<a href="http://service01.3bb.ru"><img src="http://ifolder.com.ua/pg0jlfn3smzr.html "width="120" height="118" border=0></a> <a href=" http://service01.3bb.ru"><img src="http://img108.mytextgraphics.com/flamewordmaker/2009/07/21/e3f3a951c1d7e3d129cfd82ffd819597.gif" border="0" alt="http://www.flamewordmaker.com - flame text"></a>

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОРУМ СЛУЖБЫ 101. ВСЕГДА ВАМ РАДЫ !!! * *

--= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =--

Объявление


ПОЛИТИКИ НА ФОРУМЕ НЕТ !!!


Електронні петиції Президенту України

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » --= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =-- » Служебная литература » Служебная литература


Служебная литература

Сообщений 91 страница 120 из 393

91

Наказ МНС України  від 03.08.2011 № 793 «Про внесення змін до наказу МНС України від 15.05.2006 № 288», Мін"юст  16-08-2011 977/19715
Подскажите ссылочку на официальный источник.

0

92

http://www.mns.gov.ua/files/2011/8/25/793.pdf

0

93

Мінюст

0

94

Наказ МНС України від 30.08.2011 № 900. "Рекомендації щодо гасіння пожеж у висотних будівлях"

.

Отредактировано alex519 (20-11-2012 00:28:34)

0

95

Hanns написал(а):

Підскажіть чим визачено табель обліку робочого часу, його форму та період звітності для підрозділів МНС, бажано силку на документ.

4. Облік робочого часу
Порядок обліку робочого часу працівників визначено наказом Міністерства статистики України від 9 жовтня 1995 р. N 253 "Про затвердження типових форм первинного обліку".

Облік використання робочого часу здійснюється за кожну зміну в табелі, який відкривається щомісячно на працівників цеху, відділу, дільниці тощо. Для цього кожному працівникові присвоюється табельний номер, який наводиться в усіх документах з обліку праці та її оплати. Крім того, обліковувати робочий час можна методом суцільної реєстрації (відмічаються всі прибулі, ті, що запізнилися, і т.д.) або шляхом реєстрації тільки відхилень (неявок, запізнень і т.д.).

Табелі обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати (форми П-12, П-13, П-14) застосовуються для обліковування використання робочого часу всіх категорій працівників, для контролю за дотриманням останніми встановленого режиму робочого часу, для отримання даних про відпрацьований час, розрахунку заробітної плати, а також для складання статистичної звітності з праці.

Складаються табелі в одному примірнику уповноваженою на те особою, а після відповідного оформлення передаються в бухгалтерію. Відмітки про фактично відпрацьований час, про причини невиходів на роботу, про роботу в надурочний час чи інші відхилення від нормальних умов роботи робляться тільки на підставі оформлених належним чином документів - листків непрацездатності, списків осіб, які працювали в надурочний час (форма П-15), листків простоїв (форма П-16) тощо.

Оскільки підставою для оплати часу простою є відповідний запис у табелі, зроблений, у свою чергу, на підставі форми П-16, то в разі простою працівник повинен перебувати на робочому місці.

5. Підсумований облік робочого часу
Відповідно до ст. 61 КЗпП на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для цієї категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормальної кількості робочих годин (ст. 50 і ст. 51 КЗпП).

Роботодавець за погодженням із профспілковим комітетом підприємства, установи, організації при застосуванні підсумованого обліку робочого часу може самостійно встановлювати облікові періоди тривалістю місяць, квартал, півріччя, рік тощо.

Обліковий період визначається в колективному договорі підприємства і охоплює робочий час, години роботи у вихідні і святкові дні, години відпочинку. Щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, встановлена графіком, може коливатися протягом облікового періоду, але загальна сума годин роботи за обліковий період має дорівнювати нормі робочого часу в обліковому періоді.

У разі застосування режиму підсумованого обліку робочого часу за рахунок збільшення тривалості робочого часу протягом дня (зміни) вихідні дні чергуються з робочими днями через один, два, три або інша кількість днів. Тобто вихідні дні таким працівникам надаються за графіком змінності. Якщо робочий день такого працівника припадає на неділю, то він оплачується на загальних підставах.

За підсумованого обліку робочого часу норма робочого часу за обліковий період визначається за календарем і має бути реалізована шляхом виходу на роботу за графіком змінності.

При підсумованому обліку норма робочого часу за обліковий період визначається шляхом множення тривалості робочого дня, що встановлена законодавством для шестиденного робочого тижня (7 годин), на кількість робочих днів, що припадають на обліковий період, з урахуванням її скорочення напередодні святкових, неробочих і вихідних днів.

Час, відпрацьований понад норму тривалості робочого часу за обліковий період, вважається надурочним і оплачується згідно зі ст. 106 КЗпП. Загальна кількість надурочних годин за обліковий період визначається як різниця між фактично відпрацьованим часом і нормою робочого часу за цей період. При підрахунку нормальної кількості робочих годин облікового періоду виключаються дні, які за графіком або розпорядком роботи припадають на час, протягом якого працівник був звільнений від виконання трудових обов'язків у зв'язку з відпусткою, виконанням державних або громадських обов'язків, тимчасовою непрацездатністю тощо.

Приклад розрахунку надурочних годин при підсумованому обліку робочого часу:
На підприємстві, на якому запроваджено підсумований облік робочого часу, обліковим періодом є квартал. Норма тривалості робочого часу, розрахована за графіком шестиденного робочого тижня, в першому кварталі 2004 року становитиме 498 годин, з них в січні - 164 години, в лютому - 160 годин, у березні - 174 години.
Працівник у період з 5 по 16 лютого 2004 року не працював у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, тобто за графіком шестиденного робочого тижня був відсутній на роботі упродовж 66 годин.
У цьому випадку нормальна тривалість робочого часу, що його повинен відпрацювати працівник, становитиме в січні - 164 години, у лютому - 94 (160 - 66) годин, у березні - 174 години, а всього за квартал - 432 години.
Якщо працівник фактично відпрацював у січні 176 годин, в лютому - 96 годин, а в березні - 192 години, тобто всього за квартал - 464 години, то кількість надурочних годин становитиме 464 - 432 = 32 години.
При підсумованому обліку робочого часу тривалість щоденного (міжзмінного) відпочинку може бути скорочена, а невикористані години щоденного (міжзмінного) відпочинку мають підсумовуватися і можуть бути надані як додаткові вільні від роботи дні протягом облікового періоду.

У виняткових випадках, встановлених правилами внутрішнього трудового розпорядку чи колективним договором, фактична тривалість щоденної роботи в окремі дні (зміни) може не збігатися з тривалістю зміни за графіком. Час переробітку понад встановлену графіком тривалість робочого часу (зміни) може компенсуватися скороченням часу роботи в інші дні або наданням додаткових днів відпочинку в цьому обліковому періоді. В такому випадку надурочним визнається час, відпрацьований понад норму робочих годин облікового періоду.

Тривалість робочого часу при підсумованому обліку визначається колективними договорами, угодами.

0

96

Затверджено
Наказ Міністерства транспорту України
від 16 жовтня 2000 року N 567

АВАРІЙНІ КАРТКИ НА НЕБЕЗПЕЧНІ ВАНТАЖІ

0

97

Підкажіть по можливості

"Правила здійснення розшуку потерпілих та уражених, збір, винесення до місця розташування медичних пунктів, сортування. "

0

98

РУКОВОДСТВО ПО ВЕДЕНИЮ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ С КОМПЛЕКТОМ «ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ РАЗБОРКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ДЕБЛОКИРОВАНИЯ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ДТП». Россия. 2012 г.

Отредактировано alex519 (28-10-2012 18:23:37)

+1

99

alex519 написал(а):

РУКОВОДСТВО ПО ВЕДЕНИЮ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ С КОМПЛЕКТОМ «ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ РАЗБОРКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ДЕБЛОКИРОВАНИЯ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ДТП». Россия. 2012 г.


Не можу скачати з сайту!Залийте ще раз на файлообмінник!

Отредактировано Fenix (29-10-2012 10:56:34)

0

100

Fenix написал(а):

Не можу скачати з сайту!Залийте ще раз на файлообмінник!

Зарегистрируйтесь и все получится...

0

101

"Приемы и способы открывания дверей лифтовых кабин с помощью специальных ключей. Лифты". Заготовка для методического плана.

0

102

Кто встречал такого зверя:

НАПБ 05.040-2009:
"Інструкція про порядок дій персоналу підприємств паливно-енергетичного комплексу під час гасіння пожеж і ліквідації наслідків аварій в резервуарних парках"
Затверджено: наказ Мінпаливенерго України № 182 від 27.03.2009 р.

0

103

alex519 написал(а):

Зарегистрируйтесь и все получится...


Все закачав. Дякую! :flag:

0

104

«Организация службы начальника караула пожарной части»

В.В. Теребнев, В.А. Грачев, А.В. Теребнев

Учебное пособие.

Пож-Книга. Москва-2005

Формат - PDF

0

105

«Газодымозащитная служба в вопросах и ответах»


Учебное пособие.
Ивановский институт ГПС МЧС России.
Кафедра пожарно-стоевой подготовки и ГДЗС

Иваново.
2006 г.

Формат: PDF

Отредактировано alex519 (06-11-2012 17:49:12)

0

106

Системный проект по совершенствованию организации работ по ликвидации последствий ДТП в субъектах РФ

Может кому и пригодится...

0

107

Рекомендації щодо безпечного використання вогнегасних речовин під час гасіння пожеж електрообладнання, яке знаходиться під напругою

Розроблені УкрНДІПБ МНС України на виконання пункту 5 розділу II Національної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 роки, яку затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1320. Зазначені Рекомендації затверджено Державним департаментом пожежної безпеки МНС України (лист № 32/4/4521 від 03.11.2006).

Київ. 2006 р.

0

108

Типова інструкція з діловодства в територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях сфери управління Міністерства надзвичайних ситуацій України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
23.03.2012 № 635

0

109

Реформували реформували спрощували документообіг і в кінцевому результаті отримали :

VIІ. Перелік документів служби Гарнізону та пожежно-рятувального підрозділу
46. Кожна посадова особа Гарнізону, інженерно-інспекторський склад, начальники караулів повинні мати папки з виписками із документів про виконання завдань, визначених посадовою інструкцією.

Папка № 1 (службово-інформаційні документи служби)
(зберігається в кабінеті начальника караулу)
1.    Розпорядок дня особового складу чергових караулів (додатково один екземпляр в черговому приміщенні).
2.    Тимчасовий порядок організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб МНС (наказ МНС України від 31.10.2008 №794).
3.    Наказ МНС України від 13.03.2012 № 575 «Про затвердження Статуту дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 835/21147.
4.    Наказ МНС України від 07.05.2007 №312 «Про затвердження Правил безпеки праці в органах і підрозділах МНС України».
5.    Стройовий Статут ЗС України.
6.    Дисциплінарний Статут.
7.    Накази, вказівки з питань організації служби, підготовки особового складу, реагування на надзвичайні ситуації.
8.    Рекомендації Хлор, Аміак, Спирт, Сірчана кислота, Ртуть, ДОР, водопостачання, тощо
9.    Інструкція з вивчення та аналізу пожеж.
10.    Алгоритми дій та методик пошуку і рятування людей під час виникнення найбільш характерних надзвичайних ситуацій.
11.    Інформаційні листи.
12.    Огляди.
13.    Аналізи оперативно-службової діяльності.
Папка № 2 (розпорядчі та плануючі документи служби)
(зберігається в кабінеті начальника караулу)
14.    Інструкція обов’язків диспетчера ПЗЧ, чергового біля телефону (додатково один примірник в папці ПЗЧ).
15.    Інструкція обов’язків чергового по караулу
16.    Інструкція обов’язків днювального по гаражу
17.    Інструкція обов’язків постового біля фасаду
18.    Інструкція обов’язків дозорного
19.    Інструкція про заходи пожежної безпеки в гаражах (додатково один примірник вивішується в приміщенні гаражу)
20.    Інструкція про заходи пожежної безпеки на ПЗЧ підрозділу (додатково   один примірник вивішується в приміщенні ПЗЧ)
21.    Інструкція про заходи пожежної безпеки в побутових приміщеннях підрозділу (додатково по одному примірнику вивішується в приміщеннях)
22.    Табель оперативного розрахунку на пожежні автомобілі, які знаходяться в підрозділі (додатково один примірник вивішується в гаражі підрозділу)
23.    Виписки з наказів (копії):
- про допуск до самостійної роботи на ПЗЧ;
- про допуск до самостійної роботи на засобах зв’язку;
- про призначення підмінних диспетчерів;
- про призначення видів внутрішнього наряду;
- про встановлення границь гарнізонів в містах і районах області;
- про призначення посадових осіб Гарнізону та функціональні обов’язки посадових осіб Гарнізону;
- про створення позаштатного штабу пожежогасіння та обов’язки працівників позаштатного штабу пожежогасіння;
- про допуск до роботи з механізованим, електрифікованим інструментом (свердлильному, заточному станку, зварювальному апараті, зарядному пристрої,   тощо);
- про допуск до роботи з пневмо-, гідроінструментом;
- про допуск до роботи на компресорному обладнанні;
- про допуск до роботи на мотопомпах;
- про допуск до роботи на електростанціях (генераторах);
- про допуск до роботи на газорізальних апаратах;
- про допуск до роботи в апаратах захисту;
- про допуск до роботи на тельферах, лебідках;
- про призначення комісії для випробування ПТО, тощо
Листування з ТУ МНС в області з питань організації внутрішньої, гарнізонної і караульної служб та ведення оперативних дій.
(зберігається у заступника начальника підрозділу)
Документи (накази, графіки, листування) щодо несення служби по посиленому варіанту.                         
(зберігається у заступника начальника підрозділу)
Документи (листи, матеріали) з питань проведення піротехнічних робіт, роз’яснювальної роботи щодо поводження при виявленні вибухонебезпечних предметів
(зберігається у відповідального за даний напрямок роботи)
24.    Наказ про призначення в гарнізоні відповідального за виконання функцій організації проведення піротехнічних робіт, роз’яснювальної роботи щодо поводження при виявленні вибухонебезпечних предметів.
25.    Матеріали щодо проведення масово-роз’яснювальної роботи серед населення області по правилах поведінки під час виявлення ВНП.
26.    Донесення про знищення вибухонебезпечних предметів, виконання заявок і витрату сил і засобів.
27.    Донесення про кількість випадків підриву і загибелі населення і особового складу від вибухонебезпечних предметів.
28.    Звітні та підтверджувальні матеріали, заявки на знищення вибухонебезпечних предметів.
Документи (накази, схеми тощо) щодо готовності підрозділу за сигналом «Збір-Аварія»
(зберігається в ОКЦ (на ПЗЧ) у сейфі)
29.    Наказ ТУ МНС в області, який регламентує приведення сил та засобів за сигналом “Збір-аварія”.
30.    Інструкція дій працівників ОКЦ, пункту зв’язку гарнізону, підрозділу  Служби при надходженні сигналів по ЦО і пакети до них.
31.    План приведення в готовність сил та засобів Гарнізону за сигналом “Збір-аварія”.
32.    Схема оповіщення та збору вільного від чергування особового складу.
33.    Інструкція дій диспетчера (чергового біля телефону) при отриманні сигналу „Збір-аварія”, „Збір всього особового складу підрозділу”.
34.    Інструкція дій диспетчера гарнізону при отриманні сигналу “Збір оперативної групи чи робочої групи ТУ МНС в області” чи “Збір робочих оперативних груп служби цивільного захисту у районі (місті) ТУ МНС в області”.
35.    Накази про проведення збору особового складу за сигналом “Збір-аварія”.
36.    Плани реагування на надзвичайні ситуації різного характеру.
37.    Звітні матеріали по результатам проведення збору особового складу за сигналом “Збір-аварія”.

Документи, що регламентують діяльність ДАРС. Листування з питань укладення угод на аварійно-рятувальне обслуговування об'єктів та територій
(зберігається у начальника підрозділу)
38.    Довідка з єдиного державного реєстру.
39.    Пояснювальна записка.
40.    Список Атестованого складу рятувальників.
41.    Підтвердження наявності засобів зв’язку та оповіщення.
42.    Підтвердження наявності техніки та майна для проведення аварійно-рятувальних робіт.
43.    Підтвердження наявності автотранспорту.
44.    Підтвердження наявності озброєння РХБЗ.
45.    Підтвердження наявності необхідних службових приміщень та навчально-тренувальної бази.
46.    Схема організації.
47.    Довідка про наявність документів, що регламентують проведення аварійно-рятувальних та інших робіт.
48.    Види виконуваних робіт згідно державного класифікатора.
49.    Основні завдання та терміни готовності  до дій за призначенням.
50.    Свідоцтво про державну реєстрацію.
51.    Штатний перелік  особового складу.
52.    Заява до ЦМАК.
53.    Табель технічного оснащення.
54.    Положення з профілактики.
55.    Реєстраційна картка.
56.    Свідоцтво про атестацію.
57.    Протокол атестації рятувальників.
58.    Акти перевірки діяльності ДАРС.
59.    Статут.
60.    Перелік документів навчально-методичної бази для спеціальної підготовки особового складу.
61.    Документи по страхуванню рятувальників.
62.    Книжки рятувальників.
Документи (листування, накази, плани тощо) готовності сил та засобів підрозділу до пропуску весняного льодоходу, паводку та повені
(зберігається у заступника начальника підрозділу)
Документи (листування, накази, плани тощо) готовності сил та засобів підрозділу до надзвичайних ситуацій, пов’язаних із руйнуванням будівель  та споруд
(зберігається у заступника начальника підрозділу)
Документи (листування, накази,) готовності сил і засобів підрозділу до надзвичайних ситуацій, пов’язаних із ризиками осінньо-зимового періоду
(зберігається у заступника начальника підрозділу)

Документи (листування, накази, плани тощо) готовності до дій за призначенням при погіршенні погодних умов, гасіння пожеж в лісових  масивах, сільгоспугіддях та на торфовищах
(зберігається у заступника начальника підрозділу)
Документи (акти, доповідні записки, відомості, огляди) з питань обліку та експлуатації, використання транспортних засобів стройової групи, аварійно-рятувального обладнання.
Документи (план-конспекти, графіки, листування) проведення тактико-спеціальних навчань та занять на об’єктах гарнізону.
(зберігається у заступника начальника підрозділу)
Документи (акти, схеми, описи, рапорти, план-конспекти) дослідження та розбору великих та складних пожеж
(картки оперативно-тактичних дій караулу на пожежі, конспекти, схеми, довідки про пожежі, описи, зведені таблиці та аналізи оперативних дій підрозділів Гарнізону)
(зберігається у заступника начальника підрозділу)
Обліково-плануючі документи (плани, розклади занять, план-конспекти, методичні розробки тощо) по службовій підготовці.
(зберігається у відповідального за службову підготовку)
63.    Настанова з організації професійної підготовки та післядипломної освіти осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту (наказ МНС України від 01.07.2009 № 444).
64.    Положення про організацію службової підготовки осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту (наказ МНС України від 01.09.2009 № 601).
65.    Наказ керівника підрозділу про порядок організації та проведення службової підготовки на навчальний рік.
66.    Календарний план розподілу навчального часу за видами службової підготовки і місяцями навчання.
67.    Тематичний план проведення занять зі службової підготовки.
68.    Розклад занять.
69.    План-конспекти, методичні розробки, план-проведення занять з службової підготовки.
70.    План-графік проведення нічних перевірочних практичних занять та методичні розробки для їх проведення.
71.    Індивідуальні навчальні плани (для осіб, які проходять індивідуальне навчання за місцем служби).
72.    Журнал обліку занять із службової підготовки з середнім та старшим начальницьким складом.
73.    Журнал обліку занять із службової підготовки з рядовим та молодшим начальницьким складом.
Матеріали (накази, положення, відомості) проведення оглядів, конкурсів щодо організації оперативно-службової діяльності пожежно-рятувального підрозділу.
(зберігається у заступника начальника підрозділу)

Документи з організації пропускного режиму
(зберігається на КПП підрозділу)
74.    Наказ та інструкція про організацію пропускного режиму на територію і в службові приміщення.
75.    Обов’язки постового біля фасаду підрозділу.
76.    Журнал перепусток на територію та службові приміщення.
77.    Журнал обліку вивезення (винесення) майна з території.
78.    Разові перепустки на вхід на територію та службові приміщення.
79.    Перепустка на вивезення (винесення) майна з території.
80.    Список автотранспорту, що має право стоянки на території.
Облiк та контроль за станом протипожежного водопостачання.
(зберігається у начальника караулу згідно функційних обов’язків)
81.    “Інструкція по обліку та нагляду за протипожежним водопостачанням в гарнізонах пожежної охорони України” від 23.12.1993р.
82.    Наказ ТУ МНС про проведення огляду-конкурсу на краще утримання та експлуатацію протипожежного водопостачання.
83.    Відомість про несправні вододжерела в районi виїзду підрозділу (згідно додатку № 1 до "Інструкції 1993р...”).
84.    Відомість про наявність вододжерел в районі виїзду підрозділу (згідно додатку № 2 до "Інструкції 1993р...”).
85.    Перелік безводних ділянок міста та ділянок з недостатнім протипожежним водопостачанням.
86.    Інструкції взаємодії із водоексплуатаційними господарствами.
87.    Наказ про організацію перевірки протипожежного водопостачання в Івано-Франківській області.
88.    Наказ начальника підрозділу про закріплення ділянок протипожежного  водопостачання в районі виїзду підрозділу за начальниками караулів (періодичність перерозподілу ділянок проводиться, виходячи з обстановки  в районі виїзду підрозділу, кількості вододжерел, i т.д.).
89.    Графік перевірки джерел протипожежного водопостачання (на рік).
90.    Календарний план-заходів нагляду за станом протипожежного водопостачання.
91.    Матеріали про проведену роботу щодо покращення стану протипожежного водопостачання в районі виїзду підрозділу.
92.    Аналiз стану протипожежного водопостачання, де повинно висвітлюватись:
а) кількість всіх вододжерел, їх несправності, порівняння з минулим роком;
б) скільки в наявності, не вистачає та кількість встановлених вказівних табличок;
в) якість складених планшетів та довідників вододжерел;
г) випробування водопровідних мереж на водовіддачу, їх результати;
д) перелік безводних ділянок, наявність тупікових ліній;
е) практичні заходи, якi забезпечують своєчасну та в необхідній кількості  подачу води для гасіння пожеж.
93.    Інвентаризацiйнi паспорти вуличних пожежних гідрантів (додаток № 3 до "Інструкції 1993р...”).
94.    Інвентаризаційна відомість об'єктових пожежних вододжерел (додаток
№ 4 до "Інструкції 1993р...”).
95.    Акти технічного стану пожежних гідрантів та водойм (згідно розділу 2 “Інструкції 1993р...”).
96.    Акти перевірки вододжерел на водовіддачу.
97.    Копії наказів підприємств про закріплення відповідальних осіб за технічний стан зовнішнього протипожежного водопостачання.
98.    Переписка щодо стану протипожежного водопостачання з органами влади, водоексплуатаційними підприємствами, органами прокуратури i т.д.
99.    Матеріали на комісію та рішення комісії ТЕБ та НС по протипожежному водопостачанні.
100.    Звіти про стан джерел водопостачання.
Облiк та контроль за станом рукавного господарства.
(зберігається у начальника караулу відповідального за рукавне господарство)
101.    “Інструкція по експлуатації та ремонту пожежних рукавів” Київ 1994р.
102.    Відомість обліку рукавного господарства.
103.    Графік випробування та перекантовки пожежних рукавів.
104.    Акти випробовування рукавів.
105.    Акти списання рукавів.
106.    Робочі картки на напірні рукава (окремо на кожний рукав).
107.    Паспорта на всмоктувальні та напірно-всмоктувальні рукава (окремо на кожний рукав).
Документація кущового пункту випробовування ПТО.
(зберігається у начальника караулу відповідального за облік та випробування ПТО кущового пункту )
108.    Положення про кущовий пункт випробування пожежно-технічного обладнання та озброєння.
109.    Наказ про створення кущового пункту.
110.    Витяг з наказу про призначення відповідальних осіб в підрозділі за випробовування ПТО, їх функціональні обов'язки.
111.    Відомість прийняття заліків від осіб, що відповідають за випробовування ПТО в підрозділах.
112.    Річний графік випробовування ПТО і спорядження.
113.    Графік та акти випробовування АД і АКП (ППП-32).
114.    Журнал випробовування ПТО і спорядження.
115.    Список ПТО, спорядження, які підлягають випробовуванню в розрізі підрозділів, що входять в кущовий пункт.
116.    Відомість наявності ПТО та спорядження в підрозділі з вказаними інвентарними номерами.
117.    Акт випробування динамометра (1раз в рік).
118.    Акти випробовування касок, пожежних стволів, колонок, розгалужень, ломів, багрів, гаків, перехідних гайок, водозбірників, забірних сіток.
119.    Акти випробовування ПТО і спорядження.
120.    Акти на списання ПТО і спорядження, що не пройшло випробовування.
121.    Описи ПТО на пожежні автомобілі та табелі належності на кожен автомобіль згідно наказу № 95 від 07.02.2008.
122.    Графік випробовування діелектричних засобів.
123.    Протоколи випробовування діелектричних засобів.
124.    Інструкція з безпеки праці при експлуатації станочного обладнання і випробуванні ПТО.
125.    Наказ начальника підрозділу про допуск до роботи на УСМ-2-А.
126.    Акт випробовування страхувальних пристроїв учбової вежі (динамічне і статичне – 1 раз в рік).
127.    Акт оновлювання запобіжної подушки.
128.    Крім вищезазначеного переліку документів в даній папці необхідно передбачити підпапки з копіями документів обліку та випробування ПТО на кожний окремий підрозділ, який входить в кущовий пункт.
Документи по обліку та випробуванні ПТО.
(зберігається у начальника караулу, відповідального за облік та випробування ПТО в підрозділах, які входять в склад кущового пункту)
129.    Витяг з наказу про призначення осіб, які відповідають за випробовування ПТО по підрозділах, які входять в кущовий пункт.
130.    Акти на списання ПТО і спорядження, що не пройшло випробовування.
131.    Графік випробування ПТО, яке випробовується в підрозділі.
132.    Акти випробовування ПТО і спорядження.
133.    Акти випробовування касок, пожежних стволів, колонок, розгалужень, ломів, багрів, гаків, перехідних гайок, водозбірників, забірних сіток.
134.    Графік випробовування діелектричних засобів.
135.    Протоколи випробовування діелектричних засобів.
136.    Дозвіл на право проведення випробування діелектричних засобів відповідною організацією.
137.    Відомість наявності ПТО та спорядження в підрозділі з вказаними інвентарними номерами.
138.    Копії (витяги) із графіків випробовування ПТО кущового пункту.
139.    Описи ПТО на пожежні автомобілі та табелі належності на кожен автомобіль згідно наказу № 95 від 07.02.2008.
140.    Список ПТО і спорядження, яке підлягає випробовуванню.
141.    Списки наявного ПТО та спорядження в підрозділі.
142.    Акт випробовування страхувальних пристроїв учбової вежі (динамічне і статичне – 1 раз в рік).
143.    Акт оновлювання запобіжної подушки.
Окремі документи обліку та випробування ПТО
144.    Правила безпеки праці в органах і підрозділах МНС України (наказ МНС України від 07.05.2007 № 312).
145.    Наказ № 95 від 07.02.2008 “Про затвердження Норм табельної належності, витрат і термінів експлуатації пожежно-рятувального, технологічного і гаражного обладнання, інструменту, індивідуального озброєння та спорядження, ремонтно-експлуатаційних матеріалів підрозділів МНС”.
146.    Журнал огляду рятувальних мотузок та групових електричних  ліхтарів.
147.    Журнал випробовування ПТО і спорядження.
148.    Журнал обліку та випробування діелектричних засобів.
149.    Журнал обліку випробування домкратів.
150.    Журнал обліку роботи спеціальної техніки.
151.    Журнал використання вогнегасних засобів та форми звітності протягом року.
152.    Журнал інструктажу з БП під час випробування ПТО.
Обліково-плануючі документи по ОПіК пожежогасіння.
(зберігається у начальника караулу відповідального за документацію ПЗЧ)
153.    «Методичні рекомендації зі складання корегування та використання оперативних планів та карток пожежогасіння» - 2011 рік
154.    План-графік складання та коригування ОПіК.
155.    План-графік відпрацювання документів оперативного реагування.
156.    Перелік об’єктів, на які складаються ОП працівниками підрозділу.
157.    Перелік об’єктів, на які складаються оперативні плани та карточки пожежогасіння, затверджений начальником гарнізону (підрозділу).
158.    Наказ ТУ МНС в області про порядок відпрацювання ДОР.
Розпорядчі і плануючі документи пункту зв’язку пожежно-рятувального підрозділу.
(зберігається  на ПЗЧ)
159.    Наказ ТУ МНС про організацію роботи ОКЦ, пунктів зв’язку пожежно-рятувальних підрозділів і гарнізонів Служби.
160.    Посадова інструкція диспетчера (чергового біля телефону).
161.    Послідовність дій чергового диспетчера, чергового біля телефону при прийнятті повідомлень про пожежу, аварію надзвичайну ситуацію техногенного та природного характеру, події.
162.    План залучення сил та засобів на гасіння пожежі в районі (для пожежно-рятувальних підрозділів, які дислокуються в сільській місцевості).
163.    Обласний план залучення сил і засобів на гасіння пожеж.
164.    Міжрайонні плани залучення сил та засобів підрозділів місцевої пожежної охорони на гасіння пожежі в районі.
165.    Розклад (виписка з розкладу) виїзду пожежно-рятувальних підрозділів гарнізону (для Івано-Франківського міського гарнізону).
166.    Перелік підрозділів відомчої, місцевої та добровільної пожежної охорони з вказаними номерами телефонів для їх виклику, та типу наявної техніки (для гарнізонних підрозділів).
167.    Перелік техніки народного господарства, пристосованої для гасіння пожеж та техніки, яку можна залучити для евакуації людей, підвозу води і т.п. (погоджений з відповідними організаціями).
168.    Список особливо важливих та пожежо- і потенційно небезпечних об’єктів (цехів), культурно-видовищних, навчальних закладів, складів, баз, вокзалів, аеропортів, універмагів та інших об’єктів з масовим перебуванням людей, розташованих в районі виїзду підрозділу.
169.    Список дитячих садків, ясель, будинків дитини, дитячих таборів тощо, розташованих в районі виїзду підрозділу (на ПЗЧ гарнізону - список об’єктів  цілого гарнізону).
170.    Список шкіл, шкіл–інтернатів, будинків школяра, інвалідів, перестарілих, лікарень, пологових будинків, готелів.
171.    Список будівель, (будинків) підвищеної поверховості.
172.    Список об’єктів з нічним перебуванням людей.
173.    Список об’єктів з наявністю ЛЗР та ГР.
174.    Список об’єктів з наявністю НХР.
175.    Список підвальних приміщень складного планування.
176.    Перелік безводних ділянок міста та ділянок з недостатнім протипожежним водопостачанням.
177.    Перелік позивних радіостанцій ПЗ гарнізону, пожежних рятувальних автомобілів, керівного складу гарнізону відповідно області, району, міста, ОКЦ, пунктів зв’язку сусідніх пожежно- рятувальних підрозділів та підрозділів, що надають допомогу по підвищеному номеру виклику (виписка з переліку позивних).
178.    Інструкція з правил ведення радіообміну в пожежно-рятувальному підрозділі МНС України.
179.    Інструкція по експлуатації засобів зв’язку (пульту зв’язку, радіостанцій, АТА, факсу тощо).
180.    Інструкція по безпеці праці при роботі на засобах зв’язку (пульту зв’язку, радіостанцій, ПК, телетайпі, факсу тощо).
181.    Інструкція про порядок використання відомчих каналів зв’язку, при ліквідації пожеж, надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.
182.    Інструкція по експлуатації автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж, де встановлені приймальні станції пожежної автоматики.
183.    Інструкції про порядок використання відомчих каналів зв’язку при ліквідації пожеж, надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.
184.    Мобілізаційні плани для організації гасіння лісових пожеж.
Окремі документи ПЗЧ підрозділу
185.    План-карта міста (району) з дислокацією всіх пожежно-, аварійно-рятувальних підрозділів гарнізону з нанесеними границями районів виїзду пожежно-рятувальних підрозділів, вододжерелами, виділеними особливо важливими та пожежонебезпечними об’єктами (для ПЗЧ гарнізону).
186.    Дорожні листи на виїзд автомобілів стройової групи за сигналом “Тривога” (пронумеровані типографським методом, прошиті та скріплені печаткою).
187.    Журнал пункту зв’язку підрозділу.
188.    Журнал стройових записок чергових караулів підрозділу та команд відомчої, місцевої, добровільної пожежної охорони.
189.    Журнал обліку несправностей засобів зв’язку.
190.    Журнал перевірки зв’язку (обміну інформації, оперативної обстановки) зі службами взаємодії.
191.    Журнал обліку перебування дітей та дорослих в нічний час в дитячих садках, яслах, школах–інтернатах, будинках дитини, лікарнях, санаторіях, таборах відпочинку тощо.
192.    Вкладники в ОПіК на об’єкти з нічним перебуванням людей.
193.    Журнал обліку роботи архіватора розмов, де вони встановлені (ведеться призначеною наказом по підрозділу особою).
194.    Журнал обліку та видачі планів і карток пожежогасіння та інших документів оперативного реагування.
195.    Журнал обліку виїздів оперативного транспорту підрозділу.
196.    Журнал обліку ділянок, розташованих в районі виїзду пожежно-рятувального підрозділу, де перекриті проїзди, під’їзди, вулиці і несправне протипожежне водопостачання.
197.    Книга (журнал) обліку роботи бензоагрегату резервного живлення ПЗЧ.
198.    Журнал обліку вхідної кореспонденції (електронна пошта, факс).
199.    Журнал обліку вихідної кореспонденції (електронна пошта, факс).
200.    Книга вхідних телефонограм.
201.    Довідник вулиць, провулків, площ та проїздів міста з зазначенням номерів будинків (додатково по одному примірнику на автомобілях, які знаходяться в оперативному розрахунку).
202.    Довідник і планшет вододжерел району, що охороняється та районів сусідніх пожежно-рятувальних підрозділів (крім районів сільської місцевості) з вказівкою діаметрів водопровідних мереж, об’єму  водоймищ, номерів гідрантів (додатково по одному примірнику на автомобілях, які знаходяться в оперативному розрахунку).
203.    Плани та карточки гасіння пожеж на особливо важливих і пожежонебезпечних об’єктах.
204.    Карточки пожежогасіння на підвальні приміщення складного планування (додатково один примірник на автомобілі, які знаходяться в оперативному розрахунку).
205.    Карточки (схеми) на кожний населений пункт району виїзду.
206.    Плани  ліквідації аварійних ситуацій та аварій на потенційно-небезпечні об’єкти.
207.    Перелік наявних на ПЗЧ ОПіК.
208.    Перелік наявних на ПЗЧ ПЛАСів.
209.    Перелік торфорозробок, торфополів на території району, викіпіровка з плану торфополів та торфорозробок в районі.
210.    Довідник телефонів АТС міста (району), а також список номерів телефонів, які можуть бути використані при ліквідації пожежі, наслідків НС в гарнізоні, номери телефонів формувань відомчої, місцевої, добровільної пожежної охорони, міських (районних) служб, (водопровідної, енергетичної, міліції, газорятувальної тощо), служб об’єкту.
211.    Телефонний довідник ТУ МНС в області.
212.    Список начальницького та рядового складу підрозділу з вказаними домашніми адресами та номерами мобільних (домашніх) телефонів.
213.    Інструкція по вимогам правил пожежної безпеки на ПЗЧ (вивішується на видному місці).
214.    Опис оперативно-службової документації та майна пункту зв’язку.
215.    Документи щодо службової підготовки диспетчерів.
Додаткові документи для ПЗЧ пожежно-рятувальних підрозділів,
що охороняють об’єкти на договірних засадах
216.    План об’єкту, що охороняється пожежно-рятувальними підрозділами на договірних засадах, з нанесенням прилеглих вулиць (населених пунктів), джерел водопостачання (діаметр, тип водоводу, об’єм вододжерел), дислокацію та маршрутів цільових дозорів, товарних парків, місць зберігання потенційно небезпечних речовин (газів), їх кількість тощо.
217.    Оперативно-тактична характеристика об’єкту, що охороняється на договірних засадах з відображенням засобів пожежогасіння, автоматичної (ручної) пожежної системи сповіщення, гасіння чи захисту та інше.
218.    Розклад маршрутів цільових дозорів.
219.    Маршрутні картки цільових дозорів.
Спільні накази та інструкції взаємодії  з спеціальними та допоміжними службами міста, району або об’єкту, що охороняється на договірних засадах, при ліквідації пожеж, аварій, надзвичайних ситуаціях (подій), а також з пожежними підрозділами інших міністерств, відомств
(розробляються зі службами цивільного захисту Гарнізону, зберігаються на ПЗЧ підрозділу)
220.    РВ (МВ) УМВС
221.    РВ (МВ) УДІТБ в області
222.    ДАІ УМВС
223.    Медична служба (швидка медична допомога)
224.    УЕГГ
225.    РЕМ (МЕМ)
226.    Служба водопостачання
227.    Райавтодор
228.    Аеропорт
229.    Рятувально-водолазна служба
230.    Військові частини
231.    Ветеринарна служба
232.    Державна санітарна служба
233.    Держнаглядохоронпраці
234.    ЖКГ
235.    Лісгосп
236.    Метеослужба
237.    Митниця
238.    Районна державна адміністрація  (міська рада)
239.    Охорона природи
240.    СБУ
241.    Укртелеком
242.    Укрзалізниця
243.    Управління по меліорації і водному господарству
244.    Управління державного департаменту України з питань виконання покарань
245.    Державна інспекція з безпеки руху на наземному транспорті
Розпорядчі та плануючі документи з діяльності газодимозахисної служби
(зберігається у начальника караулу згідно функційних обов’язків)
246.    Настанова з організації газодимозахисної служби в підрозділах ОРС ЦЗ МНС України.
247.    Обов’язки начальника газодимозахисної служби гарнізону (в підрозділі - відповідального за ГДЗС).
248.    Наказ про допуск особового складу до роботи в захисних апаратах, які є на озброєнні підрозділу.
249.    Наказ про закріплення індивідуальних шолом-масок за кожним працівником.
250.    Наказ, про закріплення ЗІЗОД за посадами чергових караулів.
251.    Наказ про порядок вивозу до місця пожежі (НС, події) резервних апаратів.
252.    Графік проведення занять з газодимозахисниками на навчальний рік (згідно календарно плану службової підготовки).
253.    План-конспекти та методичні розробки для проведення занять з газодимозахисниками.
254.    План-заходи по покращенню стану ГДЗС в підрозділі на поточне півріччя.
255.    Огляди, рішення, листи, аналізи ТУ МНС, які стосуються питань ГДЗС.
256.    Аналіз проробленої роботи в минулому році (півріччі) щодо покращення стану ГДЗС, виконання плану заходів по цьому питанню, вимог оглядів, інформаційних листів, рішень з цих питань.
257.    Розгляд питання ГДЗС на оперативних нарадах (протоколи оперативних нарад).
258.    Звітні матеріали по ГДЗС.
Документація бази (поста) ГДЗС
(зберігається у майстра бази ГДЗС підрозділу)
259.    Обов’язки старшого майстра (майстра, інструктора) ГДЗС.
260.    Копія посвідчення про допуск до виконання робіт з підвищеною небезпекою (видається навчальним закладом МНС).
261.    Наказ про допуск до роботи на компресорному обладнанні.
262.    Інструкція щодо безпечної експлуатації наповнювального пункту.
263.    Інструкції про порядок роботи на компресорному обладнанні.
264.    Облікові картки на ЗІЗОД.
265.    Картки обліку перевірок, роботи та ремонту масок.
266.    Графік проведення перевірок № 2 та технічного обслуговування ЗІЗОД.
267.    Акти технічного обслуговування ЗІЗОД.
268.    Протоколи освідчення манометрів компресорів i манометрів апаратів.
269.    Протоколи освідчення (випробування) балонів.
270.    Лабораторний аналіз повітря, яким балони ЗІЗОД.
271.    Облік наявних запасних частин до ЗІЗОД та витратних матеріалів компресорів.
272.    Журнал обліку роботи фільтра очищення повітря.
273.    Норми належності обладнання, інструменту, інвентарю і ремонтно-експлуатаційних матеріалів для бази (поста) ГДЗС.
274.    Журнал обліку наповнення балонів повітрям.
Окремі документи обліку та контролю за ГДЗС в підрозділі
275.    Особисті картки газодимозахисників.
276.    Журнал обліку роботи ланок ГДЗС.
277.    Журнали перевірок № 1.
278.    Забезпеченість бази ГДЗС (наглядні макети, плакати, стенди).
279.    Описи майна приміщень бази ГДЗС.
280.    Копія табелю обліку роботи газодимозахисників (оригінал здається в бухгалтерію для оплати).
Документи начальника чергового караулу (зміни)
281.    План роботи начальника караулу на чергову добу.
282.    Розклади занять на проведення практичних вправ з СФП із особовим складом караулу.
283.    План-конспекти проведення занять.
284.    Методичні розробки на проведення практичних занять.
285.    Журнал обліку занять зі службової підготовки з о/с караулу.
286.    Зошити по службовій підготовці о/с караулу.
287.    План-графік виконання практичних вправ.
288.    План-графік відпрацювання ДОР.
289.    Книга служби підрозділу.
290.    Журнал щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв.
291.    Журнал адміністративно-громадського контролю І, ІІ ступеня.
292.    Журнал обліку передачі добового зведення гарнізону.
293.    Журнал обліку виїздів пожежних підрозділів.
294.    Річний план-графік проведення ТО-1 автомобілів гарнізону (підрозділу).
295.    Робочі картки ТО ТЗ стройової групи.
296.    Журнали обліку ТО ТЗ стройової групи.
297.    Журнал обліку інструктажів водіїв.
298.    Експлуатаційні картки на ТЗ.
299.    Журнал перевірки об’єктового протипожежного водопостачання.
300.    Журнал перевірки вуличного протипожежного водопостачання.
301.    Журнали перевiрки вододжерел по ділянках.
302.    Журнал облiку зданих в експлуатацiю новоприйнятих водо джерел.
303.    Технічна, спеціальна література та її опис.
Звітні матеріали по напрямку організації служби, підготовки та реагування на надзвичайні ситуації
(копії звітних матеріалів, які подавались в ТУ МНС протягом поточного року)
(зберігається у заступника начальника підрозділу)
Документи начальника групи цивільного захисту
304.    Положення та посадові інструкції працівників групи цивільного захисту.
305.    Виписка з плану роботи підрозділу або копія плану роботи підрозділу, в склад якого входить група цивільного захисту.
306.    Індивідуальні плани робіт.
307.    Наказ про закріплення дільниць.
308.    План-схема дільниці  (сектору)  із  зазначенням  розташування джерел  протипожежного водопостачання,  місць проїзду по території об'єкта тощо.
309.    Перелік будівель, цехів,  лабораторій,  споруд,  установок, складів,  приміщень  та  інших  об'єктів,   що   знаходяться   на закріпленій дільниці (секторі).
310.    Відомості про   первинні   засоби  пожежогасіння,  які  є  на дільниці (секторі), системи та установки протипожежної автоматики.
311.    Графіки  планово-попереджувальних  ремонтів.
312.    Плани-конспекти для проведення занять, бесід.
Робоча папка за закріпленим цехом (корпусом,  виробництвом тощо) (зберігається у закріпленого за об’єктом інженером (інспектором)
313.    Загальні відомості про об’єкт.
314.    Накази й розпорядження керівництва об’єкта з питань забезпечення пожежної безпеки.
315.    Інформації протипожежного стану об’єкту, надіслані керівникам.
316.    Копія графіків перевірок джерел зовнішнього протипожежного водопостачання.
317.    Акти перевірок джерел водопостачання.
318.    Графіки перевірок систем пожежної автоматики та пожежогасіння.
319.    Акти перевірок систем пожежної автоматики та пожежогасіння.

Примітка: даний перелік може доповнюватись документами Служби по відповідних напрямках.

Отредактировано kuska (04-01-2013 19:51:25)

+1

110

kuska написал(а):

Реформували реформували спрощували документообіг і в кінцевому результаті отримали :

VIІ. Перелік документів служби Гарнізону та пожежно-рятувального підрозділу
46. Кожна посадова особа Гарнізону, інженерно-інспекторський склад, начальники караулів повинні мати папки з виписками із документів про виконання завдань, визначених посадовою інструкцією.

Примітка: даний перелік може доповнюватись документами Служби по відповідних напрямках.

Отредактировано kuska (Сегодня 19:51:25)


Рядянська статистика відпочиває- напрошується питання кому це все потрібно.

0

111

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.11.2012  № 1342


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2012 р.
за № 2089/22401

Про затвердження Положення про водолазну службу МНС України

Відповідно до підпункту 14 пункту 11 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 402, з метою розвитку та вдосконалення водолазної справи в системі МНС України, ефективного використання сил та засобів підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України при організації водолазних спусків і робіт, забезпечення їх готовності щодо реагування на надзвичайні ситуації на водних об’єктах НАКАЗУЮ:

1. Утворити водолазну службу Міністерства надзвичайних ситуацій України як сукупність водолазних груп, відділень у складі підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України та окремих посадових осіб органів і підрозділів системи МНС України, діяльність яких пов’язана з водолазною справою.

2. Затвердити Положення про водолазну службу Міністерства надзвичайних ситуацій України, що додається.

3. Директору Департаменту управління рятувальними силами  Марченку Г.Б., начальнику Управління правового забезпечення  Поворознику Р.Р. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Квашука В.П.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр                В. Балога


http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2089-12

0

112

serega_m написал(а):

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.11.2012  № 1342

serega_m написал(а):

Міністр                В. Балога

А что, разве Ба.ога в это время ещё был у нас?

0

113

откуда ты такой бред взял если можно скинь номер приказа или что это

0

114

VIІ. Перелік документів служби Гарнізону та пожежно-рятувального підрозділу
46. Кожна посадова особа Гарнізону, інженерно-інспекторський склад, начальники караулів повинні мати папки з виписками із документів про виконання завдань, визначених посадовою інструкцією.
откуда ты такой бред взял если можно скинь номер приказа или что это

0

115

Викинг написал(а):

откуда ты такой бред взял если можно скинь номер приказа или что это

відділ оперативного реагування створив собі такий наказ

ЕЛЕКТРОННОЮ ПОЧТОЮ
Начальникам служб цивільного захисту
у районах (містах)
НАКАЗ
(з основної діяльності)
___.01.2013                                            м. ________                           № _______________
Про затвердження Інструкції з проведення пожежно-рятувальних робіт та Інструкції з організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб

На виконання наказів МНС України від 13.03.2012 № 575 «Про затвердження Статуту дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за
№ 835/21147, від 31.10.2008 № 794 «Про затвердження Тимчасового порядку організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб МНС України» та з метою належної організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служби, ефективного ведення оперативних дій з гасіння пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, аварій і стихійного лиха на території області
НАКАЗУЮ:
Затвердити:
1.1. Інструкцію з організації і проведення гасіння пожеж та пожежно-рятувальних робіт в населених пунктах та на об’єктах області, що додається;
1.2. Інструкцію про порядок організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в пожежно-рятувальних підрозділах області, що додається.
2. Начальникам Гарнізонів служби районів (міст) з усім начальницьким та особовим складом підрозділів вивчити вимоги документів, вказаних в даному наказі, в частинах, що їх стосується, прийняти відповідні заліки, привести документи Служби у відповідність до вищенаведеного та про виконання даного наказу до 30.01.2013 доповісти до відділу оперативного реагування ТУ МНС в області.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника  МНС в області з питань оперативного реагування та цивільного захисту

Начальник  управління
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом __________ №______

Інструкція
з організації і проведення гасіння пожеж та пожежно-рятувальних робіт
в населених пунктах та на об’єктах області

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ТУ МНС
__________ №______

Інструкція
про порядок організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб
в пожежно-рятувальних підрозділах області

Загальні положення
1. Дана Інструкція складена у відповідності до вимог наказу МНС від 31.10.2008 №794 “Про затвердження Тимчасового порядку організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб МНС України” і визначає:
1.1. Організацію гарнізонної служби в міському та районних Гарнізонах служби.
1.2. Організацію внутрішньої та караульної служб в пожежно-рятувальних підрозділах.
1.3. Порядок проведення зміни чергових караулів в пожежно-рятувальних підрозділах;
1.4. Порядок виходу на зв’язок начальницького складу підрозділів за запитом керівництва  МНС в області.
1.5. Порядок перевірки засобів проводового і радіозв'язку пожежно-рятувальних підрозділів гарнізонів.
1.6. Особливості організації гарнізонної служби в особливих умовах.
1.7. Перелік документів служби Гарнізону і пожежно-рятувального підрозділу та порядок їх зберігання.[/size]

ще цікаві пункти наказу

Відповідальний по Гарнізону зобов’язаний:

- в обов’язковому порядку бути присутнім в підрозділі, незалежно від часу доби, в встановленій формі одягу, під час оперативних (рейдових) перевірок Гарнізонної та караульної служб працівниками   МНС в області

В підрозділах, які охороняють об’єкти на договірних засадах, в  дні Державних свят та під час переведення на посилений варіант,  відповідальні від керівництва несуть службу в підрозділі цілодобово.

Особа, яка проводить зміну чергових караулів незалежно від дня тижня (робочий, вихідний день) повинна бути у встановленій формі одягу залежно від сезону, та мати охайний зовнішній вигляд

Термін виходу на зв’язок начальників служб цивільного захисту у районах та їх заступників за запитом начальника ... МНС, заступників начальника ... МНС та оперативного чергового  ..... в області:
- в робочий час по мобільному зв’язку – негайно, по відомчій телефонній мережі..... в області (при наявності) –  до 20 хвилин;
- в неробочий час по мобільному зв’язку – до 10 хвилин, по відомчій телефонній мережі .... (при наявності) – до 45 хвилин.
У разі зміни номерів мобільних телефонів керівництва підрозділів негайно інформується про це оперативного чергового  .... МНС в області

Заправка паливо-мастильними матеріалами пожежних автомобілів, які знаходяться на оперативному чергуванні повинна становити не менше 100 л. (АПД 50 л.), а резервних не менше 50 л.

Отредактировано kuska (05-01-2013 20:44:49)

0

116

А как скачивать документы?

0

117

Артём К написал(а):

А как скачивать документы?

звідки саме?

0

118

Здесь пишут названия документов и инструкций, затем переходишь по ссылке, там их можно скачать?

0

119

Максут написал(а):

А что, разве Ба.ога в это время ещё был у нас?

Может и был у "ВАС"  :D
А вобще-то где-то был , как последние несколько лет...

0

120

В.В. Теребнев. "Пожарно-строевая подготовка"

В.В. Теребнев. "Пожарная техника"

0


Вы здесь » --= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =-- » Служебная литература » Служебная литература