СЛУЖБА 101 - наша служба !!! <a href="http://service01.3bb.ru"><img src="http://ifolder.com.ua/pg0jlfn3smzr.html "width="120" height="118" border=0></a> <a href=" http://service01.3bb.ru"><img src="http://img108.mytextgraphics.com/flamewordmaker/2009/07/21/e3f3a951c1d7e3d129cfd82ffd819597.gif" border="0" alt="http://www.flamewordmaker.com - flame text"></a>

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОРУМ СЛУЖБЫ 101. ВСЕГДА ВАМ РАДЫ !!! *

*

--= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =--

Объявление


ПОЛИТИКИ НА ФОРУМЕ НЕТ !!!


Електронні петиції Президенту України

*

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.Откуда ноги растут

Сообщений 1 страница 10 из 10

1

Текста очень много, по этому даю ссылку. Коменты приветствуются.
Наши умы.

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД
НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
УКРАЇНИ
ФАКУЛЬТЕТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
М А Т Е Р І А Л И
VII науково-практичної конференції
«НАГЛЯДОВО–ПРОФІЛАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МНС УКРАЇНИ»
Харків 2010 р.

Дочитал сам. Был не прав: не умы-умищи! :huh: :canthearyou:

Перечитал ЭТО несколько раз, может это я тупой:
Раздел УДК 614.8
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО ПОЖЕЖНОГО НАГЛЯДУ
О. В. Альбощій, Д. І. Осадчий, НУЦЗУ
Виходячи із загальної теорії, можна виділити два погляди на поняття
ефективність. По-перше, під ефективністю розуміють рівень відповідності
результатів діяльності поставленим завданням [1, 3]. По-друге,
ефективність – це відносний ефект, результативність процесу, який
визначається як відношення ефекту (результату) до витрат, спричинених
його одержанням [2, 3]. Виходячи з першого визначення, для пошуку
шляхів підвищення ефективності необхідно порівняти фактичні результати
з плановими, з’ясувати розбіжності та їх причини, розробити заходи щодо
усунення. Друге визначення свідчить про необхідність спільного аналізу
результату з витратами на його досягнення та розробку заходів щодо
підвищення результативності витрат.
Класифікацію факторів зростання ефективності прийнято [2]
проводити за трьома ознаками: джерелами підвищення; напрямками
розвитку та вдосконалення; рівнем реалізації в системі управління.
Групування факторів за першою ознакою дає змогу визначити
джерела підвищення ефективності через удосконалення структури та обсягу
витрат на здійснення діяльності. Фактори за другою ознакою передбачають
здійснення комплексу заходів, які стосуються основних напрямків розвитку
та вдосконалення операційної діяльності органу ДПН. При цьому як
пріоритетні в загальному випадку розглядаються: впровадження досягнень
науки та техніки в практику; вдосконалення форм і методів організації
діяльності; удосконалення планування роботи; вивчення та впровадження
передового досвіду роботи у відповідній сфері діяльності. Групування
факторів за третьою ознакою дозволяє відособити фактори внутрішнього
резерву та фактори зовнішнього резерву.
Виходячи із загальних положень, до факторів зовнішнього резерву
слід віднести вдосконалення нормативно-правової основи здійснення
державного пожежного нагляду та вдосконалення методології наглядової
діяльності («управління ризиками»). До факторів внутрішнього резерву, як
показав аналіз, слід віднести: вдосконалення планування та проведення
контрольних перевірок об’єктів; вдосконалення масово-роз'яснювальної
роботи з населенням; підвищення якості роботи особового складу органу
ДПН.
За першою класифікаційною ознакою (видами витрат і ресурсів)
напрямки підвищення ефективності можна позначити лише в загальній
постановці. Резерви підвищення ефективності можуть міститися у
10
дотриманні існуючих матеріальних і трудових норм, режиму розумної
економії, вдосконалення управління з боку керівництва та відповідних
органів управління вищого рівня.

Может в пёрлы перенести, с фамилиями и регалиями?  Жесть!!!

0

2

Ого!!! Взрыв мозга!!! Нет, не в перлы, в кунскамеру!

0

3

мозг греется, что бы понять о чем речь.

0

4

С точки зpения банальной эpудиции каждый индивидуум, кpитически мотивиpующий абстpакцию, не может игноpиpовать кpитеpии утопического субьективизма, концептуально интеpпpетиpуя общепpинятые дефанизиpующие поляpизатоpы, поэтому консенсус, достигнутый диалектической матеpиальной классификацией всеобщих мотиваций в паpадогматических связях пpедикатов, pешает пpоблему усовеpшенствования фоpмиpующих геотpансплантационных квазипузлистатов всех кинетически коpеллиpующих аспектов.

+6

5

Вот это да! Ну , мужики , Вы и даете ! Круто.
Выражения Shylc скопировал и вставлю в оперативну нараду.

Отредактировано ППЧ (13-03-2011 18:50:26)

0

6

Shylc написал(а):

С точки зpения банальной эpудиции каждый индивидуум, кpитически мотивиpующий абстpакцию, не может игноpиpовать кpитеpии утопического субьективизма, концептуально интеpпpетиpуя общепpинятые дефанизиpующие поляpизатоpы, поэтому консенсус, достигнутый диалектической матеpиальной классификацией всеобщих мотиваций в паpадогматических связях пpедикатов, pешает пpоблему усовеpшенствования фоpмиpующих геотpансплантационных квазипузлистатов всех кинетически коpеллиpующих аспектов.

Ну а кто сможет перевести на общедоступный язык?

0

7

Shylc написал(а):

С точки зpения банальной эpудиции каждый индивидуум, кpитически мотивиpующий абстpакцию, не может игноpиpовать кpитеpии утопического субьективизма, концептуально интеpпpетиpуя общепpинятые дефанизиpующие поляpизатоpы, поэтому консенсус, достигнутый диалектической матеpиальной классификацией всеобщих мотиваций в паpадогматических связях пpедикатов, pешает пpоблему усовеpшенствования фоpмиpующих геотpансплантационных квазипузлистатов всех кинетически коpеллиpующих аспектов.

Вот что нашел по этому поводу

Расшифрую каждую фразу:
"с точки зрения банальной эрудиции" - по мнению
"каждый индивидуум" - любой
"критически мотивирующий абстракцию" - мыслящий или планирующий что-либо
"не может игнорировать критерии утопического субъективизма" - не исключая (принимая во внимание) всех возможных вариантов
"концептуально итерпретируя общепринятые дефанизирующий поляризаторы" - живущий в обществе и являясь его частью
"поэтому конченсус, достигнутый диалектической материальной классификацией всеобщих мотиваций в парадогматических связях предикатов" - решение, основанное на наиболее выгодных вариантах
"решает проблему усовершенствования формирующих геотрансплантационных квазипулистатов всех кинетических кореллирующих аспектов" - приведет к жедаемому результату.

И если еще проще: в этом мире ничего не возможного нет, по крайней мере до тех пор, пока не будет доказано обратное.

+5

8

znatok написал(а):

Вот что нашел по этому поводу

Расшифрую каждую фразу:
"с точки зрения банальной эрудиции" - по мнению
"каждый индивидуум" - любой
"критически мотивирующий абстракцию" - мыслящий или планирующий что-либо
"не может игнорировать критерии утопического субъективизма" - не исключая (принимая во внимание) всех возможных вариантов
"концептуально итерпретируя общепринятые дефанизирующий поляризаторы" - живущий в обществе и являясь его частью
"поэтому конченсус, достигнутый диалектической материальной классификацией всеобщих мотиваций в парадогматических связях предикатов" - решение, основанное на наиболее выгодных вариантах
"решает проблему усовершенствования формирующих геотрансплантационных квазипулистатов всех кинетических кореллирующих аспектов" - приведет к жедаемому результату.

И если еще проще: в этом мире ничего не возможного нет, по крайней мере до тех пор, пока не будет доказано обратное.

Шаришь ! :flag:

0

9

АКРОБАТ написал(а):

Вот что нашел по этому поводу

Расшифрую каждую фразу:
"с точки зрения банальной эрудиции" - по мнению
"каждый индивидуум" - любой
"критически мотивирующий абстракцию" - мыслящий или планирующий что-либо
"не может игнорировать критерии утопического субъективизма" - не исключая (принимая во внимание) всех возможных вариантов
"концептуально итерпретируя общепринятые дефанизирующий поляризаторы" - живущий в обществе и являясь его частью
"поэтому конченсус, достигнутый диалектической материальной классификацией всеобщих мотиваций в парадогматических связях предикатов" - решение, основанное на наиболее выгодных вариантах
"решает проблему усовершенствования формирующих геотрансплантационных квазипулистатов всех кинетических кореллирующих аспектов" - приведет к жедаемому результату.

И если еще проще: в этом мире ничего не возможного нет, по крайней мере до тех пор, пока не будет доказано обратное.

Ты наверное внимательно смотрел фильм "Джентельмены удачи"!!!  :D

0

10

serega_m написал(а):

Ты наверное внимательно смотрел фильм "Джентельмены удачи"!!!

Это к ЗНАТОКУ!

0