<a href="http://service01.3bb.ru"><img src="http://ifolder.com.ua/pg0jlfn3smzr.html "width="120" height="118" border=0></a> <a href=" http://service01.3bb.ru"><img src="http://img108.mytextgraphics.com/flamewordmaker/2009/07/21/e3f3a951c1d7e3d129cfd82ffd819597.gif" border="0" alt="http://www.flamewordmaker.com - flame text"></a>

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОРУМ СЛУЖБЫ 101. ВСЕГДА ВАМ РАДЫ !!! * *

--= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =--

Объявление


ПОЛИТИКИ НА ФОРУМЕ НЕТ !!!


Електронні петиції Президенту України

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.Нормативка

Сообщений 271 страница 300 из 552

271

serega_m написал(а):

А гсучс придумало приказ № 642 - порядок рассмотрения и согласования Програм ПТМ...

Мало того поставило этот приказ в реестр НАПБ решив что его не обязательно регистрировать в Минюсте...

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ МНС України
                                      23.09.2003  N 355

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      30 вересня 2003 р.
                                      за N 874/8195

                            ПОЛОЖЕННЯ
        про порядок розроблення, затвердження, перегляду,
        скасування та реєстрації нормативно-правових актів
                    з питань пожежної безпеки

  2.7.3. Для  внесення  до  Реєстру  організація-розробник  або
організація-замовник    подає   до   Держпожбезпеки   МНС  України
надруковані два примірники затвердженого НАПБ українською мовою та
один  -  автентичний  переклад на російську мову (за необхідності,
яка визначається Держпожбезпеки МНС  України),  а  також  магнітну
дискету з текстом нормативно-правового акта українською мовою.
     Нормативно-правові акти,   які    мають    реєструватися    в
Міністерстві  юстиції  України,  подаються  до  Держпожбезпеки МНС
України після цієї реєстрації.


Які акти підлягають державній реєстрації

На державну реєстрацію подаються нормативно-правові акти, прийняті уповноваженими на це суб’єктами нормотворення у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, що містять норми права, мають неперсоніфікований характер і розраховані на неодноразове застосування, незалежно від строку їх дії (постійні чи обмежені певним часом) та характеру відомостей, що в них містяться, у тому числі з грифами "Для службового користування", "Особливої важливості", "Цілком таємно", "Таємно" та іншими, а також прийняті в порядку експерименту.

Державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти будь-якого виду (постанови, накази, інструкції тощо), якщо в них є одна або більше норм, що:

а) зачіпають соціально-економічні, політичні, особисті та інші права, свободи й законні інтереси громадян, проголошені й гарантовані Конституцією та законами України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколами до неї, міжнародними договорами України, згоду на обов"язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, встановлюють новий або змінюють, доповнюють чи скасовують організаційно-правовий механізм їх реалізації;

б) мають міжвідомчий характер, тобто є обов’язковими для інших міністерств, органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, що не входять до сфери управління органу, який видав нормативно-правовий акт.

http://old.minjust.gov.ua/9549
МОВОЮ ОРИГІНАЛУ : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF/paran35#n35

0

272

macto написал(а):

Спасибо что внесли ясность.Ситуация : директор предприятий показал удостоверение об прохождении обучения по птм.Я утверждаю,что ему это не нужно ( только если он по совместительству не занимается сваркой и тд. на предприятии) а нужно ему пройти обучение по вопросам пб.Ему и лицу ответственному по приказу за пб.Я прав или?

НАПБ А.01.001-2014 раздел 2

16. Посадові особи та працівники проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2013 р. № 444

ПОРЯДОК
здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях

15. Навчання керівного складу підприємств, установ та організацій і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, здійснюється в установленому законодавством порядку.

16. Навчання посадових осіб підприємств, установ та організацій, які до початку виконання своїх обов’язків і періодично (один раз на три роки) зобов’язані проходити навчання з питань пожежної безпеки, здійснюється на територіальних курсах, у навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності або на інших підприємствах, в установах та організаціях, що мають затверджені програми навчання з питань пожежної безпеки.

п. 4 ст. 39 КЦЗУ отсылает к ПКМУ № 444...
ст. 40 КЦЗУ

Стаття 40. Навчання працюючого населення
1. Навчання працюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях є обов’язковим і здійснюється в робочий час за рахунок коштів роботодавця за програмами підготовки населення діям у надзвичайних ситуаціях, а також під час проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту.
2. Порядок організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту визначається центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.
3. Для отримання працівниками відомостей про конкретні дії у надзвичайних ситуаціях з урахуванням особливостей виробничої діяльності суб’єкта господарювання у кожному суб’єкті господарювання обладнується інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту.
4. Особи під час прийняття на роботу та працівники щороку за місцем роботи проходять інструктаж з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях.
5. Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, мають попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік проходять перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки, а посадові особи до початку виконання своїх обов’язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.
6. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань цивільного захисту, зокрема з пожежної безпеки, забороняється.
7. Програми навчання з питань пожежної безпеки погоджуються з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.

в общем написано много, но конкретики нет!

0

273

serega_m написал(а):

НАПБ А.01.001-2014 раздел 2


п. 4 ст. 39 КЦЗУ отсылает к ПКМУ № 444...
ст. 40 КЦЗУ

в общем написано много, но конкретики нет!

Как всегда,"порядок и ясность в наших нормативных документах"...

0

274

хотя забыл про статью 91 КЦЗУ

Стаття 91. Навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту
1. Для навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, спільно з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування утворюються навчально-методичні центри сфери цивільного захисту.
2. Особи керівного складу та фахівці органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, у перший рік призначення на посаду і періодично один раз на три - п’ять років зобов’язані проходити навчання з питань цивільного захисту у відповідних навчально-методичних центрах сфери цивільного захисту.
3. Навчання проводиться відповідно до державного замовлення за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених для фінансування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, а також за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Відповідні записи про навчання заносяться у трудову книжку.
4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування визначають щорічну потребу в навчанні керівного складу та фахівців, забезпечують періодичність його проведення та закріплюють на правах оперативного управління або передають у власність навчально-методичним центрам сфери цивільного захисту підприємства, установи та організації, приміщення, споруди та інше майно, необхідне для забезпечення їх діяльності.
5. Центральний орган виконавчої влади, що здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням періодичності навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, та вживає заходів для усунення виявлених недоліків.
6. Порядок здійснення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, перелік осіб, які його проходять, та план комплектування з навчання зазначених осіб затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Отредактировано serega_m (17-09-2015 19:15:48)

+1

275

Всё это так, конечно, но есть один нюанс:
Навчально-методичные центры учат по программе цивильного захисту населения.
А учебно-курсовой комбинат по программе пожарно-технического минимума.
А это, как говорят в Одессе, две БОЛЬШИЕ разницы, которые не взаимозаменяемые.

0

276

Вован 4828 написал(а):

Всё это так, конечно, но есть один нюанс:
Навчально-методичные центры учат по программе цивильного захисту населения.
А учебно-курсовой комбинат по программе пожарно-технического минимума.
А это, как говорят в Одессе, две БОЛЬШИЕ разницы, которые не взаимозаменяемые.

Вы правы!
Это наглядно доказывает бестолковость "нормотварей" от гсучс!
И даёт огромный такой минус людям в МВД которые сейчас это всё не приходя в сознание подают на подпись министру...  :mad:

Отредактировано serega_m (17-09-2015 20:13:18)

0

277

serega_m написал(а):

В правы!
Это наглядно доказывает бестолковость "нормотварей" от гсучс!
И даёт огромный такой минус людям в МВД которые сейчас это всё не приходя в сознание подают на подпись министру...

Да, так-то оно и есть, но.....Нам, инспекторам, надо разобраться в этом всем.....хотя, о чём я пишу: В ЭТОМ БЕДЛАМЕ, никак не разобраться

+1

278

по ржать хотите?
:D  извольте:

Пошуковий запит:

Найменування Серія та номер ліцензії Вид господарської діяльності Строк дії ліцензії Орган ліцензування, що видав ліцензію (найменування, адреса)
ДЕРЖАВНИЙ ВОЄНІЗОВАНИЙ ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНИЙ (АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИЙ) ЗАГІН ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НА АГ507742 КУЛЬТИВУВАННЯ РОСЛИН, ЩО ВКЛЮЧЕНІ ДО ТАБЛ.1 ПЕРЕЛІКУ..., РОЗРОБЛЕННЯ, ВИРОБНИЦТВО, ВИГОТОВЛЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ПРИДБАННЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ (ВІДПУСК), ВВЕЗЕННЯ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ, ВИВЕЗЕННЯ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, ВИКОРИСТАННЯ, ЗНИЩЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ ВКЛЮЧЕНИХ ДО ЗАЗНАЧЕНОГО ПЕРЕЛІКУ з 04.02.2011 до 04.02.2016 ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ, 01033, 01033, М.КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 66-Б
ДЕРЖАВНИЙ ВОЄНІЗОВАНИЙ ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНИЙ (АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИЙ) ЗАГІН ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НА АЕ270366 НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ, ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИМИ ТА ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ з 29.03.2013 до 29.03.2016 МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ УКРАЇНИ, 0252135, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 10
ДЕРЖАВНИЙ ВОЄНІЗОВАНИЙ ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНИЙ (АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИЙ) ЗАГІН ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НА АЕ269542 КУЛЬТИВУВАННЯ РОСЛИН, ЩО ВКЛЮЧЕНІ ДО ТАБЛ.1 ПЕРЕЛІКУ..., РОЗРОБЛЕННЯ, ВИРОБНИЦТВО, ВИГОТОВЛЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ПРИДБАННЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ (ВІДПУСК), ВВЕЗЕННЯ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ, ВИВЕЗЕННЯ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, ВИКОРИСТАННЯ, ЗНИЩЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ ВКЛЮЧЕНИХ ДО ЗАЗНАЧЕНОГО ПЕРЕЛІКУ з 13.06.2013 до 04.02.2016 КОМIТЕТ З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ, 03057, М. КИЇВ, ВУЛ. ТАРАСIВСЬКА, 4А
ДЕРЖАВНИЙ ВОЄНІЗОВАНИЙ ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНИЙ (АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИЙ) ЗАГІН ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НА АЕ458824 НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ, ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИМИ ТА ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ з 03.06.2014 до 03.06.2017 МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ УКРАЇНИ, 0252135, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 10
ДЕРЖАВНИЙ ВОЄНІЗОВАНИЙ ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНИЙ (АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИЙ) ЗАГІН ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НА АЕ641550 ПРОЕКТУВАННЯ, МОНТАЖ, ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАСОБІВ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ТА СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ, ОЦІНКА ПРОТИПОЖЕЖНОГО СТАНУ ОБ"ЄКТІВ з 18.05.2011 до 18.05.2110 ДЕРЖАВНОЇ ІНСПЕКЦІЇ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ, 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, 20/1

А вы спрашиваете "!что они там курят" и "где они это берут"!
:D

0

279

Вопрос: в ДБН В.2.5-56-2010 были указаны сроки проведения технического обследования ПС: Л.6.4 Технічне обстеження СПЗ щодо технічної можливості та економічної доцільності її використання за призначенням проводиться після 10 років з моменту здавання системи до експлуатування (і далі з періодичністю, що встановлюється після проведення вказаного огляду). Компоненти СПЗ перевіряються на їх відповідність технічним умовам виробників, ГОСТам та ДСТУ. За результатами вказаного технічного обстеження складається акт технічного обстеження СПЗ (форма Л.8).
В ДБН В.2.5-56:2014 уже нет этих сроков: Ж.6.4 Компоненти СПЗ перевіряються на їх відповідність технічним умовам виробників і чинним нормативним документам. За результатами вказаного технічного обстеження складається акт технічного обстеження СПЗ (форма Ж.5).
В какие сроки надо проводить обследование пожарной сигнализации?
Спасибо

0

280

Если в ДСТУ-Н CEN/TS 54-14 и ISO 7240 не найдёте, то надо будет весь список стандартов пересматривать.
Если и там не найдёте - тогда согласно паспортов на оборудование.

Отредактировано serega_m (22-09-2015 23:11:07)

0

281

Valery_Makovs написал(а):

В какие сроки надо проводить обследование пожарной сигнализации?
Спасибо

ну или привлекайте "3-ю сторону" на крайний случай...

0

282

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ ПРОШУ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РЕШАЮЩЕЙ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ ДБН В.1.1-7
На сайте гсучс размещена 2-я редакция проекта этого норматива. Всё бы ничего так почитав пояснительную записку, стало ясно что там никто особо не заморачивается.
Разрабатывают с использованием старой нормативной базы, утратившей силу...  :mad:

Проект другої редакції державних будівельних норм України

ДБН В.1.1-7:201Х
(оприлюднено 18.09.2015)

http://www.mns.gov.ua/content/public_discus.html
небольшая выдержка из пояснительной записки  :D

Пояснювальна записка
до проекту державних будівельних норм на заміну ДБН В.1.1-7 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва»

1. Підстава для розроблення будівельних норм
....
Проект ДБН розроблено відповідно до Технічного завдання на розроблення проекту Державних будівельних норм на заміну ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва» за науково-дослідною роботою «Провести дослідження і розробити проект зміни №2 до ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва»
...
3. Характеристика об’єкта нормування
...
Під час розроблення проекту ДБН було враховано вимоги:
- ДБН В.2.5-56:2010 «Системи протипожежного захисту»;

4. Надання чинності, впровадження, дата першого перевіряння і періодичність перевірки документа
...
Дата набуття чинності проекту ДБН з урахуванням часу на виконання основних підготовчих заходів: 2016 рік.
Основні підготовчі заходи щодо впровадження проекту ДБН: 2015 рік.
Термін першої перевірки проекту ДБН: 2021 рік.
Періодичність подальшого перевіряння проекту ДБН: один раз на 5 років.

5. Взаємозв'язок з іншими нормативними документами
...
Проект ДБН пов'язаний з такими чинними нормативними документами:
- ДБН В.2.5-56:2010 «Системи протипожежного захисту»;
...
8. Джерела інформації
- НАПБ Б.01.007-2004 Правила облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках та спорудах;
- Правила улаштування електроустановок (ПУЕ), 6-е видання, 1987 року;
- ДБН В.2.2-24:2009 Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків;
- ДБН Б.2.4-1-94 Планування і забудова сільських поселень;
- ДБН В.2.5-56:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту;
- ВБН В.2.2-58.1-94 Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа;
- ДСТУ Б В.1.1-ХХХ:201Х Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою1)
- ДСТУ Б EN 12101-6:201ХСистеми протидимного захисту. Частина 6. Технічні вимоги до систем зі створення різниці тисків1);
- ДСТУ-Н Б В.2.2-38:2013 Настанова з улаштування пожежних ліфтів в будинках та спорудах;
- СНиП 2.11.06-91 Склады лесных материалов. Противопожарные нормы проектирования (Склади лісових матеріалів. Протипожежні норми проектування);

+

ПРАВИЛА щодо забезпечення пожежної безпеки об’єктів рухомого(мобільного) зв’язку та безпроводового доступу

(оприлюднено 01.09.2015)

ссылка та же

Отредактировано serega_m (24-09-2015 13:43:40)

0

283

большое поле для деятельности
http://fru.org.ua/ua/goverment/expertise
+
http://www.undicz.mns.gov.ua/content/public_hearings.html?PrintVersion

Отредактировано serega_m (24-09-2015 13:31:32)

0

284

тоже интересный проект норм:
http://www.minregion.gov.ua/attachments/content-attachments/4711/ProektDBNEkspluatacijnapridatnistbudiveltasporud.pdf

0

285

на фэйсбук пришло:

17.09.2015 13:37
Яценюк, ДСНС і півтора мільярди

    Комментарии (2)

Оценить

    1
    2
    3
    4
    5

(4 голоса)

ДСНС України втрачає вплив на ринок прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва в сфері пожежної безпеки, і для збереження старих корупційних потоків вдається до брехні, підміни понять, введення в оману прем’єр-міністра.

allsecТакі думки в інтерв’ю сайту allsecurity.info висловив керівник ІБ «Сек’юріті ЮЕй» Олександр Краснопьоров, аналізуючи реакцію ДСНС на факт набуття чинності ДБН В.2.5-56:2014, які дають можливість суб’єктам господарювання оцінювати якість отриманих протипожежних послуг за допомогою незалежної третьої сторони будь-якої форми власності.
http://security-ua.com/images/stories/blic_news/allsec.png

За розрахунками журналіста, обсяг неправомірної вигоди, яку отримували посадові оособи держпожнагляду під час прийомки об’єктів до початку економічної кризи, щорічно становив близько 1,5 млрд. грн.

Пан Краснопьоров зазначив, що корупційна схема почала «буксувати» у 2011 р. після прийняття Закону «Про регулювання містобудівної діяльності», коли прийомка об’єктів була передана в органи Державної архітектурно-будівельної інспекції. За словами Олександра Анатолійовича, протягом останніх років ДСНС неодноразово намагалась повернути схему під свій контроль, але безуспішно.

«За Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», який регламентує питання створення інспекційних органів як незалежної третьої сторони, ДСНС не має жодного шансу повернути собі «совкові» повноваження. В цій ситуації задля збереження можливостей отримувати неправомірну вигоду або побудови нової корупційної схеми на кшталт «незалежного пожежного аудиту» (що передбачено проектом Концепції реформування ДСНС.- Ред.) чиновники здатні піти на ганебну брехню та підміну понять. Наприклад, інформувати правоохоронні органи і прем’єр-міністра про, нібито, гігантські загрози державному бюджету внаслідок запровадження нової європейської системи», - зазначив Олександр Краснопьоров.

Керівник індустріального інформаційного агентства вважає найімовірнішим те, що для компрометації цивілізованої моделі роботи органів пожежного нагляду будуть використовуватись підконтрольні члени Громадської ради при ДСНС та підпорядковані Службі структури, а питання повернення ДСНС корупціогенних повноважень обсягом 1,5 млрд. грн. буде вирішуватись особисто прем’єр-міністром паном Яценюком.

Повний текст інтерв’ю – ТУТ.

http://security-ua.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=4974

0

286

Подскажите пожалуйста, могу ли я ссылаться при проверки действующего объекта на требование ДБН В.1.1.7–2002 п. 4.13. Частини будинків і приміщення різного призначення повинні розділятися між собою протипожежними перешкодами або огороджувальними конструкціями з нормованими межами вогнестійкості та межами поширення вогню по них, при этом опираясь на ст. 55, п.1 КЦЗУ? Или как лучше поступить? (ситуация: производственная и административно-бытовая площади совмещены). Заранее спасибо.

0

287

macto написал(а):

при этом опираясь на ст. 55, п.1 КЦЗУ?

Однозначно нет! ДБН не есть Законом или нормативно-правовым актом!
Согласно ЗУ "О строительных нормах" ДБН это нормативный акт технического характера (ст. 1)

macto написал(а):

действующего объекта на требование ДБН В.1.1.7–2002

Можно только если Вы применяете глава 3 раздел 2 пункты 2.3, 2.21, 2.23, 2.24, 2.25, 2.27, 2.29, 2.31, 2.32 НАПБ А.01.001-2014 - а в них про

macto написал(а):

Частини будинків і приміщення різного призначення повинні розділятися між собою протипожежними перешкодами або огороджувальними конструкціями з нормованими межами вогнестійкості та межами поширення вогню по них (ситуация: производственная и административно-бытовая площади совмещены)

ни слова не сказано.
или я не внимательно читал?

0

288

Подскажите кто сталкивался. В чем существенная разница между  АГЗС с надземными емкостями и стационарной АГЗП с надземными емкостями?

Отредактировано SGPN (28-09-2015 13:04:06)

0

289

SGPN написал(а):

Подскажите кто сталкивался. В чем существенная разница между  АГЗС с надземными емкостями и стационарной АГЗП с надземными емкостями?

Отредактировано SGPN (Сегодня 13:04:06)

Согласно НАПБ Б.05.019-2005
Автомобільна газозаправна    станція    (далі   -   АГЗС) - автозаправна станція,  технологічне обладнання якої призначене для заправлення   автотранспорту   тільки  скрапленими  вуглеводневими газами.
Стаціонарний автомобільний  газозаправний   пункт   (далі   - АГЗП-стаціонарний) - автозаправна станція, технологічне обладнання якої призначене для заправлення автотранспорту  тільки  скрапленим вуглеводневим газом із стаціонарних резервуарів ємністю відповідно до ДБН В.2.5-20-2001  «Інженерне  обладнання  будинків  і  споруд.  Газопостачання» (далі - ДБН В.2.5-20-2001).
Тимчасовий автомобільний   газозаправний   пункт   (далі    - АГЗП-тимчасовий)  - автозаправна станція,  технологічне обладнання якої призначене для заправлення автотранспорту  тільки  скрапленим вуглеводневим газом із автогазозаправника заводського виготовлення з резервуаром ємністю відповідно до ДБН В.2.5-20-2001.

По сути АГЗП это разновидности АГЗС, с более упрощённой технологической схемо (меньше оборудования).
Разница между стационарным и временным АГЗП - временный АГЗП допускает в качаестве ёмкостей применение автоцистерн ёмкостью до 10 куб.м. с зщаправкой через заправочную колонку!!! А в стационарном АГЗП должны быть стационарные резервуары могут быть до 20 куб.м. подземные.

+1

290

Спасибо serega_m за ответ, но это я видел и сам.

Вопрос более детальный по АГЗС и АГЗП с НАЗЕМНЫМИ резервуарами:

Автомобільна газозаправна    станція    (далі   -   АГЗС) - автозаправна станція,  технологічне обладнання якої призначене для заправлення   автотранспорту   тільки  скрапленими  вуглеводневими газами

и

Стаціонарний автомобільний  газозаправний   пункт   (далі   - АГЗП-стаціонарний) - автозаправна станція, технологічне обладнання якої призначене для заправлення автотранспорту  тільки  скрапленим вуглеводневим газом

из этого видим что разница только в емкостях, а они и на АГЗС и на стационарных АГЗП могут быть наземными!, а тут есть разница

на АГЗП п.2.5.4 НАПБ Б.05.019-2005 ".... місткость одного резервуара не більше 5 куб.м."
на АГЗП роздел 8 ДБН В.2.5-20-2001 " .... місткості одного резервуара не більше 10 куб.м."

растояние от емкостей АГЗС до строений за территорией 50 м.
растояние от емкостей АГЗП до строений за территорией 20/40 м.

и.т.д.

Есть объект по полученому СЕРТИФИКАТУ от ГАСК это АГЗС, а по развывам и объёмам скорей всего АГЗП!!! по каким критериям проверять?

Хочется узнать различия чтобы точно определить АГЗС или АГЗП стационарное?

0

291

Доброго всім дня!!!
Різниця між АГЗС і АГЗП в максимально допустимих обє’мах резервуарів для СВГ.
Тут краще почитати визначення термінів в додатку «А» ДБН В.2.5-20, а з пункту 8.146 цього ж ДБН видно, що максимальний об’єм АГЗС може бути 100 м. куб, АГЗП максимально 10 м. куб надземний і 20 м. куб підземний (пункт 8.151).
Якщо у Вашому випадку об’єми підходять під АГЗП, то на мою думку, слід керуватись відстанями по АГЗП.
Назва АГЗС мабуть від тянеться з моменту не правильної сформавоної назви самого об’єкту будівництва на стадії видачі рішень місцевих органів, тех. умов і т.д., як кажуть «как корабль назвеш, так он и поплывет».

Отредактировано Rubak (29-09-2015 20:56:21)

+2

292

Rubak написал(а):

як кажуть «как корабль назвеш, так он и поплывет».

100% правильно!
Часто это продиктовано или детальным планом распределения территории или целевым использованием денег, вобщем много причин назвать АГЗС, но фактически получить АГЗП.
Если правильно подходить, то нормы ограничивают максимальный объём суммарный резервуаров , и никто не запрещает сделать их меньшего объёма.
А что ещё - там отличаются технологическое оборудование, а именно его состав (п.п 8.143, 8.144, 8.151).
+ АГЗП может быть в составе БП АЗС (многотопливных АЗС)...

Отредактировано serega_m (29-09-2015 22:53:22)

0

293

Rubak написал(а):
з пункту 8.146 цього ж ДБН видно, що максимальний об’єм АГЗС може бути 100 м. куб, АГЗП максимально 10 м. куб надземний і 20 м. куб підземний (пункт 8.151).

Дякую! з вище викладеного ця різниця більш вірна.

0

294

Підкажіть будьласка чи можливо (з розгляду пожедюжної безпеки) відповідно до п.3.24* ДБН 360-92** прибудувати господарчу будівлю або гараж  не до власного, а до сусідського житлового будинку розташованого на суміжній ділянці?!,  звістно при умові що сусід не проти!

0

295

SGPN написал(а):

Підкажіть будьласка чи можливо (з розгляду пожедюжної безпеки) відповідно до п.3.24* ДБН 360-92** прибудувати господарчу будівлю або гараж  не до власного, а до сусідського житлового будинку розташованого на суміжній ділянці?!,  звістно при умові що сусід не проти!

Это в городе или нет?

0

296

Народ, а як вам вказівка з Київа щодо визначення серед новобудов ПНО, я трохи офигиваю так сказать. Це ж про що треба думати щоб віришити що новобудова може рахуватися ПНО.

0

297

firenov написал(а):

Народ, а як вам вказівка з Київа щодо визначення серед новобудов ПНО, я трохи офигиваю так сказать. Це ж про що треба думати щоб віришити що новобудова може рахуватися ПНО.

документ в студию можно?

0

298

Это в городе или нет?

  в городе!

0

299

SGPN написал(а):

Это в городе или нет?

  в городе!

можно в селитебной территории.
т.е. в частном секторе

0

300

можно в селитебной территории.т.е. в частном секторе

А є ще які посилання окрім п.3.24*, що це дозволяють.

адже в ДБН 360-92** є ще такі вимоги:
примітка 7 та 8 таблиці 1 додатку 3.1 ДБН 360-92**

Примітка 7.  Мінімальні  протипожежні  розриви  між житловими будинками і господарськими будівлями у  межах  однієї  присадибної ділянки  не  нормуються.  .....відстані між житловими будинками та громадськими будівлями на двох сусідніх ділянках треба приймати за таблицею   1. ...             
   Примітка 8.  Відстані між житловими,  громадськими,  а  також житловими  і  громадськими  будівлями  не  нормуються при сумарній площі  забудови,  включаючи  незабудовану  площу  між  ними,   яка дорівнює  найбільшій  допустимій  площі  забудови (поверху) одного будинку того  ж  ступеня  вогнестійкості  без  протипожежних  стін відповідно    до    чинних   нормативів   за   винятком   будинків індивідуальної забудови.

та п. 3.25* ДБН 360-92**

.... Для догляду за будівлями і здійснення їх поточного ремонту відстань до межі сусідньої ділянки від найбільш виступної конструкції стіни треба приймати не менше 1,0 м.

0