<a href="http://service01.3bb.ru"><img src="http://ifolder.com.ua/pg0jlfn3smzr.html "width="120" height="118" border=0></a> <a href=" http://service01.3bb.ru"><img src="http://img108.mytextgraphics.com/flamewordmaker/2009/07/21/e3f3a951c1d7e3d129cfd82ffd819597.gif" border="0" alt="http://www.flamewordmaker.com - flame text"></a>

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОРУМ СЛУЖБЫ 101. ВСЕГДА ВАМ РАДЫ !!! * *

--= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =--

Объявление


ПОЛИТИКИ НА ФОРУМЕ НЕТ !!!


Електронні петиції Президенту України

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.Нормативка

Сообщений 1 страница 30 из 554

1

П'ятниця, 29 березня 2013

Роз’яснення щодо погодження проектної документації організаціями, що надали технічні умови

Відповідно до статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Мінрегіону від 16.05.2011 №45 та зареєстрованого в Мін’юсті 01.06.2011 за №651/19389, проектна документація на будівництво об’єктів не потребує погодження державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними особами, утвореними такими органами.
Згідно зі статтею 7 Закону України «Про архітектурну діяльність» погодження проектної документації з підприємствами, установами та організаціями, які надали технічні умови, здійснюється лише у випадку відхилення проектної документації від наданих технічних умов

Кто знает хоть какое то обоснование для "погодження"  проектной документации на АПС, АПТ, огнезащиту и т.д., выдаваемое нормативным отделом?

0

2

ДЕРЖАВНА  ІНСПЕКЦІЯ  ТЕХНОГЕННОЇ  БЕЗПЕКИ  УКРАЇНИ

01024, м. Київ-24, вул. Круглоуніверситетська, 20/1,
тел. (044) 585-68-12, тел/факс (044) 253-69-05, 254-05-08

«_28_» липня 2011 р. № 36/4/5485_

Заступникам начальників ГУ (У) МНС з питань державного нагляду у сфері пожежної безпеки та державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки в Автономній республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь

Про надання роз’яснення

В доповнення до листа Державної інспекції техногенної безпеки                  від 07.07.2011 №36/4/4823 для удосконалення нормативно-технічної роботи територіальних підрозділів державного нагляду у сфері пожежної безпеки Держтехногенбезпеки роз’яснює застосування чинного законодавства під час  виконання функцій держпожнагляду щодо порядку розгляду проектної документації.
Статтею 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядком затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р.            № 560, визначено процедуру проведення експертизи проектів будівництва, яка проводиться експертними організаціями незалежно від форми власності, що відповідають критеріям, визначеним наказом Мінрегіону України                    від 23.05.2011 № 53, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 16.06.2011 за                № 719/19457.
  Перелік експертних організацій формується Мінрегіоном України на підставі звернень таких організацій про спроможність забезпечити проведення експертизи за відповідності їх критеріям.
Інформація про експертні організації,  які відповідають критеріям, оприлюднюється Мінрегіоном України на його офіційному сайті.
Враховуючи вищевикладене та те, що Держтехногенбезпеки та її територіальні органи в установленому порядку  не внесено до переліку експертних організацій, що відповідають  визначеним Критеріям, то зазначені органи не мають підстав для проведення експертизи проектів будівництва.
        Одночасно повідомляємо, що згідно з вимогами статті 2 Закону України «Про пожежну безпеку» забезпечення  пожежної  безпеки  є    невід'ємною    частиною державної  діяльності  щодо  охорони  життя  та  здоров'я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища, а  забезпечення пожежної безпеки при  проектуванні  та  забудові
населених  пунктів,  будівництві,  розширенні,  реконструкції   та
технічному  переоснащенні  підприємств,    будівель    і    споруд
покладається  на  органи  архітектури,  замовників,  забудовників,
проектні та будівельні організації.
Виходячи з вищевикладеного органи державного нагляду у сфері пожежної безпеки за зверненням замовників та проектувальників можуть надавати пропозицій стосовно доповнення проектів щодо влаштування засобів протипожежного  захисту та  проектів будівництва протипожежними вимогами.
Пропозиції оформлюється  письмово, згідно з додатками 1, 2.

Додатки:  - додаток 1 на 1 арк. в 1 екз.;
                 - додаток 2 на 1 арк. в 1 екз.

Голова                                                                                                              Е.М. Улинець

Захарченко А.А.
585-68-37


Додаток 1
до листа Держтехногенбезпеки
від __.07.2011 № 36/4/_____

Бланк територіального органу державного нагляду у сфері пожежної безпеки

Замовнику проектної документації (будівництва, адреса)

Керівнику проектної організації
(адреса)

Про надання пропозицій
до проектної документації

За наслідками розгляду листа та додатків до нього стосовно надання пропозицій щодо протипожежного захисту об’єкта будівництва: (вказати об’єкт на який розроблена проектна документація), (назва територіального органу державного нагляду у сфері пожежної безпеки) відповідно до ст. ст. 2 та 5 Закону України «Про пожежну безпеку» повідомляє.
В проекті «вказати назву проектної документації» (Шифр: _________ Том),  розробленому (назва організації яка розробила проект (серія та номер ліцензії, дата видачі))   порушень протипожежних вимог будівельних норм та правил не виявлено.
Одночасно повідомляється, що експертиза проектів будівництва на  відповідність  вимогам нормативних актів з питань пожежної безпеки проводиться  згідно з вимогами статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Керівник (заступник керівника) територіального
органу державного нагляду у сфері пожежної
безпеки та державного нагляду у сфері
цивільного захисту та техногенної безпеки                   _________________   П.І.Б.
                    підпис         

Вик. __________
тел. __________

Додаток 2
до листа Держтехногенбезпеки
від __.07.2011 № 36/4/_____

Бланк територіального органу державного нагляду у сфері пожежної безпеки

Замовнику проектної документації (будівництва, адреса)

Керівнику проектної організації
(адреса)

Про надання пропозицій
до проектної документації

За наслідками розгляду листа та додатків до нього стосовно надання пропозицій щодо протипожежного захисту об’єкта будівництва: (вказати об’єкт на який розроблена проектна документація), (назва територіального органу державного нагляду у сфері пожежної безпеки) відповідно до ст. ст. 2 та 5 Закону України «Про пожежну безпеку» повідомляє.
Проект «вказати назву проектної документації» (Шифр: _________ Том),  розроблений (назва організації яка розробила проект (серія та номер ліцензії, дата видачі)),   доцільно доповнити наступними протипожежними заходами:
- (перелік пропозицій)
Одночасно повідомляється, що відповідно до частини сьомої ст. 7  Закону України «Про пожежну безпеку» до усунення запропонованих протипожежних заходів випуск і застосування зазначеного проекту, а також проведення будівельно-монтажних робіт забороняється.

Керівник (заступник керівника) територіального
органу державного нагляду у сфері пожежної
безпеки та державного нагляду у сфері
цивільного захисту та техногенної безпеки                   _________________   П.І.Б.
                    підпис         

Вик. __________
тел. __________

 

ДЕРЖАВНА  ІНСПЕКЦІЯ  ТЕХНОГЕННОЇ  БЕЗПЕКИ  УКРАЇНИ

01024, м. Київ-24, вул. Круглоуніверситетська, 20/1,
тел. (044) 585-68-12, тел/факс (044) 253-69-05, 254-05-08

«07» липня 2011 р. № 36/4/4823

Заступникам начальників ГУ (У) МНС з питань державного нагляду у сфері пожежної безпеки та державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки в Автономній республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь

Про надання роз’яснення

Для удосконалення нормативно-технічної роботи територіальних підрозділів державного нагляду у сфері пожежної безпеки Державна інспекція техногенної безпеки України роз’яснює зміни до нормативно-правових актів щодо порядку розгляду проектної документації.
Відповідно до роз’яснень щодо експертизи проектів будівництва викладених у листі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2011 № 21-12/5887/0/6-11, за договорами, укладеними до 12 червня 2011 року, експертиза проектів будівництва, у тому числі, проектів для яких комплексний висновок державної експертизи не є обов’язковим, повинна здійснюватись відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність» та Порядком затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України                       від 31 жовтня 2007 року № 1269, Порядком проведення державної експертизи щодо пожежної безпеки проектів будівництва та іншої документації, затвердженого наказом МНС від 23.11.2004 № 186, зареєстрованим в Мін’юсті 30 листопада 2004 року № 1515/10114, які на той час були чинні.
Починаючи з 13.06.2011 проектна документація на об’єкти будівництва розглядається територіальними органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки на безоплатній основі, ці функції органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки здійснюються відповідно до статті 7 Закону України  «Про пожежну безпеку». За результатами розгляду оформлюється письмовий звіт у формі Довідкового зразка Додатку 1-3 до листа №21-12/5887/0/6-11, який повинен бути адаптований до вимог державного нагляду у сфері пожежної безпеки.
Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності      з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об’єктів, затверджених спільним наказом МНС та Держкомпідприємництва                        від 01.09.2004 № 99/393, зареєстрованим в Мін’юсті 20 липня 2009 року                  № 656/16672, та вимог ДБН В.2.5-13-98* «Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд» роботи з монтажу систем повинні здійснюватись відповідно до затвердженої проектної документації. Про початок монтажних робіт ліцензіат повинен сповістити (письмово) територіальний орган державного нагляду у сфері пожежної безпеки. Після отримання повідомлення про початок робіт, органи державного нагляду у сфері пожежної безпеки необхідно встановити контроль за їх проведенням у відповідності до нормативних актів та надати рекомендації на виконання робіт по проекту (Додаток 1), або заперечення з переліком зауважень до наданої документації (Додаток 2).

Додатки:
- лист Мінрегіонбуду України № 21-12/5887/0/6-11 з додатками 1-3 на         7 арк. в 1 екз.;
- Додаток 1 на 1 арк. в 1 екз.;
- Додаток 2 на 1 арк. в 1 екз.

Голова                                                                                      Е.М. Улинець
Опанасюк С.О.
585-68-38
Додаток 1 до листа Держтехногенбезпеки
від 07.07.2011 № 36/4/4823

Назва територіального органу державного нагляду у сфері пожежної безпеки

Замовнику проектної документації (будівництва)

Керівнику проектної організації

Про відповідність проектної документації
вимогам нормативних документів

____територіальний орган державного нагляду у сфері пожежної безпеки__ розглянувши _____стадія проектування, назва проекту (шифр проекту)______ розробленого ___назва організації яка розробила проект (серія та номер ліцензії, дата видачі)______ вважає за можливе застосування зазначеного проекту на _____(вказати об’єкт на який розроблена проектна документація)______.
Одночасно повідомляється, що відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об’єктів затверджених спільним наказом МНС та Держкомпідприємництва від 01.09.2004 № 99/393, затвердженого в Мін’юсті  20 липня 2009 року № 656/16672, ДБН В.2.5-13-98* «Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд», Вам про початок робіт необхідно сповістити територіальний орган державного нагляду у сфері пожежної безпеки ___в АР Крим, області, м.м. Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах_____, після закінчення робіт пред’явити їх відповідній комісії.

Заступник начальника
Головного Управління з питань
державного нагляду у сфері пожежної
безпеки та державного нагляду у сфері
цивільного захисту та техногенної безпеки         М.П.          ___________(підпис)______

Вик. __________
тел. __________

Додаток 2 до листа Держтехногенбезпеки
від 07.07.2011 № 36/4/4823

Назва територіального органу державного нагляду у сфері пожежної безпеки


Замовнику проектної документації (будівництва)

Керівнику проектної організації

Про не відповідність проектної документації
вимогам нормативних документів

____територіальний орган державного нагляду у сфері пожежної безпеки__ розглянувши _____стадія проектування, назва проекту (шифр проекту)______ розробленого ___назва організації яка розробила проект (серія та номер ліцензії, дата видачі)______ на _____(вказати об’єкт на який розроблена проектна документація)______не вбачає можливості погодити застосування проекту у зв’язку з тим, що в ньому виявлені порушення вимог пожежної безпеки, а саме: __________(перелік зауважень з обґрунтуванням)_________.
Одночасно повідомляється, що застосування проектної документації можливе після приведення її у відповідність протипожежним вимогам будівельних норм і правил, іншим нормативним документам з пожежної безпеки.
У разі допущення повторних порушень протипожежних вимог будівельних норм і правил при розробці проектної документації, органи державного нагляду у сфері пожежної безпеки будуть змушені вжити заходів реагування згідно законодавства.

Заступник начальника
Головного Управління з питань
державного нагляду у сфері пожежної
безпеки та державного нагляду у сфері
цивільного захисту та техногенної безпеки         М.П.          ___________(підпис)______

Вик. __________
тел. __________

0

3

brandmayor написал(а):

проектна документація на будівництво об’єктів не потребує погодження державними органами

Мы (ГНП) никогда не ПОГОДЖУВАЛИ проектную документацию!

0

4

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp … e=&id=

0

5

Осталось исключить новостройки с высокой степени и нормативщики идут курить. Всё

0

6

День добрый!

Аналітік написал(а):

Осталось исключить новостройки с высокой степени и нормативщики идут курить. Всё

Лучше три по сто, чем одна сигарета.

brandmayor написал(а):

Кто знает хоть какое то обоснование для "погодження"  проектной документации на АПС, АПТ, огнезащиту и т.д., выдаваемое нормативным отделом?

Перечитайте лист ДИТБ 36/4/5485: "органи державного нагляду у сфері пожежної безпеки за зверненням замовників та проектувальників можуть надавати пропозицій стосовно доповнення проектів щодо влаштування засобів протипожежного  захисту та  проектів будівництва протипожежними вимогами".
ДБН В.2.5-56 прил. К п. К.2.1 - при приемке СПЗ проверяется наличие проекта и экспертного заключения.
Лицензионные условия п. 4.4 - проектная документация должна пройти экспертизу по пожарной безопасности.
ИТОГО: Наличие "пропозицій" и отсутствие экспертного заключения эксперта/экспертной организации - нарушение действующих нормативных актов по пожарной безопасности. Следовательно - лицензия гуд бай...

0

7

Evgen-gpn
А скан писем есть???

0

8

Fireexpert написал(а):

Перечитайте лист ДИТБ 36/4/5485: "органи державного нагляду у сфері пожежної безпеки за зверненням замовників та проектувальників можуть надавати пропозицій стосовно доповнення проектів щодо влаштування засобів протипожежного  захисту та  проектів будівництва протипожежними вимогами".
ДБН В.2.5-56 прил. К п. К.2.1 - при приемке СПЗ проверяется наличие проекта и экспертного заключения.
Лицензионные условия п. 4.4 - проектная документация должна пройти экспертизу по пожарной безопасности.
ИТОГО: Наличие "пропозицій" и отсутствие экспертного заключения эксперта/экспертной организации - нарушение действующих нормативных актов по пожарной безопасности. Следовательно - лицензия гуд бай...

Все эти ссылки полный бред, желание ухватится «обледеневшими ручками за льдинку»!
Читаем  Закон Украины:
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про регулювання містобудівної діяльності

Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12. Кабінету Міністрів України:
     1) внести у місячний строк з дня опублікування  цього  Закону
до  Верховної  Ради  України  проект  закону  щодо  персоніфікації
відповідальності  за  негативні  наслідки,  спричинені  допущеними
порушеннями  будівельних  норм,  стандартів  і  правил  у  процесі
проектування,  експертизи   проектів   та   будівництва   об'єктів
містобудування;
     2) у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
     привести свої  нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
     забезпечити перегляд і скасування  міністерствами  та  іншими
центральними    і   місцевими   органами   виконавчої   влади   їх
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

     внести до  Верховної  Ради   України   проект   закону   щодо
скорочення  до  60  днів  строку  відведення земельних ділянок для
містобудівних потреб.

Президент України                                      В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 17 лютого 2011 року
          N 3038-VI
Если наши отцы командиры не выполнили требования Закона Украины, не внося изменения в лицензионные условия и пытаясь всяческими «роз’ясненнями» обойти Закон, пусть с ними разбирается профильный министр.
Или может быть «АМ», который здесь все так красиво пытается  преподнести, объяснит игнорирование требований Закона?

0

9

brandmayor написал(а):

Или может быть «АМ», который здесь все так красиво пытается  преподнести, объяснит игнорирование требований Закона?

А вы ему сначала обьясните что такое нормативка!

0

10

brandmayor написал(а):

Все эти ссылки полный бред, желание ухватится «обледеневшими ручками за льдинку»!

Не такой уж и бред. В ДБН написано должна быть экспертиза. В Законе О ПБ и в Кодексе ГЗ - экспертиза в соответствии со ст. 31 "О регулировании градост....". И все - выполнять - направлять в экспертные организации, которые несут, как и проектировщики, ответственность. А за нарушения - штраф 90 - 300 мин. зарплат (не минимумов)!
Самое интересное, что проектировщики и эксперты проходят аккредитацию, получают сертификат, а инспектор ГАСК, кот. подписывает приемку объектов, не обязан проходить аккредитацию. Так и получается, что объект еще строится, а акт приемки подписан. А в акте есть такой пункт: все мероприятия ПБ выполнены в соответствии с проектной документацией.

0

11

Fireexpert написал(а):

экспертиза в соответствии со ст. 31 "О регулировании градост....".

Только обьекты 4-й и 5-й категории сложности!

0

12

Fireexpert написал(а):

объект еще строится, а акт приемки подписан

)) или фундамент только залит

0

13

Fireexpert написал(а):

Не такой уж и бред. В ДБН написано должна быть экспертиза

А вот мне нравится изберательное отношение нашего сознания к нормам! За наличие экспертизы проекта автоматики прописаного в 56м ДБНе и Лицензионных условиях мы все помним! А про п.2.7 ППБУ уже забыли! Туда ведь тоже изменения не внесли, насколько я знаю!? Так вот почему МЫ не можем понять что правила игры РЕШЕНО ПОМЕНЯТЬ? И это от нас не зависит!

0

14

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ оприлюднило проект закону, яким пропонується внести зміни до Житлового кодексу УРСР та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо переобладнання та перепланування житлових приміщень. Зокрема, документом планується скасувати спеціальні дозволи на перепланування житла у багатоквартирних житлових будинках та житлових приміщеннях, якщо вони не передбачають втручання у несучі та огороджувальні конструкції або інженерні системи житлового будинку. У цьому випадку, згідно із законопроектом, перепланування може, проводитись їх власниками без одержання дозволу або іншого документа, який дає право на їх виконання. Нагадаємо, раніше з ініціативою розробити аналогічний законопроект до уряду звернувся Президент Віктор Янукович.

Перелік робіт, які можна буде проводити без отримання дозвільної документації, визначатиме Мінрегіон. Тобто, після завершення перепланування, яке не буде зачіпати несучі стіни та конструкції будинку, не буде потрібно проходити процедуру введення об'єкта в експлуатацію.

Крім того, якщо в результаті перепланування змінюється площа житлового приміщення або його призначення у будинках державного або комунального житлофонду, то документом передбачено, що її проведення допускається лише з письмової згоди орендодавця, тобто, власника.

За фальсифікацію або неподання документів, які дають право на реконструкцію або капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку, законопроектом пропонуються санкції – накладання штрафу в діапазоні 300-350 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (5,1-5,95 тис. грн).
http://jkg-portal.com.ua/ua/publication … stni-32484

0

15

вот клоуны! Ктож будет знать какие несущие конструкциии, а какие нет? У нас специалистов хватало которые и колонны умудрялись резать(((

0

16

Максут написал(а):

Так вот почему МЫ не можем понять что правила игры РЕШЕНО ПОМЕНЯТЬ?

Понятия не имею, почему не можете понять...
А еще не понимаю, как, практически несуществующая организация, "погоджует" проекты на СПЗ? Хотя приказ о прекращении юр.деятельности ГУ ГИТБ в НН еще от января месяца! Или, как говорят некоторые СПД, лицензиаты...: "не хотим ссориться с инспекцией"?!

0

17

Fireexpert написал(а):

Понятия не имею, почему не можете понять...

А Вы ?

Fireexpert написал(а):

некоторые СПД, лицензиаты...

?

0

18

Ліцензіати і СПД знаходяться на гачку у системи, є ліцензійні умови, які не так просто виконати, от і доять їх як коров, а вони навіть не мукають :blush: . Вихід один - відміна ліцезій. І взагалі, що за мода, підписувати акти систем протипожежного захисту в експлуатацію. У ДБНі-56 в акті є пожежник, а в ЕНі не має. В Європу йдемо як не як  :glasses: Яка відповідальність інспектора (начальника) за підпис у акті здачі в експлуатацію?
http://maanimo.com/news/events/104452-v … u-licenziy

0

19

mik101 написал(а):

http://maanimo.com/news/events/104452-v … u-licenziy

Ты сам то хоть этот документ просмотрел?

2. Видами господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до норм цього Закону, є:......
30)надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

А когда будут корректировать новые Лицензионные - напишут как выгодно :writing:  :'(

mik101 написал(а):

Вихід один - відміна ліцезій.

Уже это проходили в 90-е... Бордельеро было ещё то... Пожарку проектировали и монтировали кто угодно, только не спецы. И никто за это не нес ответственности

0

20

alex_1503 написал(а):

Уже это проходили в 90-е...

Тогда была одна лицензия - на отстрел...

0

21

alex_1503 написал(а):

Ты сам то хоть этот документ просмотрел?

А з яких таких часів ми з Вами на ТИ. Слово законопроект Вам нічого не говорить? Туди ще можна напхати кучу і всього :D

alex_1503 написал(а):

Уже это проходили в 90-е... Бордельеро было ещё то... Пожарку проектировали и монтировали кто угодно, только не спецы. И никто за это не нес ответственности


А яка зараз відповідальність інспектора (начальника) за підпис у акті здачі в експлуатацію СПС?-питання залишається відкритим.

alex_1503-читайте Зразоки С.2-4 EN-54-14. Відповідальність за монтаж і справність систем бере на себе  організація яка змонтувала систему і передає її замовнику (Але без підпису ДПН згідно ДБН-56 нікуди :canthearyou: ). А от замовник після цього етапу вже безпосередньо несе відповідальність за справний стан системи і вирішує обслуговувати її чи ні.

0

22

alex_1503 написал(а):

Пожарку проектировали и монтировали кто угодно, только не спецы.


Вы думаете сейчас СПЗ только спецы монтируют? Зачастую реальные «виконвці робіт» не заявлены в Лицензию, по разным причинам. В результате работы реально выполняются кем попало, только розпись под ними ставится настоящая, но и то не всегда.

+1

23

mik101 написал(а):

А з яких таких часів ми з Вами на ТИ.

тогда ой.... Не знал, что ВЫ сэр

mik101 написал(а):

Слово законопроект Вам нічого не говорить?

Ничего не говорит. В нашей стране нет ни одного нормального закона. Вернее есть парочка, да подзаконные акты в развитие этих законов всё сводят на нет.

fire88 написал(а):

Зачастую реальные «виконвці робіт» не заявлены в Лицензию, по разным причинам.

Согласен. Только причина одна - через одно место написанные Лицензионные условия.

0

24

alex_1503 написал(а):

Согласен. Только причина одна - через одно место написанные Лицензионные условия.


Лицензионные условия - это конечно "шедевр" пожарной мысли. Но, думаю отсутствие у многих работников ГПН желания вникнуть в некоторые простые требования Лицензионных условий, а потом применять их при контроле за выполнением противопожарных работ, дает широкие возможности лицензиатам по невыполнению этих требований.

0

25

fire88 написал(а):

......думаю отсутствие у многих работников ГПН желания вникнуть.......

:cool: в самую дырочку
В нормативке сейчас нет преемственности
Чтобы стать настоящим нормативщиком - надо минимум 4-5 лет
А сейчас основная масса - выпусники институтов без опыта работы, так сказать "те кто будут сидеть". Их предписания и наблюдательные дела - просто "шедевр полета мысли".

0

26

alex_1503 написал(а):

Ничего не говорит. В нашей стране нет ни одного нормального закона. Вернее есть парочка, да подзаконные акты в развитие этих законов всё сводят на нет.

Так в тому то і діло, що пан Улинець повинен був внести зміни в підзаконні акти, ще з моменту прийняття закону "Про регулювання містобудівної діяльності", а тим часом рубав капусту до останнього :glasses:

0

27

alex_1503 написал(а):

"те кто будут сидеть"

:cool:

0

28

alex_1503 написал(а):

А сейчас основная масса - выпусники институтов


- это тоже "шедевр" пожарной мысли. В результате

" Летать не умеют. Стрелять тоже... пока не умеют... Но, орлы!" из фильм "В бой идут одни старики"

Но, я думаю, если бы лицензиатов дергали районные инспекторы, а не только функционеры главков, пользы было бы больше. Руководители лицензиатов, в основном заинтересованы, чтобы их подчиненные на местах нормально выполняли работу и на правильные замечания правильно реагируют.  Кроме того на объектах тоже одобрительно смотрят когда инспектор заставляет качественно выполнять работу тех кого сам им навязал.

0

29

fire88 написал(а):

многих работников ГПН

многие работники ГПН

fire88 написал(а):

применять их при контроле за выполнением противопожарных работ

к контролю за ВЫПОЛНЕНИЕМ противопожарных работ не имеют никакого отношения!

0

30

fire88 написал(а):

если бы лицензиатов дергали районные инспекторы, а не только функционеры главков

Хорошо бы, но увы... (читай выше). Я хоть уже 12 лет на пенсионе - до сих пор приходится молодым подсказывать, что б в г...но не наступили.
А из киевлян мне понравился нынешний нач. ДСНС в Киеве. Тогда он работал в отделе сертификации. Тут уж мне пришлось попотеть :D  Умный мужик, многое подсказал, а самое главное - без гонора и распальцовки

0