СЛУЖБА 101 - наша служба !!! <a href="http://service01.3bb.ru"><img src="http://ifolder.com.ua/pg0jlfn3smzr.html "width="120" height="118" border=0></a> <a href=" http://service01.3bb.ru"><img src="http://img108.mytextgraphics.com/flamewordmaker/2009/07/21/e3f3a951c1d7e3d129cfd82ffd819597.gif" border="0" alt="http://www.flamewordmaker.com - flame text"></a>

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОРУМ СЛУЖБЫ 101. ВСЕГДА ВАМ РАДЫ !!! *

*

--= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =--

Объявление


ПОЛИТИКИ НА ФОРУМЕ НЕТ !!!


Електронні петиції Президенту України

*

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » --= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =-- » Юридические вопросы службы » Как правильно трактовать термин "безпосереднє підпорядкування" ?


Как правильно трактовать термин "безпосереднє підпорядкування" ?

Сообщений 1 страница 30 из 51

1

Интересует вопрос относительно нового Закона о борьбе с коррупцией. В частности о родственных взаимоотношениях служащих. Какие ограничения в этом плане?
Имеет ли право жена работать радиотелефонистом в части, если начальник части - её муж. Ведь она подчиняется ему через зама и начальника караула.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про засади запобігання і протидії корупції в Україні
(статті 1, 11 і 12 та розділ VIII „Прикінцеві та перехідні положення”)

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
безпосереднє підпорядкування — відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням;
близькі особи — подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 4 цього Закону;
Стаття 4. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення

1. Суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення є:

…..
е) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, податкової міліції, державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;
…..

Стаття 9. Обмеження щодо роботи близьких осіб

1. Особи, зазначені у підпунктах "а", "в" – "з" пункту 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, не можуть мати у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
Особи, зазначені у підпунктах "а", "в" – "з" пункту 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, зобов'язані повідомити керівництво органу, на посаду в якому вона претендує, про працюючих у цьому органі близьких їй осіб.
Положення абзаців першого та другого цієї частини не              поширюються на:
1) народних засідателів і присяжних;
2) осіб, які перебувають на виборній посаді або безпосередньо підпорядковані близьким їм особам, які перебувають на  виборних посадах;
3) осіб, які працюють у сільській місцевості, гірських населених пунктах;
4) інших осіб, визначених законом.

2. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний строк. Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи та/або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
У разі неможливості такого переведення та з осіб, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.

Отредактировано Шайтан (19-08-2011 09:30:19)

0

2

Хоть не юрист, но позволю себе порассуждать на эту тему.

Шайтан написал(а):

Имеет ли право жена работать радиотелефонистом в части, если начальник части - её муж. Ведь она подчиняется ему через зама и начальника караула.

Самое первое, что необходимо уточнить, это привильное понимание термина "безпосереднє підпорядкування". В законе "Про засади запобігання і протидії корупції" http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi оно звучит уж очень обобщающе, ну впринципе, как и все остальные термины.

безпосереднє підпорядкування — відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням;

Так что ж такое "безпосереднє підпорядкування" с юридической точки зрения? Юристы исправте, если ошибусь.

Безпосереднє підпорядкування означає відсутність проміжних ланок (рівнів) між особою, що розпоряджається та особою, що підпорядковується; військові статути визначають безпосереднього начальника як найближчого до підлеглого прямого начальника.

Безпосереднє підпорядкування обумовлено значними організаційними та правовими зв'язками, відсутністю проміжних ланок, розв'язанням кадрових питань, питань дисциплінарної відповідальності, скасуванням актів чи їх зміною. За безпосереднього підпорядкування об'єкт перебуває у віданні суб'єкта управління.

И по сути, правомерно будет исходить, по определению, не с общей трактовки термина "безпосереднє підпорядкування" в Законе, а из внутренних документов организации, в даном случае из "посадових інструкцій" и "функціональних обов'язків", обозначеных законодательно, ну и конечно же из Положений, Уставов, и других нормативных документов системы.

Вот выжимки !

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ СТАТУТ
служби цивільного захисту

Начальники і підлеглі, старші й молодші за званням та посадою

9. Начальник — особа молодшого, середнього, старшого або вищого начальницького складу, яка відповідно до службових повноважень має право віддавати (видавати) накази чи розпорядження, застосовувати заохочення та накладати дисциплінарні стягнення або порушувати клопотання про це перед старшим прямим начальником.
10. Начальник, якому особи рядового і начальницького складу підпорядковані по службі хоча б тимчасово, якщо про це оголошено наказом, вважається прямим.
11. Найближчий за посадою до підлеглого прямий начальник є безпосереднім начальником.

Наказ МНС
від 07.02.2008  № 96

Тимчасовий статут
дій у надзвичайних ситуаціях. Частина ІІ
(Гасіння пожеж. Органи управління, пожежно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту)

РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ
ОБОВ’ЯЗКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПОЖЕЖНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІД ЧАС ГАСІННЯ ПОЖЕЖ

4.1  Обов’язки диспетчера (радіотелефоніста)

129. Черговий диспетчер (радіотелефоніст) підпорядковується начальнику чергового караулу пожежного підрозділу, а в оперативному відношенні – начальнику чергової зміни (старшому диспетчеру) ОДС ОКЦ, начальнику чергової зміни.

Добавляем сюда функциональные обязанности начиная с телефониста и заканчивая начальником части. (К сожалению нет под рукой, кто может, выложите выжимки, касающиеся темы), в которых ясно расписано кто, кому, как подчиняется.
И имеем, полный спектр определения того, что "безпосереднього підпорядкування" в случае с телефонистом и начальником части нет.
Если не прав, юристы исправте.

0

3

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС
Від 31.10.2008
№ 794

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ
ВНУТРІШНЬОЇ, ГАРНІЗОННОЇ ТА КАРАУЛЬНОЇ СЛУЖБ

Начальники і підлеглі, старші та молодші

14. Начальник — це особа молодшого, середнього, старшого або вищого начальницького складу, яка відповідно до службових повноважень має право віддавати (видавати) накази чи розпорядження, застосовувати заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення.
15. Начальники, яким особи рядового і начальницького складу підпорядковані за службою хоча б тимчасово, у разі коли це оголошено в наказі, вважаються прямими.
Найближчий за посадою до підлеглого прямий начальник є безпосереднім начальником.

Ю. П. Битяк
Адміністративне право України
Підручник

Адміністративно-правова організація й мета державного управління
За значної різноманітності структурних підрозділів (головні управління, управління, департаменти, відділи, сектори, центри, ради, секретаріати та ін.) управлінські зв'язки зводять до відносин загального, безпосереднього, прямого й оперативного підпорядкування.
Загальне підпорядкування виражається в тому, що повноваження вищого органу не зосереджено на конкретних питаннях керівництва підпорядкованими йому об'єктами. Загальне керівництво здійснюють шляхом встановлення правил діяльності, її координації, проведення контролю (нагляду). Таке підпорядкування означає фактичну підвідомчість об'єкта суб'єкту. Прикладом загального підпорядкування можуть бути відносини між відповідним міністерством і промисловим підприємством під час здійснення господарської діяльності.
Безпосереднє підпорядкування обумовлено значними організаційними та правовими зв'язками, відсутністю проміжних ланок, розв'язанням кадрових питань, питань дисциплінарної відповідальності, скасуванням актів чи їх зміною. За безпосереднього підпорядкування об'єкт перебуває у віданні суб'єкта управління.
Пряме підпорядкування передбачає безпосередні відносини між керівником і підлеглим, вищим і нижчим органами. Таке підпорядкування тісно пов'язано з безпосереднім і випливає з нього.
Оперативне підпорядкування означає юридичну залежність одного суб'єкта від іншого тільки з конкретних питань і непідпорядкованість йому в інших формах.
http://ebk.net.ua/Book/law/bityak_admpu/part7/701.htm

Ещё почитайте тут, похожая тема.

0

4

Стаття 25-1. Обмеження спільної роботи родичів на
підприємстві, в установі, організації

Власник вправі запроваджувати обмеження щодо спільної роботи на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо узв'язку з виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному.

На підприємствах, в установах, організаціях державної форми власності порядок запровадження таких обмежень встановлюється законодавством.

(Доповнено статтею 25-1 згідно із
  Законом України від 19.01.95 р. N 6/95-ВР)

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 25-1 Кодексу законів про працю України

1. Постановою Ради Народних Комісарів УРСР "Про суміщення посад і службу родичів в установах,підприємствах і організаціях усуспільненого сектору" була обмежена спільнас лужба родичів. 19 січня 1995 року до Кодексу законів про працю України внесенаст. 251, що передбачає можливість законодавчого обмеження спільної роботи родичів тільки на державних підприємствах, в установах та організаціях.Тим самим чинність зазначеної постанови РНК УРСР було підтверджено, а сферу його дії було обмежено державним сектором.

2. Пряма заборонаспільної служби близьких родичів та свояків, пов'язаної з безпосередньою підпорядкованістюабо підконтрольністю, міститься в ст. 12 Закону "Про державнуслужбу".

6. Зазначені обмеження на підприємствах, в установах, організаціях державної (комунальної) форми власності зводяться до таких:

1) обмеження стосуютьсятільки близьких рідних чи свояків (батьки, подружжя, брати, сестри, а такожбатьки, брати, сестри і діти подружжя) (Законом "Про відпустки" (ст.25) запроваджено термін "рідні по крові або по шлюбу");

2) обмеження діють тільки тоді, коли близькі родичі та свояки у зв'язку з виконанням трудових обов'язків безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному. Звернемо увагу на те, що мова йде тільки про безпосередню підпорядкованість або підконтрольність. Наприклад, начальник планово-економічного бюро цеху безпосередньо директору заводу не підпорядкований, а тому на цій посаді може працювати дружина директора заводу.

7. На державних (комунальних) підприємствах, в установах, організаціях зазначені обмеження, як це встановлено згаданою вище постановою РНК УРСР, не можуть поширюватися на спеціалістів сільського господарства; працівників лінійних підприємств залізничного транспорту (крім головних бухгалтерів і касирів); працівників плавскладу й експлуатаційних підприємств (за такими ж винятками); працівників з обслуговування лінійних і станційних споруд зв'язку, радіо, телебачення;працівників пересувних будівельних формувань (крім головних бухгалтерів і касирів); лікарів установ охорони здоров'я; наукових і педагогічних працівників; лекторів і бібліотекарів усіх наукових, навчальних і виховних закладів; артистів, художників і музикантів; працівників польових геологічних експедицій, партій, загонів тощо; спеціалістів лісового і водного господарства, освіти, медичних працівників, працівників культурно-освітніх закладів, працівників підприємств роздрібної торгівлі, а також працівників ставкових і озерних рибоводних господарств.

http://prawozahist.com/index.php/2010-0 … 32-25-1---

0

5

Шайтан написал(а):

Имеет ли право жена работать радиотелефонистом в части, если начальник части - её муж. Ведь она подчиняется ему через зама и начальника караула.

лучше спросить контролирующие органы. У нас прокуратура уже начала искать протоколы о коруп. деянии!!!

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ
начальника ............ пожежної частини
...............

1. Загальні положення
...
1.2. Начальник пожежно-рятувального підрозділу є прямим начальником особового складу і відповідає за його  готовність,  суворе  і безумовне дотримання підлеглими  вимог  існуючого  законодавства, морально-психологічний стан професійну  підготовку  і  дисципліну особового складу, підбір, розстановку і закріплення кадрів.
1.3. Забезпечує підтримання постійної  готовності  підрозділу  до дій за призначенням, підрозділу виконання планових заходів і розпорядку дня.  Організовує і несе відповідальність за роботу  підрозділу, організацію служби  та  реагування  на  надзвичайні  ситуації, якісне і ефективне виконання покладених на нього  завдань та функцій.
1.4. Застосовує вимоги законодавчих та інших нормативних документів, що регламентують  діяльність  оперативно-рятувальної  служби при виконанні службових обов'язків.
1.5. Створює на робочому місці умови праці відповідно  до  нормативно-правових актів з охорони праці, а також  забезпечує  дотримання особовим складом вимог відповідних актів.
1.6. Начальник пожежно-рятувального підрозділу у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України,  актами  Президента  України,  Верховної  Ради  України,  постановами  Кабінету Міністрів України, нормативними актами МНС  України,  положеннями про Управління та районний відділ, цією Інструкцією.
1.7. Організовує та перевіряє  несення  служби  особовим  складом чергових змін підрозділу.
...
1.9. Несе персональну відповідальність за стан дисципліни  і  законності, організацію індивідуальної виховної роботи та профілактики правопорушень серед підлеглого особового складу.

...

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
диспетчера .................пожежної частини

1. Загальні положення.
1.1. Диспетчер пункту зв'язку підрозділу підпорядковується начальнику чергової варти, а в оперативній діяльності – диспетчеру  оперативно-диспетчерської служби, начальнику чергової зміни.
1.2. У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативними актами МНС України, положеннями про Управління та районний відділ, цією Інструкцією.
...

p.s.Муж и жена на одной работе - это не работа.

0

6

ну и где тут ,.во всем этом коррупция?

0

7

shvekostya написал(а):

ну и где тут ,.во всем этом коррупция?

Кто то при, написания Закона "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні" уж очень перестарался с определением "безпосереднє підпорядкування", пытаясь впихнуть в него, все что можно.

безпосереднє підпорядкування — відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням;

Научно-практического комментария данному определению пока нет, как и большинству статей в этом Законе, которые можно трактовать кому как понравится.
Вот и получается, что данное определение  идет в разрез нашим, да и не только нашим Уставам, Приказам, Инструкциям и т.д. Но все смотрят в первую очередь, учитывая нынешнее смутное время, на его трактовку, и принимают ее за основу. Хотя считаю, основными должны быть внутренние документы, утвержденные законодательно, иначе по этому определению можно лишить работы на территории всей Украины, всех кто попадает в "близькі особи" Президента и Примьер-министра Украины.

0

8

полстраны можно лишить работы.а вот интересно-кумовья подпадают под это определение?тоже ведь- блызьки особы....и еще одна сторона вопроса-а как-же так любимая в советское время, традиция.передача знаний молодежи -папа сыну или доце,братья ,сестры,мужья ,жены.у нас пол управы так.и по гарнизону тоже.а если муж начкар,а жена радиотелефонист-подпадают выходит под это определение.коррупционеры выходит.ну и ..что за такую коррупцию будет-с работы уволят,в тюрьму посадят?-это я не спрашиваю ,это я смеюсь.

0

9

shvekostya написал(а):

передача знаний молодежи -папа сыну или доце,братья ,сестры,мужья ,жены

Раньше это называлась династией,и всё это поощрялось,а сейчас корупция,и всё это наказывается,законы ведь пишутся не для нас,а для них.Ведь посмотрите всех поставили на одну линейку и простого пожарного и министра,оно конечно хорошо когда закон один для всех,но вот только возможности у всех разные,да и случись что судить тоже будут по разному.......

0

10

Вот нашел на одном из юридический форумов !

У Міністра Юстиції України запитали: Якщо вірно розуміти закон про корупцію, то всі близькі родичі Президента України не можуть працювати в державних органах управління України?
Відповідь: Ні, можуть. Адже Президент бере на роботу в центральні органи влади тільки на визначені посади, наприклад - силових міністрів. На ці посади - ні. А в обласних центрах підписує договір про найм держслужбовця - мер міста, він буде відповідати за діяльність службовця, родинні звязки тут не діють.

А это из сайта МЮУ.

Своїми оцінками закону «Про засади запобігання і протидії корупції», який набув чинності 1 липня, в ефірі Радіо Свобода поділилися Олександр Рябека, народний депутат від БЮТ, і Андрій Кухарук, представник Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя Міністерства юстиції України.

Запитання: – Наприклад, Президент – це людина, яка керує всією країною. І у нього великий штат чиновників. Серед них можуть бути якісь його далекі родичі?

Андрій Кухарук: Безпосереднє підпорядкування, яке визначене у статті 1 закону, передбачає, що це поняття включає вирішення питання про призначення на посади або звільнення з посад. Тобто, це поширюється тільки на тих осіб, яких може звільняти чи призначати Президент.

Взято тут

0

11

Апарат Міністра написал(а):

Це я Вам кажу як кандидат юридичних наук.

Шановний А.М., як фахівець з питань протидії корупції та як юрист, проясніть, будь ласка, деякі питання:

Згідно пункту 11 «Дисциплінарного статуту служби цивільного захисту», затвердженого Законом України «Про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту» від 5 березня 2009 року № 1068-VI, та статті 15, розділу 2, «Тимчасового порядку організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб МНС України», затвердженого наказом МНС України від 31 жовтня 2008 р.  № 794,  визначено, що найближчий за посадою до підлеглого прямий начальник є безпосереднім начальником.

В першому абзаці, пункту 1, статті 1, розділу 1, Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07 квітня 2011 року № 3206-VI викладено термін «безпосереднє підпорядкування».

Безпосереднє підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням.

Згідно з вимогами частини 1, статті 9, Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», від 07 квітня 2011 року № 3206-VI, особи, що проходять службу в органах та підрозділах цивільного захисту, не можуть мати у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

Роз’ясніть термін «безпосереднє підпорядкування» з юридичної точки зору, що стосується служби цивільного захисту.

А також, на яких посадах приведених нижче, не можуть перебувати, по відношенню до співробітника цивільного захисту, близькі особи, визначені в другому абзаці, пункту 1, статті 1, розділу 1, Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07 квітня 2011 року № 3206-VI, якщо він проходить службу на посаді пожежного.

Начальник цивільного захисту України (Прем’єр-міністр України)
Міністр міністерства надзвичайних ситуацій
Начальник Головного управління (управління) МНС України в області.
Заступник начальник Головного управління (управління) МНС України в області з питань організації служби
Начальник міського (районного), управління (відділу)
Начальник пожежної частини (підрозділу)
Заступник начальника пожежної частини (підрозділу) з питань організації служби
Начальник чергового караулу пожежної частини (підрозділу)
Пожежний чергового караулу пожежної частини (підрозділу)

0

12

patriot написал(а):

Роз’ясніть термін «безпосереднє підпорядкування» з юридичної точки зору, що стосується служби цивільного захисту.
            А також, на яких посадах приведених нижче, не можуть перебувати, по відношенню до співробітника цивільного захисту, близькі особи, визначені в другому абзаці, пункту 1, статті 1, розділу 1, Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07 квітня 2011 року № 3206-VI, якщо він проходить службу на посаді пожежного.

Щодо безпосереднього підпорядкування Вам вже роз'яснено згаданим Законом України. Ніяких особливостей не може бути і немає для служби цивільного захисту.

   З питання підпорядкованості вже були розіслані вказівки по ГУ (У) МНС у регіонах. По посаді пожежного - близькі особи не можуть перебувати на посаді від командира відділення до начальника РУ-РВ, до складу яких входить та чи інша пожежна частина.

0

13

Апарат Міністра написал(а):

По посаді пожежного - близькі особи не можуть перебувати на посаді від командира відділення до начальника РУ-РВ, до складу яких входить та чи інша пожежна частина.

Тобто, пожений, якого на посаду призначає начальник ГУ (У) МНС, не є в його "безпосередньому підпорядкувані" . А яке же тоді?

Безпосереднє підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи...

Виходить, якщо за рятування людей, при ліквідації надзвичайної ситуації, пожежного нагородить відомчою нагородою Міністр, то пожежний перебуває також в "безпосередньому підпорядкувані" Міністра? Так випливає з Закону.

Безпосереднє підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням.

З терміну "безпосереднє підпорядкуваня" Закону" Про засади запобігання і протидії корупції» від 07 квітня 2011 року № 3206-VI, випливає, що:

По посаді пожежного - близькі особи не можуть перебувати на посаді від командира відділення до Міністра, а може і до Президента, бо пожежний, за свій героїзм, може отримати і державну нагороду.

Закон України «Про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту» від 5 березня 2009 року № 1068-VI  та Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07 квітня 2011 року № 3206-VI, трактують безпоседеню підпорядкованість по різному. Скажіть будь ласка, якому Закону вірити?

0

14

patriot написал(а):

Безпосереднє підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням.

Виконуючи обовязки посадової особи гарнізону, чи виступаючи у ролі КГП, КЛНС, НОД (згідно Статуту... та Порядку...) начальник ГУ, його заступники, співробітники УОР, ОКЦ можуть надавати вказівки та доручення будь кому з особового складу підпорядкованих підрозділів до пожежного включно. Виходячи з цього, ні у одного з них близькі родичі не можуть працювати в відповідному гарнізоні ЦЗ? Це має сенс? І де тут корупція?
Мабуть, в такій системі, як служба цивільного захисту де е гарнізонна, караульна, оперативно-чергова служби та ще оперативне підпорядкування регулюється досить специфічно, всеж таки є особливості. Просто "спеціалісти", що розробляли закон думали тільки про кабінетних чиновників, а не про нас.

Отредактировано Шайтан (30-09-2011 10:24:44)

0

15

Шановний А.М, дайте, будь ласка, відповідь, на питання викладені :

30-09-2011 09:02:46  №  579  Питання для "Апарату Міністра". Продовження...

30-09-2011 10:22:03  №  580  Питання для "Апарату Міністра". Продовження...

0

16

patriot написал(а):

30-09-2011 09:02:46  №  579  Питання для "Апарату Міністра". Продовження...
            30-09-2011 10:22:03  №  580  Питання для "Апарату Міністра". Продовжен

Є різні стадії підпорядкування. Ми кажемо безпосереднє підпорядкування - ми маємо на увазі найближчих начальників. У всякому разі на нараді на чолі з керівництвом МОУ, МНС, МВС, СБУ Президентом чітко встановлена така грань. Ніхто палки не перегибає, якщо ми кажемо про рядового пожежного. Якщо ми кажемо про начальника частини, Загону, РУ, РВ - тут вже інша ситуація. Все залежить від ступеня влади особи, яка має родичів у наприклад, Головному управлінні (Управлінні). Насправді нічого іншого я Вам сказати не можу, і начальникам СБ та СБК при ГУ (У) на колегії у Києві чітко вказано, кого як і коли можна брати на службу при наявності родинних зв'язків.

0

17

slugba01 написал(а):

alex519 - читаешь? Кто уходить будет? Ты или жена?

Тебя это сильно парит? Во блин - знаю что с моего управления, а кто не вычислю... Но это дело времени...
Радуешься с моих проблем? Или свою жену хочешь пристроить?
Моя жена не работает со мной в смене, по этому закон о коррупции не сильно здесь пляшет.Успокойся...

+1

18

Апарат Міністра написал(а):

Ніхто палки не перегибає, якщо ми кажемо про рядового пожежного. Якщо ми кажемо про начальника частини, Загону, РУ, РВ - тут вже інша ситуація.

То можуть, працювати два рідних брати, один на посаді начальника районного відділу (управління), інший на посаді пожежного, в частині, що підпорядковада данному відділу (управлінню)? Скажіть коротко, ТАК чи НІ !

0

19

slugba01 написал(а):

А на подмены то ходишь! Или на раздежурки!

Ну дружище! Я же все-равно просчитаю кто ты есть. Не страшно?

0

20

slugba01 написал(а):

Сам бойся! Задолбало ваше ОКЦ!!!

Тащи службу как положено и никто тебя "долбать" не будет!
Я уже понял - ты с моей смены (и провайдер у тебя - КиевСтар).

0

21

slugba01 написал(а):

Ню-ню...

Каждому свое.... :writing:

0

22

alex519 написал(а):

Ну дружище! Я же все-равно просчитаю кто ты есть. Не страшно?

Ну жизнь. Мы вопим "нас обижают, нас унижают, нас запугивают". Но если хоть немножко положение повыше тут же сразу : "Ну дружище! Я же все-равно просчитаю кто ты есть. Не страшно?" Мы друг дружку готовы чмырить, то что тогда можно говорить о генералах? Нет ,alex519, ему не страшно, потому что он может бросить в фейс очередному царьку служ.удостоверение и уйти. Здоровый умный мужик в этой жизни всегда себя найдет, а угрожать , используя свои возможности, это низко.

+2

23

У нас как то служили два брата близнеца. Случилось так что один стал начальником РВ, а другой - начальником СДПЧ- в этом же РВ. Закончилось тем, что второму пришлось фамилию жены взять.............

0

24

друзья рассказывали с другой области, у них в части начкар и радиотелефонист - из одного села, и фамилии у них одинаковые, в родстве не состоят. Им пришлось всправки в РАГСе брать что они не муж и жена и не родственники вообще, и из сельсовета, что у них пол-села одну фамилию носят

0

25

Железный Гелий написал(а):

пол-села одну фамилию носят

Есть очень много таких примеров!  :yep:

0

26

Железный Гелий написал(а):

друзья рассказывали с другой области, у них в части начкар и радиотелефонист - из одного села, и фамилии у них одинаковые, в родстве не состоят. Им пришлось всправки в РАГСе брать что они не муж и жена и не родственники вообще, и из сельсовета, что у них пол-села одну фамилию носят

Внимательно почитайте в законе, к работникам в сельских населенных пунктах это не относится.

0

27

firenov написал(а):

Внимательно почитайте в законе, к работникам в сельских населенных пунктах это не относится.

Положення абзаців першого та другого цієї частини не поширюються на:

3) осіб, які працюють у сільській місцевості, гірських населених пунктах;

сільська місцевість - територія, на якій розташовані сільські поселення (села, селища), сільськогосподарські та інші угіддя, ліси, водоймища, об'єкти транспортної та іншої інфраструктури, що обслуговуються мешканцями сільських населених пунктів;

Мало частей, которые дислоцируются в селах или поселках, в основном это небольшие города - районные центры. И в это случае, этот пункт не действует. Да и в Законе указано место работы а не место жительство.

0

28

firenov написал(а):

у них в части начкар и радиотелефонист - из одного села

firenov написал(а):

к работникам в сельских населенных пунктах

Это разные вещи, с одного села не значит что часть находится в селе.

0

29

firenov написал(а):

Внимательно почитайте в законе, к работникам в сельских населенных пунктах это не относится.

правда одна беда - часть находится в полумиллионном городе... к селу её можно пристегнуть только сидя в киевском кабинете....

0

30

Служивый написал(а):

Ну жизнь. Мы вопим "нас обижают, нас унижают, нас запугивают". Но если хоть немножко положение повыше тут же сразу : "Ну дружище! Я же все-равно просчитаю кто ты есть. Не страшно?" Мы друг дружку готовы чмырить, то что тогда можно говорить о генералах? Нет ,alex519, ему не страшно, потому что он может бросить в фейс очередному царьку служ.удостоверение и уйти. Здоровый умный мужик в этой жизни всегда себя найдет, а угрожать , используя свои возможности, это низко.

То что касается службы - никто в мой огород камень не кинет. работаю как все (спроси у Кедра, мы были вместе под Новомосковском). А что касается моей личной жизни - пасть порву любому. Вы же не знаете всей ситуации по Днепродыму...  Опишу завтра в двух словах. А этого "борца с коррупцией" все равно найду (можно сказать  уже нашел). свою жену хочет "всунуть" вместо моей... По головам тоже как-то не хорошо идти...

+1


Вы здесь » --= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =-- » Юридические вопросы службы » Как правильно трактовать термин "безпосереднє підпорядкування" ?