<a href="http://service01.3bb.ru"><img src="http://ifolder.com.ua/pg0jlfn3smzr.html "width="120" height="118" border=0></a> <a href=" http://service01.3bb.ru"><img src="http://img108.mytextgraphics.com/flamewordmaker/2009/07/21/e3f3a951c1d7e3d129cfd82ffd819597.gif" border="0" alt="http://www.flamewordmaker.com - flame text"></a>

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОРУМ СЛУЖБЫ 101. ВСЕГДА ВАМ РАДЫ !!! * *

--= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =--

Объявление


ПОЛИТИКИ НА ФОРУМЕ НЕТ !!!


Електронні петиції Президенту України

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » --= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =-- » Служебная литература » Служебная литература


Служебная литература

Сообщений 181 страница 210 из 349

181

Немного из свеженайденного заканодательства:
http://www.fayloobmennik.net/4666817

ZA.rar
21.53 MB

Состав архива:
|---ГКД 34.09.100-2003 Витрати палива на відпущену електричну та теплову енергію при їх комбінованому виробництві на теплових електростанціях. Методика визначення.PDF
|---ДБН В.2.5-64 2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво.PDF
|---ДБН В.2.5-77 2014 Котельні.PDF
|---ДСТУ 1674-91 Вироби для стікання води. Загальні технічні умови.PDF
|---ДСТУ 3465-96 Системи електропостачальні загального призначення. Терміни та визначення.PDF
|---ДСТУ 4467-1 2005 Апаратура обробки інформації. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (ІEC 60950-1 2001, MOD).pdf
|---ДСТУ 7176 2010 Водне господарство. Терміни та визначення основних понять.PDF
|---ДСТУ 7234 2011 Дизайн і ергономіка. Обладнання виробниче. Загальні вимоги дизайну та ергономіки.PDF
|---ДСТУ 7239 2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація.pdf
|---ДСТУ EN 12792 2008 Системи вентиляції та кондиціонування повітря. Терміни та визначення понять. Умовні познаки (EN 12792 2003, IDT).PDF
|---ДСТУ ISO 11064-1 2009 Проектування центрів керування ергономічне. Частина 1. Принципи проектування (ІSO 11064-1 2000, ІDT).PDF
|---ДСТУ ISO 9978 2014 Радіаційна безпека. Закриті радіоактивні джерела. Методи випробовування на витік (ІS0 9978 1992, IDТ).PDF
|---ДСТУ UN ECE R 13-09-2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх транспортних засобів категорій M, N, і O стосовно гальмування (Правила ЕЭК ООН № 13-09 2000, ІDT). Зміна №1.PDF
|---ДСТУ ЕN 50160 2014 Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності (ЕN 50160 2010, IDT).PDF
|---ДСТУ ЕN 50412-2-1 2010 Обладнання та системи для зв’язку по лінії електроживлення, застосовувані в низьковольтних установках у діапазоні частот від 1,6 МГц до 30 МГц. Частина 2-1. Житлове, торгове середовища. Вимоги(ЕN 50412-2-1 2005, IDТ).PDF
|---Зміни щодо включення нормативно-правових актів до інформаційного Покажчика нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 05 січня 2015 року.PDF
|---Методичні рекомендації визначення технологічних витрат електричної енергії в трансформаторах і лініях електропередавання.PDF
|---Регламент (ЄС) № 305 2011 Європейського парламенту та Ради від 09.03.2011 року, що встановлює гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів та скасовує Директиву Ради 89 106 ЄЕС.PDF
|---СОУ-Н ЕЕ 40.11-21677681-48 2011 Розрахунок струмів короткого замикання в мережі напругою до 1 кВ електростанцій та підстанцій з урахуванням впливу електричної дуги. Методичні вказівки.PDF
`---СОУ-Н МЕВ 40.1-21677681-71 2012 Методика оцінки технічного стану силових трансформаторів напругою від 35 кВ до 750 кВ.PDF

+2

182

Досканировал наконец вторую часть фундаментального трактата по инженерным мероприятиям ГО. Все о защитных сооружениях. Очень хорошая и полная компиляция:
http://www.fayloobmennik.net/4849373
http://rusfolder.com/43589545
Название: Капитальние ЗС.djvu
Размер: 4.07 Мб
http://img.newsrbk.ru/thumb-00EA_554736D7.jpg

+1

183

В 2011 году МЧС Украины выпустил, на мой взгляд, один из самых позорных документов, составленных за весь период своей независимости и который был громко назван "МЕТОДИКА розрахунку сил і засобів Оперативно-рятувальних служб цивільного захисту для гасіння пожеж у будівлях і на територіях різного призначення".

Позорность документа заключается не только в том, что его содержание не соответствует практической логике даже тех, кто лишь раз побывал на пожаре хотя бы в качестве зеваки. Документ позорен уже тем, что составлен крайне безграмотно и с точки зрения тактического мышления авторов,  и с точки зрения отсутствия практической составляющей документа, ну и с точки зрения, конечно, грамматики.

Посмотрите на название этого "документа". Что имел в виду автор, определив оперативно-спасательную службу множественным числом? Это - первое.
Второе. С каких это пор МЕТОДИКА (любая) навязывается Приказом МЧС Украины от 16.12.2011, № 1341? Номер в данном случае, естественно, не важен.
НИ ОДНА методика не может быть навязана НИ ОДНИМ приказом!!! Потому что МЕТОДИКА - это некий алгоритм достижения определенной цели. И этот алгоритм принципиально виден только автору методики.
Любой другой специалист может достичь цели путем, отличным от данной методики. Навязанной Приказом!!! И этот путь, кстати говоря, может быть более рационален.

Вопрос. Кто может мне приказать подавать на тушение пену, а не воду со смачивателем или порошок? Методика же пишет - ПЕНА!!!
Ответ. Никто не может, поскольку я - РТП и отвечаю за результат и здоровье своих ребят.

Третье. Не нужно ходить далеко - предложенная Методика расчета сил и средств аж кишит плагиатом. Например, Таблица 1. полностью передрана со Справочника РТП В.П. Иванникова - П.П. Клюса.
На каком основании автор Методики привел эту таблицу без ссылки на авторов Справочника? Были другие исследования? Нет. Так почему отсутствует ссылка?

Я уже не говорю об автонасосах, приведенных в Методике и отсутствующих в оперативных расчетах частей.

Далее. "Таблиця 5 – розрахунковий час подавання піни".
В этой таблице ЛС (лафетный ствол, я понимаю) обозначен как ствол для подачи пены. В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА для тушения ЛВЖ!!!! ЛАФЕТНЫЙ СТВОЛ!

Далее Методика предлагает лить воду на сухой объект для его защиты!!! (п. 7.3., перед Додатком 1). А как же борьба с излишне пролитой водой? Брать и тупо лить воду на стену негорящего помещения?

Как дддал бы ссрач этому автору Методики, шоб аж уши на жопу запернулись!!!

+2

184

DEW написал(а):

С каких это пор МЕТОДИКА (любая) навязывается Приказом МЧС Украины от 16.12.2011, № 1341?

Так это уже давно в тренде. Зачем нам утруждаться, проще написать методику, а потом сделать  "ход конем" и обязать ее всем выполнять. Вот еще для примера: "Методичні рекомендації зі складання та використання оперативних планів і карток пожежогасіння"  (Наказ 1021 от 23.09.11). И самый первый пункт этих рекомендаций:

1.1. Ці Методичні рекомендації є обов‟язковими для виконання підрозділами МНС України і встановлюють загальні вимоги до складання, коригування та відпрацювання оперативних планів і карток пожежогасіння на об‟єктах і в сільських населених пунктах.

Т.е. иными словами, рекомендации не рекомендуют нам, что-то делать, а просто обязывают это делать. Чем они тогда отличаются от приказа?. Но это еще "цветочки". Дальше еще интереснее (пока только проект, надеюсь, что так им и умрет): "Інструкція про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання". Тут уже не только ДСНС, а и все кому принадлежат пож. гидранты должны подчинятся (при чем, я повторюсь, эта фраза прописанна в самой инструкции):

1.1. Ця Інструкція є обов’язковою для виконання пожежно-рятувальними підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі – пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС України), а також юридичними особами, яким на підставі прав власності або іншого речового права належать пожежні гідранти, природні та штучні пожежні водоймища, градирні, водонапірні вежі (далі – джерела зовнішнього протипожежного водопостачання)

Опять же, получается, что инструкция обязывает к действию всех и вся. У меня только один вопрос остался: зачем нам в стране законы? Распустим Верховную раду, а все нормативно правовые отношения будет регламентироваться инструкциями. А что? Так же проще. Закон нужно что бы прошел утверждение в ВР, а тут херяксь... инструкция, и все обязаны....
А Вы удивляетесь, что методику навязывают приказом.

+2

185

Sergey_758 написал(а):

...для примера: "Методичні рекомендації зі складання та використання оперативних планів і карток пожежогасіння"  (Наказ 1021 от 23.09.11). И самый первый пункт этих рекомендаций:

1.1. Ці Методичні рекомендації є обов‟язковими для виконання підрозділами МНС України і встановлюють загальні вимоги до складання, коригування та відпрацювання оперативних планів і карток пожежогасіння на об‟єктах і в сільських населених пунктах...


Них..се!!! Честно говоря, этой фразы не заметил! Обычно этим приемом пользуются работники банка при заключении договоров. Пишут мелким шрифтом то, что тебе потом боком вылезет. В данном случае - в преамбуле, которую никто не читает.
Спасибо, Сергей_758!

0

186

(в продолжение моего предыдущего поста)
Но пиком всего был конечно же "Кодекс цивільного захисту України". Вот тут нужно было конкретно извернуться, что бы документ подписанный президентом отменил действие 9 законов. Тут я даже не знаю, что и сказать..... просто нет слов!

0

187

Сейчас разрабатывается новый Справочник РТП.
На инструктивном совещании долго решали, что именно должно войти в Справочник. Он, конечно, должен быть коротким, лаконичным и рассчитанным на идиота. Пришли к выводу, что менять существующий Справочник руководителя тушения пожара В.П. Иванникова и П.П. Клюса, 1987 г. вообще-то стремно.
Поэтому решили... все-таки его поменять.

А как менять? Линейные-то скорости, скорости прогрева остались неизменными. Схемы развертывания под АЦ-40 (130) - классика. Автонасосы пылью покрылись. ТТХ пеноматок вызывают улыбку гуимплена. СТУПОР!

И тут же... Вывод. Давайте сделаем из Справочника этакий талмуд, который читать, в силу его объема, никто не станет.

Что такое справочник? Это документ, имеющий практическую направленность и систематизирующий сведения профессионального содержания.

Так вот из нового Справочника РТП решили сделать этакое уёбище, которое для НШ, НТ и тем более для РТП станет глобальным и глубоким геморроем. Туда, в Справочник, хотят после методики расчета сил и средств впендюрить ПРИМЕР решения тактической задачи согласно этой же методики.

Скажите, какой уважающий себя РТП на крупняке, склонившись над штабным столом, станет решать тактическую задачу согласно примеру, приведенному в Справочнике?
Кому это надо?
РТП хочет иметь мгновенную подсказку на пожаре в зависимости от обстановки.

Для водителей, моряков и летчиков это - НАВИГАЦИЯ или навигационная карта, т.е. навигационная документация.
Для снайперов, морпехов, десантников и танкистов - карта местности с ориентирами.

А вот для руководителя тушения пожара - это виртуальная тактическая задача, напечатанная лейтенантом в Справочнике с ошибками грамматического характера,  и которую он обязан решить, находясь в просроченном и потресканном противогазе, в зоне задымления, теплового воздействия, в связке звена ГДЗС, с групповым фонарем, рукавом, стволом под давлением, с ломом, в каске с закопченным забралом, в фанерной боёвке, со средством блядской связи, не распознающей в эфире ничего, кроме "йоптвоюмать" и с маленькой, но хорошей зарплатой в 2000 грн.

3,14здец!!!

Мы все такие умные! Пишем объемные Справочники, придумываем виртуальные способы тушения, делимся международным опытом за государственный счет, а как тушили стволами "А", так им и не изменяем.
Я бы за яйца повесил того, кто "изобрел" полую трубу конической формы, назвав её громко - "ствол "А". У меня таким стволом пожарного убило.
Эта труба "А" не имеет элементарного устройства, перекрывающего скоростной поток воды. Поэтому является крайне опасной при повышении давления на насосе водителем, не имеющим визуального контакта со ствольщиком.

Дайте нам нормальные трехмерные таблицы, электронные справочники, навигаторы, анализаторы плотности дыма, СДЯВ, датчики теплового потока и нам не нужны будут эти сраные бумажные справочники, написанные теми, кто понятия не имеет о процессе горения.

+4

188

Таки так оно и есть... лепят на 400 страниц....
Старый БУПО и справочник РТП, еще есть експонометры старые...

0

189

DEW написал(а):

Сейчас разрабатывается новый Справочник РТП.

Кем разрабатывается? Если почитать Ваш пост, то создаётся впечатление, что десяток офицеров старшего (может высшего?) нач. состава (в какой-то мере связанные с тушением пожаров) собрались и в дружеской беседе разрабатывают новый справочник???!!! Я сплю и мне этот брЭд снится?

0

190

Шайтан написал(а):

Кем разрабатывается? Если почитать Ваш пост, то создаётся впечатление, что десяток офицеров старшего (может высшего?) нач. состава (в какой-то мере связанные с тушением пожаров) собрались и в дружеской беседе разрабатывают новый справочник???!!! Я сплю и мне этот брЭд снится?

НИИ ПБ лепит как и остальные недодокументы слепил....

0

191

DEWу: По поводу разници между "методикой" и "методическими рекомендациями" - частично вы правы, а частично нет. Поясню: методика ДОЛЖНА быть узаконена и как правило утверждается приказом, либо другим способом (хоть подписью "утверждаю" на первой странице). Это ПРАВИЛО для того, что-бы потом проблем не было, в первую очередь юридического плана (Почему эта хня случилась? - Не знаю, вот методика, я все делал по ней...;))
С другой стороны - методические рекомендации, это именно РЕКОМЕНДАЦИИ и необязательны для выполнения. Мне, когда еще в системе МВД работал, парау раз Миньюст резал приказы именно на основании того, что методрекомендации НЕ МОГУТ париказом утверждаться..
Как ДСНС договаривается с Миньюстом - это уже вопрос для контрольных органов (в том числе - антикоррупционных;)).
Единственный юридически правильный вариант - в приказе писать "провести такие-то метоприятия, при этом руководствоваться методрекомендациями, которые прилагаются"..
Вашим юристам надо, извиняюсь ликбез проводить по нормопроектировочной технике...
Если-же приказ не "юстирован" - вообще другой разговор..
В крайнем случае - любая компания может элементарно через суд отменить.. Прецеденты были в МОЗ, например, неоднократно..

0

192

ПОЖАРНЫЙ 09 написал(а):

НИИ ПБ лепит как и остальные недодокументы слепил....

Ясно, ни чего хорошего не жди. Дай Бог что бы я ошибся.

DEW написал(а):

Скажите, какой уважающий себя РТП на крупняке, склонившись над штабным столом, станет решать тактическую задачу согласно примеру, приведенному в Справочнике?

Ну если откровенно, то не знаю ни одного случая что бы на пожаре вообще производили какие ли-бо расчёты. Всегда действуют по обстоятельствам и максимум что считают, так это сколько в наличии людей, техники и ПТВ (рукавов).
В большинстве случаев все расчёты нужны только на стадии подготовки - для разработки занятий и учений, а так же для составления ОП (то есть обоснования количества СиС для номера вызова по первому сообщению). Делать какие ли-бо расчёты площади, количества стволов и т.д. на пожаре это пустая трата времени. Ну разве что при тушении нефтяных и газовых фонтанов и то сомнительно.

0

193

DEW написал(а):

Сейчас разрабатывается новый Справочник РТП.
На инструктивном совещании долго решали, что именно должно войти в Справочник. Он, конечно, должен быть коротким, лаконичным и рассчитанным на идиота. Пришли к выводу, что менять существующий Справочник руководителя тушения пожара В.П. Иванникова и П.П. Клюса, 1987 г. вообще-то стремно.
Поэтому решили... все-таки его поменять.


А в чём стрёмность-то?
Или те кто так решил могут тягаться в теоретических знаниях и практических навыках с авторами справочника РТП?
Попрошу Ф.И.О. этих светил пожарной науки в с-т-у-д-и-ю!!!

Кстати в россии в 2004 году ПЕРЕИЗДАН справочник РТП. Прошу заметить - переиздан!
Ссылка

0

194

47654olegg написал(а):

...методика ДОЛЖНА быть узаконена и как правило утверждается приказом, либо другим способом (хоть подписью "утверждаю" на первой странице


Возражу, 47654olegg.
Методика - это инструкция, алгоритм, согласно которой выполняются определенные действия в определенной последовательности, ВИДЕННЫХ АВТОРОМ как наиболее рациональные. Чтобы эта последовательность не была нарушена её защищают патентом, заодно защищая авторские права. То есть, это авторское видение решения поставленной СТАНДАРТНОЙ задачи.
Обращу внимание на то, что я ИМЕЮ ПРАВО разрешить проблему своим способом и, естественно, согласно СВОЕЙ методики, поскольку ваша Методика видится мне менее рациональной. Но если ваша Методика защищена не Патентом, а Приказом, мои права в выборе способа действия резко ограничиваются. Более того, нарушив Методику я оказываюсь потенциальной жертвой следующего Приказа - Приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Согласно Методики я обязан в жилой квартире проводить операции по тушению водяной струей распыленного типа при помощи ствола "Б" ну или ствола высокого давления. Для этого мне указывают четкий расход воды при определенном рабочем давлении и интенсивность её подачи.
Я же, зайдя в квартиру, выбив зачем-то двери (так по Методике, если виден дым) и, как всегда, забыв отключить электроэнергию и перепутав положение крана на стволе, шарахну компактной струей по розетке. В результате я буду травмирован и, возможно все звено ГДЗС, потушенный мною очаг приведет к излишне пролитой воде, к неминуемому выставлению счета за ремонт хозяевам квартиры нижними соседями и я повыбиваю все окна для выпуска дыма. Размахивая ломом и с выпученными глазами выкрикивая "ЭВАКУАЦИЯ!!!", приведу в ужас соседей; своей грязной и ужасной боевой одеждой шокирую маленьких детей ну и я же, неповоротливый, обязательно в квартире что-нибудь разобью.

И вот за всю эту .уйню, за произведенный мною бардак я ни в коем случае не буду наказан, я буду поощрен, меня покажут по телевизору, пригласят на телепередачу "Наши герои", жена будет тупо гордиться, дети непременно станут мечтать поступить учиться на пожарного, как папа, старенькая мама гордо заявит отцу, что она тогда правильно поступила, не сделав аборт, а родила героя-пожарного, а перепуганные мною чужие дети станут уссыкаться по ночам, их родители, хозяева потушенной мною квартиры, а также их соседи проклянут меня навсегда.
ЗАТО Я ДЕЙСТВОВАЛ СОГЛАСНО МЕТОДИКИ!!!

НО!!!! Я же мог и нарушить Методику! Я бы мог просто зайти в квартиру и потушить очаг при помощи углекислотного огнетушителя. Описанных выше последствий не было бы. Но за нарушение Приказа меня бы "вдули" и по телевизору не показали бы, жена бы вечно ныла, что я дымом пахну, а зарплата маленькая, детям было бы похер кем папа работает, отец трындел бы матери, хули она аборт тогда не сделала, все равно из меня нет никакого толку, вон начкаром целых десять лет служу, а Вовка вон уже в штабе начальником тыла...
Зато хозяева квартиры и их соседи вежливо со мной здоровались бы, знали бы как меня зовут и номер части, которая их охраняет. Их дети восхищенно смотрели бы на меня снизу-вверх, потому что я тот дядя-пожарный, который спас их плюшевого мишку.

Я всегда был и являюсь сторонником красивого, тактически грамотного, интеллигентного тушения, без лишней суеты и перепуганного вопля на подчиненных. Прибыл, оценил, отдал четкий приказ, ушел со звеном в зону, потушил, вышел, заправился, убыл.
Нет после тебя потопа, сломанной мебели и битых стекол зимой.

Но у начальства я - изгой, придурок, действующий не по Методике, нестандартно, не по Приказу. Нах я такой нужен, непредсказуемый! Вот Вовка, он - по Приказу, по Методике, сейчас он НТ, а через лет пять - замначальника Управы, отрастит пузо, купит трёхэтажный дом, четыре машины, отдохнет на Канарах. А я буду жить с родителями, с женой и тремя детьми, голодный и злой. И отпуск для меня, как на плаху, потому что ехать отдыхать не на что. Живу работой, службой. Я там нужен.
Но сменится руководство и Вовка - в жопе. А со мной как здоровались так и здороваются. Как восхищались так и восхищаются. Потому что я не по Приказу, не по Методике, я - профессионал, у меня своя методика, свои правила и приказы. И весь караул помнит день моего рождения. И кумовей два десятка.

Как лучше, Олег, а?
Нельзя заставлять выполнять чью-то методику в приказном порядке. Потому что автор методики видит это так, а я по-другому. И не всегда методика работает в конкретной ситуации. И Методику должен защищать Патент, а не Приказ.

+5

195

DEW написал(а):

И не всегда методика работает в конкретной ситуации

100%

0

196

DEW написал(а):

И вот за всю эту .уйню, за произведенный мною бардак я ни в коем случае не буду наказан, я буду поощрен, меня покажут по телевизору, пригласят на телепередачу "Наши герои", жена будет тупо гордиться, дети непременно станут мечтать поступить учиться на пожарного, как папа, старенькая мама гордо заявит отцу, что она тогда правильно поступила, не сделав аборт, а родила героя-пожарного, а перепуганные мною чужие дети станут уссыкаться по ночам, их родители, хозяева потушенной мною квартиры, а также их соседи проклянут меня навсегда


Ну повеселил от души,спасибо!Тебе журналистом работать надо,красиво и легко излагаешь. :cool:

0

197

DEWу: Целиком согласен с изложенным вами, но сами-же говорите: "Но у начальства я - изгой, придурок, действующий не по Методике, нестандартно, не по Приказу. "
Так что это, собственно, и главное, для чего пишется и утверждается методика - прикрыть ж*пу. Пока у спасенных претензий нет - все нормально, но когда тебя "вервольфен погонен" (прокурорские) по судам таскать начинают, методика - самое то...

И, кстати, большой вопрос - насколько АДЕКВАТНЫЕ люди методики разрабатывают... Они просто должны быть толково и в первую очередь - в интересах л/с написаны.. А ежели мозгов нет...

Отредактировано 47654olegg (17-05-2015 18:30:21)

0

198

Trozenco написал(а):

Ну повеселил от души,спасибо!Тебе журналистом работать надо,красиво и легко излагаешь.


Спасибо!  8-)

47654olegg написал(а):

Так что это, собственно, и главное, для чего пишется и утверждается методика - прикрыть ж*пу. Пока у спасенных претензий нет - все нормально, но когда тебя "вервольфен погонен" (прокурорские) по судам таскать начинают, методика - самое то...


Для прокурора, 47654olegg, наши методики до лампочки, предъявлять он будет мне не нарушение методики, а нарушение уставных требований. Устав - закон, Методика - алгоритм действий.

Если прокурор не тупой, то единственная для него зацепка в Методике, - это если не учтен коэффициент резерва личного состава. Вовремя не ввел резерв и уставший личный состав, утратив физические силы и концентрацию, был травмирован или погиб.

0

199

Методичка ГУПО МВД СССР с подборкой данных о огнестойкости и распространению огня в строительных конструкциях... Как я понимаю - все еще актуально для зданий тех времен постройки (от 1984 года...):

http://www.fayloobmennik.net/4967143

0

200

DEW написал(а):

Сейчас разрабатывается новый Справочник РТП.

кстати, что там с "разработкой" в свете последних событий?

0

201

Добрий день! підскажіть, який документ визначає підрахунок побічного збитку від пожежі? Дякую.

0

202

serega_m написал(а):

кстати, что там с "разработкой" в свете последних событий?

А что там может поменяться? Тактика меняется параллельно с техническим прогрессом. А где он у нас?
Мы ведь семимильными шагами стремимся к генеральским званиям, а на службу насрать.

Что у нас нового появилось в техническом арсенале? "Бычок" с ТТХ АЦ-40(130)63Б?

0

203

Хто знає у Киеве есть експертиза, яка може определить чи автомобіль горів в гаражі чи ні пройшло 10 місяців після пожежі.

0

204

DEW написал(а):

А что там может поменяться?

Это была ирония, ну или сарказм... :dontknow:
Наверняка "разрабытыватели" блеснули мастерством в тушении нефтебазы!

0

205

serega_m написал(а):

кстати, что там с "разработкой" в свете последних событий?

Разрабатывают его люди в НИИ которые никакого отношения не имеют к службе, наколбасили уже болие 400 страниць :mad: короче как всегда ....

0

206

В НИИ сидят все далекие, ровным счетом ниделают  нифига, а так можна работать, звание капает, зарплата относительно достойная, на полигоне не жизнь а лафа, своя столовая дешовая что в институте что на полигоне, одним словом малина а не жизнь...

0

207

сначит спутал с разрабатывателями БУПО  :dontknow:
стареем...

0

208

ПОЖАРНЫЙ 09 написал(а):

Разрабатывают его люди в НИИ которые никакого отношения не имеют к службе, наколбасили уже болие 400 страниць  короче как всегда ....

На самом деле Справочник пишут несколько подразделений (университеты-институты), а в результате авторство будет принадлежать УкрНИИЦЗ.
Их пытались убедить в том, что Справочник по объему должен отличаться от Энциклопедии, никто слушать не хочет. Другими словами, Справочник обречен на забвение.
Такая же судьба ждет и позорную Методику расчета СиС.

0

209

serega_m написал(а):

сначит спутал с разрабатывателями БУПО...

А что там было не так?
В начале 90-х во Львове, Черкассах и Харькове были созданы творческие коллективы из 5-6 человек-практиков, в задачу которых входило создание нового БУПО. Разработка велась на совесть, довольно долго и кропотливо.
В результате был создан документ, в основу которого вошли все практические и теоретические шаблоны боевых действий тушения объектов различного назначения.
Труд был колоссальным.
Итог вы знаете. Документ был успешно похерен.
Но! Через полтора десятка лет вышел Статут дій, который практически абсолютно ничего не меняет ни в тактическом подходе к тушению, ни в терминологии. Зато значительно видоизменяет графические условные обозначения, особенно в смене цветов обозначений.
Ну не ёп ли твоюмать, а?

0

210

Свежий прайс издательства Форт недавно скинули...
Цены на "охвицийны примырники" просто жуткие, использую для проверки действует-не действует...
И добавился раздел по средствам защиты, в т.ч. пожснаряга.. ХЗ по ценам, смотрите сами:
http://www.fayloobmennik.net/5003453

0


Вы здесь » --= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =-- » Служебная литература » Служебная литература