<a href="http://service01.3bb.ru"><img src="http://ifolder.com.ua/pg0jlfn3smzr.html "width="120" height="118" border=0></a> <a href=" http://service01.3bb.ru"><img src="http://img108.mytextgraphics.com/flamewordmaker/2009/07/21/e3f3a951c1d7e3d129cfd82ffd819597.gif" border="0" alt="http://www.flamewordmaker.com - flame text"></a>

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОРУМ СЛУЖБЫ 101. ВСЕГДА ВАМ РАДЫ !!! * *

--= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =--

Объявление


ПОЛИТИКИ НА ФОРУМЕ НЕТ !!!


Електронні петиції Президенту України

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » --= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =-- » Надзорно-профилактическая работа » Новые ППБУ, кто имеет что сказать?


Новые ППБУ, кто имеет что сказать?

Сообщений 31 страница 60 из 406

31

чёт почитал я ППБУ и усомнился, что предложения наши были услышаны

0

32

serega_m написал(а):

п.5 раздела 1

какого НД?

0

33

serega_m написал(а):

Причём тут препринимательство?
Почитайте, речь идёт о ПРЕДПРИЯТИЯХ.
О субьектах хозяйственной деятельности...


так почитайте уважно, про що йде мова в положеннях статтей 62 та 63 Господарського кодексу України, на основі яких ми маємо зміст положення пункту 2. розділу І чинних Правил пожежної безпеки...які там в зазначеному пункті Правил "мутні формулювання"????? які на їх основі у вас виникають "підозри"???

П.С. про підприємництво, мову про яке я взагалі не вів, але воно все-таки чомусь вам ввижається, можете почитати в положеннях Глави 4 Господарського кодексу України, конкретне визначення  - в положенні статті 42 Господарського кодексу України

Отредактировано konstantin_01 (22-04-2015 17:06:25)

0

34

serega_m написал(а):

и причём здесь это?
с каких пор гсучс стало "добровольной"?


запитання з логікою "типичного пАжАрника", вибачте, але я інших слів не підібрав....ніхто й не говорив, що "гсучс стало "добровольной"....положенням пунктом 13 Порядку функціонування добровільної пожежної охорони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 564 (далі - Порядок) визначено, що  - "залучати членів пожежної дружини (команди) та використовувати закріплену за нею пожежну техніку до виконання завдань, не передбачених цим Порядком, забороняється". Ця заборона стосується керівників субєктів господарювання та органів місцевого самоврядування, які своїм рішенням створили такі підрозділи, контроль за діяльністю яких здійснює орган ДСНС (пункти 2 та 18 Порядку, підпункт 68 пункту 4 Положення про ДСНС, затвердженого указом Президента України від 16 січня 2013 року № 20/2013).  Порушення ними цієї заборони утворює в їх діях (бездіяльності) подію і склад адміністративного правопорушення, кваліфікованого по статті 175 КУпАП, підвідомчій органам ДСНС (стаття 223 КУпАП).

Заборона використання пожежної техніки, у тому числі пожежного обладнання, інвентарю та інструменту, для господарських, виробничих та інших потреб, не пов'язаних з пожежогасінням або навчанням ПРОТИПОЖЕЖНИХ ФОРМУВАНЬ, передбачена положенням підпункту 3.2. пункту 3. розділу V чинних правил ППБУ стосується знову ж таки керівників субєктів господарювання та органів місцевого самоврядування, які своїм рішенням створили такі підрозділи, контроль за діяльністю яких здійснює орган ДСНС.  Порушення ними цієї заборони утворює в їх діях (бездіяльності) подію і склад адміністративного правопорушення, кваліфікованого по статті 175 КУпАП, підвідомчій органам ДСНС (стаття 223 КУпАП).

0

35

konstantin_01 написал(а):

стосується знову ж таки керівників субєктів господарювання та органів місцевого самоврядування, які своїм рішенням створили такі підрозділи

это вы какое место в ППБУ зацитировали?

0

36

Как по мне, документ немножко не упростит работу инспекторов в преддверии предстоящих проверок

0

37

Максут написал(а):

это вы какое место в ППБУ зацитировали?


цим я розяснив кого стосується заборона, передбачена положенням підпункту 3.2. пункту 3. розділу V чинних ППБУ

0

38

Константин, Вы же очень эрудированый человек, зачем что-то доказывать, тем более сейчас- время все расставит на свои места, одно могу сказать-наши предложения никто не смотрел, как это не прискорбно, а нумерация разделов, пунктов, подпунктов оставляет желать лучшего

0

39

serega_m написал(а):

Моё мнение - законно никак!
Но присутствующие представители "от власти" естественно обоснуют другое мнение!
Наверняка припрятано "прикінцеве положення" у взаємозв'язку...


зміст самого розпорядження КМУ від 28 січня 2015 р. № 317-р особисто в мене викликає великі сумніви щодо його законності, вже не кажучи про проведення планових перевірок на його підставі, з огляду на наступне:

по перше, це ж яким "Нострадамусом" необхідно було бути Яценюку А.П., щоб 28 січня 2015 року знати, що він аж 4 березня 2015 року своєю постановою затвердить Перелік об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави....ще й буде знати номер постанови...Нострадамус разом з Вангою ну просто відпочивають;

навіщо за змістом розпорядження необхідно було зобовязувати ДСНС враховувати положення Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" від 02 вересня 2014 року № 1669-VII, якщо розпорядженням дозволено проводити лише планові перевірки.

0

40

konstantin_01 написал(а):

конкретно, що таке підприємство, його види та організаційні форми - статті 62 та 63 Господарського кодексу України, більш розлогіше - в положеннях Господарського кодексу України, які я навів раніше...

Отредактировано konstantin_01 (Сегодня 13:32:47)

Не совсем понятно:

Стаття 62. Підприємство як організаційна форма господарювання
1. Підприємство - самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами.
2. Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності.
3. Підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі статуту або модельного статуту. Підприємства незалежно від форми власності, організаційно-правової форми, а також установчих документів, на основі яких вони створені та діють, мають рівні права та обов'язки.
{Частина третя статті 62 в редакції Закону № 3262-VI від 21.04.2011}
4. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та може мати печатки.
{Частина четверта статті 62 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1206-VII від 15.04.2014}
5. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

Коментар:

1. Підприємство є основним суб'єктом господарських відносин. Можна з впевненістю сказати, що підприємство є основним суб'єктом господарювання. Саме підприємства утворюють головні ланки народного господарства, тоді як інші суб'єкти (банки, страхові компанії, об'єднання) обслуговують їх діяльність.
Основні ознаки підприємства:
1) суб'єкт господарювання;
2) самостійний учасник господарських відносин;
3) створюється компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами;
4) метою створення є задоволення суспільних та особистих потреб;
5) систематичне здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами.

2. Залежно від мети підприємства створення розрізняють комерційні та некомерційні. Комерційні підприємства здійснюють підприємницьку діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та для одержання прибутку (ч. 2 ст. 3 ГК). Прикладом таких підприємств є приватні підприємства, іноземні підприємства та підприємства з іноземними інвестиціями, комунальні комерційні підприємства, державні комерційні підприємства, господарські товариства (але лише ті, що діють як підприємства). Діяльність некомерційних підприємств спрямована на створення і підтримання необхідних матеріально-технічних умов їх функціонування, що здійснюється за участі або без участі суб'єктів господарювання (ч. 3 ст. 3 ГК). Такими є казенні та комунальні некомерційні підприємства.

3. Більшість підприємств діють на основі статуту або інших установчих документів. Згідно з ч. 1 ст. 57 ГК установчими документами суб'єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, - статут (положення) суб'єкта господарювання. Частиною 2 ст. 87 ЦК встановлено, що установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою.

4. Варто відзначити, що відповідно до ст. 191 ЦК підприємство - це об'єкт цивільних прав. Однак, ст. 191 ЦК знаходиться в гл. 13 "Речі. Майно" розд. "Об'єкти цивільних прав", норми якого визначають види об'єктів цивільних прав та їх правовий режим. До того ж у ЦК передбачена можливість утворення підприємств як осіб публічного права - державних (ч. 2 ст. 176 ЦК) та комунальних (ч. 2 ст. 169 ЦК) підприємств. Частина 1 ст. 83 ЦК передбачає можливість створення юридичних осіб у формі товариств, установ чи в інших формах, встановлених законом. У даному випадку - це ГК2. Якщо проаналізувати визначення підприємства як об'єкта цивільних прав, то воно відповідає визначенню цілісного майнового комплексу, що згідно з ч. 3 ст. 66 ГК визнається нерухомістю і може бути об'єктом купівлі-продажу та інших угод, на умовах і в порядку, визначених цим Кодексом та законами, прийнятими відповідно до нього.

Майно за підприємством може закріплюватися на праві власності, оперативного управління, господарського відання, оперативного управління або на інших речових правах відповідно до гл. 30 ЦК.

Майно підприємства відображається в його балансі. Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. N 87, баланс - це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал. Можна виділити такі особливості складення балансу.

Підприємство відкриває рахунки в банку згідно з ЦК, ГК, Законом України "Про банки та банківську діяльність" та нормативними актами Національного банку України.

5. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб. Це означає, що підприємство діє як одна юридична особа. Проте, зрозуміло, що його засновниками можуть бути інші юридичні особи, так що і підприємство може бути засновником інших юридичних осіб.

И что?

0

41

konstantin_01 написал(а):

так почитайте уважно, про що йде мова в положеннях статтей 62 та 63 Господарського кодексу України, на основі яких ми маємо зміст положення пункту 2. розділу І чинних Правил пожежної безпеки...які там в зазначеному пункті Правил "мутні формулювання"????? які на їх основі у вас виникають "підозри"???

П.С. про підприємництво, мову про яке я взагалі не вів, але воно все-таки чомусь вам ввижається, можете почитати в положеннях Глави 4 Господарського кодексу України, конкретне визначення  - в положенні статті 42 Господарського кодексу України

Отредактировано konstantin_01 (Сегодня 17:06:25)


Извините о "предприятиях" ошибка случилась, но в остальном читайте пост выше.
Я имел в виду положения статьи 55 ГКУ:

Стаття 55. Поняття суб'єкта господарювання

1. Суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

2. Суб'єктами господарювання є:

1) господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;

2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

{Пункт 3 частини другої статті 55 виключено на підставі Закону № 2424-IV від 04.02.2005}

3. Суб’єкти господарювання залежно від кількості працюючих та доходів від будь-якої діяльності за рік можуть належати до суб’єктів малого підприємництва, у тому числі до суб’єктів мікропідприємництва, середнього або великого підприємництва.

Суб’єктами мікропідприємництва є:

фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи - підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Суб’єктами малого підприємництва є:

фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи - підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Суб’єктами великого підприємництва є юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Інші суб’єкти господарювання належать до суб’єктів середнього підприємництва.

{Статтю 55 доповнено новою частиною згідно із Законом № 4618-VI від 22.03.2012}

4. Суб'єкти господарювання реалізують свою господарську компетенцію на основі права власності, права господарського відання, права оперативного управління відповідно до визначення цієї компетенції у цьому Кодексі та інших законах.

{Частина статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2424-IV від 04.02.2005}

5. Суб'єкти господарювання - господарські організації, які діють на основі права власності, права господарського відання чи оперативного управління, мають статус юридичної особи, що визначається цивільним законодавством та цим Кодексом.

6. Суб'єкти господарювання, зазначені у пункті першому частини другої цієї статті, мають право відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи.

{Частина статті 55 в редакції Закону № 2424-IV від 04.02.2005}

Коментар:

Коментована стаття дає визначення суб'єктів господарювання як учасників господарських відносин, які характеризуються сукупністю таких ознак, як:

1) здійснення господарської діяльності;

2) реалізація господарської компетенції;

3) відокремленість майна;

4) здатність нести відповідальність за своїми зобов'язаннями.

Визначення господарської діяльності дано у ст. 3 ГК України (див. коментар до ст. 3 ГК).

Відокремленість майна означає, що суб'єкт господарювання має у своєму розпорядженні певне майно, яке належить виключно йому: воно відокремлене від майна засновників такого суб'єкта, а також від майна інших учасників господарських відносин. Правові форми, в яких виражається майнова відокремленість суб'єкта господарювання прямо вказані у частині 3 даної норми. До них відносяться право власності, право господарського відання, право оперативного управління. Ці речові права становлять основу правового режиму майна суб'єктів господарювання, на якій базується їх господарська діяльність. Визначення та тлумачення цих категорій дається у подальших нормах ГК України. Так, щодо права власності див. коментар до ст. 134 ГК України, права господарського відання - коментар до ст. 136 ГК України, права оперативного управління - коментар до ст. 137 ГК України.

Здатність суб'єкта господарювання відповідати за своїми зобов'язаннями полягає у можливості застосування до нього санкцій, тобто таких заходів впливу у сфері господарювання, внаслідок яких для нього настають несприятливі економічні та/або правові наслідки. Такими санкціями можуть бути відшкодування збитків, штрафні санкції, оперативно-господарські та адміністративно-господарські санкції. Поняття, підстави та порядок застосування перелічених санкцій врегульовані главами 25, 26 та 27 ГК України.

У частині 1 коментованої норми міститься загальне правило щодо відповідальності суб'єктів господарювання, яке полягає в тому, що суб'єкти несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах лише належного їм на праві власності чи на іншому речовому праві майна. Це означає, що засновники суб'єкта господарювання не відповідають за зобов'язаннями цього суб'єкта, крім випадків, передбачених законодавством або установчими документами про створення даного суб'єкта. Випадками, які становлять виключення з загального правила, що прямо передбачені у законодавстві, є, наприклад, товариство з додатковою відповідальністю, повне товариство та командитне товариство; їх статус та особливості відповідальності передбачені ЦК України та Законом України "Про господарські товариства". ГК України також містить приклади таких суб'єктів господарювання. Так, за частиною 7 ст. 77 ГК України в разі недостатності коштів, що перебувають у розпорядженні казенного підприємства, держава в особі органу, до сфери управління якого входить підприємство, несе повну субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями казенного підприємства. Члени виробничого кооперативу несуть за зобов'язаннями кооперативу субсидіарну відповідальність своїм майном у розмірі, не меншому їх пайового внеску (ст. 108 ГК України).

Відповідно до частини 2 коментованої статті суб'єкти господарювання розмежовуються на господарські організації та на фізичних осіб - підприємців за умови здійснення ними господарської діяльності та державної реєстрації.

Господарськими організаціями є юридичні особи, створені в порядку та на умовах, передбачених ЦК України, підприємства, в тому числі державні та комунальні, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.

Загальні положення створення, діяльності та функціонування юридичних осіб регулюються підрозділом 2 розділу II Книги першої ЦК України. Так, відповідно до ст. 80 ЦК України юридичною особою є організація, створена і зареєстрована в установленому законом порядку. Організаційно-правовими формами юридичних осіб є товариства, установи та інші форми, встановлені законом.

Поряд із загальною категорією "юридичні особи" окремий наголос робиться на тому, що господарськими організаціями є підприємства, створені відповідно до ГК України, у тому числі державні та комунальні. Оскільки статус та порядок створення підприємств врегульовані окремими нормами ГК України.

До інших юридичних осіб, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку, відносяться, наприклад, ті, що здійснюють неприбуткову господарську діяльність, як то: кредитні спілки (ст. 130 ГК України) та благодійні організації (ст. 131 ГК України). Організаційні, правові засади створення та діяльності таких суб'єктів визначаються Законом України "Про кредитні спілки" та Законом України "Про благодійництво та благодійні організації" відповідно.

Згідно з коментованою статтею фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства) набуває статусу суб'єкта господарювання за наявності двох умов: здійснення господарської діяльності та державна реєстрація її як підприємця. Водночас норма ст. 128 ГК України, яка визначає статус громадянина у сфері господарювання, яка є спеціальною по відношенню до коментованої норми, звужує тлумачення цих категорій як умов набуття фізичною особою статусу суб'єкта господарювання. Так, громадянин визнається суб'єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи. Оскільки підприємницька діяльність є одним із видів господарської діяльності, лише її здійснення дозволяє фізичній особі стати суб'єктом господарювання. Здійснення фізичними особами некомерційної господарської діяльність не призводить до набуття ними статусу суб'єкта господарювання.

Щодо державної реєстрації суб'єктів господарювання див. коментар до ст. 58 ГК України.

Реалізація господарської компетенції полягає у здійсненні суб'єктами господарювання своїх прав та обов'язків і розкривається через поняття дієздатності таких суб'єктів. Відповідно до ст. 92 ЦК України здатність юридичної особи набувати цивільних прав та обов'язків і здійснювати їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону, називається цивільною дієздатністю юридичної особи. В окремих випадках, визначених законом, юридична особа може набувати цивільних прав та обов'язків і здійснювати їх через своїх учасників. Характерною особливістю є те, що правоздатність та дієздатність юридичних осіб виникає одночасно з моменту реєстрації юридичної особи.

Відповідно до ст. 50 ЦК України право на здійснення підприємницької діяльності має фізична особа з повною цивільною дієздатністю, яка за загальним правилом виникає у неї автоматично з досягненням повноліття (вісімнадцяти років). Проте, за частиною 3 ст. 35 ЦК України, неповнолітній фізичній особі, яка бажає займатися підприємницькою діяльністю, повна цивільна дієздатність може бути надана, якщо їй виповнилося шістнадцять років. Для цього необхідна письмова згода батьків, піклувальника або органу опіки і піклування, яка надається при реєстрації неповнолітньої особи як підприємця. У такому випадку фізична особа набуває повної цивільної дієздатності з моменту державної реєстрації її як підприємця і з цього ж моменту набуває статусу суб'єкта господарювання.

Обсяг прав та обов'язків суб'єктів господарювання визначається законодавством та установчими документами і в деяких випадках залежить від форми власності, на якій заснований суб'єкт господарювання. Так, наприклад, найбільший обсяг прав належить приватним підприємствам, а найменший - державним, зокрема казенним підприємствам.

Відповідно до частини 5 коментованої статті господарські організації наділені правом створювати свої філії, представництва та інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи.

Визначення загального поняття "відокремлений підрозділ" міститься у ст. 1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". Відповідно до цієї норми відокремлений підрозділ юридичної особи - це філія, інший підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи, або представництво, що здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.

Правовий статус філій та представництв врегульований ст. 95 ЦК України. Філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі її функції або частину. Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. Не маючи статусу юридичної особи, філії та представництва наділяються її майном і діють на підставі положення, яке затверджується юридичною особою. Слід зазначити, що за положеннями ст. 64 ГК України питання про розміщення відокремлених підрозділів юридичної особи повинно погоджуватися з відповідними органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку. Відповідно до ст. 58 ГК України та ст. 4, 28 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" відокремлений підрозділ юридичної особи не підлягає державній реєстрації, але відомості про нього включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Так как же могут біть предприятиями органі власти и органі местного самоуправления?  :question:

0

42

serega_m написал(а):

И что?


що вам не зрозуміло, якщо поставити знак рівності в контексті визначення понять (термінів) між "Підприємство - самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами" (положення статті 62 Господарського кодексу України) та "Ці Правила є обов’язковими для виконання суб’єктами господарювання, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування (далі - підприємства)" (положення пункту 2. розділу І чинних Правил пожежної безпеки)???

0

43

Был задан вопрос о гсучс и нислова о "добровольных формирований"

Максут написал(а):

я дико извиняюсь, Вы скажите, если требования ППБУ распространяются на ДСНС (а спорить я думаю с этим Вы не будете), то имеют ли право не нарушая упомянутый мной пункт правил, использовать пожарную технику не для пожаротушения или учений?

вы ответили не весть что + ещё и о договорных отношениях...:

konstantin_01 написал(а):

ДСНС має право використовувати пожежну техніку під час аварійно-рятувального обслуговування на договірній основі об’єктів підвищеної небезпеки та окремих територій, що перебувають у власності, володінні або користуванні суб’єктів господарювання, на яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України...на підставі чого, я зазначив раніше...
а ще уважно почитайте зміст підпункту 3.2. пункту 3. розділу V чинних правил ППБУ у взаємозвязку з чинним Порядком функціонування добровільної пожежної охорони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 564 (особливо у взаємозвязку зі змістом пункту 13), який має вищу юридичну силу, ніж чинні ППБУ, та зробіть відповідні висновки, чи є посадові особи ДСНС субєктами відповідальності за вчиненння адміністративних правопорушень по статті 175 КУпАП, якщо будуть "использовать пожарную технику не для пожаротушения или учений?"
Отредактировано konstantin_01 (Сегодня 14:53:29)

и лучше быть

konstantin_01 написал(а):

з логікою "типичного пАжАрника"

чем  с отсутствием логики с логикой высокопарного тролля!
За вашими витиеватыми цитатами и "прикинцэвымы положеннямы" просто сквозит защита своей притчастности к созданию тупейшего творения за последние годы!

вам ещё не понятно в чём мутность ваших формулировок? я скажу - всё должно быть чётко: нормативно-правовой акт такой-то, пункт такой-то, картинка такая-то - разговор окончен!
Вот как должно быть! Или там заумники на верху думают что простой инспектор (не в обиду) будет носит в своей голве всякий бред типа ГКУ или ещй что для того чтобы доказать что-то субъекту хозяйствования, его директору или тем более юристу?
Для того чтобы не заниматься ерундой, а заниматься профилактикой надо чтобы была чёткость определений или ссылки на конкретные нормы (статьи и Законы).

0

44

konstantin_01 написал(а):

що вам не зрозуміло, якщо поставити знак рівності в контексті визначення понять (термінів) між

А мне не понятно на основании чего ставить знак равеснтва!
Читайте внимательно комментарии к статьям - органы власти только участвуют в создании придприятий, но не занимаются хозяйственной деятельностью.
Создание предусматривает 2 вещи: регистрацию во время создания компетентным органом власти и 2-е непосредственно быть учредителем предприятия.
И всё!

0

45

serega_m написал(а):

Так как же могут біть предприятиями органі власти и органі местного самоуправления?


читайте положення пункту 1 частини другої статті 55 та частини першої статті 62 Господарського кодексу України у своєму взаємозвязку...

0

46

так же мутность формулировок подтверждает такое:

21. Нове будівництво, реконструкція, реставрація, технічне переоснащення та капітальний ремонт приміщень, будинків і споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку.

Каким образом это относится к пожарной безопасности?
И не нарушает ли это положения ЗУ "Об основах градостроительства", ЗУ "Об архитекрутной деятельности", ЗУ "О регулировании градостроительной деятельности"?

0

47

konstantin_01 написал(а):

читайте положення пункту 1 частини другої статті 55 та частини першої статті 62 Господарського кодексу України у своєму взаємозвязку..

и что вы хотите сказать что Облсовет или Обадминистрация, или мэрия являются коммунальными предприятиями и стало быть они предприятия?
не смешите!

0

48

konstantin_01 написал(а):

цим я розяснив

а Вы, я извиняюсь кто? Может Ваши разъяснения нам заскринить, распечатать и к ППБУ скрепочкой пристегнуть?

0

49

а может быть и это нормально?
р. 2 п.

5. На об’єктах з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення із одночасним перебуванням 50 і більше осіб (далі - об’єкти з масовим перебуванням людей), у будинках та спорудах (крім житлових будинків), котрі мають два поверхи і більше, у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб, а для одноповерхових - більше 50 осіб, мають бути розроблені і вивішені на видимих місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі.

+
р. 4 п.

4.7. Місткість торговельних та обідніх залів повинна відповідати вимогам норм проектування, а в разі їх відсутності визначатися з розрахунку не менше 1,35 м-2 на одного відвідувача крамниці та не менше 1,4 м-2 на одне посадкове місце в ресторані, кафе, їдальні.

+
р. 6

До об’єктів площею до 300 м-2, які належать до незначного ступеня ризику згідно з Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 року № 306, що окремо розташовані або вбудовані (прибудовані) в інших будинках та мають самостійний евакуаційний вихід назовні, застосовуються такі вимоги пожежної безпеки:....

+ ПКМУ №306 п. 3

3. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться суб’єкти, у власності, володінні, користуванні яких перебувають:
- потенційно небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки;
- промислові та складські будівлі (споруди), які належать до категорії “А” або “Б” за вибухопожежною небезпекою незалежно від площі та категорії “В” за пожежною небезпекою площею 500 кв. метрів і більше;
- об’єкти нового будівництва та реконструкції;
- об’єкти з масовим перебуванням людей, зокрема аеропорти, морські, річкові, залізничні та автомобільні вокзали республіканського та обласного значення, станції метрополітенів;
- об’єкти, на яких виконуються роботи із збирання зернових культур;
- висотні будинки (з умовною висотою понад 47 метрів);
- підземні споруди різного призначення;
- пам’ятки архітектури та історії, музеї, картинні галереї, бібліотеки, державні архівні установи.

0

50

Максут написал(а):

konstantin_01 написал(а):

    цим я розяснив

а Вы, я извиняюсь кто? Может Ваши разъяснения нам заскринить, распечатать и к ППБУ скрепочкой пристегнуть?

Подпись автора

    МЫ НЕ РАБЫ - РАБЫ НЕ МЫ!!!

Это я-то жжу  :D

0

51

на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку.
Тут к стати интересная ситуация, все мы знаем как сейчас проектная документация утверждается! Например инспектор приходит на стройку и видит, что вместо запроектированной с нарушениями СК1, ответственный подрядчик лепит требуемую Н1. Я понимаю, что это из фантастики, но чисто гипотетически. Так вот инспектор так строго должен сказать, "Э не брат, давай забей на требования ДБН, лепи лажу из "утверждённого" даунами проекта!" Так?

0

52

По предыдущему опыту делаю вывод, что это превратится в троллство со стороны сами понимаете кого...
Поэтому предлагаю конструктив или компромисс:
- выкладывайте все свои соображения или несоответствия в этой теме;
- если вопросы не риторические пишите от кого вы хотели бы услышать комментарии или обмен опытом или ещё что;
- я буду аккумулировать ваши предложения и добавлять к тем что стекаются ко мне от субэктов хозяйствования и других не безразличных людей (так ка сам беде довольно долго разбирать всё);
- итогом нашего взаимодействия будет внесение предписания на устранение несоответствий в МВД со стороны МинЮста;
- если не внесут изменения - будет то же что и с "Правилами пожарного наблюдения" и "Лицензионными условиями...".
Нормуль?

0

53

serega_m написал(а):

Читайте внимательно комментарии к статьям - органы власти только участвуют в создании придприятий, но не занимаются хозяйственной деятельностью.


якщо ви не розумієте положень законодавства, то менше читайте коментарів до нього, які не мають жодної юридичної сили та зроблені невідомо ким...юридичну силу мають лише тлумачення законодавства для "непонимающих", здійснене Конституційним судом України....якщо ДСНС є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, то уважно прочитайте положення підпунктів 22 та 102 пункту 4 Положення про ДСНС, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2013 року № 20/2013, пункту 1 частини другої статті 55 та частини першої статті 62 Господарського кодексу України у своєму взаємозвязку, нарешті виключіть свою "типичну пАжАрну логику" та прийдіть до висновку, що ДСНС будучи органом влади також є підприємством...

0

54

Максут написал(а):

Например инспектор приходит на стройку

Предлагаю сначала определиться на основании чего придёт инспектор на стройку?
В Положении о гсучс нету и в КЦЗ нету...
и уж тем более в ЗУ "Об основах градостроительства", ЗУ "Об архитекрутной деятельности", ЗУ "О регулировании градостроительной деятельности" - НЕТУ!

0

55

serega_m написал(а):

- об’єкти з масовим перебуванням людей, зокрема аеропорти, морські, річкові, залізничні та автомобільні вокзали республіканського та обласного значення, станції метрополітенів;

ну если такая пьянка, то про ЗОКРЕМА, много копий было поломано

0

56

konstantin_01 написал(а):

ДСНС будучи органом влади також є підприємством...

:canthearyou:   :tired:
Да уш! Чем больше это вижу там больше понимаю, что вам уже ничего не поможет!

0

57

Максут написал(а):

ну если такая пьянка, то про ЗОКРЕМА, много копий было поломано

даже если без "зокрема" - будем считать законопослушных субъектов хозяйствования например маганин ФЛП ДСНС под названием ДСНСнаш" который вдруг оказался предприятием имеет площадь торгового зала   152 кв.м. - и вродебы законно должен быть объектом до 300 кв.м., но тут выясняется что норма площади на 1-го покупателя согласно строительных норм 3 квм./чел. и тут становится объектом с высокой степенью риска....
ну разве не бред?

0

58

serega_m написал(а):

Предлагаю сначала определиться на основании чего придёт инспектор на стройку?

не?
Стаття 67. Повноваження центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки
1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, належить:

2) здійснення контролю за додержанням вимог техногенної та пожежної безпеки під час проведення робіт із будівництва будівель та споруд, крім об’єктів будівництва I та II категорій складності, площа яких не перевищує 300 квадратних метрів (за винятком об’єктів, вбудованих у будівлі), а також крім індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, індивідуальних гаражів;

Стаття 69. Підстави для видачі центральним органом виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, приписів, постанов і розпоряджень
1. Посадові особи центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, у межах своїх повноважень видають відповідно приписи, розпорядження чи постанови:
1) з питань пожежної безпеки у разі:

б) порушення вимог пожежної безпеки, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час будівництва приміщень, будівель та споруд виробничого призначення;

0

59

serega_m написал(а):

вам ещё не понятно в чём мутность ваших формулировок? я скажу - всё должно быть чётко: нормативно-правовой акт такой-то, пункт такой-то, картинка такая-то - разговор окончен!
Вот как должно быть! Или там заумники на верху думают что простой инспектор (не в обиду) будет носит в своей голве всякий бред типа ГКУ или ещй что для того чтобы доказать что-то субъекту хозяйствования, его директору или тем более юристу?
Для того чтобы не заниматься ерундой, а заниматься профилактикой надо чтобы была чёткость определений или ссылки на конкретные нормы (статьи и Законы).


інспектор зараз, та й як і був раніше, зобовязаний орієнтуватись в чинному законодавстві, яким би недосконалим воно не було та яке визначає його права й обовязки, бо перевіряти обєкти "на дурачка" або як це гордо звучить з ваших слів "займатись профілактикою" вже давно НЕ ПРОХОДИТЬ...

0

60

serega_m написал(а):

но тут выясняется что норма площади на 1-го покупателя согласно строительных норм 3 квм./чел.

и об это копья ломали. ДБН предусмотрен для проектирования, и про 3 квадрата сказано в расчёте путей эвакуации, так что... Ждём не глуповатого текста для скрина, а "Методики расчёта для определения массовости объекта", а до этого хера с два, Вы ФЛП ДСНСнаш)) назовёте с массовым пребыванием

0


Вы здесь » --= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =-- » Надзорно-профилактическая работа » Новые ППБУ, кто имеет что сказать?