЯЦЯ ЗБИРАТИ ВСІХ

ДСНС України
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(У ДСНС України в Івано-Франківській області)
НАКАЗ
(з основної діяльності)
__02.02.1015__                            м. Івано-Франківськ                          №____41____

Про затвердження Положення про школу підвищення оперативної майстерності осіб рядового і начальницького складу та працівників підрозділів У ДСНС в області
   
З метою вдосконалення професійної майстерності, поглиблення спеціальних знань і набуття практичних навиків щодо чіткого прийому, передачі і реєстрації повідомлень, що надходять на пункт зв’язку, організації гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру особами рядового і начальницького складу підрозділів Управління ДСНС в області, що виступають у ролі керівника гасіння пожеж і диспетчерів пожежно-рятувальних підрозділів Управління ДСНС в області та відповідно до вимог наказу МНС України від 01.09.2009 № 601 «Про затвердження Положення про організацію службової підготовки особового складу органів і підрозділів цивільного захисту»
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про школу підвищення оперативної майстерності осіб рядового і начальницького складу та працівників підрозділів У ДСНС в Івано-Франківській області, далі - Положення, що додається.
2. Призначити позаштатним начальником школи оперативної  майстерності  осіб рядового і начальницького складу та працівників підрозділів Управління ДСНС в області - начальника ВРНС Управління ДСНС в області майора служби цивільного захисту Кочкодана Т.Й., якого зобов’язати, роботу школи організувати та здійснювати у суворій відповідності до затвердженого даним наказом Положення.
3. Визначити склад навчальних груп школи оперативної майстерності і закріпити за ними працівників апарату Управління ДСНС в області згідно п.4.4 Положення.
4. Заняття в школі підвищення оперативної майстерності проводити  згідно тематичного плану, який розробляти щорічно в грудні місяці.
5. Вважати таким, що втратив чинність наказ У ДСНС  України в Івано-Франківській області від 16.01.2014 № 13 «Про затвердження Положення про школу підвищення оперативної майстерності начальницького складу підрозділів У ДСНС в області».
6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника Управління ДСНС в області з реагування на надзвичайні ситуації підполковника служби цивільного захисту Федунківа В.С.

Начальник Управління
полковник служби цивільного захисту                                          В.В. Чернецький

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ У ДСНС в області
від 02.02.2015  №  41

ПОЛОЖЕННЯ
про школу підвищення оперативної майстерності осіб рядового і начальницького складу та працівників підрозділів У ДСНС
в Івано-Франківській області

І. Загальні положення
1. Дане Положення розроблене для підвищення рівня знань, умінь, практичних навичок та професійних якостей особового складу за певними посадами з метою забезпечення успішного виконання завдань за призначенням, та визначає:
1.1. Порядок створення школи оперативної майстерності.
1.2. Основні завдання школи підвищення оперативної майстерності.
1.3. Організацію навчальної роботи.
1.4. Облік та порядок його ведення.

ІІ. Порядок створення школи оперативної майстерності 
2.1. Школа підвищення оперативної майстерності створюється наказом начальника У ДСНС в Івано-Франківській області з метою вдосконалення професійної майстерності, поглиблення спеціальних знань та набуття практичних навиків щодо організації гасіння пожеж та проведення рятувальних робіт особами молодшого, середнього і старшого начальницького складу та працівників пожежно-рятувальних підрозділів, що виконують обов’язки  керівника гасіння пожежі та відповідають за чіткий прийом, передачу і реєстрацію повідомлень, що надходять на пункт зв’язку частини.
2.2. Школа підвищення оперативної майстерності є однією з організаційних форм навчання начальницького складу апарату Управління, його структурних підрозділів та пожежно-рятувальних підрозділів області.
2.3. Безпосереднє керівництво школою підвищення оперативної майстерності та контроль за її роботою здійснює відділ реагування на надзвичайні ситуації У ДСНС в області.
2.4. Начальник школи підвищення оперативної майстерності є позаштатним і призначається наказом начальника У ДСНС в області.
2.5. У своїй діяльності начальник школи керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, Кодексом цивільного захисту України, наказами МВС України, наказами та вказівками ДСНС України , У ДСНС в Івано-Франківській області, а також цим Положенням.
2.6. Для забезпечення умов роботи начальник школи може, при необхідності, використовувати зал оперативних нарад ОКЦ У ДСНС в області, централізовану базу ГДЗС та спортивно-оздоровчий комплекс АРЗ СП У ДСНС в області, а також  навчально-матеріальну базу навчального пункту НМЦ  ЦЗ та БЖД  в області. 
ІІІ. Основні завдання школи підвищення оперативної майстерності   
3.1. Основними завданнями школи підвищення оперативної майстерності являється:
3.1.1. Вдосконалення практичних навичок начальницького складу щодо управління силами і засобами на пожежі, правильному вибору вирішального напрямку.
3.1.2. Навчання начальницького складу, допущеного до самостійного виїзду на пожежі як КГП, вмінню швидко проводити вибір та розрахунок сил та засобів, необхідних для гасіння пожежі, а також розстановки їх з використанням ефективних схем оперативного розгортання.
3.1.3. Навчання диспетчерів пункту зв’язку підрозділів чіткому прийому, передачі, і реєстрації повідомлень, що надходять на пункт зв’язку, своєчасному направленні сил і засобів на ліквідацію НС (подій), пожеж згідно з розкладом виїзду (планом залучення сил і засобів).
3.1.4. Забезпечення належних умов для оволодіння особовим складом пожежно-рятувальних підрозділів області необхідних практичних навичок, знань та умінь щодо організації гасіння пожеж, проведення рятувальних робіт, виконання своїх функцій.
3.1.5. Проведення семінарських занять з відповідними категоріями особового складу пожежно-рятувальних підрозділів області та надання їм методичної, а при необхідності, і практичної допомоги в реалізації виданих кожному слухачеві завдань.
3.1.6. Впровадження активних форм і методів навчання, використовуючи при цьому досвід начальницького складу апарату У ДСНС в області, а також передовий досвід окремих пожежно-рятувальних підрозділів.
3.1.7. Вдосконалення професійних знань працівників, розвиток у них вміння творчо використовувати передовий досвід та наукові досягнення.
3.1.8. Підвищення у начальницького складу штабної культури, рівня теоретичних знань і практичних навичок під час складання та розробки оперативно - службової документації, а також їх застосування в практичній роботі.
3.1.9. Вдосконалення у начальницького складу навичок щодо організації проведення підготовки та виховання підлеглих.
3.1.10. Підвищення службової майстерності працівників щодо напрямку їхньої службової діяльності.

ІV. Організація навчальної роботи
4.1. Склад навчальних груп визначається відділом реагування на надзвичайні ситуації У ДСНС в області.
4.2. Навчальні групи складаються із наступних категорій осіб рядового і начальницького складу та працівників підрозділів області:
4.2.1. Працівники апарату У ДСНС в області та його структурних підрозділів, що приймають участь в ліквідації пожеж.
4.2.2. Начальники пожежно-рятувальних підрозділів області.
4.2.3. Заступники начальників пожежно-рятувальних підрозділів області.
4.2.4. Начальники караулів ДПРЧ (командири відділень ДПРП).
4.2.5. Диспетчери пункту зв’язку (ОКЦ).
4.3. Мінімальна кількість слухачів в одній навчальній групі – не менше 15-ти чоловік, максимальна не більше – 40 чоловік.
4.4. Для координації підготовки начальницького складу та підвищення якості контролю й надання необхідної допомоги слухачам під час виконання індивідуальних завдань, за кожною навчальною групою закріплюється найбільш підготовлений працівник апарату чи підпорядкованого йому підрозділу, що здійснюється в такому порядку:
- група працівників апарату У ДСНС в області та його структурних підрозділів, що приймають участь в ліквідації пожеж – за заступником начальника Управління ДСНС в області з питань реагування на НС;
-  група  начальників пожежно-рятувальних підрозділів області –  за начальником ВР на НС У ДСНС в області;
-  група заступників начальників пожежно-рятувальних підрозділів області – за заступником начальника ВР на НС У ДСНС в області; 
-  групи начальників караулів ДПРЧ (командирів відділень ДПРП):
а) перша зміна - за старшим помічником начальника чергової зміни ОКЦ У ДСНС в області (І-ї зміни);
б) друга зміна - за старшим помічником начальника чергової зміни ОКЦ У ДСНС в області (ІІ-ї зміни);
в) третя зміна - за старшим помічником начальника чергової зміни ОКЦ У ДСНС в області (ІІІ-ї зміни);
г) четверта зміна – за старшим помічником начальника чергової зміни ОКЦ У ДСНС в області (ІV-ї зміни);
-  група диспетчерів пункту зв’язку ДПРЧ (ЧСПТ, ОКЦ) – за  заступником начальника ОКЦ У ДСНС в області.
4.5. Школа підвищення оперативної майстерності починає свою роботу з введенням в дію даного Положення.
4.6. Заняття в школі підвищення оперативної майстерності проводяться протягом 12-ти місяців, з 01 січня по 31 грудня.
4.7. Після проходження всього курсу навчання кожний працівник із вказаних в п. 4.2.1 – 4.2.4 категорій здає заліки комісії У ДСНС на допуск до самостійного виконання обов’язків керівника гасіння пожежі, по завчасно розроблених і затверджених білетах. Рівень професійної підготовки диспетчерів  пункту зв’язку перевіряється під час проведення  кожного заняття. При отримані “незадовільної” оцінки дається термін на підготовку, якщо працівник при повторному заліку показав низький рівень знань, питання про доцільність його перебування в займаній посаді вирішується в атестаційному порядку. 
4.8. По кожній навчальній групі результати прийнятих заліків оформляються відомістю з відповідними висновками кваліфікаційної комісії.
4.9. Крім цього кожен слухач на протязі навчального періоду зобов’язаний підготувати реферат або виконати індивідуальне завдання за однією з тем  (виступ із розробленою лекцією, методичною розробкою тощо), розробити в повному обсязі оперативний план пожежогасіння або виконати інше завдання.
Ці завдання видаються, у відповідності з тематичним планом та розкладом проведення занять.
4.10. Начальник школи та керівник групи здійснюють контроль за виконанням завдань, з наданням необхідної допомоги, проводять  бесіду та за результатами проведення занять готують інформаційний лист.
4.11. Результати висновків кваліфікаційної комісії обговорюються при начальнику У ДСНС в області і можуть бути підставою для зарахування до резерву на висунення, для заохочення за успіхи в службі та підготовці і оформляються протокольним рішенням.
4.12. Основними документами з планування занять в школі підвищення оперативної майстерності є:
- тематичний план проведення занять в школі підвищення оперативної майстерності, який розробляється начальником школи;
- розклад проведення занять в школі підвищення оперативної майстерності, який розробляється на кожне заняття керівником групи.
4.13. Тематичний план щорічно розробляється в грудні місяці та затверджується начальником У ДСНС в області з попереднім його обговоренням на оперативній нараді в присутності керівників груп, копія або виписки з нього - доводяться до особового складу навчальних груп.
4.14. Основною формою навчання мають бути практичні заняття (розв’язання пожежно-тактичних задач, навчання, розбір пожеж, групові вправи, ділові ігри та інше).
4.15. Форми та методи проведення занять плануються таким чином, щоб на них була можливість проявити слухачами ініціативу, вносити пропозиції в формі дискутування, висловити думку і погляди на проблемні питання та характерні помилки, що допускаються під час вирішення оперативно-службових задач та гасінні пожеж.
4.16. В розкладі занять вказується назва теми, метод, час та місце проведення, хто проводить. Розклад занять складається завчасно, не менше як за 10 днів до проведення занять, доводиться до керівників занять для підготовки й затвердження у начальника У ДСНС в області план-конспектів чи методичних розробок.
Забороняється проведення занять без наявності затверджених план-конспектів чи методичних розробок.
4.17. Для проведення занять залучається начальницький склад апарату У ДСНС в області, начальники відділів та служб У ДСНС в області, а також  викладацький склад навчального пункту.
     
V. Облік та порядок його ведення
5.1. Основним документом обліку занять являється навчальний журнал в якому ведеться  облік проведених занять, відвідувань і успішності та вказаних завдань в розрізі кожної навчальної групи та заповнюється закріпленою за навчальною групою особою.
5.2. Навчальний журнал ведеться по формі навчального журналу зі службової підготовки начальницького складу.
5.3. Документація школи, зберігається в наглядовій справі. При цьому плануючі документи (тематичний план на рік, розклади занять для усіх навчальних груп, реферати, лекції, план-конспекти, методичні розробки, тощо) зберігаються протягом навчального року, а виконавські документи, до яких відносяться протокольні рішення та інформаційні листи по кожній групі, відомості прийняття заліків кваліфікаційної комісії У ДСНС в області зберігаються разом з усіма вказаними в даному розділі документами протягом двох років. 

Примітка: 
1. Реферат готується на українській мові на стандартних аркушах (не менше 15-ти). Текст реферату повинен бути набраний в Times New Roman, шрифт 14, поля: ліве – 2,5 см; праве – 1,5 см; верхнє та нижнє 2 см, між строковий інтервал – одинарний, нумерація листів знизу по середині.
Реферат складається із: вступної частини, змісту реферату, висновку та списку використаної літератури.   
2. Лекції, методичні розробки, план-конспекти та інші документи розробляються відповідно до вимог керівних документів.

Начальник ВР на НС У ДСНС в області
майор служби цивільного захисту                                        Т.Й. Кочкодан

Погоджено:

Заступник начальника У ДСНС                                         В.С. Федунків

Т.в.о. начальника ЮС У ДСНС                                          М.В. Крилюк

Отредактировано vi...talka (22-03-2016 09:34:40)

0

2

А у вигляді відеоконференції не можна?

0

3

Це все за свої кошти їдеш і без відрядження бо грошей на відрядження немає а працівники управління якщо їдуть в район то відрядження є обов'язковим.

ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ       
               

Управління ДСНС України в Івано-Франківській області
             
                                           
Начальникам МРВ, РВ, МВ, АРЗ  СП УДСНС в області

На виконання вимог Положення про школу підвищення оперативної майстерності осіб рядового і начальницького складу та працівників підрозділів           У ДСНС в Івано-Франківській області, затвердженого наказом У ДСНС в області від 02.02.2015 № 41 та Тематичного плану проведення занять в школі підвищення оперативної майстерності з начальницьким складом апарату Управління, начальницьким складом та диспетчерами пожежно-рятувальних підрозділів У ДСНС в області на 2016 рік 23.03.2016 о 08 год. 30 хв. на території АРЗ СП У ДСНС в області, за адресою вул. Б. Хмельницького, 92 А, заплановано проведення занять в школі підвищення оперативної майстерності з начальниками караулів, змін, начальниками та командирами відділень 3-ї і 4-ї змін ДПРЧ, ДПРП, ППЧ, ЧСПТ, ГРР АРЧ. У зв’язку з вищенаведеним
ВИМАГАЮ:
1. Забезпечити прибуття вищевказаних посадових осіб для прийняття участі в даному заході.
2. Начальнику АРЗ СП У ДСНС в області забезпечити прибуття начальника відділення радіаційної, хімічної та біологічної розвідки АРЧ АРЗ СП лейтенанта служби цивільного захисту Путкова Романа Романовича для проведення семінарського заняття на тему: «Особливості дій аварійно-рятувальних підрозділів під час ліквідації наслідків аварії на транспорті з наявністю радіаційно-небезпечних вантажів».
3. Начальникам караулів (змін) ЧСПТ, ДПРЧ-1,2,11 підготувати реферати на теми:
- старший лейтенант служби цивільного захисту Пристай М.В.– «Порядок відпрацювання та вимоги до складання оперативних планів пожежогасіння»;
- капітан служби цивільного захисту Савчук Р.С. – «Порядок обліку, утримання та випробовування пожежно-технічного обладнання в підрозділі»;
- старший лейтенант служби цивільного захисту Леськів І.М. – «Гасіння пожеж в електроустановках»;
- старший лейтенант служби цивільного захисту Остапяк В.З. – «Гасіння пожеж на об’єктах зберігання горючих рідин та газів (на прикладі резервуарного парку ТзОВ «ВІКОЛ НАФТА» с. Марківці Тисменицького району)».
4. Начальникам караулів, змін, начальникам та командирам відділень 3-ї і 4-ї змін ДПРЧ, ДПРП, ППЧ, ЧСПТ, ГРР АРЧ при собі мати спеціальний одяг і спорядження, індивідуальні маски, особисті картки газодимозахисника та зошити по службовій підготовці. Бути готовим до проведення стройового огляду. Форма одягу – повсякденна робоча.

Начальник Управління ДСНС в області
полковник  служби цивільного захисту                                          В.В.Чернецький

21.03.2016 № 01-3198/40

Отредактировано vi...talka (22-03-2016 14:39:26)

0

4

vi...talka написал(а):

4. Начальникам караулів, змін, начальникам та командирам відділень 3-ї і 4-ї змін ДПРЧ, ДПРП, ППЧ, ЧСПТ, ГРР АРЧ при собі мати спеціальний одяг і спорядження, індивідуальні маски, особисті картки газодимозахисника та зошити по службовій підготовці. Бути готовим до проведення стройового огляду. Форма одягу – повсякденна робоча.

Ввиду того, что конкуренция на западной Украине очень и очень серьезная в ДСНС (из-за Львовского учебного заведения (ЛДУЖД) и очень развитого "кумовства "и взяточничества, о сотрудников можно вытирать ноги - все равно будут служить, терпеть и молчать! Все боятся стать не угодными и поехать служить в центральную или не дай Бог восточную Украину. Это, конечно, мои личные наблюдения и соответственно субъективное умо-зрительное заключение! :smoke: Однако, если на форуме пишут, значит не все так плохо! :flag:

0

5

Як ситуація з Школами оперативної майстерності в інших областях..... напишіть. в Івано-Франківській керують військові нач штаба і ВОР от і така ситуація

0

6

vi...talka написал(а):

Це все за свої кошти їдеш і без відрядження бо грошей на відрядження немає а працівники управління якщо їдуть в район то відрядження є обов'язковим.

Ви такі ж люди як і співробітники Управління і вам також повинні, принаймі, компенсувати вартість проїзду. До речі, навіть цей наказ повинен був узгоджуватися у ваших фінансистів, там повинен бути пункт про компенсацію витрат на проїзд та інше. Я вважаю, що Ви маєте повне право не приїзжати, але чи наважитесь?

0

7

Взагалі, ідея "Школи оперативної майстерності" не погана, а зважаючи на нишній рівень підготовки КГП навіть дуже потрібна, але виконання цієї ідеї.... як завжди.

0

8

ОООООО б..дь открытие в Киеве ежемесячно, без всяких приказов уже лет так 20 ШОМ проводится......штаб на учебный год составляет тем план и вперед и с песней......

0

9

Доповідаю!!!Останнє офіційне нагадування про школу підвіщення оперативної майстерності є в "Вказівці по тактичній підготовці начальницького складу Державної пожежної охорони МВС України", яка затверджена 30.12.1998 р. начальником ГУДПО МВС України генерал-майором внутрішньої служби Г.В.Ревою. Введена замість "Указаний по тактической подготовке начальствующего состава пожарной охраны МВД СССР" затверджених ГУПО МВС СРСР 21 листопада 1998 р., що втратили чинність.  Про втрату чинності "Вказівки по тактичній підготовці......" ніколи та не де інформації не було, про неї просто забули. Я пригадую, як до нас  у 2010 році приїжджав відомий усім старожилам Тарасов О.К. та звернув на цей момент особливу увагу. Раніше цю школу, як правило очолював начальник штабу пожежогасіння в обласному гарнізоні. А як зараз то Х.З.

+1

10

(У ДСНС України в Івано-Франківській області)
НАКАЗ
(з основної діяльності)
__02.02.1015__     

Та цьому наказу 1 тисяча років. Хіба він ще не відмінений??? :rofl::rofl::D

0

11

straz написал(а):

(У ДСНС України в Івано-Франківській області)
НАКАЗ
(з основної діяльності)
__02.02.1015__     

Та цьому наказу 1 тисяча років. Хіба він ще не відмінений??? ,  ,

Этот приказ писался еще для гомосапиенсов, неандертальцев и обезьян! :crazyfun:  :D

0

12

Добрый вечер.
Я учился в университете в Киеве  и получил бакалавра по маркетингу после чего поступил на службу в ДСНС тоже в Киеве могут ли в такой ситуации присвоить звании офицера?
Прошу помочь

0

13

vi...talka написал(а):

Добрий день підкажіть в кого в області є така штука як школа оперативної майстерності .. в івано-франківській області придумали таке положення і згідно нього збирають начальників частин 1 раз на місяць начальників караулів один раз в місяць а заступників нач. частин один раз в квартал... і треба їхати за 90 км. вчитися за свої кошти ПИТАННЯ ЧИ ЗАКОННО ЦЕ І ЯКИМ НОРМАТИВНИМ ДОКУМЕНТОМ ЦЕ ПЕРЕДБАЧЕНО ЩОМІСЯЦЯ ЗБИРАТИ ВСІХ

  Сочуствую брат. Все эти школы для галочки, показывают и учат одному, а приезжаешь в часть садишься на бричку и с ломом в руках. Были мы и в Виннице, и в Мерефе сейчас Николаев нарисовался одно и тоже. Конституция, КЗоТ только для нас, а для высших это не закон. Как клюнет петух, так хочеться подойти к руководству и спросить, а где ваша бравада? Это вам не на учениях, где вы такие умные все по полочкам.

0

14

ДСНС написал(а):

Сочуствую брат. Все эти школы для галочки, показывают и учат одному, а приезжаешь в часть садишься на бричку и с ломом в руках. Были мы и в Виннице, и в Мерефе сейчас Николаев нарисовался одно и тоже. Конституция, КЗоТ только для нас, а для высших это не закон. Как клюнет петух, так хочеться подойти к руководству и спросить, а где ваша бравада? Это вам не на учениях, где вы такие умные все по полочкам.

Не надо обобщать и за всех разписываться.....

0

15

ПОЖАРНЫЙ 09 написал(а):

Не надо обобщать и за всех разписываться.....

  Знаешь как в государстве примерно 10% живут 90% выживают, так вот я за 90% не укомплектованых ни ПТВ, ни бойцами или Вы Гуру готовы отрывать у семьи деньги которые можно потратить на детей, а не на содержание учебных центров в виде благотворительности на ремонты, бумагу, проживание, питание и прочее.

Отредактировано ДСНС (07-05-2016 22:59:30)

0

16

Шайтан написал(а):

Ви маєте повне право не приїзжати, але чи наважитесь?

А вот еще для Вас Гуру, в ущерб кому? Подтвердите Свое звание ГУРУ.

Отредактировано ДСНС (08-05-2016 22:42:50)

0

17

ДСНС написал(а):

Знаешь как в государстве примерно 10% живут 90% выживают, так вот я за 90% не укомплектованых ни ПТВ, ни бойцами или Вы Гуру готовы отрывать у семьи деньги которые можно потратить на детей, а не на содержание учебных центров в виде благотворительности на ремонты, бумагу, проживание, питание и прочее.

Отредактировано ДСНС (07-05-2016 22:59:30)

А это тут причем......ШПОМ проводит штаб, никакого отношения к учебным центрам она не имеет, писать всякого рода положения не целесообразно, документация ШПОМ состоит из темплана на учебный год и план-конспектов или методичек, ШПОМ проводится посменно раз в месяц, каждая смена собирается самостоятельно......если ШПОМ проводится НЕ ФОРМАЛЬНО то имеет больше + чем -....

0

18

ДСНС написал(а):

А вот еще для Вас Гуру, в ущерб кому? Подтвердите Свое звание ГУРУ.

Извините, не совсем понял вопрос. Ущерб в смысле не получить какие-то нужные знания и умения? Так это зависит от каждого конкретного случая. Если занятия проводятся не формально то это одно, а если там формализм и ничего нового, то Вы ничего не потеряете если не приедете.

0

19

Шайтан написал(а):

Вы ничего не потеряете если не приедете.

Руководству части нарушить требование телефонограммы по разнарядке.... да Вы что.

( vi....talka написал)  Це все за свої кошти їдеш і без відрядження бо грошей на відрядження немає а працівники управління якщо їдуть в район то відрядження є обов'язковим.
   
   А вот это по народному в ущерб, т.е. не выгодно, с потерей, и поэтому кто в минусе? Простой служивый.

0


Вы здесь » --= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =-- » Юридические вопросы службы » Положення про школу підвищення оперативної майстерності