<a href="http://service01.3bb.ru"><img src="http://ifolder.com.ua/pg0jlfn3smzr.html "width="120" height="118" border=0></a> <a href=" http://service01.3bb.ru"><img src="http://img108.mytextgraphics.com/flamewordmaker/2009/07/21/e3f3a951c1d7e3d129cfd82ffd819597.gif" border="0" alt="http://www.flamewordmaker.com - flame text"></a>

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОРУМ СЛУЖБЫ 101. ВСЕГДА ВАМ РАДЫ !!! * *

--= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =--

Объявление


ПОЛИТИКИ НА ФОРУМЕ НЕТ !!!


Електронні петиції Президенту України

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » --= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =-- » Надзорно-профилактическая работа » Новые ППБУ, кто имеет что сказать?


Новые ППБУ, кто имеет что сказать?

Сообщений 91 страница 120 из 406

91

хто писав припис та акт по нових правилах на обєкти скіньте будь ласка.

0

92

Відчуйте різницю

konstantin_01 написал(а):

він є законодавчим актом, який регулює відносини

та
ППБУ п. 2 Ці Правила є обов'язковими для виконання суб'єктами господарювання, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування (далі - підприємства), громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

Читайте та робіть висновки.

Отредактировано Максут (20-05-2015 22:14:18)

0

93

konstantin_01 написал(а):

тим, що зі змісту положення статті 1 Кодексу цивільного захисту України - він є законодавчим актом, який регулює відносини, пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту, та визначає повноваження органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, права та обов’язки громадян України, іноземців та осіб без громадянства, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності...зверніть увагу на назву третьої колонки таблиці бланку припису - "Законодавчий акт, яким встановлено вимогу"....П.С. З вашої логіки, то й адміністративний суд не вправі обгрунтовувати своє рішення щодо зупинення роботи підприємства положенням частини першої статті 70 Кодексу цивільного захисту України....хоча, наразі, лише вона містить єдиний законодавчо визначений чіткий перелік підстав (пункти 3 - 11) для звернення центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, об’єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів

Отредактировано konstantin_01 (Вчера 22:54:16)

И что?
Где обоснование?
Носитесь с этим КГЗУ как дурень со ступой! КГЗУ не самый "главный" Законодательный акт в Украине!
Из вашей риторики понятно одно, что уже давно всем известно - КГЗУ написан для ВСЕХ а не только для ГСУЧС!
1) я нркакой логики не излагал, только задал вопрос что вы пытались сказать в предыдущем посте;
2) административный суд принимает (должен принимать ) решения основываясь на Конституции Украины, КАСУ, ГКУ. А ст.70 КГЗУ и любая другая статья для суда пустой звук. Почитайте решения судов!
3) основания для обращения в суд это только для ГСУЧС, но это не есть обоснованием их наличия - не путайтегрешное с праведным! Для того чтобы применить ст. 70 КГЗУ наличие нарушений необходимо доказать (обосновать) конкретными нормами  или правилами
Парируйте!

0

94

Максут написал(а):

Відчуйте різницю
konstantin_01 написал(а):
він є законодавчим актом, який регулює відносини
та
ППБУ п. 2 Ці Правила є обов'язковими для виконання суб'єктами господарювання, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування (далі - підприємства), громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.
Читайте та робіть висновки


не виривайте слів з речення і дочитайте до кінця положення статті 1 КЦЗУ...не КЦЗУ, який є зводом законів, не повинен суперечити за своїм змістом ППБУ, а навпаки - ППБУ, які є підзаконним нормативно-правовим актом, прийнятим на основі КЦЗУ, який має вищу юридичну силу, не повинні за своїм змістом суперечити йому...

0

95

serega_m написал(а):

И что?
Где обоснование?


в законодавчих та нормативно-правових актах, які встановлють вимоги, і в разі їх невиконання субєктами господарювання, є підставами (пункти 3 - 11 частини першої статті 70 КЦЗУ) для звернення центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, об’єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів

serega_m написал(а):

2) административный суд принимает (должен принимать ) решения основываясь на Конституции Украины, КАСУ, ГКУ.

почитайте положення статті 1 Цивільного кодексу України і не смішіть людей!

serega_m написал(а):

А ст.70 КГЗУ и любая другая статья для суда пустой звук. Почитайте решения судов!


822/630/14 , 826/3428/14...та не пустий звук, не було б частини першої статті 70 КЦЗУ, то не було б в ДСНС підстав для звернення до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування...не було б частини другої статті 70 КЦЗУ, то не було б в адміністративного суду повноважень для прийняття рішення за позовом ДСНС про повне або часткове зупинення роботи підприємств, об’єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, виконання робіт, надання послуг

0

96

konstantin_01 написал(а):

не виривайте слів з речення і дочитайте до кінця положення статті 1 КЦЗУ...не КЦЗУ, який є зводом законів, не повинен суперечити за своїм змістом ППБУ, а навпаки - ППБУ, які є підзаконним нормативно-правовим актом, прийнятим на основі КЦЗУ, який має вищу юридичну силу, не повинні за своїм змістом суперечити йому...

И что?
Масло маслянное...
Максут был прав на 150%

0

97

konstantin_01 написал(а):

822/630/14 , 826/3428/14...та не пустий звук, не було б частини першої статті 70 КЦЗУ, то не було б в ДСНС підстав для звернення до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування...не було б частини другої статті 70 КЦЗУ, то не було б в адміністративного суду повноважень для прийняття рішення за позовом ДСНС про повне або часткове зупинення роботи підприємств, об’єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, виконання робіт, надання послуг

И читать не буду этот бред, если бы против моих партнёров или клиентов было бы вынесено такое решение - оно было бы отменено в апеляционном порядке с 200%-ой вероятностью!
Именно те судьи которые выносят такие решения под влиянием гсучс и дескридитируют суды! Повыдёргивать бы им ножки и ручки!
Не зря Генеральная прокуратура взялась за суды!
Читайте КАСУ ст. 159

Стаття 159. Законність і обґрунтованість судового рішення

1. Судове рішення повинно бути законним і обґрунтованим.

2. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права.

3. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

и

Стаття 161. Питання, які вирішує суд при прийнятті постанови

1. Під час прийняття постанови суд вирішує:

1) чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються;

2) чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження;

{Пункт 2 частини першої статті 161 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010}

3) яку правову норму належить застосувати до цих правовідносин;

4) чи належить задовольнити позовні вимоги або відмовити в їх задоволенні;

5) як розподілити між сторонами судові витрати;

6) чи є підстави допустити негайне виконання постанови;

7) чи є підстави для скасування заходів забезпечення адміністративного позову.

2. При виборі і застосуванні правової норми до спірних правовідносин суд враховує висновки Верховного Суду України, викладені у постановах, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 237 цього Кодексу.

Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів.

{Статтю 161 доповнено частиною другою згідно із Законом № 3932-VI від 20.10.2011; в редакції Закону № 192-VIII від 12.02.2015}

+

Стаття 163. Зміст постанови

1. Постанова складається з:

1) вступної частини із зазначенням:

дати, часу та місця її прийняття;

найменування адміністративного суду, прізвищ та ініціалів судді (суддів) і секретаря судового засідання;

імен (найменувань) сторін та інших осіб, які беруть участь у справі;

предмета адміністративного позову;

2) описової частини із зазначенням:

короткого змісту позовних вимог і позиції відповідача;

пояснень осіб, які беруть участь у справі;

інших доказів, досліджених судом;

3) мотивувальної частини із зазначенням:

встановлених судом обставин із посиланням на докази, а також мотивів неврахування окремих доказів;

мотивів, з яких суд виходив при прийнятті постанови, і положення закону, яким він керувався;

4) резолютивної частини із зазначенням:

висновку суду про задоволення адміністративного позову або про відмову в його задоволенні повністю чи частково;

висновку суду по суті вимог;

розподілу судових витрат;

інших правових наслідків ухваленого рішення;

строку і порядку набрання постановою законної сили та її оскарження;

встановленого судом строку для подання суб'єктом владних повноважень - відповідачем до суду звіту про виконання постанови, якщо вона вимагає вчинення певних дій (перебіг цього строку починається з дня набрання постановою законної сили або після одержання її копії, якщо постанова виконується негайно).

{Пункт 4 частини першої статті 163 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010}

0

98

konstantin_01 написал(а):

в законодавчих та нормативно-правових актах, які встановлють вимоги, і в разі їх невиконання субєктами господарювання, є підставами (пункти 3 - 11 частини першої статті 70 КЦЗУ) для звернення центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, об’єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів

и не надо путать грешное с праведным!
Основание для обращения в суд, это ещё не обоснование наличие нарушений!
Наличие нарушений ещё надо даказать и подкрепить нормативным обоснование.

0

99

что слышно за уборку?

0

100

USB написал(а):

что слышно за уборку?

Була вказівка:

Направляю «Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України» затверджені спільним наказом  Міністерства аграрної  політики України, Міністерства України  з питань надзвичайних ситуацій та у справах  захисту населення  від наслідків Чорнобильської   катастрофи 04.12.2006  N 730/770 - НАПБ В.01.057-2006/200.
Вимагаю вивчити зазначені Правила в системі службової підготовки та встановити контроль за їх виконанням суб’єктами господарювання відповідної галузі.

Додаток: Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України
на 144 аркушах.

0

101

Витек ПДПЧ написал(а):

USB написал(а):

    что слышно за уборку?

Була вказівка:

    Направляю «Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України» затверджені спільним наказом  Міністерства аграрної  політики України, Міністерства України  з питань надзвичайних ситуацій та у справах  захисту населення  від наслідків Чорнобильської   катастрофи 04.12.2006  N 730/770 - НАПБ В.01.057-2006/200.
    Вимагаю вивчити зазначені Правила в системі службової підготовки та встановити контроль за їх виконанням суб’єктами господарювання відповідної галузі.

    Додаток: Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України
    на 144 аркушах.


А "підстави" установления контроля?
В студию пожалуйста!

0

102

«Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України»
в этих правилах нету пунктов по полям (обкосы, прокосы ....)

0

103

Шановний konstantin_01 Ви тут на іншій гілці писали про велику кількість приписів які Ви особисто в стисли терміні складали, та які поважні суб'єкти Ви перевіряли. Після аналізу Ваших останніх висловів, я зрозуміл, яким чином Ви так швидко складали. Ви мабуть писали у приписі одне речення "Недотримані вимоги пожежної безпеки, визначені цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами, стандартами, нормами і правилами", посилались на підпункт 1а) пункту 1 ст. 79 КЦЗУ. Так? Чи додавали ще кілька літер з підпункту 2, щодо техногенної безпеки? Щасливі комерси мабуть були Вам дуже вдячні за розгорнутий та детальний припис. Вам не здається, що мета перевірки не в тому що передати справу до суду для припинення роботи, а для того щоб керівник знав що йому робити та які саме порушення виправити?

+1

104

Як приємно читати цю тему... Хоч тут залишились професіонали.
:cool:  :cool:  :cool:

0

105

Максут написал(а):

Вам не здається, що мета перевірки не в тому що передати справу до суду для припинення роботи, а для того щоб керівник знав що йому робити та які саме порушення виправити?

http://sg.uploads.ru/3wOR5.jpg

:cool:  :flag:  :yep:

Отредактировано serega_m (21-05-2015 22:20:15)

0

106

serega_m написал(а):

И читать не буду этот бред, если бы против моих партнёров или клиентов было бы вынесено такое решение - оно было бы отменено в апеляционном порядке с 200%-ой вероятностью!


бред не бред...читати не читати.... було б не було б...можете й не читати, якшо на пару з вашим колегою під ніком Максут не розумієте того, що читаєте і в праві розбираєтесь не більше, ніж я в хірургії.....тільки якщо вже й вступили в діалог, то майте повагу до обгрунтованої позиції опонента....+ назвіть номер хоч однієї адміністративної справи, в якій ви себе так гордо позиціонуєте як партнер та обслуговували своїх клєнтів як позивач чи відповідач??????????

Отредактировано konstantin_01 (21-05-2015 22:48:55)

0

107

konstantin_01 написал(а):

serega_m написал(а):

    И читать не буду этот бред, если бы против моих партнёров или клиентов было бы вынесено такое решение - оно было бы отменено в апеляционном порядке с 200%-ой вероятностью!

бред не бред...читати не читати.... було б не було б...можете й не читати, якшо на пару з вашим колегою під ніком Максут не розумієте того, шо читаєте і в праві розбираєтесь не більше, ніж я в хірургії.....тільки якщо вже й вступили в діалог, то майте повагу до обгрунтованої позиції опонента....+ назвіть номер хоч однієї адміністративної справи, в якій ви себе так гордо позиціонуєте як партнер та обслуговували своїх клєнтів як позивач чи відповідач??????????


http://risovach.ru/upload/2014/02/mem/babulya_42802953_orig_.jpg

Отредактировано serega_m (21-05-2015 22:58:59)

0

108

konstantin_01 написал(а):

в праві розбираєтесь не більше, ніж я в хірургії


вы разбираетесь в праве так же как и в пожарном деле, а в хирургии очевидно гораздо лучше!
http://dlyakota.ru/uploads/posts/2011-02/thumbs/1297796428_823206.jpg

0

109

konstantin_01 написал(а):

в праві розбираєтесь не більше, ніж я в хірургії....

особисто я не на полягав на тому, що в праві я маю якийсь досвід, більш ніж середньостатистичний інспектор ДПН (зразка, до того як почали з інспекторов робити хто зна що).

0

110

Диагноз ясен!
Батенька, если это вы писали акт и предписание - лучше бы нен позорились с такими формулировками и обоснованиями! И поудаляли бы номера дел пока много людей об этом не прочитали!
Сейчас вам не инспектора и нормативщики напишут, а начкары и комоды что ФОРМУЛИРОВКИ не отвечают содержанию пунктов, а ПУНКТЫ не содержат требований! Или будете спорить?
Или может найдёте "прикінцеве положення" где есть формулировка пульта централизованого наблюдения ГСУЧС!?!  :canthearyou:   :tired:

Копія

Справа № 822/630/14

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2014 року м. Хмельницький

Хмельницький окружний адміністративний суд в особі судді Польового О.Л. розглянув у скороченому провадженні адміністративну справу за позовом Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Мора Плюс" про застосування заходів реагування, -

ВСТАНОВИВ :

Позивач звернувся в суд з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Мора Плюс", в якому просить застосувати заходи реагування у вигляді повного зупинення роботи відповідача до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки.

В обґрунтування позовних вимог зазначає, що за наслідками позапланової перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю "Мора Плюс" складений акт перевірки, яким встановлені порушення вимог Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МНС України № 126 від 19.10.2004 року, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 04.11.2004 року за № 1480/10009. Відмічає, що подальша експлуатація ТзОВ"Мора Плюс" із порушеннями вимог пожежної безпеки створює загрозу життю та/або здоров'ю людей.

Відповідачу було надіслано ухвалу про відкриття скороченого провадження з адміністративним позовом та додатками, однак до суду повернувся конверт з поштовою відміткою за закінченням терміну зберігання, тому суд вважає, що справу можна вирішити в силу вимог ст.35 КАС України і ст. 183-2 КАС України.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши докази в їх сукупності, суд приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Судом встановлено, що з 06 по 11 лютого 2014 року позивачем було проведено позапланову перевірку додержання (виконання) вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, контролю за діяльністю аварійно-рятувальних служб. За результатами проведеної перевірки складено акт від 11.02.2014 року № 86, яким, зокрема, зафіксовано наступні порушення:

п.1. Автоматична пожежна сигналізація знаходиться у не працездатному стані, не до обладнано всі приміщення пожежною сигналізацією, не заключено договір на її технічне обслуговування зі спеціалізованою організацією, яка має ліцензію на проведення даних робіт (п.6.1.1 -6.1.3 НАПБ А.01001 -04);

п.2. Сигнали контрольно-приймального приладу автоматичної пожежної сигналізації не виведені на пульт централізованого пожежного спостереження ДСНС (п. 4.3.9 НАПБ А.01001-04);

п.3. З'єднання, відгалуження, окінцювання жил проводів та кабелів електромереж не виконано за допомогою опресування, паяння, зварювання, або спеціальних затискачів (н. 5.1.7 НАПБ А. 01.001-2004);

п.4. Фарбувальні та сушильні камери не обладнано автоматичними установками пожежогасіння (вуглекислотними, пінними, порошковими, паро-гасіння тощо) (п. 6.1.2, 8.2.12 НАПБ А.01001- 04);

п.5. Не забезпечено будівлі, споруди та зовнішні установки від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів (п. 5.1.35 НАПБ А.01001- 04);

п.6. Об'єкт не забезпечено водою для цілей зовнішнього пожежогасіння (п. 6.3.1.1 НАПБ А.01001- 04);

п.7. Не виконано другий евакуаційний вихід з другого поверху (п. 4.3.1 НАПБ А.01001- 04).

Зауваження або заперечення до проведеного позапланового заходу зі сторони керівника суб'єкта господарювання не надходили, з актом ознайомлений.

Суд враховує, що правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 року № 126 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 04.11.2004 року за №1410/10009 (далі - Правила) є обов'язковими для виконання всіма центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями (незалежно від виду їх діяльності та форм власності), посадовими особами та громадянами.

Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж. Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій покладається на їх керівників та уповноважених керівниками осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором (пункти 2.1-2.2 Правил).

Суд звертає увагу на те, що відповідно до ч.7 ст.7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" № 877-V, на підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду.

Згідно з ч.2 ст.68 Кодексу цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року № 5403-VI (далі - Кодекс), у разі встановлення порушення вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, що створює загрозу життю та здоров'ю людей, посадові особи центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, звертаються до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, споруд, окремих приміщень, випуску та реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч.1 ст.70 Кодексу підставою для звернення центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, об'єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів є, зокрема, недотримання вимог пожежної безпеки, визначених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами, стандартами, нормами і правилами; порушення вимог пожежної безпеки, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час будівництва приміщень, будівель та споруд виробничого призначення; нездійснення заходів щодо захисту персоналу від шкідливого впливу ймовірних надзвичайних ситуацій.

Повне або часткове зупинення роботи підприємств, об'єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, виконання робіт, надання послуг здійснюється виключно за рішенням адміністративного суду (ч.2 ст.70 Кодексу).

Отже, під час проведення позивачем позапланової перевірки встановлено та зафіксовано порушення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, що створюють загрозу життю та/або здоров'ю людей.

При цьому, відповідно до ст.3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Відповідачем не надано доказів на спростування зафіксованих порушень, викладених в акті перевірки, а також не надано доказів, які б свідчили про усунення виявлених позивачем порушень.

На підставі викладеного, враховуючи, що перевіркою встановлено порушення відповідачем вимог законодавства, що створює загрозу життю та здоров'ю людей, з метою недопущення спричинення такої шкоди суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог та застосування заходів реагування у сфері державного нагляду шляхом повного зупинення роботи Товариства з обмеженою відповідальністю "Мора Плюс" до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки.

Згідно з п.10 ч.1 ст.256 КАС України негайно виконуються постанови суду про повне або часткове зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, експлуатації будівель, об'єктів, споруд, цехів, дільниць, якщо це загрожує життю та/або здоров'ю людей.

Керуючись ст.ст. 11, 71, 86, 158-163, 183-2, 254 КАС України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Адміністративний позов задовольнити.

Застосувати заходи реагування у вигляді зупинення роботи Товариства з обмеженою відповідальністю "Мора Плюс", розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Пархоменка, 3 до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки.

Постанови суду, прийняті в порядку скороченого провадження, виконуються негайно.

Постанова суду може бути оскаржена до Вінницького апеляційного адміністративного суду через Хмельницький окружний адміністративний суд протягом десяти днів з дня її отримання.

Постанова набирає законної сили в порядку статті 254 КАС України.

Суддя/підпис/О.Л. Польовий"Згідно з оригіналом" Суддя О.Л. Польовий

https://pravoscope.com/act-postanova-822-630-14-polovij-o-l-24-03-2014-organizaci-gospodarsko-diyalnosti-u-tomu-chisli-s

0

111

И где тут хоть один Константин?

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

15 квітня 2014 року 16:32 № 826/3428/14

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Кобилянського К.М. при секретарі судового засідання Голод А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за позовом Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києвідо Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецмехбуд 21»треті особи без самостійних вимог на предмет спору1) Державне видавництво «Преса України» 2) Приватне акціонерне товариство «ХК «Київміськбуд»про застосування заходів реагування,за участю сторін:

представник позивача: Хитрий М.В.

представники відповідача: Салій В.В., Кравчук О.Л.

представник третьої особи (ДВ «Преса України»): Сердюк М.О.

представник третьої особи (ДП «ХК «Київміськбуд»): Варицький Є.В.

На підставі частини 3 статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України в судовому засіданні 15.04.2014 проголошено вступну та резолютивну частини постанови.

чьи медальки себе вешаете?

Отредактировано serega_m (21-05-2015 23:15:43)

0

112

и вообще это решение - верх бэзглуздя!
оцените полёт мысли нашего визави - konstantin_01

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

15 квітня 2014 року 16:32 № 826/3428/14

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Кобилянського К.М. при секретарі судового засідання Голод А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за позовом Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києвідо Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецмехбуд 21»треті особи без самостійних вимог на предмет спору1) Державне видавництво «Преса України» 2) Приватне акціонерне товариство «ХК «Київміськбуд»про застосування заходів реагування,за участю сторін:

представник позивача: Хитрий М.В.

представники відповідача: Салій В.В., Кравчук О.Л.

представник третьої особи (ДВ «Преса України»): Сердюк М.О.

представник третьої особи (ДП «ХК «Київміськбуд»): Варицький Є.В.

На підставі частини 3 статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України в судовому засіданні 15.04.2014 проголошено вступну та резолютивну частини постанови.

ВСТАНОВИВ:

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецмехбуд 21» треті особи без самостійних вимог на предмет спору Державне видавництво «Преса України» (далі - третя особа - 1) та Приватне акціонерне товариство «ХК «Київміськбуд» (далі - третя особа-2) про застосування заходів реагування у вигляді повного зупинення подальшої роботи ТОВ «Спецмехбуд 21» з будівництва житлово-офісно-торгівельно-розважального комплексу по вул. Анрі Барбюса, 51/2 у місті Києві шляхом відключення джерела електроживлення, накладення печаток на розподільчі електрощити та двері приміщень.

В обґрунтування позовних вимог представник позивача зазначив, що під час проведення перевірки було виявлено ряд порушень правил техногенної і пожежної безпеки, що створює загрозу життю та здоров'ю людей. З метою попередження настання негативних наслідків, викликаних наявністю на об'єкті відповідача порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які створюють загрозу життю та здоров'ю людей, позивач звернувся до суду із позовом про застосування заходів реагування. Просив задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

Представник відповідача проти задоволення позовних вимог заперечив. Посилався на те, що позивачем було порушено порядок повідомлення про здійснення перевірки та порядок проведення перевірки. Зазначив, що усунув усі виявлені позивачем порушення, в обґрунтування чого посилався на долучені до матеріалів справи документи щодо усунення виявлених позивачем порушень. Зазначив, що станом на дату розгляду справи підстав для зупинення його діяльності немає та просив відмовити позивачу у задоволенні позовних вимог.

Представник третьої особи-1 залишив вирішення питання щодо задоволення чи відмови у позову на розсуд суду відповідно до законодавства.

Представник третьої особи-2 проти позову заперечив. Зазначив, що позивачем було порушено порядок повідомлення про здійснення перевірки та порядок проведення перевірки. Крім того, посилався на те, що виявлені позивачем порушення не створюють загрозу життю і здоров'ю людей.

Розглянувши подані сторонами документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи та вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва встановив наступне.

Позивач на виконання наказу від 21.01.2014 №2 та відповідно до пункту 32 плану-графіку перевірок суб'єктів господарювання та будівель, споруд, приміщень територіальних органів влади та підпорядкованих їм структурних підрозділів, які належать до сфери управління (власності, володіння, користування) суб'єктів господарювання на підконтрольних об'єктах державних установ міста Києва на І-й квартал 2014 року, на підставі посвідчення про проведення перевірки від 22.01.2014 №17 провів планову перевірку додержання вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки ТОВ «Спецмехбуд 21» за адресою: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 51/2.

Суд встановив, що повідомлення від 22.01.2014 №39 про проведення планової перевірки відповідачу було вручено 30.01.2014, що підтверджується відповідною розпискою на даному повідомленні Білошицького С.В.

Перевірка була проведена у присутності начальника будівельно-монтажної дільниці ТОВ «Спецмехбуд 21» Білошицького С.В.

За результатами перевірки складено акт перевірки додержання (виконання) вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки від 28.02.2014 №32, у якому зафіксовано ряд порушень відповідачем вимог правил пожежної і техногенної безпеки, а саме:

1. Не надано підтверджуючих документів про те, що проведено розрахунки допустимого струмового навантаження електричних мереж (порушення пункту 5.1.20 НАПБ А.01.001-2004).

2. Ввід електрокабелів в інвентарні будівлі мобільного типу не виконано через зовнішні стіни у металевих трубах із за шпаруванням зазору між кабелями та трубою негорючим матеріалом (порушення пункту 2.1 ПУЕ).

3. Допускається експлуатація тимчасових дільниць електромережі (порушення пункту 5.1.9 НАПБ А.01.001-2004).

4. Електричні розетки, вимикачі в тимчасових мобільних спорудах встановлені на горючій основі без підкладання під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата на 1 см з кожного боку (порушення пункту 5.1.27 НАПБ А.01.001-2004).

5. Кондиціонери в тимчасових мобільних спорудах встановлені на опорні конструкції виготовлені з горючого матеріалу (порушення пункту 5.3.19 НАПБ А.01.001-2004).

6. Електрична проводка прокладена по горючим конструкціям (порушення пункту 5.1.15 НАПБ А.01.001-2004).

7. Лампи розжарювання освітлювальної електромережі побутових приміщень не захищені захисними скляними плафонами (порушення пункту 5.1.28.6 НАПБ А.01.001-2004).

8. В складському приміщенні №2 допускається зберігання матеріалів з різними пожежонебезпечними фізико-хімічними властивостями (порушення пункту 7.10.1.1 НАПБ А.01.001-2004).

9. Електричний вимикач складського (підсобного) приміщення №1 не винесено на зовнішню стіну, поза межі вказаного приміщення (порушення пункту 5.1.21 НАПБ А.01.001-2004).

10. Електросвітильник в складському приміщенні №1 не дообладнано захисним плафоном (порушення пункту 5.1.29 НАПБ А.01.001-2004).

11. Не на всіх тимчасових, мобільних будівлях та спорудах не вивішено таблички із зазначенням її призначення, інвентарного номера, прізвища особи, відповідальної за її експлуатацію та протипожежний стан (порушення пункту 8.4.10 НАПБ А.01.001-2004).

12. З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів на території буд майданчиків не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових тощо) (порушення пункту 5.1.7 НАПБ А.01.001-2004).

13. Допускається підвішування світильників безпосередньо на струмопровідні проводи на території буд майданчиків (порушення пункту 5.1.29 НАПБ А.01.001-2004).

14. Не надано підтверджуючих документів про те, що з моменту підключення будівельного майданчику до електромережі проведено замір опору ізоляції освітлювальної та силової електромережі на побутові та допоміжні приміщення будівельного майданчику (порушення пункту 5.1.34 НАПБ А.01.001-2004).

15. Не надано підтверджуючих документів про те, що здійснено занулення або заземлення всього електрообладнання (корпуси електричних машин, трансформаторів, апаратів, світильників, розподільчих щитів, щитів управління, металеві корпуси пересувних та переносних електроприймачів тощо) відповідно до вимог розділів ПУЕ (порушення пункту 5.1.32 НАПБ А.01.001-2004).

16. Не надано підтверджуючих документів про те, що до початку будівельно-монтажних робіт територію будівництва забезпечено протипожежним водопостачанням від пожежних гідрантів на водогінній мережі (порушення пункту 8.4.57 НАПБ А.01.001-2004).

17. Не надано підтверджуючих документів про те, що проведено випробування зовнішнього протипожежного водопостачання на тиск та витрату води з оформленням акту (один раз на рік) (порушення пункту 6.3.1.5 НАПБ А.01.001-2004).

18. На плані біля в'їзду на будмайданчик з нанесеними будівлями та спорудами, що будуються, а також допоміжними будівлями і спорудами не вказано в'їзди, під'їзди, вододжерела, засоби пожежогасіння та зв'язку (порушення пункту 8.4.12 НАПБ А.01.001-2004).

19. На фасаді території будівельного майданчику або іншому видному місці не встановлено адресний вказівник (назва вулиці, номер будинку), і освітлюваний у темний час доби (порушення пункту 4.2.20 НАПБ А.01.001-2004).

20. До всіх споруд, що будуються, та допоміжних споруд, у тому числі й тимчасових, місць відкритого зберігання будівельних матеріалів, конструкцій та устаткування не забезпечено вільний під'їзд. (Улаштування під'їздів та доріг до будівель, що зводяться, необхідно завершити до початку основних будівельних робіт. Уздовж будівель понад 18 м завширшки проїзди повинні бути з двох поздовжніх боків, а понад 100 м завширшки - з усіх боків будови. Відстань від краю проїжджої частини до стін будівель та споруд не повинна перевищувати 25 м. Для умов щільної забудови допускаються окремі відхилення від цих вимог за погодженням з органами державного пожежного нагляду) (порушення пункту 8.4.13 НАПБ А.01.001-2004).

21. На фасаді будівельного майданчику не закріплено покажчик найближчого пожежного гідранта з нанесенням на нього: літерним індексом ПГ, цифровими значеннями відстані в метрах від покажчика до гідранта, внутрішнього діаметра трубопроводу в міліметрах, зазначенням виду водогінної мережі (тупикова чи кільцева) (порушення пункту 6.3.1.11 НАПБ А.01.001-2004).

22. Пожежні щити не забезпечені нормативною кількістю первинних засобів пожежогасіння з розрахунку на один щит /вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1шт., бочка місткістю не менше 0,2м3 -1шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті (кошма) розміром 2м х 2м -1шт., гаки - 3 шт., пожежні відра місткістю не менше 0,008м3 - 2 шт., ломи - 2 шт., лопати - 2 шт., сокири - 2 шт. (порушення пункту 8.4.9 НАПБ А.01.001-2004).

23. Територія будівельного майданчику та тимчасові мобільні будівлі не забезпечені нормативною кількістю первинних засобів пожежегасіння (вогнегасниками) (порушення пункту 8.4.9 НАПБ А.01.001-2004).

24. Експлуатація та технічне обслуговування вогнегасників не здійснюється у відповідності до правил експлуатації вогнегасників (не всі вогнегасники перезаряджені) (порушення пункту 6.4.18 НАПБ А.01.001-2004).

25. Наказом не затверджено списки добровільної пожежної дружини та не організовано її роботу згідно з типовим Положенням про ДПД, затвердженим наказом МНС України від 11.02.2004 року № 70, зареєстрованим в Міністерстві Юстиції України 19.02.2004р. № 221/8820 (порушення пункту 3.14. НАПБ А.01.001-2004, пунктів 1.1, 1.2 НАПБ Б.02.004-2004 «Положення про добровільні пожежні дружини (команди)»).

26. Члени добровільної пожежної дружини не застраховані від нещасних випадків у страховій компанії (порушення пункту 3.14 НАПБ А.01.001-2004, пункту 5.5 НАПБ Б.02.004-2004 «Положення про добровільні пожежні дружини (команди)»).

27. Для забезпечення під'їзду та кругового руху пожежної техніки біля висотного будинку не передбачено кругового проїзду та не розролено схему під'їзду та розташування пожежної техніки на прилеглій до висотного будинку території у складі проектної документації з погодженням її з органами державного пожежного нагляду (порушення пункту 3.4 ДБН В.2.2-24:2009).

28. Висотний будинок не поділено на протипожежні відсіки по висоті на відмітці не вище 50 м (порушення пунктів 3.13, 9.11 ДБН В.2.2-24:2009).

29. Приміщення паркінгів не розділено на димові зони площею не більше ніж 1600 м2 (кожну димову зону слід як правило огороджувати щільними вертикальними завісами з негорючих матеріалів, що спускаються зі стелі (перекриття) до підлоги, але не нижче 2,5 м) (порушення пункту 5.7 СНиП 2.04.05-91).

30. Приміщення та інженерні мережі (комунікації) підземних паркінгів не відокремлені від приміщення зберігання автомобілів глухими протипожежними перегородками 1-го типу (порушення пункту 6.45 примітка 1 ДБН В.2.3-15:2007).

31. Значення класів вогнестійкості будівельних конструкцій (міжповерхові перекриття, несучі елементи, огороджувальні стіни, перегородки, площадки та марші сходів тощо) об'єкту не визначені шляхом вогневих випробувань за ДСТУ Б.В.1.1-4, в зв'язку з чим відсутнє підтвердження фактичного класу вогнестійкості будівельних конструкцій та протипожежних перешкод об'єкту (порушення таб. 4, пунктів 2.17, 2.19 ДБН В.1.1-7-2002).

32. Не проводиться монтування внутрішнього протипожежного водогону одночасно із зведенням об'єкта (порушення пункту 8.4.58 НАПБ А.01.001-2004).

33. 3 приміщень водонасосних в підземних паркінгах не передбачено окремий вихід назовні або на сходову клітку, яка має вихід безпосередньо на зовні (порушення пункту 14.3 ДБН В.2.5-64:2012).

34. Не отримано вихідні дані та завдання на розроблення інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єкту (порушення дод. А ДСТУ Б А.2.2-7:2010).

До матеріалів справи позивач надав фотофіксацію виявлених порушень в ході перевірки відповідача за адресою: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 51/2 (а.с. 32-42).

Таким чином, позивач в ході перевірки встановив, що ТОВ «Спецмехбуд 21» функціонує з порушенням правил та норм пожежної і техногенної безпеки, що створює загрозу життю та здоров'ю людей.

Відповідач та третя особа-2, заперечуючи проти задоволення позову, посилались на порушення позивачем порядку здійснення перевірки.

Стосовно доводів відповідача і третьої особи-2 про те, що посадовими особами позивача не було вручено посвідчення (направлення) та не пред'явлено службове посвідчення, суд зазначає, що відповідно до положень частини 5 статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» суб'єкт господарювання має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходу, якщо вони не пред'явили зазначених документів.

Враховуючи те, що відповідач допустив посадових осіб до перевірки, суд відхиляє наведені посилання на невручення посвідчення та непред'явлення службового посвідчення.

Крім того, відповідач та третя особа-2 посилались на те, що під час проведення перевірки не була присутня уповноважена особа ТОВ «Спецмехбуд 21».

В акті від 28.02.2014 №32 зазначено, що при проведенні перевірки був присутній начальник будівельно-монтажної дільниці ТОВ «Спецмехбуд 21» Білошицький С.В.

В матеріалах справи наявна копія наказу від 04.02.2013 №2 про призначення Білошицького С.В. відповідальним за проведення будівельних робіт на об'єкті: «Будівництво житлово-офісно-торгівельно-розважального комплексу за адресою: вул. Анрі Барбюса, 51/2 в Печерському районі міста Києва» (а.с. 202).

Докази того, що Білошицький С.В. не знаходився на вказаному об'єкті в момент проведення позивачем перевірки, відсутні, а тому, наведені доводи відповідача та третьої особи-2 суд відхиляє.

Відповідач також посилався на те, що ним було усунуто усі порушення, зафіксовані в акті позивача від 28.02.2014 №32, про що повідомлено останнього гарантійним листом №78 від 17.03.2014, отриманого позивачем 19.03.2014 №2285 (а.с. 94-100).

Згідно вказаного гарантійного листа, порушення, зафіксовані в акті від 28.02.2014 №32 під №№ 1-15, 18, 19, 21-24 усунуті відповідачем, решта порушень усуваються.

Крім того, відповідач надав до матеріалів справи копію акту №1 від 12.03.2014 про усунення порушень у галузі пожежної та техногенної безпеки на об'єкті будівництва розташованому за адресою: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 51/2, підписаного членами комісії, створеної відповідачем.

Суд встановив, що ТОВ «Спецмехбуд 21» листом від 25.03.2014 №92 звернулось до позивача з проханням провести позапланову перевірку по будівельному майданчику: «Будівництво житлово-офісно-торгівельно-розважального комплексу за адресою: вул. Анрі Барбюса, 51/2 в Печерському районі міста Києва» у зв'язку з усуненням недоліків, зафіксованих в акті від 28.02.2014 №32 (а.с. 114).

Наказом Управління з організації пожежно-профілактичної діяльності у державних установах ГУ ДСНД України у місті Києві від 07.04.2014 №8 призначено позапланову перевірку додержання (виконання) законодавства з питань пожежної і техногенної безпеки «Будівництва житлово-офісного, торгово-розважального комплексу», ДВ «Преса України» - замовник, ПАТ ХК «Київміськбуд» - інвестор, ТОВ «Спецмехбуд-21» - генпідрядник по вул. Анрі Барбюса, 51/2 в Печерському районі м. Києва в період з 07.04.2014 по 08.04.2014 (а.с. 172).

На підставі вказаного наказу та посвідчення від 07.04.2014 №82 посадовими особами позивача було проведено позапланову перевірку зазначеного об'єкта у присутності виконробу ТОВ «Спецмехбуд 21» Міщенка В.О. та головного інженера ТОВ «Спецмехбуд 21» Кравчука О.Л., за результатами якої складено акт перевірки додержання (виконання) вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки від 08.04.2014 №87 (далі - акт від 08.04.2014 №87) (а.с. 185-195).

Згідно вказаного акту, позивачем було встановлено ряд порушень ТОВ «Спецмехбуд 21» правил і норм пожежної і техногенної безпеки, а саме встановлені аналогічні порушення, зафіксовані в пунктах 3-7, 10, 12, 27, 30-34 акту від 28.02.2014 №32.

Доводи, якими відповідач обґрунтовував відсутність у виявлених позивачем порушеннях небезпеки для життя та здоров'я людей суд відхиляє, з огляду на наступне.

Відповідно до пункту 5.1.9 НАПБ А.01.001-2004 улаштування та експлуатація тимчасових електромереж не дозволяється. Винятком можуть бути тимчасові ілюмінаційні установки і електропроводки, які живлять місця проведення будівельних, тимчасових ремонтно-монтажних та аварійних робіт. Не дозволяється прокладання проводів і кабелів (за винятком тих, що прокладаються у сталевих трубах) безпосередньо поверхнею металевих панелей та плит з полімерними і утеплювачами, а також установлення електричних апаратів, щитів тощо ближче 1 м від указаних конструкцій. У місцях перетинання обгороджувальних конструкцій електричними комунікаціями повинні передбачатися металеві гільзи з ущільненням негорючими матеріалами.

Пунктом 5.3.19 НАПБ А.01.001-2004 передбачено, що під час експлуатації побутових кондиціонерів забороняється: діри встановленні кондиціонера у віконному отворі використовувати як опорні конструкції горючі елементи конструкцій рам замість монтажних кріплень заводського виготовлення або інших металевих конструкцій; кустарно переробляти кондиціонери з метою зміни їх функціонального призначення; замінювати наявні триполюсні; штепсельні роз'єднувачі на двополюсні; установлювати кондиціонери у внутрішніх протипожежних перегородках та стінах; установлювати у виробничих приміщеннях категорій А і Б.

У відповідності до пункту 5.1.15 НАПБ А.01.001-2004 прокладання проводів (кабелів) поверхнею горючих основ (конструкціях, деталях), улаштування вводів у будівлі повинно здійснюватися згідно з ПУЕ та ДНАОП 0.00-1.32-01 (У0272203-01). У разі відкритого прокладання незахищених проводів та захищених проводів (кабелів) з оболонками з горючих матеріалів відстань від них до горючих основ (конструкцій, деталей) повинна становити не менше 0,01 м. У разі неможливості забезпечити вказану відстань провід (кабель) слід відокремлювати від горючої поверхні шаром негорючого матеріалу, який виступає з кожного боку проводу (кабелю), не менше ніж на 0,01 м. У разі схованого прокладання таких проводів (кабелів) їх необхідно ізолювати від горючих основ (конструкцій) суцільним шаром негорючого матеріалу. Після закінчення прокладання складається акт проведення схованих робіт.

Положеннями пункту 5.1.7 НАПБ А.01.001-2004 встановлено, що з'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів мають здійснюватися за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових тощо). Місця з'єднання жил проводів і кабелів, а також з'єднувальні та відгалужувальні затискачі повинні мати мінімальний перехідний опір, щоб уникнути їх перегрівання і пошкодження ізоляції стиків. Струм втрат ізоляції стиків повинен бути не більше струму втрат ізоляції цілих жил цих проводів і кабелів).

Згідно з пунктом 5.1.27 НАПБ А.01.001-2004 електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати можуть встановлюватися на горючі основи (конструкції) лише з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 м. Також слід захищати електровироби (розетки, вимикачі тощо), вбудовані в конструкції з горючих матеріалів (окрім матеріалів груп горючості Г1, Г2), якщо технічні умови на ці вироби не допускають монтаж безпосередньо на горючих основах з матеріалів груп горючості Г3, Г4.

У відповідності до пункту 5.1.29 НДПБ А.01.001 підвішування світильників безпосередньо на, струмопровідні проводи, обгортання електроламп і світильників папером, тканиною та іншими горючими матеріалами, експлуатація їх зі знятими ковпаками (розсіювачами) забороняється.

Пунктом 3.4. ДБН В.2.2-24:2009 встановлено, що для забезпечення під'їзду та кругового руху пожежної техніки біля висотного будинку необхідно передбачати кругові проїзди. У разі неможливості виконання даного пункту необхідно розробляти схему під'їзду та розташування пожежної техніки на прилеглій до висотного будинку території у складі проектної документації з погодженням її з органами державного пожежного нагляду).

Положеннями пункту 6.45 (примітка 1) ДБН В.2.3-15:2007 встановлено, що приміщення та інженерні мережі (комунікації), повинні бути відокремлені від приміщень зберігання автомобілів глухими протипожежними перегородками 1-го типу.

Вимогами таб. 4., пунктів 2.17., 2.19. ДБН В. 1.1-7-2002 встановлено, що ступінь вогнестійкості будинку визначається межами вогнестійкості його будівельних конструкцій і межами поширення вогню по цих конструкціях. Конструктивні характеристики будинків залежно від їхнього ступеня вогнестійкості. При впровадженні в практику будівництва конструктивних систем будинків, які не можуть бути однозначно класифіковані за певним ступенем вогнестійкості, рішення щодо їх ступеня вогнестійкості слід приймати за результатами проведення натурних вогневих випробувань на фрагментах таких будинків за методиками, затвердженими чи погодженими центральним органом державного пожежного нагляду.

Виявлені позивачем порушення ТОВ «Спецмехбуд 21» вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки зазначені в акті перевірки створюють реальну загрозу життю та здоров'ю людей, які працюють, перебувають на підприємстві, а також особам, які будуть здійснювати гасіння виниклої пожежі).

Слід зазначити, що порушення які не усунуті відповідачем можуть спричинити настання негативних наслідків та створюють реальну загрозу життю та здоров'ю людей, які знаходяться у приміщеннях відповідача, а також особам які будуть здійснювати гасіння пожежі, у разі її виникнення.

Згідно зі статтею 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Статтею 55 Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI передбачені заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, відповідно до частини першої якої забезпечення пожежної безпеки на території України, регулювання відносин у цій сфері органів державної влади, органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання і громадян здійснюються відповідно до цього Кодексу, законів та інших нормативно-правових актів.

Діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою виробничої та іншої діяльності посадових осіб і працівників підприємств, установ та організацій. Зазначена вимога відображається у трудових договорах (контрактах), статутах та положеннях (частина друга статті 55 Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI).

Положеннями частини 2 статті 51 та частини 5 статті 55 Кодексу цивільного захисту України забезпечення пожежної та техногенної безпеки суб'єкта господарювання покладено на власників та керівників таких суб'єктів господарювання.

Відповідно до положень статей 4-7 Закону України «Про пожежну безпеку» Правила пожежної безпеки в Україні є обов'язковими для виконання всіма центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями (незалежно від виду їх діяльності та форм власності), посадовими особами та громадянами.

Пунктом 12 частини 1 статі 67 Кодексу цивільного захисту України передбачено, що до повноважень центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, належить звернення до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, експлуатації будівель, об'єктів, споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг, якщо ці порушення створюють загрозу життю та/або здоров'ю людей.

У відповідності до частини 2 статті 68 Кодексу цивільного захисту України, статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», у разі встановлення порушення вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, що створює загрозу життю та здоров'ю людей, посадові особи центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, звертаються до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, споруд, окремих приміщень, випуску та реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту у порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень частини 1 статті 70 Кодексу цивільного захисту України, підставою для звернення центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, об'єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів є: недотримання вимог пожежної безпеки, визначених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами, стандартами, нормами і правилами; порушенням вимог пожежної безпеки, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час будівництва приміщень, будівель та споруд виробничого призначення; нездійснення заходів щодо захисту персоналу від шкідливого впливу ймовірних надзвичайних ситуацій; неготовність до використання за призначенням аварійно-рятувальної техніки, засобів цивільного захисту, а також обладнання, призначеного для забезпечення безпеки суб'єктів господарювання.

Згідно з частиною 1 статті 70 Кодексу цивільного захисту України встановлено, що підставою для звернення центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, об'єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, зокрема, є:

- недотримання вимог пожежної безпеки, визначених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами, стандартами, нормами і правилами;

- порушення вимог пожежної безпеки, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час будівництва приміщень, будівель та споруд виробничого призначення;

- нездійснення заходів щодо захисту персоналу від шкідливого впливу ймовірних надзвичайних ситуацій.

Частиною 2 статті 70 Кодексу цивільного захисту України передбачено, що повне або часткове зупинення роботи підприємств, об'єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, виконання робіт, надання послуг здійснюється виключно за рішенням адміністративного суду.

Враховуючи вищевикладене, оцінивши докази, наявні в матеріалах справи, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх всебічному, повному та об'єктивному дослідженні, та враховуючи всі наведені обставини, суд дійшов висновку, що позовні вимоги про застосування заходів реагування у вигляді повного зупинення роботи Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецмехбуд 21» (код ЄДРПОУ 34424723) з будівництва житлово-офісно-торгівельно-розважального комплексу по вул. Анрі Барбюса, 51/2 у місті Києві шляхом відключення джерела електроживлення, накладення печаток на розподільчі електрощити та двері приміщень підлягають задоволенню.

Керуючись положеннями статей 2, 7, 69-71, 160-163, 254, 256 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Позов Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві задовольнити повністю.

2. Застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецмехбуд-21» заходи реагування у вигляді повного зупинення роботи Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецмехбуд 21» (код ЄДРПОУ 34424723) з будівництва житлово-офісно-торгівельно-розважального комплексу по вул. Анрі Барбюса, 51/2 у місті Києві шляхом відключення джерела електроживлення, накладення печаток на розподільчі електрощити та двері приміщень.

3. Покласти на Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві обов'язок щодо забезпечення виконання даної постанови.

Постанова підлягає негайному виконанню.

Постанова набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України. Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом десяти днів за правилами, встановленими ст.ст. 185-187 Кодексу адміністративного судочинства України, шляхом подання через суд першої інстанції апеляційної скарги.

Суддя К.М. Кобилянський

Повний текст постанови складено та підписано 17.04.2014.

https://pravoscope.com/act-postanova-826-3428-14-kobilyanskij-k-m-15-04-2014-spravi-zi-sporiv-z-privodu-realizaci-derzhavno-pol-s

0

113

Максут написал(а):

Ви мабуть писали у приписі одне речення "Недотримані вимоги пожежної безпеки, визначені цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами, стандартами, нормами і правилами", посилались на підпункт 1а) пункту 1 ст. 79 КЦЗУ. Так? Чи додавали ще кілька літер з підпункту 2, щодо техногенної безпеки?


без Вашого мабуть, ствердно скажу, що ні...проте нічого мені не забороняє в колонці 3 припису обгрунтувати порушення, яке необхідно усунути, для прикладу (провести ідентифікацію та паспортизацію потенційно небезпечного обєкта) - підпунктом г) пункту 2 частини першої статті 69 КЦЗУ, пунктами 7 та 17 Положення про про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів, затвердженого наказом МНС України від 18.12.2000 року N 338, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.09.2005 року за N 970/11250 та пунктом 2 Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів, затвердженого наказом МНС України від 23.02.2006 N 98, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2006 року за N 286/12160....

0

114

konstantin_01 написал(а):

проте нічого мені не забороняє

а Ви прихільник обгрунтовувати один пункт заходів усіма можливими документами в яких зустрічається ця вимога? Гадаєте, що посилаючись на три нормативних документи, Ви наближаєте проведення паспортизації?

0

115

konstantin_01 написал(а):

без Вашого мабуть, ствердно скажу, що ні...проте нічого мені не забороняє в колонці 3 припису обгрунтувати порушення, яке необхідно усунути, для прикладу (провести ідентифікацію та паспортизацію потенційно небезпечного обєкта) - підпунктом г) пункту 2 частини першої статті 69 КЦЗУ, пунктами 7 та 17 Положення про про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів, затвердженого наказом МНС України від 18.12.2000 року N 338, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.09.2005 року за N 970/11250 та пунктом 2 Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів, затвердженого наказом МНС України від 23.02.2006 N 98, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2006 року за N 286/12160....

так вы не Робин Гуд!
вы такой же мелкий...  :angry:
ЕСЛИ ВАМ УЖЕ ПРИКАЗ МЧС НЕ УКАЗ ТОГДА МОЖЕТЕ ДАЛЬШЕ ЦИТИРОВАТЬ "ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ"!
читайте приказ № 863, а именно АКТ и в самом конце:

Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим актом перевірки
№ з/п Позначення нормативно-правового акта Назва нормативно-правового акта Затверджено
    вид нормативно-правового акта та назва органу дата та номер нормативно-правового акта
А 1 2 3 4
1 Закони України
1.1 ЗУ № 877 «Про правові засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Закон України Від 05.04.2007 № 877 - V

1.2 ЗУ № 3745 «Про пожежну безпеку» Закон України Від 17.12.1993 № 3745 - XII

1.3 ЗУ № 1859 «Про правові засади цивільного захисту» Закон України Від 24.06.2004 № 1859 - IV

1.4 ЗУ № 1281 «Про аварійно-рятувальні служби» Закон України Від 14.12.1999 № 1281 - XIV

1.5 ЗУ № 1809 «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» Закон України Від 08.06.2000 № 1809 - III

1.6 ЗУ № 2974 «Про Цивільну оборону України» Закон України Від 03.02.1993 № 2974 - XII

1.7 ЗУ № 2245 «Про об'єкти підвищеної небезпеки» Закон України Від 18.01.2001 № 2245 - III

1.8 ЗУ № 15/98 «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» Закон України Від 14.01.1998 № 15/98 - ВР

2 Постанови Кабінету Міністрів України
2.1 Положення про ДПО Положення Про Державну пожежну охорону Постанова Кабінету Міністрів України Від 26.07.1994 № 508

2.2 Ступінь ризику ТтаПБ Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Постанова Кабінету Міністрів України Від 29.02.2012 № 306

2.3 Типове положення про ВПО Типове положення про відомчу пожежну (пожежно-сторожову) охорону Постанова Кабінету Міністрів України Від 14.08.1995 № 653

2.4 Положення про ДПД (ДПК) Положення про добровільну пожежну дружину (команду) Постанова Кабінету Міністрів України Від 25.02.2009 № 136

2.5 Порядок страхування Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру Постанова Кабінету Міністрів України Від 16.11.2002 № 1788

2.6 Порядок забезпечення Порядок забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту Постанова Кабінету Міністрів України Від 19.08.2002 № 1200

2.7 Перелік об’єктів АРС Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами Постанова Кабінету Міністрів України Від 04.08.2000 № 1214

2.8 Порядок створення матеріальних резервів Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків Постанова Кабінету Міністрів України Від 29.03.2001 № 308

2.9 Загальне положення про спеціальну комісію НС Загальне положення про спеціальну Урядову комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та об'єктового рівня Постанова Кабінету Міністрів України Від 14.06.2002 № 843

2.10 Порядок ідентифікації ПНО Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки Постанова Кабінету Міністрів України Від 11.07.2002 № 956

3 Нормативно-правові акти міністерства
3.1 НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників Наказ МНС України Від 02.04.2004 №151, зареєстрований у Мін’юсті України 29.04.2004 за № 554/9153
3.2 НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні Наказ МНС України Від 19.10.2004 № 126, зареєстрований у Мін’юсті України 04.11.2004 за № 1410/10009
3.3 НАПБ Б.01.008-2004 Правила експлуатації вогнегасників Наказ МНС України Від 02.04.2004 №152, зареєстрований у Мін’юсті України 29.04.2004 за № 555/9154
3.4 Методика ідентифікації ПНО Методика ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів Наказ МНС України Від 23.02.2006 № 98, зареєстрований у Мін’юсті України 20.03.2006 за № 286/12160
3.5 Правила улаштування СРВНС Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення Наказ МНС України Від 15.05.2006 № 288, зареєстрований у Мін’юсті України 05.07.2006 за № 785/12659
3.6 Правила охорони життя на ВО Правила охорони життя людей на водних об’єктах України Наказ МНС України Від 03.12.2001 № 272, зареєстрований у Мін’юсті України 01.02.2002 за № 95/6383
3.7 ПТБ Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях Наказ МНС України Від 15.08.2007 № 557, зареєстрований у Мін’юсті України 03.09.2007 за № 1006/14273
3.8 Порядок атестації АРС Порядок атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників Наказ МНС України Від 19.06.2003 № 201, зареєстрований у Мін’юсті України 24.07.2003 за № 640/7961
Голова Державної інспекції
техногенної безпеки України
Е. Улинець

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/file/text/11/f382476n262.doc

Отредактировано serega_m (22-05-2015 00:26:23)

0

116

serega_m написал(а):

И где тут хоть один Константин?

serega_m написал(а):

чьи медальки себе вешаете?

serega_m написал(а):

и вообще это решение - верх бэзглуздя!
оцените полёт мысли нашего визави - konstantin_01


шановний опонент, по перше - ці "верхи безгуздя", які обгрунтовані статтею 70 КЦЗУ по справі № 826/3428/14, підтверджені ухвалою Вищого адміністративного суду України, яка вже не переглядалась Верховним Судом України та набрала законної  сили, а по справі № 822/630/14 - підтверджені ухвалою Вінницького апеляційного адміністративного суду, яка також набрала законної сили....по друге - я й не повинен фігурувати як представник позивача чи відповідача в цих справах, як вам чомусь мариться, оскільки вчора вибірково взяв їх з ЄДРСР та зазначив номера цих справ вам для зразку, рішення суду по яким обгрунтовані статтею 70 КЦЗУ....по третє - все ж таки очікую побачити номер хоч однієї адміністративної справи, в якій ви себе так гордо позиціонуєте як партнер та обслуговували своїх клєнтів як позивач чи відповідач??????????чи ваш "тузик сдох. грелки закончились"??????

0

117

Добавлю к вышесказанному следующее:
konstantin_01 может вы и шарите в праве, может и читаете что-то, может и не глупый человек, может и ещё что-то, НО видимо у вас не было ХОРОШЕГО учителя (наставника, желательно нормативщика!
Принцип таков: требование должно быть абсолютно конкретным и обоснование совершенно точным - нормативный документ такой-то, раздел такой-то, пункт такой-то, страница такая-то, параграф такой-то, таблица такая-то и разговор окончен!
Гвоздь вбит щляпкой вниз!
Шайба в воротах и ликование на трибунах болельщиков!
:glasses:
Или для вас будет новостью, что пожарная наука довольно точная и уже давным давно загнаная в формулы и методики расчётов?

0

118

Максут написал(а):

а Ви прихільник обгрунтовувати один пункт заходів усіма можливими документами в яких зустрічається ця вимога? Гадаєте, що посилаючись на три нормативних документи, Ви наближаєте проведення паспортизації?


не всіма можливими, а всіма тими, які встановлюють вимоги, в розрізі за їх юридичною силою...

0

119

konstantin_01 написал(а):

підтверджені ухвалою Вищого адміністративного суду України

промах!
Эти дела в касационном порядке не рассматриваются!
читайте КАСУ

Стаття 183-6. Особливості провадження у справах щодо підтвердження обґрунтованості вжиття суб'єктами владних повноважень заходів реагування під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

1. Провадження у справах щодо підтвердження обґрунтованості вжиття суб’єктами владних повноважень заходів реагування на виявлені під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності порушення вимог законодавства у разі, якщо необхідність такого підтвердження передбачена законом, здійснюється на підставі адміністративного позову суб’єкта владних повноважень, яким ужито відповідних заходів реагування.

2. Адміністративний позов подається суб’єктом владних повноважень до окружного адміністративного суду не пізніше наступного дня з дня видання (прийняття) відповідного розпорядчого документа про вжиття заходів реагування, обґрунтованість яких підлягає підтвердженню судом.

3. Позовна заява має відповідати вимогам, установленим статтею 106 цього Кодексу. У разі якщо порушення, яке стало підставою для вжиття заходів реагування, було виявлено відповідним суб’єктом владних повноважень під час проведення перевірки, до позовної заяви додаються копії документів, що підтверджують дотримання процедури проведення цієї перевірки.

4. У разі невідповідності поданої заяви вимогам частини третьої цієї статті суд у день подання позовної заяви повідомляє позивача про таку невідповідність та встановлює строк не більше двох днів для усунення недоліків. Якщо позивач усунув недоліки в установлений судом строк, позовна заява вважається поданою в день, коли зазначені недоліки було усунуто.

Невиконання вимог суду про усунення недоліків у встановлений строк тягне за собою повернення позивачу позовної заяви та доданих до неї документів.

Повернення позовної заяви унеможливлює повторне звернення з тим самим позовом.

Ухвала суду про повернення позовної заяви може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом двох днів з дня її постановлення.

5. Питання про відкриття провадження в адміністративній справі суд вирішує не пізніше наступного дня з дня надходження позовної заяви. Копії ухвали про відкриття провадження невідкладно надсилаються позивачу та особі, прав, свобод, інтересів чи обов’язків якої стосується адміністративний позов. В ухвалі про відкриття провадження суд може зобов’язати позивача вжити заходів для своєчасного та належного повідомлення особі, прав, свобод, інтересів чи обов’язків якої стосується адміністративний позов, про час і місце розгляду справи з наданням у судовому засіданні доказів про таке повідомлення.

6. Виклик судом осіб, які беруть участь у справі, та повідомлення про постановлені судом ухвали здійснюються за допомогою кур’єра або телефону, факсу, електронної пошти чи іншого технічного засобу зв’язку. Неприбуття в судове засідання осіб, яким належним чином повідомлено про час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду.

7. У разі постановлення ухвали про відкриття провадження у справі суд у п’ятиденний строк ухвалює постанову по суті заявлених вимог.

8. У постанові суду зазначаються:

1) день, час та місце її ухвалення;

2) найменування адміністративного суду, прізвище та ініціали судді, який ухвалив постанову;

3) найменування суб’єкта владних повноважень, який звернувся з адміністративним позовом, ім’я (найменування) особи, прав, свобод, інтересів чи обов’язків якої стосується адміністративний позов;

4) зміст вимог адміністративного позову;

5) положення закону, якими керувався суд і на підставі яких ухвалено постанову;

6) висновок суду про повне або часткове задоволення чи відмову в задоволенні вимог адміністративного позову з посиланням на досліджені судом докази;

7) висновок суду про розподіл судових витрат;

8) строк набрання постановою законної сили та порядок її оскарження.

9. Постанова адміністративного суду ухвалюється, проголошується та видається або надсилається в день її ухвалення згідно з правилами, передбаченими статтями 160, 167 цього Кодексу, без права суду відкласти складення постанови в повному обсязі.

Постанову адміністративного суду може бути надіслано кур’єром, факсом, електронною поштою чи іншим технічним засобом зв’язку.

10. У разі якщо під час судового розгляду буде встановлено, що обставини, які стали підставою для вжиття заходів реагування, обґрунтованість яких потребує підтвердження судом, перестали існувати або усунуті, суд ухвалює постанову про відсутність підстав для вжиття відповідним суб’єктом владних повноважень заходів реагування.

11. Апеляційні скарги на судові рішення суду першої інстанції подаються протягом трьох днів з дня їх ухвалення.

Апеляційні скарги розглядаються апеляційним судом у строк не більше трьох днів з дня відкриття апеляційного провадження.

Копія судового рішення апеляційної інстанції надсилається особам, які беруть участь у справі, в день його ухвалення кур’єром, факсом, електронною поштою чи іншим технічним засобом зв’язку.

Судове рішення апеляційної інстанції є остаточним і оскарженню не підлягає.

12. Строки, визначені цією статтею, не включають вихідних, святкових чи інших неробочих днів.

13. Особа має право подати заяву про скасування заходів реагування, обґрунтованість яких підтверджена постановою суду відповідно до положень цієї статті, якщо обставини, які стали підставою для вжиття цих заходів, перестали існувати або усунуті, що підтверджується відповідними доказами. Така заява подається до адміністративного суду, який ухвалив постанову про підтвердження обґрунтованості заходів реагування, вжитих суб’єктами владних повноважень.

14. Заява про скасування заходів реагування підлягає розгляду та вирішенню в судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, протягом п’яти днів з дня її отримання судом. Неприбуття в судове засідання осіб, яких належним чином повідомлено про час і місце розгляду, не перешкоджає розгляду такої заяви. У разі якщо суд дійде висновку про можливість ухвалення законного судового рішення без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі, він розглядає заяву в порядку письмового провадження.

За результатами розгляду заяви суд постановляє ухвалу про задоволення або про відмову в її задоволенні, яка не підлягає оскарженню.

Відмова у задоволенні заяви не перешкоджає повторному зверненню до суду із заявою про скасування заходів реагування.

{Розділ III доповнено статтею 183-6 згідно із Законом № 353-VII від 20.06.2013}

Всё это только доказывает бестолковость судей!
Вот когда заработает Высший совет юстиции они за это ответят!

0

120

serega_m написал(а):

ЕСЛИ ВАМ УЖЕ ПРИКАЗ МЧС НЕ УКАЗ ТОГДА МОЖЕТЕ ДАЛЬШЕ ЦИТИРОВАТЬ "ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ"!


указ, проте КЦЗУ має вищу юридичну силу ніж він...

0


Вы здесь » --= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =-- » Надзорно-профилактическая работа » Новые ППБУ, кто имеет что сказать?