СЛУЖБА 101 - наша служба !!! <a href="http://service01.3bb.ru"><img src="http://ifolder.com.ua/pg0jlfn3smzr.html "width="120" height="118" border=0></a> <a href=" http://service01.3bb.ru"><img src="http://img108.mytextgraphics.com/flamewordmaker/2009/07/21/e3f3a951c1d7e3d129cfd82ffd819597.gif" border="0" alt="http://www.flamewordmaker.com - flame text"></a>

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОРУМ СЛУЖБЫ 101. ВСЕГДА ВАМ РАДЫ !!! *

*

--= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =--

Объявление


ПОЛИТИКИ НА ФОРУМЕ НЕТ !!!


Електронні петиції Президенту України

*

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » --= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =-- » Организационные вопросы службы » Проверка внутренних пожарных кранов (ПК)


Проверка внутренних пожарных кранов (ПК)

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

Коллеги, не секрет, что основным доходом пожарных подразделений от оказания платных услуг (мать их) есть проверка ПК на объектах. Однако не все руководители объектов согласны на проведение проверки ПК пожарным подразделением, мотивируя это тем, что проверка ПК является лицензионным видом деятельности, и проводить ее должны те у кого есть лицензия. Посему у меня вопрос, является ли проверка ПК лицензионным видом деятельности (если да то где это прописано), и как тогда понимать постанову КМУ от 26 октября 2011 г. N 1102 "Деякі питання надання платних послуг підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій", где прописано право для пожарных подразделений на проверку ПК.

0

2

Дніпро написал(а):

постанову КМУ от 26 октября 2011 г. N 1102 "Деякі питання надання платних послуг підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій"

Пункт 1 постановления + приложение 1 пункт 9.
Кодекс гражданской защиты :

Стаття 134. Надання платних послуг аварійно-рятувальними службами
1. Державні, регіональні та комунальні аварійно-рятувальні служби можуть надавати платні послуги, що не суперечать та не перешкоджають їх основній діяльності.
{Абзац перший частини першої статті 134 із змінами, внесеними згідно із Законом № 353-VII від 20.06.2013}
Перелік платних послуг визначається Кабінетом Міністрів України.
2. Використання коштів, одержаних від наданих платних послуг, здійснюється відповідно до законодавства.

Больше ничего нет. О лицензировании подразделений гсучс для выполнения противопожарных услуг не говорится нигде, а может быть зря.

Есть правда вот такой прикол:

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

                  Про ліцензування певних видів
                     господарської діяльності

  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 36, ст.299 )
....

     Стаття 1. Визначення термінів

     У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
....
     суб'єкт господарювання  -   зареєстрована   в   установленому
законодавством   порядку   юридична   особа   незалежно   від   її
організаційно-правової форми та  форми  власності,  яка  провадить
господарську  діяльність, крім органів державної влади та органів
місцевого  самоврядування
,  а також фізична особа - підприємець, а
також  інвестор,  у  тому числі іноземний, що є стороною угоди про
розподіл  продукції  відповідно  до  Закону України "Про угоди про
розподіл  продукції"  (  1039-14  ), його підрядник, субпідрядник,
постачальник  та  інший контрагент, що виконує роботи, передбачені
угодою  про  розподіл продукції, на основі договорів з інвестором;
{ Визначення терміна "суб'єкт господарювання" статті 1 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2562-VI ( 2562-17 ) від 23.09.2010 }
....
Стаття 2. Сфера дії Закону

     Дія цього    Закону    поширюється    на    всіх    суб'єктів
господарювання.
....

     Стаття 8. Ліцензійні умови

     Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якого
встановлюють кваліфікаційні,  організаційні,  технологічні та інші
вимоги для провадження певного виду господарської діяльності.

     Суб'єкт господарювання   зобов'язаний  провадити  певний  вид
господарської діяльності,  що підлягає ліцензуванню, відповідно до
встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов.

     У ліцензійні  умови щодо видів господарської діяльності,  для
провадження  яких   необхідні   спеціальні   знання,   включаються
кваліфікаційні  вимоги  до  працівників суб'єктів господарювання -
юридичних осіб та (або) до фізичних осіб - підприємців.
.....

- может быть по этому?  :idea:  :question:

0


Вы здесь » --= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =-- » Организационные вопросы службы » Проверка внутренних пожарных кранов (ПК)