СЛУЖБА 101 - наша служба !!! <a href="http://service01.3bb.ru"><img src="http://ifolder.com.ua/pg0jlfn3smzr.html "width="120" height="118" border=0></a> <a href=" http://service01.3bb.ru"><img src="http://img108.mytextgraphics.com/flamewordmaker/2009/07/21/e3f3a951c1d7e3d129cfd82ffd819597.gif" border="0" alt="http://www.flamewordmaker.com - flame text"></a>

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОРУМ СЛУЖБЫ 101. ВСЕГДА ВАМ РАДЫ !!! *

*

--= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =--

Объявление


ПОЛИТИКИ НА ФОРУМЕ НЕТ !!!


Електронні петиції Президенту України

*

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » --= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =-- » Организационные вопросы службы » Служба 112...Ваше мнение ?


Служба 112...Ваше мнение ?

Сообщений 91 страница 120 из 170

Опрос

Нужна ли единая диспетчерская служба 112?
Да нужна !

44% - 56
Нет, не думаю !

48% - 61
Мне все равно !

6% - 8
Голосов: 125

91

Проект Закону України "Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112"

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про систему екстреної допомоги населенню

за єдиним телефонним номером 112

Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

У цьому Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

система екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 (далі – система 112) – сукупність програмно-апаратних комплексів і телекомунікаційних мереж, за допомогою яких операторами центрів
системи 112 здійснюється прийняття та оброблення екстрених викликів про загрозу виникнення або виникнення екстрених ситуацій, оперативне інформування оперативно-диспетчерських служб та залучення підрозділів екстреної допомоги населенню до надання такої допомоги;

екстрений виклик – звернення населення до системи 112 у зв’язку з необхідністю отримання екстреної допомоги;

екстрена допомога населенню – проведення підрозділами екстреної допомоги невідкладних заходів з ліквідації загрози виникнення або виникнення екстрених ситуацій;

екстрена ситуація – ситуація, що вимагає оперативного реагування підрозділів екстреної допомоги населенню, у зв’язку з виникненням або небезпекою виникнення загрози здоров’ю, життю, майну або навколишньому середовищу, громадському порядку, іншими небезпечними подіями або правопорушеннями;

оператор центру системи 112 – посадова особа, яка забезпечує прийняття, оброблення екстреного виклику за телефонним номером 112 та передачу інформації про екстрений виклик відповідним оперативно-диспетчерським службам для подальшого реагування на нього;

оперативно-диспетчерські служби – служби у структурах центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, що здійснюють прийняття екстрених викликів, інформаційну підтримку, координацію дій та контроль підрозділів екстреної допомоги населенню під час надання такої допомоги;

підрозділи екстреної допомоги населенню – підрозділи аварійно-рятувальних, аварійних служб, правоохоронних органів, центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, служби швидкої медичної допомоги тощо, які працюють у цілодобовому режимі, оснащені необхідною технікою і засобами та підготовлені для надання екстреної допомоги населенню;

підрозділи правоохоронних органів – підрозділи Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України, що залучаються для надання екстреної допомоги населенню;

центр системи 112 – підрозділ спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту, що утворюється відповідно до законодавства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі для виконання завдань, покладених на систему 112.

Стаття 2. Законодавство України у сфері надання екстреної допомоги населенню

1.  Законодавство України у сфері надання екстреної допомоги населенню регулюється Конституцією України, цим Законом, Основами законодавства України про охорону здоров’я, Законами України “Про правові засади цивільного захисту”, “Про інформацію”, “Про телекомунікації”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про пожежну безпеку”, “Про міліцію”, “Про житлово-комунальні послуги” та іншими актами законодавства України.

Стаття 3. Сфера дії Закону

1.  Дія цього Закону поширюється на правовідносини, пов’язані з наданням екстреної допомоги населенню.

2.  Якщо міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством у сфері надання екстреної допомоги населенню, застосовуються правила міжнародних договорів.

Стаття 4. Система екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним  номером 112

Система 112 забезпечує організацію надання екстреної допомоги населенню у разі загрози виникнення або виникнення екстрених ситуацій тощо.
Система 112 має територіально-розподілену функціональну структуру.
Порядок функціонування системи 112 визначається Кабінетом Міністрів України.
Єдиним телефонним номером для прийому екстрених викликів є номер 112.
Порядок передавання екстрених  викликів операторами телекомунікацій до відповідного центру системи 112 визначає центральний орган виконавчої влади у  сфері телекомунікацій.
Для прийому екстрених викликів можуть паралельно використовуватися інші телефонні номери відповідних підрозділів екстреної допомоги населенню.
Екстрений виклик на номер 112 здійснюються безоплатно.
Для забезпечення термінового реагування підрозділів екстреної допомоги населенню та автоматизованого оброблення екстрених викликів оператори центрів системи 112 мають право використовувати інформацію про абонента з баз даних операторів телекомунікацій, зокрема: для абонента мережі фіксованого телефонного зв’язку – номер телефону, прізвище, ім’я та по батькові особи, на яку зареєстровано телефон, адресу реєстрації телефону, для абонента мережі рухомого (мобільного) зв’язку – його місцезнаходження на момент з’єднання (для контрактних абонентів також прізвище, ім‘я та по батькові абонента чи найменування юридичної особи, на яку зареєстровано телефон).
Інформація про екстрений виклик, абонента, якій здійснив екстрений виклик, та аудіозапис екстреного виклику передаються від центру системи 112 до відповідних оперативно-диспетчерських служб з метою забезпечення реагування на виклик підрозділів екстреної допомоги населенню.

10.  Інформація про екстрений виклик, абонента, якій здійснив екстрений виклик, та аудіозапис екстреного виклику підлягає зберіганню.

11. Інформація, що обробляється в системі 112, підлягає захисту згідно із законодавством.

Стаття 5. Основні принципи функціонування та завдання системи 112

1.  Основними принципами функціонування системи 112 є:

комплексний підхід до надання екстреної допомоги населенню;

гласність, вільний доступ населення до інформації;

мінімізація заподіяння шкоди від екстреної ситуації;

цілодобове реагування на екстрені виклики.

2.  Основними завданнями системи 112 є:

         прийняття та оброблення екстрених викликів;

     інформування оперативно-диспетчерських служб з метою залучення підрозділів екстреної допомоги населенню до реагування на екстрений виклик, контроль за своєчасністю реагування;

         надання інформаційної підтримки підрозділам екстреної допомоги населенню;

організація та забезпечення статистичної звітності про екстрені виклики і своєчасність реагування на них;

      інформування органів державної влади та органів місцевого самоврядування про екстрені виклики і своєчасність реагування на них.

Стаття 6. Державне регулювання системи 112

1.  До повноважень Кабінету Міністрів України щодо регулювання системи 112 належить:

регулювання питань щодо розвитку системи 112 на території держави;

визначення порядку функціонування системи 112;

координація та спрямування діяльності центральних органів виконавчої влади в питаннях забезпечення функціонування системи 112;

здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом та іншими законодавчими актами.

2. До повноважень спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту щодо регулювання системи 112 належить:

впровадження та забезпечення функціонування системи 112;

здійснення повсякденного керівництва системою 112;

створення підрозділу забезпечення функціонування системи 112 у структурі апарату спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту у порядку, визначеному законодавством;

забезпечення створення відповідно до законодавства центрів системи 112 у відповідних адміністративно-територіальних одиницях; 

забезпечення функціонування оперативно-диспетчерських служб і підрозділів екстреної допомоги населенню, що належать до сфери управління;

забезпечення взаємодії з іншими центральними органами виконавчої влади щодо функціонування системи 112;

забезпечення захисту інформації, яка обробляється в системі 112, відповідно до законодавства;

забезпечення подання інформації на запити правоохоронних органів, а також громадян України, що здійснювали екстрені виклики;

організація та забезпечення статистичної звітності про екстрені виклики і своєчасність реагування на них;

забезпечення та здійснення технічного і програмного супроводу апаратно-технічних комплексів системи 112;

розроблення та затвердження стандартів, протоколів і класифікаторів щодо надання екстреної допомоги населенню, контроль за їх впровадженням та виконанням;

організація проведення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників центрів системи 112;

вивчення світового досвіду, налагодження міжнародного співробітництва у сфері організації, управління та надання екстреної допомоги населенню;

здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами.

3.  До повноважень центральних органів виконавчої влади щодо регулювання системи 112 належить:

забезпечення функціонування оперативно-диспетчерських служб і підрозділів екстреної допомоги населенню, що належать до їх сфери управління;

забезпечення взаємодії оперативно-диспетчерських служб і підрозділів екстреної допомоги населенню, що належать до їх сфери управління, з центрами системи 112;

забезпечення підготовки та подання до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту відповідної інформації про екстрені виклики і своєчасність реагування на них для підготовки статистичної звітності;

здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами.

Стаття 7. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування щодо регулювання системи 112

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування щодо регулювання системи 112 належить:

забезпечення функціонування оперативно-диспетчерських служб і підрозділів екстреної допомоги населенню, що належать до їх сфери управління;

забезпечення взаємодії оперативно-диспетчерських служб і підрозділів екстреної допомоги населенню, що належать до їх сфери управління, з центрами системи 112;

здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами.

Стаття 8. Організаційні засади створення та функціонування системи 112

Створення та забезпечення функціонування системи 112 здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань цивільного захисту.

Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту визначаються цим Законом та Положенням про зазначений орган.

2. Центри системи 112 утворюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі у порядку, визначеному законодавством.       Центри  системи 112 є головними елементами організаційної структури системи.

         До повноважень центрів Системи 112 належить:

         прийняття та оброблення екстрених викликів;

       визначення переліку підрозділів екстреної допомоги населенню, які залучаються для надання такої допомоги;

         передача отриманої інформації про екстрену ситуацію до відповідних оперативно-диспетчерських служб;

         забезпечення взаємодії відповідних підрозділів екстреної допомоги населенню під час надання такої допомоги;

         ведення обліку та архівування екстрених викликів, формування звітної інформації.

         Положення про центри системи 112 затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань цивільного захисту.

3. Оперативно-диспетчерські служби функціонують у системі відповідних центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

До повноважень оперативно-диспетчерських служб належить:

прийняття інформації про екстрений виклик від центрів системи 112, а також від фізичних та юридичних осіб;

формування та оперативна передача інформації про екстрений виклик підрозділам екстреної допомоги населенню;

здійснення інформаційної підтримки, координації дій та контролю підрозділів екстреної допомоги населенню під час надання такої допомоги;

інформування центрів системи 112 про час прибуття на місце події відповідних підрозділів екстреної допомоги населенню та про надання такої допомоги.

Положення про оперативно-диспетчерську службу затверджується органом (посадовою особою), що її утворив.

Оперативно-диспетчерські служби здійснюють цілодобове чергування відповідних працівників і забезпечують постійну цілодобову готовність до прийняття повідомлень, інформаційну підтримку та взаємодію підрозділів екстреної допомоги населенню під час надання такої допомоги.

4. Підрозділи екстреної допомоги населенню функціонують у системі відповідних центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та призначені для надання екстреної допомоги населенню.

Обов’язки працівників підрозділів екстреної допомоги населенню визначаються відповідними статутами (положеннями) органів, служб і організацій, до складу яких належать такі підрозділи.

 
Стаття 9. Порядок надання інформації про екстрений виклик


1. Надання інформації про екстрений виклик здійснюється за письмовим зверненням керівників відповідних правоохоронних органів, а також заяви особи, яка зверталася за допомогою до системи 112, на адресу відповідного підрозділу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту.

2. Інформація про екстрений виклик надається у письмовому вигляді  протягом п’яти днів з дня отримання звернення про надання інформації. У разі потреби може надаватись аудіозапис екстреного виклику. В окремих випадках строк подання інформації про екстрений виклик може бути змінено.

Стаття 10. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення
Системи 112

Фінансування Системи 112 здійснюється за рахунок державного, місцевих бюджетів та інших джерел.

Матеріально-технічне забезпечення Системи 112 здійснюється центральними і місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, організаціями, до сфери управління яких належать відповідні підрозділи екстреної допомоги населенню, центр системи 112, оперативно-диспетчерські служби, що безпосередньо забезпечують функціонування Системи 112.

Стаття 11. Відповідальність за порушення цього Закону

Винні у невиконанні або несумлінному виконанні цього Закону та законодавства в питаннях надання екстреної допомоги населенню несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову та кримінальну відповідальність.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1.  Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім підпункту “2)” пункту 4 цього розділу, якій набирає чинності через рік з дня набрання чинності цим Законом.

2. У Законі України “Про правові засади цивільного захисту” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 39, ст. 488):

статтю 5 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

“забезпечення функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112”.

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим.

3. У частині другій статті 34 Закону України “Про пожежну безпеку” (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 5, ст. 21) цифри “01” замінити словами “який визначається Законом України “Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112”.

4. У статті 39 Закону України “Про телекомунікації” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155; 2004 р., № 48, ст. 526; 2006 р., № 14, ст. 116, 2006 р., № 30, ст. 258; 2010 р., № 10, ст. 105, № 37, ст. 496):

1) пункт 2 частини першої після слів “аварійних служб газу” доповнити словами “, системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112”;

2) доповнити частину першу новим пунктом 19 такого змісту:

“19) надавати щороку до системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 електронну базу даних кінцевого абонентного обладнання фіксованого зв’язку із зазначенням номера та адреси його встановлення. Під час здійснення екстреного виклику в реальному часі забезпечити технічну можливість передавання реального номера абонентської лінії чи номера кінцевого абонентського обладнання фіксованого зв’язку або номера та географічного місцезнаходження кінцевого абонентського обладнання рухомого (мобільного) зв’язку”.

У зв‘язку з цим пункт 19 вважати пунктом 20;

3) абзац перший частини другої після цифри “17” доповнити цифрою “19”.

5. Частину першу статті 97 Кримінально-процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1961 р., № 2, ст. 15; Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 10, ст. 79; 2001 р., № 34 – 35) доповнити новою частиною такого змісту:

“Повідомлення про вчинені або підготовлені злочини чи інші правопорушення зобов’язаний також приймати оператор центру системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 з подальшим їх перенаправленням за належністю для прийняття відповідних рішень.”

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

6. Кабінету Міністрів України підготувати та подати у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів.

Президент України   

В. ЯНУКОВИЧ

http://www.mns.gov.ua/news/19177.html?PrintVersion

0

92

Правительство Украины одобрило законопроект, определяющий принципы работы системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112, сообщает Корреспондент.net.

Как сообщил помощник министра чрезвычайных ситуаций Ян Берназюк, при создании законопроекта было трудно учесть и согласовать интересы всех ведомств, которые будут принимать участие в функционировании 112: МЧС, МВД, Минздрав, Мининфраструктуры и органов местного самоуправления.
Сейчас все вопросы согласованы. В свою очередь, директор ГП Центр общественной безопасности 112 Ростислав Валихновский добавил, что сейчас МЧС приступает к этапу реализации проекта 112.
Валихновский сообщил, что согласно решению Президента Украины и по приглашению США в июле украинская делегация во главе с министром чрезвычайных ситуаций совершила визит в США, где изучала опыт функционирования Службы 911.
В рамках визита состоялись подробные консультации о возможности привлечения правительственных организаций США и компаний-производителей к созданию Системы 112. В результате, сообщает МЧС, агентство США по торговле и развитию предоставило грант в размере 649 тысяч долларов на создание технико-экономического обоснования системы 112 в Украине. Грант получила компания Winbournе Consulting, которая входит в пятерку крупнейших интеграторов подобных систем в мире.
Кроме того, по словам Валихновского, в III-IV кварталах 2011 года будут проведены тендерные закупки по созданию системы 112. Принять участие в конкурсе смогут украинские, американские, европейские и другие компании.
В IV квартале 2011 года МЧС планирует провести модернизацию узлов связи и телекоммуникационной сети, как базовой части телекоммуникационной составляющей системы 112 в городах, которые примут чемпионат Европы по футболу. Система экстренного вызова по номеру 112 должна заработать в Киеве, Львове, Харькове и Донецке во II квартале 2012 года, в других городах – до конца 2012.

Стоит сказать, что пока украинцы в экстренных ситуациях пытаются вызвать помощь по всем возможным телефонам, в США уже давно действует единая служба спасения – 911. Люди уже привыкли обращаться к спасателям в любых ситуациях. Например, женщина вызвала «скорую» прямо из ночного клуба, после того как сломала ноготь. Другая позвонила в «911″ из-за того, что мышь проглотила её лекарство. :rofl:

0

93

07.09.2011
Віктор Балога: Система «112» орієнтовно коштуватиме від трьох до чотирьох мільярдів гривень

http://www.mns.gov.ua/done_img/b/19355.jpg

Система «112» - це загальнонаціональний проект, втілення якого наближає Україну до сучасних світових стандартів безпечного життя людини, запобігання надзвичайним ситуаціям і реагування на них. Таку оцінку висловив міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога на засіданні Комітету з економічних реформ. Урядовець поінформував про те, як МНС  розгортає мережу екстреного виклику за єдиним телефонним номером.
«Ця робота розпочалася у квітні, одразу, як Указом Президента її впровадження і функціонування покладено на єдиний орган – Міністерство надзвичайних ситуацій. Такий підхід іноземні експерти у цій галузі визнають як необхідний і ефективний. Він дає змогу раціонально, швидко і повною мірою виконати поставлене завдання».
Міністр повідомив, що після розробки техніко-економічного обґрунтування проекту, яке буде готове в жовтні, у грудні буде складено проектно-кошторисну документацію системи «112». На сьогодні фахівці МНС підрахували, що її загальна вартість орієнтовно становитиме від 3-х до 4-х млрд. гривень.
«Повністю завершити проект «112» у масштабі всієї країни можна на початок 2015 року. Це цілком реальний термін», - відзначив керівник МНС.
За словами В.Балоги, при здійсненні такої складної і масштабної програми важливою є підтримка Президента. Саме завдяки рішенню Глави держави ідея щодо створення системи «112» почала втілюватися на практиці. 

Прес-служба МНС

http://www.mns.gov.ua/news/19355.html

0

94

07.09.2011
Віктор Балога: Система «112» орієнтовно коштуватиме від трьох до чотирьох мільярдів гривень

http://www.mns.gov.ua/done_img/b/19355.jpg

Система «112» - це загальнонаціональний проект, втілення якого наближає Україну до сучасних світових стандартів безпечного життя людини, запобігання надзвичайним ситуаціям і реагування на них. Таку оцінку висловив міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога на засіданні Комітету з економічних реформ. Урядовець поінформував про те, як МНС  розгортає мережу екстреного виклику за єдиним телефонним номером.
«Ця робота розпочалася у квітні, одразу, як Указом Президента її впровадження і функціонування покладено на єдиний орган – Міністерство надзвичайних ситуацій. Такий підхід іноземні експерти у цій галузі визнають як необхідний і ефективний. Він дає змогу раціонально, швидко і повною мірою виконати поставлене завдання».
Міністр повідомив, що після розробки техніко-економічного обґрунтування проекту, яке буде готове в жовтні, у грудні буде складено проектно-кошторисну документацію системи «112». На сьогодні фахівці МНС підрахували, що її загальна вартість орієнтовно становитиме від 3-х до 4-х млрд. гривень.
«Повністю завершити проект «112» у масштабі всієї країни можна на початок 2015 року. Це цілком реальний термін», - відзначив керівник МНС.
За словами В.Балоги, при здійсненні такої складної і масштабної програми важливою є підтримка Президента. Саме завдяки рішенню Глави держави ідея щодо створення системи «112» почала втілюватися на практиці. 

Прес-служба МНС

http://www.mns.gov.ua/news/19355.html

0

95

Як в Україні зроблять службу "112"? Мабуть, за принципом того, що диспетчер ПЗЧ буде приймати всі повідомлення і тупо переадресовувати на інші служби! Якщо так, тоді краще таку величезну суму коштів краще направити на оновлення техніки та обладнання!!!

Отредактировано straz (08-09-2011 16:45:43)

0

96

Віктор Балога просить Президента надати статус невідкладного законопроекту про впровадження системи "112"   

07.09.2011 | 09:23 | Прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій     
Під час засідання Комітету з економічних реформ Міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога доповів Президенту Віктору Януковичу про стан впровадження в Україні служби екстреного виклику за єдиним телефонним номером «112» та попросив надати статус невідкладного законопроекту, який визначає принципи роботи цієї системи.
«Я прошу Вас визначити цей законопроект як невідкладний, щоб Верховна Рада за нього проголосувала, а ми почали працювати і впроваджувати цю систему відповідно до закону», - сказав Міністр.
Віктор Балога доповів, що на сьогодні позиції всіх міністерств, які залучені до роботи над цим проектом, визначені та узгоджені. Він також зазначив, що за дорученням Президента уже двічі побував у США з метою вивчення досвіду функціонування систем «911» та «333». За результатами цих зустрічей, Агентство США з торгівлі і розвитку виділило кошти на розробку техніко-економічного обґрунтування проекту. При цьому Міністр підкреслив, що ТЕО буде готове до листопада, а в січні 2012 року МНС зможе оголосити тендер на закупівлю обладнання і техніки для впровадження системи у містах, які прийматимуть чемпіонат Європи з футболу у 2012 році.
«Станом на 30 жовтня техніко-економічне обґрунтування буде завершене. Станом на першу декаду січня ми готові проводити тендери», - повідомив голова МНС.
Віктор Балога запевнив Президента у тому, що МНС впровадить систему у Києві, Львові, Харкові та Донецьку до квітня 2012 року, а повністю служба «112» запрацює по всій Україні до кінця 2014 року.
Відповідаючи на питання журналістів, Міністр зазначив, що під час поїздок у США  також вивчалася робота системи «333», яка займається локальними проблемами комунального господарства. За його словами, нині розглядається можливість впровадження такого досвіду в Україні.
«Я думаю, що ми також будемо впроваджувати систему «333». Можливо, у неї буде інша абревіатура, наприклад «111», - повідомив Віктор Балога, додавши, що цей проект запрацює одночасно із системою «112».

Взято тут.

0

97

03.11.2011
Віктор Балога: Система «112» - один із найважливіших елементів безпеки людини і суспільства загалом

Система «112» - один із найважливіших елементів безпеки людини і суспільства загалом. Про це в інтерв’ю виданню Weekly.ua розказав Міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога, відповідаючи на запитання про проблеми, які будуть розв’язані після створення системи екстреного виклику за єдиним номером.
За словами В.Балоги, "112" - це як all inclusive у критичній ситуації, тільки безкоштовно для споживача цієї послуги. Треба буде пам’ятати тільки цей номер.
"Набравши його, людина потрапляє в диспетчерський центр і говорить про свою проблему. Решта – компетенція працівників служби «112», вони вирішать, як швидко допомогти у конкретному випадку. Послати медиків, ДАІ, пожежних, рятувальників. І допомога прийде."
Говорячи про вартість проекту, а це близько 4 мільярдів гривень, урядовець зазначив, що названа сума – це орієнтовний порядок цифр. Точніше можна буде говорити після розробки техніко-економічного обґрунтування і підготовки проектної документації в грудні.
"Провідна американська компанія, яка на 700 тис. доларів від свого уряду працює над ТЕО, повинна запропонувати оптимальні рішення. Від цього і залежатиме кінцевий кошторис. "
Крім того, побудова системи має кілька головних складових. Потрібно створити центри «112» у регіональних підрозділах МНС. Розгорнути по всій країні телекомунікаційну мережу за єдиним номером. Утворити національного оператора «112» Об’єднати в єдине ціле диспетчерські служби різних відомств і органів влади. Навчити персонал. На все це й підуть бюджетні гроші, - сказав Віктор Балога.

Прес-служба МНС

http://www.mns.gov.ua/news/19750.html

0

98

patriot написал(а):

Система «112» - один із найважливіших елементів безпеки людини і суспільства загалом. Про це в інтерв’ю виданню Weekly.ua розказав Міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога, відповідаючи на запитання про проблеми, які будуть розв’язані після створення системи екстреного виклику за єдиним номером.
За словами В.Балоги, "112" - це як all inclusive у критичній ситуації, тільки безкоштовно для споживача цієї послуги. Треба буде пам’ятати тільки цей номер.
"Набравши його, людина потрапляє в диспетчерський центр і говорить про свою проблему. Решта – компетенція працівників служби «112», вони вирішать, як швидко допомогти у конкретному випадку. Послати медиків, ДАІ, пожежних, рятувальників. І допомога прийде."
Говорячи про вартість проекту, а це близько 4 мільярдів гривень, урядовець зазначив, що названа сума – це орієнтовний порядок цифр. Точніше можна буде говорити після розробки техніко-економічного обґрунтування і підготовки проектної документації в грудні.
"Провідна американська компанія, яка на 700 тис. доларів від свого уряду працює над ТЕО, повинна запропонувати оптимальні рішення. Від цього і залежатиме кінцевий кошторис. "
Крім того, побудова системи має кілька головних складових. Потрібно створити центри «112» у регіональних підрозділах МНС. Розгорнути по всій країні телекомунікаційну мережу за єдиним номером. Утворити національного оператора «112» Об’єднати в єдине ціле диспетчерські служби різних відомств і органів влади. Навчити персонал. На все це й підуть бюджетні гроші, - сказав Віктор Балога.

прямо как в американских фильмах не кладите трубку я вас переключу на другого оператора -грустно, неужели люди настолько отупели что не в состоянии запомнить еще несколько номеров

Отредактировано gj;fhybr (03-11-2011 22:50:15)

0

99

patriot написал(а):

Набравши його, людина потрапляє в диспетчерський центр і говорить про свою проблему. Решта – компетенція працівників служби «112», вони вирішать, як швидко допомогти у конкретному випадку

А самый компетентный уже имеется -Начальник Управління медичного забезпечення та з питань створення і впровадження Системи 112 МНС України - здійснює загальне керівництво системи 112 Валихновский Ростислав Любомирович. Освіта:

У 1996 р. закінчив факультет лікувальної справи, Тернопільського державного медичного інституту ім. І.Я. Горбачевського.
1996 рік – стажування за спеціальністю «Інтенсивна терапія», Ottawa Civic Hospital, Канада.
1996-1997 роки – стажування за спеціальністю «Пластична та реконструктивна хірургія», HFI Clinic (Toрoнтo, Канада).
1997-1998 роки – Київський інститут експериментальної та клінічної хірургії. Інтернатура за спеціальністю «Загальна хірургія».
2005-2006 роки – Інститут загальної та невідкладної хірургії Академії медичних наук України в м.Харкові.
В 2006 році – захистив дисертацію та отримав вчений ступінь Кандидата медичних наук за спеціальністю "Хірургія".

Трудова діяльність:

1998-2005 рр. – засновник, ПП «Клініка доктора Валіхновського» (зараз "Клініка невідкладної медицини 311").
2005-2008 рр. – лікар-хірург відділення №1, «Поліклініка №2» Державного управління справами Президента України.
2008-2010 рр. – заступник керівника, Державне управління справами Президента України.
З 2000 року – член Всеукраїнської асоціації пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів.
З 2007 року – член Української Асоціації загальної хірургії.
На данний час – ведучий хірург, генеральний директор «Клініка невідкладної медицини 311».
Начальник Управління медичного забезпечення та з питань створення і впровадження Системи 112 МНС України - здійснює загальне керівництво системи 112

Отредактировано Максут (03-11-2011 22:53:48)

0

100

07.12.2011
МНС представило компанії, які впроваджуватимуть Систему 112 в Україні

Співпраця Міністерства надзвичайних ситуацій з відомими та поважними компаніями Cisco, Frequentis та Siemens Enterprise забезпечує злагоджений та своєчасний процес створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.
Про це під час брифінгу повідомив радник Міністра МНС України Ростислав Валіхновський.
«Названі компанії були обрані з багатьох, які звернулися до Міністерства із своїми пропозиціями. Безумовно ми відбираємо кращих з кращих. Шукаємо оптимальні для України рішення з точки зору співвідношення ціна-якість. Була проведена величезна аналітична робота, яка підтвердила, що має бути створений консорціум компаній, які б могли запровадити цю систему», - сказав Р. Валіхновський.
За його словами, кожна компанія буде відповідати за свою ділянку роботи. Зокрема, Cisco займатиметься забезпеченням телекомунікацій, а Frequentis - інтегрувати програмне забезпечення, що буде встановлене в диспетчерських центрах.
Валіхновський наголосив, що МНС уже отримало попередню версію техніко-економічного обґрунтування від компанії Winbourne Consulting. Фахівці Міністерства опрацюють всю документацію, зроблять свої висновки і з певними корегуваннями та доповненнями повернуть роботу уже для остаточного її доопрацювання.
Під час брифінгу виступили також представники компаній, залучених до впровадження Системи 112. Зокрема заступник директора з питань взаємодії з державними установами компанії Frequentis Йоханн Швайгер повідомив: «Компанія Frequentis займається системами, що пов'язані з екстреними службами та безпекою громадян вже 60 років. Останнім часом у всьому світі відбувається поступовий перехід від кількох розрізнених служб допомоги до єдиної системи. І ми працюємо відповідно до цих тенденцій. Ми маємо досвід впровадження крупномасштабних систем. Скажімо, один з найбільших наших проектів – це переобладнання столичної поліції Великобританії - Скотленд-Ярду. У цій системі є 30 тисяч відділків, 60 тисяч робочих місць, до системи підключено 60 тисяч відеокамер. Роботу у цій системі треба було побудувати так, щоб упоратися з усіма задачами під час Олімпійських ігор у 2012 році. Ми маємо великий і успішний досвід співпраці з рядом компаній у впровадженні таких систем, зокрема з компанією Siemens та Cisco. Думаю, що спільна наша праця дозволить створити потужний колектив і ввести в дію цю систему в Україні спочатку на короткій дистанції – у 4 містах напередодні Чемпіонату Європи з футболу. А також на довгостроковій дистанції – у всіх областях України».
У свою чергу директор представництва Cisco в Україні Олег Боднар розповів про роботу компанії в індустрії інформаційно-комунікаційних технологій: «Ми є розробниками, виробниками та постачальниками різноманітних проектів в інформаційній сфері. Ми родом із Силіконової долини і наша компанія уже більше 25 років працює у світі, зокрема в Україні ми працюємо з 1999 року. Ми беремо участь у всіх національних проектах і багатьох проектах регіонального масштабу, де використовуються інформаційно-комунікаційні технології. Наші партнери, зокрема компанія Frequentis, використовують наші технології, щоб під ключ здавати окремі елементи системи або систему в цілому».
«Проект 112 не стоїть на місці, він рухається за рахунок наших зусиль максимальними темпами. Компанія Siemens має достатньо великий досвід роботи з впровадження екстрених номерів. Ми реалізували проекти в Європі та на ринку Азії. Так наприклад зараз ми створюємо командо-котрольний центр для поліції Азербайджану. Саме тому ми абсолютно впевнені в успішній реалізації цього проекту», - повідомив представник Siemens Enterprise в Україні Сергій Вєтушко.
Крім того, під час брифінгу Ростислав Валіхновський зауважив, що остаточна вартість проекту в Україні підраховується, оскільки ще вирішується його технологічне наповнення. У свою чергу директор представництва Cisco в Україні Олег Боднар зазначив, що вартість буде меншою, від вартості аналогічних проектів за кордоном, оскільки при виконанні поставленого завдання будуть використовуватися новітні розробки, які коштують дешевше за старі зразки.
Радник Міністра також зазначив, що МНС необхідно близько 450 млн. гривень на 2012 рік для фінансування цієї системи. Протягом наступного року планується ввести в дію систему у найбільших областях України - Київській, Харківській, Донецькій, Львівській, Запорізькій та Дніпропетровській.

Прес-служба МНС

http://www.mns.gov.ua/news/20017.html

0

101

patriot написал(а):

заступник директора з питань взаємодії з державними установами компанії Frequentis Йоханн Швайгер повідомив: ввести в дію цю систему в Україні спочатку на короткій дистанції – у 4 містах напередодні Чемпіонату Європи з футболу

patriot написал(а):

Радник Міністра також зазначив: Протягом наступного року планується ввести в дію систему у найбільших областях України - Київській, Харківській, Донецькій, Львівській, Запорізькій та Дніпропетровській.

Вопрос: кто пиз.ит???

Отредактировано Максут (07-12-2011 21:49:09)

0

102

А вообще оригинально!!! Всю жизнь были 01, 02, 03, 04 и всё работало нормально!!!! Ну хрен с ним поменяли на 101 и т.д. Пережили. Потратили бабкаи поменяли везде банеры, таблички и прочую наглядную агитацию и стишки для детей! Но теперь ввалить кучу бабла на 112! И то только пока ВРЕМЕННО в 4-х областных городах! Это как??? Живу и учусь, к примеру, в Боярке учу сам и своих детей что в случае пожара звонить 101, еду работать в Киев (АГА ПЕРЕЗАГРУЖАЙ МОЗГ на 112)??? Может товарищи подскажут ВЕЛИКИЙ СМЫСЛ????

0

103

МЧС проталкивает устаревший и неэффективный телефон спасения

http://i.obozrevatel.ua/8/1227957/282974.jpg

Принятие  Верховной Радой законопроекта «О системе экстренной помощи населения по единому телефонному номеру 112», без научного изучения этой проблемы, может  разрушить систему МЧС. Так считает вице-спикер ВР Николай Томенко.

«Законопроект  «О системе экстренной помощи населения по единому телефонному номеру 112» был презентован чиновниками во время заседания Верховной Рады, однако  к законопроекту не было приложено научного обоснования - для чего и как это нужно делать.  На презентации я не услышал ничего о том, что думают об этом эксперты и специалисты соответственных ведомств. В связи с этим непонятно, насколько предложенный проект соответствует тому, как это  должно быть», - говорит Томенко.

По словам Томенко, после принятия указанного законопроекта в первом чтении в Верховную Раду пришло письмо от  президента Национальной академии наук Украины академика Бориса  Патона, в котором известный ученый излагает ряд сомнений, в частности относительно адекватности данного проекта.

«Этот проект, как написано в письме академика, полностью игнорирует весь предыдущий опыт и все разработки, которые были сделаны по этому вопросу одним из ведущих НИИ страны за бюджетные деньги. Кроме того, в законопроекте не учитывается опыт других стран, где есть подобные структуры», - заявляет вице-спикер.

«В этом проекте, по словам Патона, предложена разработка ведомства - прототипа 911 - службы спасения США 90-х годов. Если переход осуществить таким образом, как предложено в проекте, то это отбросит Украину во вчерашний день. Тем более, подчеркивает Патон в своем письме, Украина уже знакома с печальным опытом России, где пытались сделать подобное.  Эта попытка пока не увенчалась успехом.

Учитывая, то обстоятельство, что следующая сессия Верховной Рады начнется лишь в начале февраля, а через несколько месяцев в Украине будет проходить ЕВРО-2012, проводить такой эксперимент, по мнению вице-спикера, неразумно.

«Мне не совсем понятно, когда будет проводиться согласование в ВР по этому вопросу. Сейчас заканчивается сессия, следующая сессия начнется в начале февраля. Принимать такие решение под ЕВРО-2012, когда наоборот нужно усилить безопасность и соответственно  службу МЧС,  несколько неразумно. Если же это произойдет, то может разрушить всю систему МЧС», - уверен Томенко.

«Я буду инициировать встречу профильного комитета ВР с чиновниками из МЧС до окончания нынешней сессии, чтобы обсудить данный вопрос», - сказал вице-спикер.

http://obozrevatel.com/politics/mchs-pr … seniya.htm

0

104

Эти бы слова,да Богу в уши! И слить к чёртовой матери наших реформаторов! И не забыть спросить за содеяное! Одни уже сидят, так надо остальную кодлу следом отправлять! Б-у,Ма-нца и иже с ними иначе всей нашей конторе кирдык! Когда парламентские выборы,чтобы надобность в Б-ге отпала?

0

105

Шовинист 1 написал(а):

Когда парламентские выборы,чтобы надобность в Ба..е отпала?

Гавно не тонет!

0

106

В Украине заработал официальный сайт системы «112»
www.112.gov.ua/

0

107

Б..., на 112 у них деньги есть а на отпускные/оздоровительные нет!!!

0

108

реформи в МНС -
Злиття ПО з військами ЦО призвели до того що, на даний проміжок часу у нас немає не ПО не військ ЦО.

Створення служби 112 керівництвом МНС приведе до того що гроші пропадуть а служби такої  не буде, як і ПО так ЦО.

0

109

В Донецке открыли операционный зал системы экстренного вызова 112

Министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога назвал вопрос организации системы экстренного вызова «112» вопросом национальной безопасности.

На презентации операционного зала системы «112» в четверг в Донецке он заявил, что правительство выделяет на создание этой системы 650 млн грн, на которые «будет покупаться самое современное оборудование», в частности, производства компаний Siemens и Ericsson.

По словам В.Балоги, система экстренного вызова «112» будет в первую очередь запущена в 4-х городах, принимающих Евро-2012: Киеве, Донецке, Харькове и Львове, при чем максимальным сроком запуска системы в этих городах глава МинЧС назвал апрель—май текущего года. «В мае 100% будет запущено», — сказал В.Балога.

«В этом операционном зале экстренной системы будут находиться не пожарные из МинЧС, а тут будет представитель из МВД, МинЧС и органы здоровья. То есть к каждому их них вызов будет поступать автоматически», — отметил он.

По словам министра, время обращения граждан и принятие соответствующего решения сократится в десятки раз. «Время в десятки раз сократится, в десятки раз будут приниматься решения быстрее», — подчеркнул В.Балога.

Что за? А сейчас получается  мы в десятки раз медленнее принимаем решения?

0

110

Опять будет отмывание денег.

0

111

У нас уже давно хотели ввести 112, вся необходимая техника уже есть и установлена, но вот стал вопрос  - а на основании чего все нам будут подчиняться и отчитываться? МВД, ЖКХ, скорая и так далее работает по своим документам и высылать бригаду сварщиков по сигналу тривоги никто не собирается. И уж тем более на нашу диспетчерскую службу глубоко клало МВД. Так что перед отмывкой денег на закупку новых АТС сперва необходимо состряпать хоть какой то маломальски действенный закон (кто кому и как подчиняется и т.д.)

0

112

А як же тоді ОКЦ та служба будуть перевірять нашу роботу та журнали всі, ті дурнуваті додатки для статистики, що ми тоді будем здавать на кавартальних звітах. Мабуть будемо ходити в ті центри  і брати у них довідки про нашу роботу для звіту в ГТУ(чуть не ГПУ)

0

113

patriot написал(а):

3.  До повноважень центральних органів виконавчої влади щодо регулювання системи 112 належить:

забезпечення функціонування оперативно-диспетчерських служб і підрозділів екстреної допомоги населенню, що належать до їх сфери управління;

А хто знає чи є затверджений перелік підрозділів екстреної допомоги населенню , я так думаю ці підрозділи  зараз мають другу назву.

0

114

DRIVER написал(а):

То есть к каждому их них вызов будет поступать автоматически», — отметил он.

А как вызов будет узнавать к кому поступить?
И как ответят на такой вызов:
- Алло это служба 112? Тут менты с врачами деруться, а МЧСники стоят рядом и наблюдают... К кому звонить?

0

115

В.Балога: Система-112 почне працювати у 4 містах вже в квітні-травні 2012 року

Система екстреної допомоги населенню за єдиними номером 112 розпочне роботу у Донецьку, Києві, Львові та Харкові (містах, які приймають чемпіонат Європи з футболу) наприкінці квітня-початку травня 2012 року. Про це, відвідуючи Центр-112 у Донецьку, заявив Міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога.

«Ще багато роботи попереду, але ми йдемо швидкими темпами. Міністерство вкладається у попередньо заплановані терміни, зокрема, завдяки тому, що Уряд прийняв рішення і виділив у державному бюджеті на 2012 рік 450 млн. гривень Міністерству надзвичайних ситуацій на впровадження Системи-112», – повідомив В. Балога.

Міністр також додав, що для реалізації даного проекту на території всієї країни загалом необхідно 650 млн. гривень. Ті 200 млн. гривень, яких не вистачає, МНС сподівається отримати у наступному році.

«Цей рік для нас дуже багато значить. Ми запустимо 4 міста-мільйонники, а головне завершимо підготовку, щоб у 2013 році Система-112 охопила всю країну», - відзначив Віктор Балога.

Відповідаючи на запитання журналістів, Міністр пояснив, що, впроваджуючи Систему-112, МНС використовує досвід країн Європейського Союзу та США.

«Оскільки в Україні немає розробника, який має досвід створення подібних технологій, ми обиратимемо серед світових лідерів – кращих експертів, які втілювали подібні системи у Європейському Союзі. Це будуть найсучасніші технології, компанії світового рівня», – відзначив Міністр.

За його словами, впровадження Системи-112 в Україні є питанням національної безпеки і дасть змогу Україні гідно реагувати на сучасні виклики у сфері цивільного захисту.

Прес-служба МНС

0

116

Азаров и Балога не поделили «секс по телефону»Кликай

0

117

ДДДААА!!!
Секс продолжаеться, но уже и без телефонов...

0

118

0

119

Смотреть с 1.35 и слушать Деда мороза.

Любое благородное дело превратят в фарс и хотят на этом навариться.

0

120

И последнее. Создание единой службы спасения – это далеко не новая идея. Так, государственное предприятие «Украинские специальные системы связи», которое недавним приказом МЧС решено было ликвидировать, в 2006-2008 годах израсходовало порядка 56 млн. гривен на ее разработку и внедрение. Но результатов и по сей день нет…

Тоже самое будет и с 112, деньги бухнут в никуда

0


Вы здесь » --= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =-- » Организационные вопросы службы » Служба 112...Ваше мнение ?