СЛУЖБА 101 - наша служба !!! <a href="http://service01.3bb.ru"><img src="http://ifolder.com.ua/pg0jlfn3smzr.html "width="120" height="118" border=0></a> <a href=" http://service01.3bb.ru"><img src="http://img108.mytextgraphics.com/flamewordmaker/2009/07/21/e3f3a951c1d7e3d129cfd82ffd819597.gif" border="0" alt="http://www.flamewordmaker.com - flame text"></a>

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОРУМ СЛУЖБЫ 101. ВСЕГДА ВАМ РАДЫ !!! *

*

--= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =--

Объявление


ПОЛИТИКИ НА ФОРУМЕ НЕТ !!!


Електронні петиції Президенту України

*

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.Нужна консультация!!!

Сообщений 91 страница 110 из 110

91

Шайтан написал(а):

Такі дії керівного складу це саботаж і врЄдітЄльство для служби. Знаєш - навчи, не знаєш - мовчи. Виносіть це та подібні питання на розгляд на всіляких нарадах. І краще не одні, а від начальників підрозділів взагалі. Хоча більшість керівників дуже не люблять коли їм задають складні питання. Вони вважають це загрозою для свого "авторитету".
Стосовно безпеки праці загалом, то вважаю, доцільно проводити інструктаж о/с лише у виключних випадках при роботі на хімічних або енергетичних обєктах. Всі інші інструктажі з БП фуфло і формалізм. Вся наша служба направлена на збереження (в першу чергу) людського життя. Це все, вся наша служба, це і є "безпека праці". Всі питання безпеки праці, а це 90% відсотків всього, що ми робимо, повинно вивчатися та відшліфовуватися на практичних заняттях. Які ще потрібні інструктажі????? Пожежний повинен бути готовий діяти чітко та максимально безпечно ЗАВЖДИ з моменту прийняття на службу. Як що він внаслідок порушення БП отримає травму, то він не зможе далі виконувати свої обовязки згідно табеля о/р і ставить під загрозу виконнання головної задачі підрозділу от же і життя інших людей.

Інструктажі потрібні на ВИРОБНИЦТВІ.

Інструктаж з охорони праці: порядок проведення та видиІлюстрація http://www.inmagine.com/
Відомо, що відповідає за безпеку праці роботодавець. Одним із його обов’язків є організація і проведення інструктажів з охорони праці. Які види інструктажів з охорони праці існують і як їх проводять, з'ясовував Prostopravo.com.ua

Порядок проведення

Навчання та інструктаж з питань охорони праці має проводиться з усіма працівниками під час їх трудової діяльності незалежно від форми власності і видів діяльності підприємства. Крім того, наказом Держгірпромнагляду від 23.12 1993 р. № 196 затверджений Перелік робіт з підвищеною небезпекою, який передбачає спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці не рідше одного разу на рік. На підприємствах на основі Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці (Наказ Держгірпромнагляду від 04.04.1994 р. № 30) з урахуванням специфіки виробництва керівники розробляють і затверджують відповідні Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці, формують плани-графіки проведення цієї роботи, з якими повинні бути ознайомлені всі працівники.

Перед перевіркою знань з охорони праці на підприємстві проводять заняття, лекції, семінари та консультації. Перелік питань для перевірки знань з охорони праці з урахуванням специфіки виробництва складають члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці, погоджує служба охорони праці та затверджує керівник підприємства. У складі комісії з перевірки знань з питань охорони праці повинно бути не менше трьох осіб, які в установленому порядку пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Результати перевірки знань працівників з питань охорони праці оформляються протоколом.

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці, забороняється.

Відповідальність за організацію навчання та перевірку знань з охорони праці на підприємстві покладається на його керівника, а в структурних підрозділах (цеху, дільниці, лабораторії, майстерні тощо) — на керівників цих підрозділів.

Контроль за навчанням і періодичністю перевірки знань з питань охорони праці здійснює служба охорони праці або працівники, на яких покладено ці обов'язки керівником (правлінням) підприємства.

Види інструктажів

За характером і часом проведення інструктажів з питань охорони праці підрозділяються на: вступний, первинний, повторний, позаплановий і цільовий.

Вступний інструктаж з охорони праці проводиться з:

усіма робітниками, які щойно працевлаштувалися (постійно або тимчасово) незалежно від їх освіти, стажу роботи за професією або посади;
працівниками, які перебувають у відрядженні на підприємстві і беруть безпосередню участь у виробничому процесі;
з водіями транспортних засобів, які вперше в'їжджають на територію підприємства;
учнями, вихованцями та студентами, які прибули на підприємство для проходження виробничої практики;
учнями, вихованцями та студентами в навчально-виховних закладах перед початком трудового та професійного навчання у лабораторіях, майстернях, на полігонах тощо.
Вступний інструктаж проводить спеціаліст з охорони праці або особа, на яку наказом по підприємству (рішенням правління) покладено ці обов'язки за програмою, розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва.

Первинний інструктаж проводять на робочому місці до початку роботи з:

працівником, новоприбулим (постійно або тимчасово) на підприємство;
працівником, якого переводять з одного цеху виробництва в інший;
працівником, який буде виконувати нову для нього роботу;
відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві;
студентом, учнем і вихованцем, який прибув на виробничу практику, перед виконанням ним нових видів робіт, перед вивченням кожної нової теми під час проведення трудового та професійного навчання у навчальних лабораторіях, класах, майстернях, на ділянках;
під час проведення позашкільного навчання в гуртках та секціях.
Первинний інструктаж проводять індивідуально або з групою осіб загальної спеціальності за програмою, складеною з урахуванням вимог відповідних інструкцій з охорони праці для працівників, інших нормативних актів про охорону праці, технічної документації.

Програму первинного інструктажу розробляє керівник цеху, дільниці, узгоджують із службою охорони праці та затверджує керівник підприємства, навчального закладу або їх відповідний структурний підрозділ.

Повторний інструктаж проводять на робочому місці з усіма працівниками: на роботах з підвищеною небезпекою — 1 раз на квартал, на інших роботах — 1 раз на півріччя. Повторний інструктаж проводять індивідуально або з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за програмою первинного інструктажу в повному обсязі.

Позаплановий інструктаж проводять з працівниками на робочому місці або у кабінеті охорони праці:

під час запровадження нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також за внесенні змін і доповнень до них;
за зміни технологічного процесу, заміни або модернізації устаткування, приладів та інструменту, сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на охорону праці;
за порушенні працівником, студентом, учнем або вихованцем нормативних актів про охорону праці, які можуть призвести або призвели до травми, аварії або отруєння;
на вимогу працівників органу державного нагляду за охороною праці, вищої господарської організації або державної виконавчої влади, якщо виявлено незнання працівником, студентом або учнем безпечних методів, прийомів роботи або нормативних актів про охорону праці;
за перерви в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів — для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт — більше 60 днів.
Позаплановий інструктаж проводять індивідуально або з групою працівників загальної спеціальності. Обсяг та зміст інструктажу визначають в кожному окремому випадку залежно від обставин, що спричинили необхідність його проведення.

Цільовий інструктаж проводять з працівниками за:

виконанні разових робіт, не пов'язаних з безпосередніми спеціальності (навантаження, розвантаження, разові роботи за межами підприємства, цеху тощо);
ліквідації аварії, стихійного лиха;
проведенні робіт, на які оформляється наряд-допуск, дозвіл та інші документи;
екскурсії на підприємства.
Цільовий інструктаж фіксується нарядом-допуском або іншою документацією, що дозволяє проведення робіт.
[/b]
Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктаж проводить безпосередньо керівник робіт (начальник виробництва, цеху, дільниці, майстер, інструктор виробничого навчання, викладач тощо). Після інструктажу має бути проведене усне опитування, а також перевірка практичних навичок безпечних методів праці. Знання перевіряє той, хто проводив інструктаж. Про проведення первинного, повторного, позапланового інструктажів, стажування та допуск до роботи особи, яка, проводила інструктаж, робить запис у журналі. При цьому обов'язковими є підписи того, кого інструктували, і того, хто інструктував. Журнали інструктажів повинні бути пронумеровані, прошиті та засвідчені печаткою.
Гость

0

92

vitja-p написал(а):

Хто знає, підкажіть і на який документ потрібно посилатися

Так в том-то и дело что кроме 312 приказа ссылаться больше не на что. В 312 приказе все ясно написано какие есть инструктажы и когда они проводятся, и перед заступлением на дежурство никакого инструктажа не проводится. Если ваши проверяющие считают что перед дежурством должен проводиться целевой инструктаж, так пусть еще раз почитают 312 приказ и убедятся в том что этот инструктаж проводится перед выполнением одноразовых работ которые не прописаны в должностной инструкции сотрудника, а то что сотрудник делает на сутках (нормативы, тушение пожаров, спасение людей) все прописано в должностной инструкции, а по инструкциям охраны труда с сотрудником проводится раз в квартал повторный инструктаж и все. Понятное дело что доказать свою правоту перед проверяющими сложно и может разозлить таких деятелей при проведениии дальнейшей проверки, поэтому советую вам изложить свои мысли начальнику подразделения, и попросить его разобраться в данном вопросе в управлении.

У нас в Днепропетровской области инструктаж перед заступлением на дежурство не проводится, хотя раньше проводился.

0

93

Шайтан написал(а):

доцільно проводити інструктаж о/с лише у виключних випадках при роботі на хімічних або енергетичних обєктах.

Так согласно "Статуту дій у НС" так и есть, при ликвидации аварий на ХНО администрация должна провести инструктаж нашим сотрудникам, правда на енергообъектах вроде бы нет, только изучение соответствующей инструкции раз в квартал при проведении повторного инструктажа.

0

94

Дніпро написал(а):

Так в том-то и дело что кроме 312 приказа ссылаться больше не на что. В 312 приказе все ясно написано какие есть инструктажы и когда они проводятся, и перед заступлением на дежурство никакого инструктажа не проводится. Если ваши проверяющие считают что перед дежурством должен проводиться целевой инструктаж, так пусть еще раз почитают 312 приказ и убедятся в том что этот инструктаж проводится перед выполнением одноразовых работ которые не прописаны в должностной инструкции сотрудника, а то что сотрудник делает на сутках (нормативы, тушение пожаров, спасение людей) все прописано в должностной инструкции, а по инструкциям охраны труда с сотрудником проводится раз в квартал повторный инструктаж и все. Понятное дело что доказать свою правоту перед проверяющими сложно и может разозлить таких деятелей при проведениии дальнейшей проверки, поэтому советую вам изложить свои мысли начальнику подразделения, и попросить его разобраться в данном вопросе в управлении.

Я все время говорил, что когда проверяющие пишут замечания нужно, что бы они в скобках возле каждого замечания писать номер пункта и нормативный документ, чем это регламентировано (как в предписаниях ГПН). Поверьте, "дыбилизма" и "отсебятены" у нас в службе будет в два раза меньше.

Отредактировано Sergey_758 (22-06-2016 21:09:36)

+3

95

Выехали на ложное срабатывание АПС. Можно ли теперь требовать с организации, которая обслуживает АПС, компенсацию ущерба за ложный выезд пожарного автомобиля и в каком размере? Может кто сталкивался?

0

96

бравис написал(а):

Можно ли теперь требовать с организации, которая обслуживает АПС, компенсацию ущерба за ложный выезд пожарного автомобиля и в каком размере?

В договоре должно быть прописано.

0

97

Дело в том, что в договоре не указана сума компенсации. Где её взять? Как считать? Учитывается ли стоимость выезда подразделения (25 тыс. грн. :crazyfun: )? Составить письмо на компенсацию не проблема, как экономически и по-бухгалтерски правильно обосновать сумму?

0

98

Вы бы для начала поинтересовались кому эта охранная фирма пренадлежит. Что-то мне подсказывает, как бы с Вас там не потребовали.

Отредактировано Sergey_758 (11-01-2017 20:07:54)

+1

99

бравис написал(а):

Дело в том, что в договоре не указана сума компенсации

Значит поезд ушел... "Поимели" вас господа коммерсанты.  :D

А если без шуток. Что в договоре указано по поводу компенсации? Ведь что-то должно быть прописано.

0

100

5.2. Відповідальність сторін
У разі хибного виклику замовником робіт, на підставі повідомлення начальника чергової варти про встановлення факту хибного виклику (відсутність пожежі за місцем виклику) упродовж 3-х робочих діб створюється робоча група у складі представника замовника, центру приймання тривожних сповіщень та обслуговуючої організації для становлення причини хибного виклику з метою відшкодування витрат, пов'язаних з виїздом пожежно-рятувальних (аварійно-рятувальних)підрозділів, відповідно до наданого розрахунку витрат, згідно п 8.7 Правил з пожежного спостерігання.

Повідомлення про факт хибного виклику пожежно-рятувального підрозділу за сигналом спрацювання пожежної автоматики об’єкта уже составили. А как правильно сделать "розрахунок витрат" никто ответить не может. А так хочется влупить туда "витрати держави на виконнання функцій забезпечення пожежної безпеки та гасіння пожеж" чтоб нормально обслуживали. Задолбали своими ложняками

+1

101

Sergey_758 написал(а):

Вы бы для начала поинтересовались кому эта охранная фирма пренадлежит.

Ага, так мне сразу и признались, что это фирма "моя", или "моего кума", или "того генерала".

0

102

бравис написал(а):

А как правильно сделать "розрахунок витрат" никто ответить не может

Как платные услуги, наверное.

0

103

Малость огорчу Вас!

бравис написал(а):

згідно п 8.7 Правил з пожежного спостерігання.

...такого пункта в "Правилах пожарного наблюдения" утверждённых приказом МВДУ № 349 от 30.03.2015 г. НЕТ!!!

Для понимания или аргументации потрудитесь обосновать Ваше желание

бравис написал(а):

А так хочется влупить туда "витрати держави на виконнання функцій забезпечення пожежної безпеки та гасіння пожеж" чтоб нормально обслуживали. Задолбали своими ложняками

Законодательным или нормативно-правовым актом.

А вот Вам для информации: Наказ Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області "Про визначення показника витрат держави на виконання функцій забезпечення пожежної безпеки та гасіння пожеж"

0

104

adrenalin написал(а):

бравис написал(а):

    А как правильно сделать "розрахунок витрат" никто ответить не может

Как платные услуги, наверное.

Подпись автора

    "Никогда не спорьте с идиотами! Иначе вы опуститесь до их уровня,где они задавят вас своим опытом!"(с)

    Марк Твэн.

Так однозначно нельзя!

П.С.: разве что "по обоюдному согласию" после соответствующего "нагиба". НО порядка проверки Лицензиатов на сколько мне известно пока что нет... http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0779-16

0

105

Не знаю что там по руководящим документам, но по итогам каждого месяца отдаем в бухгалтерию ведомости по ложным выездам АПС Насколько я знаю они берут данные эксплуатационок и считают затраты, потом организации оплачивают нам выезда. Как именно считают мне не интересно.

0

106

Шайтан написал(а):

Насколько я знаю они берут данные эксплуатационок и считают затраты,

а можно ли немного подробнее?

Шайтан написал(а):

потом организации оплачивают нам выезда.

какие организации? И на основании чего?

0

107

После ложного срабатывания мы должны составить Повідомлення про факт хибного виклику пожежно-рятувального підрозділу за сигналом спрацювання пожежної автоматики об’єкта и отправить его обьекту и обслуживающей организации. После этого обьект создает рабочую группу для составления Акта хибного спрацювання и выяснения причин. В группу входят представители обьекта, ослуживающей орг-ции и орг-ции которая занимается пож. наблюдением. Чья вина - тот и должен компенсировать

0

108

Я не знаю всех нюансов - это не моё. Если интересно, позвоните в нашу бухгалтерию.

0

109

бравис написал(а):

Чья вина - тот и должен компенсировать

Ты точно в этом уверены?
На основании какой статьи Закона или пункта НПА основаны Ваши предположения???

В КГЗУ такого не припоминаю...

Отредактировано serega_m (14-01-2017 22:03:47)

0

110

Шайтан написал(а):

Если интересно, позвоните в нашу бухгалтерию.

№ телефона давайте - позвоню.

0